השתמש בכלים Object Selection‏, Select Subject‏, Quick Selection או Magic Wand כדי לבצע בחירות מהירות ב-Photoshop.

בעזרת selections, הגדר את האזור אותו תוכל להמשיך לערוך כדי לשפר את התמונות והקומפוזיציות שלך. תוכל להשתמש בקלות בכל אחד ממגוון הכלים שיש ב-Photoshop כדי לבצע בחירה במהירות.

הכלי Object Selection

הוצג לראשונה ב-Photoshop 21.0 (מהדורת נובמבר 2019)

הכלי Object Selection ב-Photoshop

הערה:

אינך רואה את הכלי Object Selection בסרגל הכלים שלך? ראה כלים חסרים בסרגל הכלים.

הכלי Object Selection מפשט את התהליך על-ידי בחירת עצם יחיד או חלק מאובייקט בתמונה — אנשים, מכוניות, רהיטים, בעלי חיים, בגדים ועוד. עליך פשוט לצייר אזור מלבני או לסו סביב העצם, והכלי Object Selection בוחר את העצם בתוך האזור שהוגדר באופן אוטומטי. על אובייקטים מוגדרים היטב הכלי עובד טוב יותר מאשר על אזורים ללא ניגודיות. 

עיין בווידאו זה שבו ג'וליאן קוסט מתעמקת בשיפורים באפשרות Select Subject של Photoshop, בחידושים של הכלי Object Select החדש ובשיפורים ב-Content-Aware Fill: שיפורי AI ב-Photoshop 

באפשרותך לגשת לכלי Object Selection במיקומים הבאים:

 • מתוך החלונית Tools של היישום הראשי ב-Photoshop. 
 • מהחלונית Tools בסביבת העבודה Select And Mask.

הכלי Object Selection שימושי כשעליך רק לבחור אחד מהאובייקטים או חלק מאובייקט בתמונה שמכילה מספר אובייקטים. לעומת זאת, הפקודה Select Subject מתוכננת לבחור את כל הנושאים העיקריים בתמונה.

כדי לבחור אובייקטים בתמונה באמצעות הכלי Object Selection בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר בכלי Object Selection דרך החלונית Tools.

 2. בחר מצב בחירה והגדר אזור סביב האובייקט.

  בסרגל האפשרויות בחר Mode בחירה: Rectangle או Lasso.

  • מצב Rectangle: גרור את המצביע כדי להגדיר אזור מלבני סביב האובייקט.
  • מצב Lasso: צייר לסו גס מחוץ לגבולות האובייקט.

  Photoshop בוחר אוטומטית את האובייקט שבתוך האזור המוגדר.   

 3. הפחתה מהבחירה או הוספה לה

  בסרגל האפשרויות לחץ על אחת מאפשרויות הבחירה: New‏, Add To‏, Subtract From או Intersect With the selection.‏ New היא אפשרות ברירת המחדל אם לא בוחרים אפשרות אחרת. לאחר ביצוע הבחירה ההתחלתית, האפשרות משתנה אוטומטית ל- Add To‏

  הוספה לבחירה: החזק את מקש ה-Shift לחוץ או בחר Add To Selection בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן צייר מלבן או לסו חדשים סביב האזור החסר. חזור על התהליך עבור כל האזורים החסרים שברצונך להוסיף לבחירה.

  הפחתה מהבחירה: קיימות שתי אפשרויות להפחתה מהבחירה:

  1. השתמש באפשרות Subtract From Selection בסרגל האפשרויות
   • העבר את האפשרות Object Subtract למצב OFF בסרגל האפשרויות.
   • החזק את המקש Option (ב-Mac)‎/ ‏Alt (ב-Win) לחוץ או בחר Subtract From Selection בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן צייר מלבן או לסו מדויקים סביב גבול האזור שברצונך להפחית מהבחירה. 
  2. השתמש באפשרות Object Subtract בסרגל האפשרויות

  Object Subtract שימושי במיוחד כשמסירים את אזורי הרקע שבתוך בחירת האובייקט הנוכחית. תוכל לחשוב על האפשרות Object Subtract כעל ההפך של Object Selection. אם כן, תוכל לצייר לסו או מלבן גסים סביב האזור שיש להפחית. אם תכלול יותר מרכיבי רקע באזור הלסו או המלבן, תוצאות ההפחתה יהיו טובות יותר.

  1. העבר את האפשרות Object Subtract למצב ON בסרגל האפשרויות.
  2. החזק את המקש Option (ב-Mac)/ Alt (ב-Win) לחוץ או בחר Subtract From Selection בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן צייר מלבן או לסו גסים סביב האזור שברצונך להפחית מהבחירה.
 4. בחירת אפשרויות לבחירת אובייקטים

  Sample All Layers: יצירת בחירה המבוססת על כל השכבות במקום על השכבה הנוכחית שנבחרה בלבד.

  Enhance Edge: הפיכת גבול הבחירה לפחות גס וקובייתי. החלקה של הבחירה לעבר קצות התמונה באופן אוטומטי והחלת חלק משיפור הקצוות שניתן להחיל ידנית ב-Select And Mask workspace.

 5. שיפור נוסף של קצה הבחירה בסביבת העבודה Select And Mask

  כדי להמשיך בהתאמת גבול הבחירה ביחס לרקעים אחרים או כמסיכה, לחץ על Select And Mask בסרגל האפשרויות.

Select Subject

ממוטבת לבחירות דיוקן טובות יותר ב-Photoshop 21.2 (מהדורת יוני 2020)

Select Subject ב-Photoshop

הפקודה Select Subject מאפשרת לכם לבחור את הנושא הבולט ביותר בתמונה בלחיצה אחת. הפקודה Select Subject, אשר מופעלת באמצעות טכנולוגיית למידת מתקדמת, רוכשת את היכולת לזהות מגוון אובייקטים בתמונה - בני אדם, בעלי חיים, כלי רכב, צעצועים ועוד. 

 1. בחירת נושאים באופן אוטומטי

  הפקודה Select Subject בוחרת באופן אוטומטי את הנושאים הבולטים בתמונה שלך. כדי לגשת ל-Select Subject, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בזמן עריכת תמונה, בחר Select > Subject.
  • בזמן שימוש בכלים Object Selection,‏ Quick Selection או Magic Wand, לחץ על Select Subject בסרגל האפשרויות.
  • בזמן שימוש בכלים Object  Selection או Quick Selection בתוך סביבת העבודה Select & Mask, לחץ על Select Subject בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  החל מ-Photoshop 21.2 (מהדורת יוני 2020), הפקודה Select Subject מודעת לתוכן ומחילה אלגוריתמים מותאמים אישית חדשים כאשר היא מזהה אדם בתמונה. בעת ביצוע בחירה בתמונות דיוקן, הטיפול מסביב לאזור השיער שופר באופן משמעותי ליצירת בחירה מפורטת של שיער. כדי לבטל באופן זמני את המודעות לתוכן, תוכל להקיש הקשה ממושכת על מקש Shift בזמן ביצוע Select Subject.  

 2. הוספה לבחירה או הפחתה ממנה

  השתמש בכלי Selection עם האפשרויות Add to selection ו-Subtract from selection כדי לנקות את הבחירה הראשונית, במידת הצורך. ראה התאמת בחירות ידנית.

 3. כוונון הבחירה בסביבת העבודה Select and Mask

  בחר Select ‏> Select and Mask כדי לפתוח את התמונה בסביבת העבודה Select and Mask. השתמש בכלים ובמחוונים שבסביבת העבודה כדי לנקות עוד יותר את הבחירה.

  ראה סביבת העבודה Select And Mask ‏.

הכלי Quick Selection

ניתן להשתמש בכלי Quick Selection כדי "לצבוע" בחירה במהירות במברשת עם קצה עגול הניתן להתאמה. בשעת גרירה, הבחירה מתרחבת כלפי חוץ, מאתרת אוטומטית קצוות שהוגדרו בתמונה ועוקבת אחריהם.

 1. בחר בכלי Quick Selection . (אם הכלי אינו גלוי, לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Magic Wand .)
 2. בסרגל האפשרויות, לחצו על אחת מאפשרויות הבחירה: New, ‏Add To, או Subtract From.

  New היא אפשרות ברירת המחדל אם לא בוחרים אפשרות אחרת. לאחר ביצוע הבחירה ההתחלתית, האפשרות משתנה אוטומטית ל- Add To‏.

 3. לשינוי גודל קצה המברשת, לחצו על התפריט הנפתח Brush בסרגל האפשרויות והזינו גודל פיקסלים או גררו את המחוון. השתמשו בתפריט הנפתח Size כדי להפוך את גודל קצה המברשת לרגיש ללחץ העט או לגלגל העט.

  הערה:

  בשעת יצירת בחירה, לחצו על הסוגר המרובע הימני ([) כדי להגדיל את קצה המברשת של הכלי Quick Selection; לחצו על הסוגר המרובע השמאלי (]) כדי להקטין את קצה המברשת.

 4. בחר אפשרויות בחירה מהירה:

  Sample All Layers: יצירת בחירה המבוססת על כל השכבות במקום על השכבה הנוכחית שנבחרה בלבד.

  Enhance Edge: הפיכת גבול הבחירה לפחות גס וקובייתי. עם Enhance Edge, המערכת מחליקה את הבחירה לעבר קצות התמונה באופן אוטומטי ומחילה חלק משיפור הקצוות שניתן להחיל ידנית בסביבת העבודה Select And Mask.

 5. צבע באזור התמונה שברצונך לבחור. הבחירה גדלה במהלך הצביעה. אם העדכון מתבצע באיטיות, המשיכו לגרור כדי להמתין להשלמת העבודה על הבחירה. בשעת צביעה בקרבת קצות צורה, אזור הבחירה גדל ועוקב אחר קווי המתאר של קצות הצורה.

  צביעה באמצעות הכלי Quick Selection ב- Photoshop
  צביעה באמצעות כלי הבחירה המהירה להגדלת הבחירה

  • כדי להפחית מבחירה, לחץ על האפשרות Subtract From בסרגל האפשרויות ולאחר מכן גרור על הבחירה הנוכחית.
  • כדי להחליף זמנית בין מצבי ההוספה וההפחתה, הקש על מקש Alt ‏(Win) או Option ‏(Mac).
  • כדי לשנות את סמן הכלי, בחר Edit > ‏Preferences > ‏Cursors > ‏Painting Cursors ‏(Win) או Photoshop > ‏Preferences > ‏Cursors > ‏Painting Cursors ‏(Mac). האפשרות Normal Brush Tip מציגה את הסמן הרגיל של הכלי Quick Selection עם סימן פלוס או מינוס לציון מצב הבחירה.

  הערה:

  אם מפסיקים לגרור ולאחר מכן לוחצים או גוררים באזור סמוך, הבחירה גדלה וכוללת את האזור החדש.

 6. לחץ על Select and Mask כדי להמשיך את הכוונון של גבול הבחירה.

הכלי Magic Wand

מטה הקסם מאפשר לבחור אזור בצבע עקבי (לדוגמה, פרח אדום) מבלי לאתר את קו המתאר שלו. ציינו את טווח הצבעים שנבחר, או ערך רגישות, ביחס לצבע המקורי שאתם לוחצים עליו.

הערה:

לא ניתן להשתמש בכלי Magic Wand בתמונה במצב Bitmap או בתמונות של 32 סיביות לערוץ.

 1. בחר בכלי Magic Wand . (אם הכלי אינו גלוי, גש אליו על-ידי לחיצה ממושכת על הכלי Quick Selection .)
 2. בחר אחת מאפשרויות הבחירה בסרגל האפשרויות. מצביע הכלי Magic Wand משתנה בהתאם לאפשרות שנבחרה.
  אפשרויות בחירה ב-Photoshop
  אפשרויות בחירה

  A. ‏New‏‏ B. ‏Add To‏‏ C. ‏‏Subtract From‏ D. ‏‏Intersect With 
 3. בסרגל האפשרויות, ציינו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Tolerance: קביעת טווח הצבעים של פיקסלים שנבחרו. הזינו ערך בפיקסלים, הנע בין 0 ל- 255. ערך נמוך בוחר במעט מהצבעים הדומים מאד לפיקסל שתלחצו עליו. ערך גבוה יותר בוחר טווח רחב יותר של צבעים.

  ‏Anti-aliased: יצירת בחירה עם קצוות חלקים.

  Contiguous: בחירה רק באזורים הסמוכים עם אותם צבעים. אחרת, כל הפיקסלים בכל התמונה המשתמשים באותם צבעים ייבחרו.

  Sample All Layers: בחירת צבעים בעזרת נתונים מכל השכבות הגלויות. אחרת, הכלי Magic Wand יבחר צבעים מהשכבה הפעילה בלבד.

 4. לחצו בתמונה על הצבע שברצונכם לבחור. אם נבחרה האפשרות Contiguous, ייבחרו כל הפיקסלים הסמוכים בטווח הרגישות שצוין. אחרת, ייבחרו כל הפיקסלים בטווח הרגישות.
 5. לחץ על Select and Mask כדי להמשיך את כוונון גבולות הבחירה או כדי להציג את הבחירה על רקע אחר או כמסיכה.