הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד כלולה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop CC‏.‏ Photoshop CC אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

אודות מדידה

תכונת המדידה של Photoshop מאפשרת למדוד כל אזור שהוגדר בעזרת הכלי Ruler או בעזרת אחד מכלי הבחירה, כולל אזורים עם צורות מיוחדות שנבחרו באמצעות הכלים לאסו, בחירה מהירה או מטה הקסם. ניתן גם לחשב את הגובה, הרוחב, השטח וההיקף, או לעקוב אחר מדידות של תמונה אחת או של תמונות מרובות. נתוני המדידה מוקלטים בחלונית Measurement Log. ניתן להתאים אישית את עמודות יומן המדידות, למיין נתונים בעמודות ולייצא נתונים מהיומן לקובץ Unicode המופרד בפסיקים.

קנה מידה

קביעת קנה מידה קובעת מספר מסוים של פיקסלים בתמונה כשווה למספר יחידות מידה, כגון אינצ'ים, מילימטרים או מיקרונים. לאחר יצירת קנה מידה, ניתן למדוד אזורים ולהציג תוצאות של חישובים ויומן ביחידות המידה שנבחרו. ניתן ליצור קביעות קנה מידה מוגדרות מראש רבות, אך ניתן להשתמש רק בקנה מידה אחד במסמך בכל פעם.

סמני קנה מידה

ניתן למקם סמני קנה מידה בתמונה להצגת קנה המידה. סמני קנה מידה יכולים להופיע עם או ללא כיתוב המציג את יחידות קנה המידה.

קביעת קנה מידה

השתמשו בכלי Ruler לקביעת קנה המידה למסמך. ניתן ליצור קביעות קנה מידה מוגדרות מראש לקני המידה מדידה שאתם משתמשים בהם לעתים קרובות. קביעות מוגדרות מראש נוספות לתפריט המשנה Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale. קנה המידה הנוכחי של מסמך מסומן בתפריט המשנה, ומופיע בחלונית Info.

הערה:

קנה המידה נקבע אוטומטית לקובצי DICOM. ראו אודות קובצי DICOM‏.

בחרו Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale‏ > Default לחזרה לקנה המידה של ברירת המחדל, 1 פיקסל = 1 פיקסל.

קביעת קנה מידה

 1. פתחו מסמך.
 2. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale‏ > Custom. הכלי Ruler  נבחר אוטומטית. גררו את הכלי למדידת מרחק הפיקסלים בתמונה או הזינו ערך בתיבת המלל Pixel Length. בשעת סגירת תיבת הדו-שיח Measurement Scale, קביעת הכלי הנוכחית משוחזרת.

 3. הזינו Logical Length ו- Logical Units שברצונכם לקבוע כשווים לאורך הפיקסל.

  לדוגמה, אם Pixel Length נקבע על 50, וברצונכם לקבוע קנה מידה של 50 פיקסלים למיקרון, הזינו 1 בתיבה Logical Length וקבעו את האפשרות Logical Units על מיקרונים.

 4. לחצו על הלחצן OK בתיבת הדו-שיח Measurement Scale לקביעת קנה המידה של המסמך.
 5. בחרו File ‏> Save לשמירת קביעת קנה המידה הנוכחית יחד עם המסמך.

  להצגת קנה המידה בחלונית Info, בחרו Panel Options מתפריט החלונית ובחרו Measurement Scale באזור Status Information.

  הערה:

  להצגת קנה המידה בתחתית חלון המסמך, בחרו Show ‏> Measurement Scale מתפריט חלון המסמך.

יצירת קביעת קנה מידה מוגדרת מראש

 1. פתחו מסמך.
 2. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale‏ > Custom.

 3. צרו קנה מידה.
 4. לחצו על Save Preset ותנו שם לקביעה.
 5. לחצו על OK. הקביעה המוגדרת מראש שיצרתם נוספת לתפריט המשנה Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale.

מחיקת קביעת קנה מידה מוגדרת מראש

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale‏ > Custom.

 2. בחרו בקביעה המוגדרת מראש שברצונכם למחוק.
 3. לחצו על Delete Preset ולחצו על הלחצן OK.

שימוש בסמני קנה מידה

סמני קנה מידה מציגים את קנה המידה שנעשה בו שימוש במסמך. קבעו את קנה המידה של המסמך לפני יצירת סמן קנה מידה. ניתן לקבוע את אורך הסמן ביחידות לוגיות, לכלול כיתוב מילולי המציין את האורך, ולקבוע צבע שחור או לבן לסמן ולכיתוב.

יצירת סמן קנה מידה

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Place Scale Marker.

 2. בתיבת הדו-שיח Measurement Scale Marker, קבעו את האפשרויות הבאות:

  Length

  הזינו ערך לקביעת האורך של סמן קנה המידה. אורך הסמן בפיקסלים תלוי ביחידת המידה שנבחרה למסמך.

  Font

  בחרו בגופן למלל המוצג.

  Font Size

  בחרו בגודל הגופן למלל המוצג.

  Display Text

  בחרו אפשרות זו להצגת האורך הלוגי והיחידות הלוגיות של סמן קנה המידה.

  Text position

  הצגת כיתוב מעל סמן קנה המידה או מתחתיו.

  Color

  קביעת צבע סמן קנה המידה והכיתוב לשחור או לבן.

 3. לחצו על OK.

סמן קנה המידה ממוקם בפינה השמאלית התחתונה של התמונה. הסמן מוסיף למסמך קבוצת שכבות שכוללת שכבת מלל (אם האפשרות Display Text נבחרה) ושכבת גרפיקה. ניתן להשתמש בכלי Move להזזת סמן קנה המידה, או להשתמש בכלי מלל לעריכת הכיתוב או לשינוי גודל המלל, הגופן או הצבע.

הוספה או החלפה של סמני קנה מידה

ניתן למקם במסמך סמני קנה מידה מרובים, או להחליף סמנים קיימים.

הערה:

סמני קנה מידה נוספים ממוקמים באותו מיקום בתמונה ועלולים להסתיר זה את זה, בהתאם לאורכם. לתצוגת סמן מוסתר, בטלו את ערכת השכבות של סמן קנה המידה.

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Place Scale Marker.

 2. לחצו על Remove או על Keep.
 3. הזינו קביעות לסמן החדש ולחצו על הלחצן OK.

מחיקת סמן קנה מידה

 1. בחלונית Layers, בחרו בקבוצת השכבות של סמן קנה המידה שברצונכם למחוק.
 2. לחצו לחיצה ימנית על קבוצת השכבות ובחרו Delete Group מהתפריט תלוי-ההקשר, או לחצו על הלחצן Delete Layer.
 3. לחצו על Group and Contents.

ביצוע מדידה

ניתן לבצע מדידה באמצעות כלי הבחירה של Photoshop, הכלי Ruler או הכלי Count. בחרו כלי מדידה מתאים לסוג הנתונים שברצונכם להקליט ביומן המדידות.

 • סמנו אזור בחירה למדידת ערכים כגון גובה, רוחב, היקף, שטח וערכי אפור של פיקסלים. ניתן למדוד אזור בחירה אחד או אזורי בחירה אחדים.

 • ציירו קו באמצעות הכלי Ruler למדידת מרחק ליניארי וזווית.

 • השתמשו בכלי Count לספירת הפריטים בתמונה, ולאחר מכן הקליטו את מספר הפריטים. ראו ספירת עצמים בתמונה.

  כל פעולת מדידה מודדת נקודת נתונים אחת או יותר. נקודות הנתונים שתבחרו ייקבעו את סוג המידע שיוקלט ביומן המדידות. נקודות נתונים תואמות לסוג הכלי שמשמש לביצוע המדידה. למדידת אזורי בחירה, ניתן לבחור בנקודות הנתונים שטח, היקף, גובה ורוחב. לפעולות מדידה באמצעות הכלי Ruler, ניתן לבחור בנקודות הנתונים אורך וזווית. להאצת תהליך העבודה, ניתן ליצור ולשמור ערכות של נקודות נתונים לסוגי מדידה מיוחדים.

 1. פתחו מסמך קיים.
 2. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Set Measurement Scale ובחרו קביעה מוגדרת מראש של קנה מידה עבור המסמך (ראו הגדרת קנה המידה), או בחרו Custom והגדירו קנה מידה מותאם אישית.

  המדידות מחושבות ומוקלטות ביומן המדידות ביחידות קנה המידה שנבחרו בשעת הקלטת המדידה. אם לא נקבע קנה מידה כלשהו, קנה המידה של ברירת המחדל הוא 1 פיקסל = 1 פיקסל.

 3. (אופציונלי) בחרו Image‏ > Analysis‏ > Select Data Points ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו באפשרות Custom לבחירת נקודות נתונים למדידה.

  • בחרו קביעה מוגדרת מראש לנקודת נתונים מתפריט המשנה.

  בתיבת הדו-שיח Select Data Points, נקודות נתונים מקובצות לפי כלי המדידה שמאפשרים למדוד אותן. נקודות הנתונים המשותפות זמינות לכל הכלים. הן מוסיפות ליומן המדידות מידע חשוב, כגון שם הקובץ שנמדד, קנה המידה ותאריך/שעת המדידה.

  כברירת מחדל, כל נקודות הנתונים נבחרות. ניתן לבחור תת-קבוצה של נקודות נתונים לסוג מדידה מסוים ולשמור את השילוב כקביעה מוגדרת מראש לנקודת נתונים.

  הערה:

  בשעת מדידה באמצעות כלי מסוים, היומן מציג רק את נקודות הנתונים שמשויכות לכלי זה, גם אם בחרתם נקודות נתונים אחרות. לדוגמה, בשעת ביצוע מדידה באמצעות הכלי Ruler, רק נקודות הנתונים של הכלי Ruler יופיעו ביומן המדידות, לצד נקודות נתונים משותפות שנבחרו.

 4. בחרו תכונת תמונה וכלי מדידה בהתאם לנקודות הנתונים שבחרתם. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הגדירו בחירה אחת או יותר בתמונה.

  • בחרו Image‏ > Analysis‏ > Ruler Tool, או לחצו על הכלי Ruler בארגז הכלים ולאחר מכן השתמשו בכלי למדידת האורך של אזור התמונה.

  • בחרו Image‏ > Analysis‏ > Count Tool, או לחצו על הכלי Count בארגז הכלים, ולאחר מכן ספרו את הפריטים בתמונה.

 5. בחרו Window ‏> Measurement Log לפתיחת החלונית Measurement Log.
 6. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Record Measurements, או לחצו על Record Measurements בחלונית Measurement Log.

  הערה:

  אם נקודות הנתונים שנבחרו אינן תואמות לכלי המדידה הנוכחי, תתבקשו לבחור נקודות נתונים לכלי זה.

  יומן המדידות כולל עמודות לכל אחת מנקודות הנתונים שבחרתם בתיבת הדו-שיח Measurement Data Points. כל פעולת מדידה יוצרת שורת נתונים חדשה ביומן המדידות.

  אם מודדים אזורים מרובים שנבחרו בתמונה, נוצרת ביומן שורת נתונים אחת שכוללת סיכום או נתונים מצטברים לכל האזורים שנבחרו, ואחריה שורת נתונים נוספת לכל אחד מאזורי הבחירה. כל אחד מאזורי הבחירה נרשם בעמודה Label ביומן כ- Feature נפרד ומוקצה לו מספר ייחודי.

  ניתן לחזור על צעדים 2 עד 6 למדידת אזורי בחירה שונים באותו מסמך או במסמכים מרובים. העמודה Document ביומן המדידות משקפת את מקור נתוני המדידה.

נקודות נתונים של מדידה

Angle

זווית הכיוון (±0-180) של הכלי Ruler.

Area

שטח בחירה בפיקסלים מרובעים או ביחידות מכוילות בהתאם לקנה המידה הנוכחי (לדוגמה מילימטרים מרובעים).

Circularity

4pi(שטח/היקף2). הערך 1.0 מציין עיגול מושלם. כשהערך מתקרב ל- 0.0, הוא מציין מצולע שמתארך יותר ויותר. ייתכן שהערכים לא יהיו חוקיים לבחירות קטנות מאוד.

Count

משתנה בהתאם לכלי המדידה שנמצא בשימוש. הכלי בחירה: מספר אזורי בחירה לא רציפים בתמונה. הכלי Count: מספר הפריטים שנספרו בתמונה. הכלי Ruler: מספר קווי הסרגל הגלויים (1 או 2).

Date and Time

החלת חותמת תאריך/שעה המציינת את מועד ביצוע המדידה.

Document

זיהוי המסמך (קובץ) שנמדד.

Gray Value

זוהי מדידת בהירות, בטווח של 0 עד 255 (לתמונות של 8 סיביות), בטווח של 0 עד 32,768 (לתמונות של 16 תמונות) או בטווח של 0.0 עד 10 (לתמונות של 32 סיביות). לכל המדידות הקשורות לערכי אפור, מתבצעת המרה פנימית של התמונה לגווני אפור (מקביל לבחירה בפקודה Image ‏> Mode ‏> Grayscale) באמצעות פרופיל גווני אפור של ברירת המחדל. לאחר מכן החישובים המבוקשים (ממוצע, חציון, מזערי, מרבי) נערכים על כל אחת מהתכונות ולצורך הסיכום.

Height

גובה הבחירה (מרבי y - מזערי y) ביחידות המתאימות לקנה המידה הנוכחי.

Histogram

הפקת נתוני היסטוגרמה לכל אחד מהערוצים בתמונה (שלושה לתמונות RGB, ארבעה לתמונות CMYK וכן הלאה), הקלטת מספר הפיקסלים בכל אחד מהערכים מ- 0 עד 255 (ערכי 16 או 32 סיביות מומרים ל- 8 סיביות). בשעת ייצוא נתונים מיומן המדידות, נתוני ההיסטוגרמה המספריים מיוצאים לקובץ CSV‏ (ערכים מופרדים בפסיקים). הקובץ ממוקם בתיקייה משלו במיקום שמייצאים אליו את קובץ המלל המופרד בטאבים של יומן המדידות. לקובצי היסטוגרמה משויך מספר ייחודי המתחיל ב- 0 וגדל בדרגות של 1. לאזורי בחירה מרובים שנמדדים בפעולה אחת, מיוצר קובץ היסטוגרמה אחד לאזור הכולל שנבחר, וקובץ היסטוגרמה נוסף לכל אחד מאזורי הבחירה.

Integrated Density

סכום ערכי הפיקסלים בבחירה. מקביל לתוצאה של Area (בפיקסלים) ו- Mean Gray Value.

תווית

זיהוי ומיספור אוטומטיים של כל אחת מהמדידות כ- Measurement 1‎‏, Measurement 2‎‏ וכן הלאה. בשעת מדידת אזורי בחירה מרובים בפעולה אחת, לכל אחד מאזורי הבחירה מוקצים תווית Feature ומספר נוספים.

Length

מרחק ליניארי שהוגדר בתמונה על-ידי הכלי Ruler, ביחידות המתאימות לקנה המידה הנוכחי.

Perimeter

היקף הבחירה. בשעת מדידת אזורי בחירה מרובים בפעולה אחת, נערכת מדידה אחת של ההיקף הכולל של כל אזורי הבחירה, ומדידה נוספת לכל אחד מאזורי הבחירה.

Scale

קנה המידה של מסמך המקור (לדוגמה, 100 פיקסלים = 3 מייל).

Scale Units

יחידות לוגיות של קנה המידה.

Scale Factor

מספר הפיקסלים שהוקצו ליחידת המידה.

‏Source

מקור המדידה: הכלי Ruler, הכלי Count או בחירה.

Width

רוחב הבחירה (מרבי x - מזערי x) ביחידות המתאימות לקנה המידה הנוכחי.

יצירת קביעה מוגדרת מראש לנקודת נתונים

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Select Data Points‏ > Custom.

 2. בחרו נקודות נתונים שייכללו בקביעה המוגדרת מראש.
 3. לחצו על Save Preset ותנו שם לקביעה.
 4. לחצו על OK. הקביעה המוגדרת מראש נשמרת וניתן לבחור בה מתפריט המשנה Analysis ‏> Select Data Points.

עריכת קביעה מוגדרת מראש לנקודת נתונים

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Select Data Points‏ > Custom.

 2. בחרו בקביעה המוגדרת מראש שברצונכם לערוך מתפריט Preset.
 3. בחרו או בטלו את הבחירה בנקודות נתונים. שם הקביעה המוגדרת מראש משתנה ל- Custom.
 4. לחצו על הלחצן Save Preset. הזינו את השם המקורי של הקביעה המוגדרת מראש כדי להחליף את הקביעה המוגדרת מראש הקיימת, או הזינו שם חדש ליצירת קביעה מוגדרת מראש חדשה.

מחיקת קביעה מוגדרת מראש לנקודת נתונים

 1. בחרו Image‏ > Analysis‏ > Select Data Points‏ > Custom.

 2. בחרו בקביעה המוגדרת מראש שברצונכם למחוק מתפריט Preset.
 3. לחצו על Delete Preset ולאחר מכן על Yes כדי לאשר את המחיקה.
 4. לחצו על OK.

שימוש ביומן המדידות

בשעת מדידת עצם, החלונית Measurement Log מקליטה את נתוני המדידה. כל אחת מהשורות ביומן מייצגת ערכת מדידה; העמודות מייצגות את נקודות הנתונים בערכת המדידה.

בשעת מדידת עצם, שורה חדשה מופיעה ביומן המדידות. ניתן לארגן מחדש עמודות ביומן, למיין נתונים בעמודות, למחוק שורות או עמודות, או לייצא נתונים מהיומן לקובץ מלל המופרד באמצעות פסיקים.

הצגת יומן המדידות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Image‏ > Analysis‏ > Record Measurements.

  • בחרו Window ‏> Measurement Log.

בחירת שורות ביומן

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על שורה ביומן כדי לבחור בה.

  • לבחירת שורות סמוכות מרובות, לחצו על השורה הראשונה וגררו על פני שורות נוספות או לחצו על השורה הראשונה ולאחר מכן הקישו Shift ולחצו על השורה האחרונה.

  • לבחירת שורות שאינן סמוכות, לחצו על השורה הראשונה ולאחר מכן הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command‏ (Mac) ולחצו על שורות נוספות.

  • לבחירת כל השורות, לחצו על Select All.

  • לביטול הבחירה בכל השורות, לחצו על Select None.

בחירת עמודות ביומן

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על כותרת עמודה.

  • לבחירת עמודות סמוכות, לחצו על כותרת עמודה וגררו על פני עמודות נוספות, או לחצו על כותרת העמודה הראשונה ולאחר מכן הקישו Shift ולחצו על כותרת העמודה האחרונה.

  • לבחירת עמודות שאינן סמוכות, לחצו על כותרת העמודה הראשונה ולאחר מכן הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command‏ (Mac) ולחצו על כותרות של עמודות נוספות.

סידור מחדש, שינוי גודל או מיון של עמודות ביומן

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו עמודות שנבחרו כדי לסדר אותן מחדש ביומן מיקום העמודה מצוין בקו שחור כפול.

  • לשינוי גודל של עמודה, לחצו על כותרת העמודה ולאחר מכן גררו את התו המפריד.

  • למיון נתונים בעמודה, לחצו על כותרת העמודה לשינוי סדר המיון, או לחצו לחיצה ימנית על הכותרת ובחרו Sort Ascending או Sort Descending. (לא ניתן לסדר שורות מחדש באופן ידני).

מחיקת שורות או עמודות מהיומן

 1. בחרו שורה או עמודה בודדת או שורות/עמודות מרובות ביומן.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Delete מתפריט האפשרויות Measurement Log.

  • לחצו על הסמל Delete בראש החלונית.

  • לחצו לחיצה ימנית על שורה או עמודה, ולאחר מכן בחרו Delete מהתפריט הנפתח.

ייצוא נתוני יומן המדידות

ניתן לייצא נתונים מיומן המדידות לקובץ מלל המופרד באמצעות פסיקים. ניתן לפתוח את קובץ המלל בגיליון אלקטרוני ולהשתמש בנתוני המדידה לעריכת חישובים סטטיסטיים או אנליטיים.

 1. בחרו שורת נתונים אחת או יותר ביומן.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Export מתפריט האפשרויות Measurement Log.

  • לחצו על הסמל Export בראש החלונית.

  • לחצו לחיצה ימנית בשורה, ולאחר מכן בחרו Export מהתפריט הנפתח.

 3. הזינו שם קובץ ומיקום, ולחצו על הלחצן Save.

  המדידות מיוצאות לקובץ מלל המופרד באמצעות פסיקים בתבנית UTF-8.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת