מילוי טפסים

מסמך זה מסביר כיצד למלא טופסי PDF באמצעות יישום Acrobat או Acrobat Reader למחשב שולחני.

לפני שתתחיל

אנחנו מפיצים חוויית מוצר חדשה ואינטואיטיבית יותר. אם המסך המוצג כאן אינו תואם את ממשק המוצר שלך, בחר עזרה עבור החוויה הנוכחית שלך.

בחוויה החדשה הכלים מופיעים בצד שמאל של המסך.

האם הטופס ניתן למילוי?

לא כל הטפסים ניתנים למילוי. לעתים יוצרי טפסים אינם ממירים את קובצי ה-PDF שלהם לטפסים ניתנים למילוי אינטראקטיביים. לחלופין, הם יוצרים בכוונה טופס שניתן למלא רק בכתב יד או באמצעות הכלי Fill & Sign. טפסים לא אינטראקטיביים אלה נקראים טפסים שטוחים.

טפסים אינטראקטיביים ב-Acrobat Reader
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי ב-Acrobat Reader: סמן היכן יש להקליד

טופס שטוח ב-Acrobat Reader
טופס שטוח שאינו אינטראקטיבי ב-Acrobat Reader: השתמש בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס

מילוי טפסים אינטראקטיביים

טופס אינטראקטיבי מכיל שדות שניתן לבחור או למלא.

טופס אינטראקטיבי ב-Acrobat
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי

A. שורת הודעה סגולה מציינת נוכחות של שדות ניתנים למילוי. B. בעת הלחיצה, היא מציגה היכן קיימים שדות ניתנים למילוי. 

 1. במידת הצורך, בחר באפשרות Hand Tool או Select Tool מתפריט ההקשר של הדף (לחץ לחיצה ימנית בדף כדי לפתוח את תפריט ההקשר).

  המצביע משתנה לסמל אחר כאשר הוא חולף מעל שדה. לדוגמה, הכלי Hand ‏ משתנה לסימן I ‏ כאשר ניתן להקליד מלל בשדה הטופס. חלק משדות הטופס הם דינמיים, כלומר הם משנים את גודלם אוטומטית כדי להתאים לכמות הנתונים שתזינו ויכולים להשתרע על-פני מספר עמודים.

 2. בחר במקום כלשהו בטופס כדי לגשת לאפשרויות, כמו לחצני אפשרויות. בחר בתוך שדה מלל כדי להקליד.

  הקש Tab כדי לעבור קדימה או Shift+Tab כדי לעבור אחורה.

 3. כשסיימת, שלח את הטופס כדי לשלוח את הנתונים לשרת או ליצור הודעת דוא"ל לשליחת הנתונים.

לקבלת עצות לפתרון בעיות בהשלמת טפסים, ראה פתרון בעיות של טפסים.

מילוי טפסים שטוחים בעזרת כלי Fill & Sign

טופס שטוח לא כולל שדות אינטראקטיביים. עם זאת, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס. לקבלת הנחיות, ראה מילוי טופס PDF

מילוי טפסים שטוחים בדפדפן

דרך נפוצה להצגת טופס PDF היא בדפדפן אינטרנט, לדוגמה, על ידי לחיצה על קישור באתר אינטרנט. אם הטופס לא מכיל שדות אינטראקטיביים, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא את הטופס. שמור את הקובץ במחשב ופתח אותו ישירות ב- Acrobat או Acrobat Reader. לקבלת הנחיות, ראה מילוי טופס PDF

שמירת הטופס במחשב
שמור את הטופס, פתח אותו ב-Acrobat או Acrobat Reader ולאחר מכן בחר Tools ‏> Fill & Sign.

אפשרויות לעבודה בטפסים

מפתח

תוצאה

Tab או Shift+Tab

מקבל הקלדה ועובר לשדה הבא

Up/Left Arrow

בוחר לחצן אפשרויות קודם בקבוצה

חץ למטה/ימינה

בוחר את לחצן האפשרויות הבא

Esc

דוחה ומבטל את הבחירה בשדה טופס

Esc (הקשה פעמיים)

יציאה ממצב מסך מלא

Enter או Return (שדה מלל של שורה אחת)

מקבל הקלדה ומבטל את הבחירה בשדה

Enter או Return (שדה מלל מרובה שורות)

יוצר סימן סוף פסקה באותו שדה טופס

Enter או Return (תיבת סימון)

מפעיל או מבטל תיבת סימון

Enter (מקלדת)

מקבל הקלדה ומבטל את הסימון בשדה טופס נוכחי

(Windows‏) Ctrl+Tab מכניס תג לשדה מלל
(macOS) command+Tab מכניס טאב לשדה מלל

השלמה אוטומטית של טפסים (טפסים אינטראקטיביים בלבד)

התכונה Auto-Complete מאחסנת את כל מה שמקלידים בשדה טופס אינטראקטיבי. לאחר מכן, התכונה Auto-Complete מציעה ואף מזינה באופן אוטומטי תגובות שמתאימות למה שהקלדת בשדות טופס אחרים. ההצעות מוצגות בתפריט נפתח, שממנו ניתן לבחור את האפשרות המתאימה. התכונה Auto-Complete מבוטלת כברירת מחדל, ויש להפעיל אותה בהעדפות הטופס אם רוצים להשתמש בה.

כדי להסיר ערך מסוים מהזיכרון של Auto-Complete, כגון ערך המכיל שגיאת איות אשר גיליתם ותיקנתם מאוחר יותר, ערכו את הרשימה בהעדפות.

הערה:

העדפות הטופס חלות על האופן שבו מטפל היישום בטפסים פתוחים במהלך העבודה. ההעדפות אינן נשמרות יחד עם טופסי PDF.

הפעלת האפשרות Auto-Complete

 1. מתפריט ההמבורגר, בחר Preferences (Windows®), או בחר Acrobat / Acrobat Reader‏ > Preferences‏ (macOS).

 2. בתיבת הדו-שיח Preferences בחר Forms כקטגוריה המועדפת.

 3. מתחת ל- Auto-Complete, בחרו Basic או Advanced בתפריט.

 4. בחרו Remember Numerical Data אם ברצונכם שזיכרון התכונה Auto-Complete יאחסן מספרים שאתם מדפיסים בטפסים.

הערה:

כאשר בוחרים אפשרות בתפריט Auto-Complete, מופיע באזור המלל שמתחת תיאור המסביר כיצד היא משפיעה על אופן הפעולה של Auto-Complete.

מחיקת פריט מהזיכרון של Auto-Complete

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences‏. מתפריט ההמבורגר, בחר Preferences (Windows®), או בחר AcrobatAcrobat Reader‏ > Preferences‏ (macOS).

 2. בחר Forms בצד שמאל.

 3. לחץ על Edit Entry List תחת Auto-Complete.

 4. בתיבת הדו-שיח Auto-Complete Entry List, בצע אחת מהפעולות הבאות ולאחר מכן בחר Yes לאישור:

  • כדי להסיר את כל הערכים, בחר Remove All.
  • כדי להסיר חלק מהערכים, בחר את הערכים הרצויים ולחץ על Remove. ‏(הקש Shift תוך כדי בחירת מספר פריטים עוקבים או הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על פריטים שאינם עוקבים כדי לבחור מספר פריטים.)

הפיכת טפסים שטוחים לטפסים שניתן למלא (Acrobat Pro)

ניתן להפוך טופס שטוח לטופס שניתן למילוי באמצעות הכלי Prepare Form או על-ידי הפעלת הכלים Fill & Sign. משתמשי Acrobat ו-Acrobat Reader יכולים להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא טפסים שטוחים.

טופס אינטראקטיבי

ליצירת טופס אינטראקטיבי, השתמש בכלי Prepare Forms. ראה יצירת טופס ממסמך קיים.

Flat form

כדי להפעיל את הכלים Fill & Sign, מתפריט ההמבורגר (התפריט File ב- macOS), ‏בחר Save As Other  >‏ Acrobat Reader Extended PDF ‏>Enable More Tools (includes Form Fill-in & Save)‎.

הכלים מופעלים עבור הטופס הנוכחי בלבד. כאשר יוצרים טופס אחר, יש לחזור על פעולה זו כדי לאפשר למשתמשי Acrobat Reader להשתמש בכלים אלה.

שמירת טפסים

 • כדי לשמור את הטופס המלא, מתפריט ההמבורגר, בחר Save As (File‏ > Save As ב-macOS) ושנה את שם הקובץ.

 • כדי להסיר תכונות מורחבות של Acrobat Reader, בחר Save A Copy‏ (File‏ > Save A Copy ב-macOS).

 • כדי לאפשר למשתמשי Acrobat Reader לשמור את הנתונים שהקלידו, בחר את אחת האפשרויות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה שלך:

  Windows®‎‏Save As Other‏ > Acrobat Reader Extended PDF‏ > Enable More Tools (Includes Form Fill-in & Save)‎‏ 
  macOS‏: File‏ > Save As Other‏ > Acrobat Reader Extended PDF‏ > Enable More Tools (Includes Form Fill-in & Save).

 1. בחר את הלחצן Print או בחר Print מתפריט ההמבורגר (File‏ > Print ב-macOS).

 2. בחר את המדפסת הרצויה בתיבת הדו-שיח Print.

 3. מהתפריט Comments And Forms, בחר באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן בחר OK:

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס ואת הערכים שהקלדת, בחר Document. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדת באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס, את ההזנות שהוקלדו וכל הערה שמופיעה בטופס, בחר Document And Markups. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדת באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי בלבד) כדי להדפיס רק את הערכים שהוקלדו ולא את הטופס עצמו, בחר Form Fields Only.

ניקוי פריטי טופס שלא נשמרו

 1. בחר Tools‏ > Prepare a Form. בחלונית הצד Fields בחר Clear Form מתפריט האפשרויות  .

ייבוא או ייצוא נתוני טופס (היישום Reader בלבד, לא דפדפן)

בתהליכי עבודה מסוימים, משתמשים פרטיים שולחים טפסים שמולאו כקובצי נתונים בלבד בתבנית כגון PDF או XML. ב-Acrobat Reader, ניתן לייבא את הנתונים כדי להציג אותם בהקשר של קובץ ה-PDF השלם:

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחץ על Extended, ולאחר מכן לחץ על Import Data.

באותו אופן, באפשרותך לשמור את המידע בטופס PDF שהושלם כקובץ נתונים בתבנית אחרת.

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחץ על Extended, ולאחר מכן לחץ על Export Data.

לקבלת מידע נוסף ראה ניהול קבצים של נתוני טופס בעזרה של Acrobat.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?