הערה:

מסמך זה מספק הוראות עבור Acrobat DC ו- Acrobat 2017. אם אתם משתמשים ב- Acrobat XI, עיינו בעזרה של Acrobat XI.

האם הטופס ניתן למילוי?

לא כל הטפסים ניתנים למילוי. לעתים יוצרי טפסים אינם ממירים את קובצי ה- PDF שלהם לטפסים ניתנים למילוי אינטראקטיביים. לחלופין, הם יוצרים בכוונה טופס שניתן למלא רק בכתב יד או באמצעות הכלי Fill & Sign. טפסים לא אינטראקטיביים אלה נקראים טפסים שטוחים.

טפסים אינטראקטיביים ב- Acrobat Reader
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי ב- Acrobat Reader: סמנו היכן יש להקליד

טופס שטוח ב- Acrobat Reader
טופס שטוח שאינו אינטראקטיבי ב- Acrobat Reader: השתמשו בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס

מילוי טפסים אינטראקטיביים

טופס אינטראקטיבי מכיל שדות שניתן לבחור או למלא.

טופס אינטראקטיבי ב- Acrobat
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי

A. שורת הודעה סגולה מציינת נוכחות של שדות ניתנים למילוי. B. בעת הלחיצה, היא מציגה היכן קיימים שדות ניתנים למילוי. 
 1. במידת הצורך, לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Hand Tool או Select Tool בתפריט הנפתח.

  המצביע משתנה לסמל אחר כאשר הוא חולף מעל שדה. לדוגמה, הכלי Hand ‏ משתנה לסימן I ‏ כאשר ניתן להקליד מלל בשדה הטופס. חלק משדות הטופס הם דינמיים, כלומר הם משנים את גודלם אוטומטית כדי להתאים לכמות הנתונים שתזינו ויכולים להשתרע על-פני מספר עמודים.

 2. (אופציונלי) כדי שיהיה קל יותר לזהות את שדות הטופס, לחצו על הלחצן Highlight Existing Fields בשורת ההודעות של המסמך. שדות הטופס מוצגים על רקע צבעוני (תכלת כברירת מחדל), וכל שדות הטופס שחובה למלא מוצגים במסגרת בצבע אחר (אדום כברירת מחדל).

 3. לחצו כדי לבחור אפשרויות, כגון לחצני אפשרויות. לחצו בתוך שדה מלל כדי להקליד.
  הקישו Tab כדי לעבור קדימה או Shift+Tab כדי לעבור אחורה.
 4. לאחר שתסיימו, לחצו על לחצן השליחה כדי לשלוח את הנתונים לשרת או ליצור דוא"ל כדי לשלוח את הנתונים. לחצן השליחה יכול להופיע בשורת ההודעה הסגולה בראש הטופס או בתוכן הטופס.

עבור עצות לפתרון בעיות בהשלמת טפסים, ראו פתרון בעיות של טפסים.

מילוי טפסים שטוחים בעזרת כלי Fill & Sign

בטופס שטוח אין שדות אינטראקטיביים. עם זאת, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס. לקבלת הנחיות, ראו מילוי טופס PDF

מילוי טפסים שטוחים בדפדפן

דרך נפוצה להצגת טופס PDF היא בדפדפן אינטרנט, לדוגמה, בעת לחיצה על קישור באתר אינטרנט. אם הטופס אינו מכיל שדות אינטראקטיביים, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא את הטופס. שמרו את הקובץ במחשב ופתחו אותו ישירות ב- Acrobat או Acrobat Reader. לקבלת הנחיות, ראו מילוי טופס PDF

שמירת הטופס במחשב
שמרו את הטופס, פתחו אותו ב- Acrobat או Acrobat Reader ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Fill & Sign.

אפשרויות לעבודה בטפסים

מקש

תוצאה

Tab או Shift+Tab

מקבל הקלדה ועובר לשדה הבא

Up/Left Arrow

בוחר לחצן אפשרויות קודם בקבוצה

Down/Right Arrow

בוחר את לחצן האפשרויות הבא

Esc

דוחה ומבטל את הבחירה בשדה טופס

Esc (הקשה פעמיים)

יוצא ממצב Full Screen

Enter או Return (שדה מלל של שורה אחת)

מקבל הקלדה ומבטל את הבחירה בשדה

Enter או Return (שדה מלל מרובה שורות)

יוצר סימן סוף פסקה באותו שדה טופס

Enter או Return (תיבת סימון)

מפעיל או מבטל תיבת סימון

Enter (מקלדת)

מקבל הקלדה ומבטל את הסימון בשדה טופס נוכחי

(Windows‏) Ctrl+Tab מכניס תג לשדה מלל
(Mac‏) Alt+Tab מכניס תג לשדה מלל

השלמה אוטומטית של טפסים (טפסים אינטראקטיביים בלבד)

התכונה Auto-Complete מאחסנת את כל מה שמקלידים בשדה טופס אינטראקטיבי. לאחר מכן, התכונה Auto-Complete מציעה ואף מזינה באופן אוטומטי תגובות שמתאימות למה שהקלדתם בשדות טופס אחרים. ההצעות מוצגות בתפריט נפתח, שממנו ניתן לבחור את האפשרות המתאימה. התכונה Auto-Complete מבוטלת כברירת מחדל, ויש להפעיל אותה בהעדפות הטופס אם רוצים להשתמש בה.

כדי להסיר ערך מסוים מהזיכרון של Auto-Complete, כגון ערך המכיל שגיאת איות אשר גיליתם ותיקנתם מאוחר יותר, ערכו את הרשימה בהעדפות.

הערה:

כל העדפות הטפסים יחולו על האופן שבו מטפל היישום בטפסים פתוחים במהלך העבודה. ההעדפות אינן נשמרות יחד עם טופסי PDF.

הפעלת האפשרות Auto-Complete

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏‏(Windows)‎ או Acrobat Acrobat Reader ‏> Preferences ‏(Mac OS).

 2. בחרו Forms בצד שמאל.

 3. מתחת ל- Auto-Complete, בחרו Basic או Advanced בתפריט.

 4. בחרו Remember Numerical Data אם ברצונכם שזיכרון התכונה Auto-Complete יאחסן מספרים שאתם מדפיסים בטפסים.

הערה:

כאשר בוחרים אפשרות בתפריט Auto-Complete, מופיע באזור המלל שמתחת תיאור המסביר כיצד היא משפיעה על אופן הפעולה של Auto-Complete.

מחיקת פריט מהזיכרון של Auto-Complete

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. בחרו Forms בצד שמאל.

 3. לחצו על Edit Entry List תחת Auto-Complete.

 4. בתיבת הדו-שיח Auto-Complete Entry List, בצעו אחת מהפעולות הבאות ולחצו על Yes בתיבת הדו-שיח לאישור:

  • כדי להסיר את כל הערכים, לחצו על Remove All.
  • כדי להסיר חלק מהערכים, בחרו את הערכים הרצויים ולחצו על Remove. ‏(הקישו Shift תוך כדי בחירת מספר פריטים סמוכים או הקישו Ctrl תוך כדי לחיצה על פריטים שאינם סמוכים כדי לבחור מספר פריטים).

הפיכת טפסים שטוחים לטפסים שניתן למלא (Acrobat Pro)

ניתן להפוך טופס שטוח לטופס שניתן למילוי באמצעות הכלי Prepare Form או על-ידי הפעלת כלי Fill & Sign. משתמשי Acrobat ו- Acrobat Reader יכולים להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא טפסים שטוחים.

Interactive form

ליצירת טופס אינטראקטיבי, השתמשו בכלי Prepare Forms. ראו יצירת טופס ממסמך קיים.

Flat form

כדי להפעיל את כלי Fill & Sign, בחרו File ‏> Save As Other ‏> Reader Extended PDF ‏> Enable More Tools (includes Form Fill-in & Save)‎.

הכלים מופעלים עבור הטופס הנוכחי בלבד. כאשר יוצרים טופס אחר, יש לחזור על פעולה זו כדי לאפשר למשתמשי Acrobat Reader להשתמש בכלים אלה.

שמירת טפסים

 • כדי לשמור את הטופס שהשלמתם, בחרו File >‏ Save As ותנו לקובץ שם חדש.

 • כדי להסיר את תכונות Reader המורחבות, בחרו File >‏ Save A Copy.

 • כדי לאפשר למשתמשי Reader לשמור את הנתונים שהקלידו, בחרו File >‏ Save As Other >‏ Reader Extended PDF >‏ Enable More Tools (Includes Form Fill-in & Save)‎‏.

 1. לחצו על הלחצן Print, או בחרו File >‏ Print.

 2. בחרו מדפסת מהתפריט בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Print.

 3. בתפריט Comments And Forms באזור העליון הימני של תיבת הדו-שיח Print, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על OK:

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס ואת הערכים שהקלדתם, בחרו Document. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדתם באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס, את ההזנות שהוקלדו וכל הערה שמופיעה בטופס, בחרו Document And Markups. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדתם באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי בלבד) כדי להדפיס רק את הערכים שהוקלדו ולא את הטופס עצמו, בחרו Form Fields Only.

ניקוי פריטי טופס שלא נשמרו

 1. בחרו Tools ‏> Prepare Forms. בחלונית הימנית, לחצו על More ובחרו Clear Form.

ייבוא או ייצוא של נתוני טופס (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

בחלק מתהליכי העבודה, אנשים שולחים טפסים שמולאו כקבצים המכילים נתונים בלבד בתבנית כגון FDF או XML. ב- Acrobat Reader DC, ניתן לייבא את הנתונים כדי להציג אותם בהקשר של קובץ ה- PDF השלם:

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחצו Extended ולאחר מכן על Import Data.

כמו כן, ניתן לשמור את המידע בטופס PDF שהושלם כקובץ נתונים בתבנית אחרת:

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחצו Extended ולאחר מכן על Export Data.

כדי לקבל מידע נוסף, ראו ניהול קבצים של נתוני טופס ב- Acrobat DC Help.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת