הדפסת קובצי PDF

לחצן Print חסר?

אם אינכם יכולים לראות את לחצני Print ו- Cancel, הצג שלכם מוגדר לרזולוציית מסך נמוכה. הקורא לא מיועד לצגים בעלי רזולוציה נמוכה (המינימום המומלץ הוא 1024‎ x 768). עם זאת, באפשרותכם לעקוף מגבלה זו. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להדפיס את המסמך שלך:

 • לחץ על Enter או Return.
 • אם סרגל גלילה מופיע בצדה הימני של תיבת הדו-שיח, גרור את המחוון למטה כדי לגשת ללחצנים.
הערה:

(Windows) בצגים מסוימים, שורת המשימות של Windows מכסה את הלחצן Print. באפשרותך להסתיר את שורת המשימות כדי שתופיע רק כאשר אתה עובר עם העכבר אל החלק התחתון של המסך. לחץ לחיצה ימנית על שורת המשימות ובחר Properties. בתיבת הדו-שיח Properties, בחר Auto-hide the Taskbar ולחץ על OK.

קבע את מאפייני שורת המשימות כך שיסתירו את שורת המשימות כדי שתוכל לבחור את הלחצן Print

בנוסף, עיין במאמר עבור תיקון הרישום הקשור: HiDPI, תמיכה בזיהוי רשתית

הדפסת PDF

 1. בחר File ‏> Print או לחץ על הסמל בסרגל הכלים.

 2. בחר Printer ומספר Copies להדפסה.

 3. (אופציונלי) לחץ על Properties כדי לפתוח את מאפייני המדפסת. למידע נוסף, עיין בתיעוד המדפסת.

 4. בחר אפשרות תחת Pages to Print:

  • All - מדפיס את כל העמודים ב-PDF.
  • Current page - מדפיס את העמוד הנוכחי ב-PDF.
  • Pages - מפרט קבוצת משנה של עמודים להדפסה. ניתן להזין מספרי עמודים בודדים, טווח עמודים או שילוב של שניהם. לדוגמה: 1, 6-18, 33, 98.
  • More options - מפרט אפשרויות נוספות, כגון עמודים זוגיים או אי-זוגיים ועמודים הפוכים.

 5. ציין אפשרויות אחרות בהתאם לדרישותיך:

  • Page Sizing & Handling
  • Orientation
  • Comments & Forms
  הערה:

  בזמן שאתה משנה את ההגדרות, מופיעה התצוגה המקדימה של ההדפסה. לחץ על לחצני החצים למטה כדי להציג עמודים אחרים בתצוגה מקדימה.

 6. במידת הצורך, לחץ על Page Setup כדי לשנות את גודל הנייר, מקור הנייר או הכיוון.

 7. לחץ על Print.

משימות הדפסה נפוצות

הדפסה דו-צדדית

ניתן להדפיס על שני צדי הדף אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס).  

הערה: הדפסה דו-צדדית נקראת גם דופלקס, גב לגב, חזית וגב או הדפסה משני צדי הדף.

מנהל המדפסת שולט באפשרויות, ולא Adobe Acrobat או Adobe Reader. בדוק בתיעוד של המדפסת כדי לראות באילו תכונות המדפסת תומכת.

 • בתיבת הדו-שיח Print, הפעל את Print on both sides of paper ובחר באיזה צד יתהפך הנייר.
הערה:

ייתכן תרחיש שבו המדפסת תומכת בהדפסת דופלקס, אך אפשרות זו אינה מופיעה בתיבת הדו-שיח Print. במקרים כאלה, פתח את מאפייני המדפסת כדי לגשת לאפשרות זו ישירות מהעדפות המדפסת.

למידע נוסף, עיין במאמר הדפסה דו-צדדית.

הדפסה בשחור-לבן

ניתן להדפיס PDF צבעוני בגוונים של אפור (נקרא גם גווני אפור או אפור מורכב).

 • בתיבת הדו-שיח Print, הפעל את האפשרות Print in grayscale.

הדפסה בגודל שונה

ניתן להגדיל או לכווץ דפים בעת ההדפסה. ניתן לשנות את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים את הנייר או לשנות את הגודל באופן ידני על-ידי ציון אחוזים.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Size ולאחר מכן ציין את אפשרויות הגודל.

הדפסת מסמכים גדולים

ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד לגיליונות נייר מרובים (נקרא "פריסת אריחים"). האפשרות Poster מחשבת כמה גיליונות נייר נדרשים. ניתן לכוונן את גודל העותק המקורי כדי שיתאים לנייר ולציין את גודל החפיפה בין האריחים. לאחר מכן ניתן לחבר את האריחים יחד.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Poster ולאחר מכן ציין את אפשרויות הפריסה.

הדפסת מספר עמודים בגיליון

ניתן להדפיס יותר מעמוד PDF אחד בגיליון נייר אחד. הדפסת מספר עמודים בגיליון נקראת גם הדפסת n-up (למשל, ‎2-up או ‎6-up). ניתן לקבוע כי העמודים יופיעו בסדר אופקי לרוחב העמוד או בטורים אנכיים.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Multiple וציין אילו עמודים יש להדפיס על גיליון אחד ואפשרויות קשורות אחרות.

הדפסת חוברות

ניתן להדפיס מסמכים מרובי עמודים כגון חוברות. בכל גיליון ייפרסו שני עמודים. כאשר תאסוף, תקפל ותהדק את הגיליונות המודפסים משני הצדדים, התוצאה תהיה חוברת אחת המאגדת את העמודים בסדר הנכון.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Booklet ולאחר מכן ציין את אפשרויות החוברת.

הדפסת הערות

ניתן להדפיס הערות במיקום ספציפי (כמו פתקים נדבקים על דף), בתוך רשימה או כסיכום.

באזור Comments and Forms, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת.
 • לחץ על Summarize Comments.

הדפסת חלק מהעמוד

ניתן להדפיס חלק מעמוד PDF. השתמש בכלי Snapshot כדי לבחור רק את האזור שברצונך להדפיס. האזור יכול להכיל מלל, גרפיקה או את שניהם. ניתן להדפיס את האזור שנבחר בגודל מלא או לשנות את גודלו כך שיתאים לנייר.

 1. בחר Edit >‏ Take a Snapshot.
 2. צייר מלבן כדי לבחור חלק מהעמוד.
 3. בחר File‏ > Print.
 4. בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Selected graphic.

מדוע איני מצליח להדפיס את המסמך?

התחל בעצות הבאות לפתרון בעיות

לבעיות הדפסה יכולות להיות סיבות שונות. כדי לזהות מה הבעיה, התחל בעיון בהודעה הטכנית הבאה: פתרון בעיות הדפסת PDF‏ | Acrobat‏, Reader

אם ה-PDF מוגן באמצעות סיסמה ואין אפשרות להדפיס

אם תקבל PDF המוגן באמצעות סיסמה, הזן את הסיסמה שנקבעה כדי להדפיס את המסמך. על חלק מהמסמכים המאובטחים חלות הגבלות המונעות ממך להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן במסמך. אם חלות על המסמך הגבלות הדפסה, פנה למחבר ה-PDF.

(Windows בלבד) Protected Mode מפריע

Protected Mode המוגדר כברירת מחדל, משפר עד מאוד את אבטחת Acrobat Reader. כדי לקבוע אם Protected Mode מפריע להדפסה, השבת אותו באופן זמני. לחץ לחיצה ימנית על המסמך ובחר Document Properties. לחץ על Advanced כדי לראות אם המצב המוגן מופעל.

כדי להשבית מצב מוגן, בחר Edit‏ > Preferences ולחץ על Security‏ (Enhanced) משמאל. בטל את הבחירה באפשרות Enable Protected Mode At Startup. סגור את Reader, הפעל אותו מחדש ונסה שנית להדפיס את המסמך.

הערה:

כדי להבטיח שתקבל אבטחה מרבית, כאשר תסיים להדפיס, בחר שוב את האפשרות Enable Protected Mode At Startup.

הדמיית אוברפרינט של דיו

הדמיית אוברפרינט מעריכה מה יהיה המראה הסופי של שילוב ואוברפרינט של תמונות צבעוניות בעת הדפסת אופסט. ניתן ליצור הדמיה של האפקט שיוצר אוברפרינט במדפסת צבע שולחנית על-ידי בחירת Simulate Overprinting בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. הדמיית אוברפרינט ממירה צבעי ספוט כדי לעבד צבעים להדפסה. אם בכוונתך להשתמש בקובץ מסוים כפלט סופי, אל תבחר באפשרות Simulate Overprinting.

הערה:

איכות הצבע משתנה בין מדפסות צבע שונות. לכן, הדרך הטובה יותר לוודא כיצד ייראה הפלט המוגמר היא לקבל הוכחות מספק שירות.

שלושה מעגלים חופפים ללא אוברפרינט (משמאל) בהשוואה לשלושה מעגלים חופפים עם אוברפרינט (מימין).

מה עליי לעשות אם Acrobat Reader מבקש לשמור קובץ בעת הדפסת מסמך?

במקרה ש-Acrobat Reader מבקש ממך לשמור קובץ כאשר אתה לוחץ על Print, לחץ על תיבת הדו-שיח Advanced print ובטל את הבחירה באפשרות Print to File.

הערה:  

 • ודא שבחרת מדפסת פיזית להדפסה, ולא Adobe PDFXPS/Send note או מדפסת וירטואלית אחרת.
 • האפשרות Print to File הייתה זמינה בתיבת הדו-שיח Print dialog עד לגרסאות Acrobat 10.X.

מה עליי לעשות כדי להדפיס הערות שזמינות במסמך PDF?

קיימים כמה סוגי ביאורים (לדוגמה, הערות קופצות) הזמינים במסמך PDF ואינם מודפסים כברירת מחדל, אלא רק אם ברצונך להדפיס אותם.

מדובר בתכנון מכוון שמטרתו למנוע מביאורים מסוג זה להסתיר את התוכן הזמין מאחוריהם.

עם זאת, ייתכן שבמקרים מסוימים כן תרצה להדפיס אותם. כדי להדפיס את ההערות הקופצות וביאורים מסוגים אחרים:

 1. עבור אל Edit ‏> Preferences.
 2. בחר Commenting מהרשימה Categories.
 3. הפעל את האפשרות Print Notes And Pop-ups.

Acrobat Reader נסגר בעת הדפסה / Acrobat Reader אינו מדפיס אחרי לחיצה על הלחצן Print

מקרים אלה עשויים להתרחש בשל פגם בקובץ ההתקנה של Adobe Acrobat. כדי לפתור את הבעיה, ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום Adobe Reader / Acrobat.

אם הבעיה מתרחשת בגרסה העדכנית ביותר:

 1. הסר את ההתקנה של Acrobat Reader בעזרת כלי העזר Acrobat cleaner.
 2. התקן מחדש את Acrobat Reader.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?