Adobe מפסיקה לעתים את המכירה, הפיתוח או התמיכה של מוצר או טכנולוגיה כתוצאה משינוי בתנאי השוק ובהשפעה על הלקוחות. 

Adobe מכבדת את כל חוזי התמיכה הטכנית עד למועד התפוגה של תוקפם.

מידע קשור

מוצרים ששיווקם הופסק או שאינם נתמכים

מוצר זמינות, תמיכה, ומוצרים חלופיים
Acrobat Elements

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Acrobat Professional‏

Acrobat Elements Server

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Acrobat Professional‏, Acrobat Standard‏

Acrobat Messenger

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Acrobat Professional‏Acrobat Standard‏

Adobe Acrobat Basic

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Acrobat Professional‏Acrobat Standard‏

Adobe Form Manager

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Forms Central‏

Adobe Ideas for Android

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Ideas for iOS‏, Adobe Touch Apps‏

Adobe Media Gateway‏

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין.

אפשרויות תמיכה: אין

Adobe Muse

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: ‏Adobe XD‏Adobe Illustrator

Adobe OnLocation

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים Adobe Premiere Pro‏

Adobe Stock Photos

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק החל מה-1 באפריל, 2008 והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

Adobe Type Set

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Fonts‏

ATM Deluxe

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Fonts‏

Authorware

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק אך הוא זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Captivate, Flash, Adobe Connect וגםDreamweaver‏

Collage

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Touch Apps‏

CS Live services

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק.

מוצרים חלופיים: Adobe Creative Cloud‏

CS Review

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק.

מוצרים חלופיים: Adobe Creative Cloud‏

Creative Mark

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

Debut

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Touch Apps‏

Design Collection

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Creative Suite‏

Dimensions

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Illustrator‏

Dreamweaver Server Extension

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Dreamweaver‏, Business Catalyst‏

DS Community Edition

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

DV Rack

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Premiere Pro‏

eLearning Suite

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Captivate

Encore זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.
Flash Media Live Encoder

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: אין

Flash Paper

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Flash Professional‏

Fontographer

זמינות מוצר:המוצר זמין לרכישה מ-Fontlab‏.

אפשרויות תמיכה: נתמך דרך Fontlab.

FreeHand

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Illustrator‏

GoLive

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק החל מה-28 באפריל, 2008 והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Dreamweaver‏

Graphics Server

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק ב-1 בנובמבר, 2008 והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Scene7‏

Homesite Tool

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Dreamweaver‏

InContext Editing

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Business Catalyst‏

Muse

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: ‏Adobe XD‏Adobe Illustrator

Kuler for Android

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Kuler for iOS‏, Adobe Touch Apps‏

LeanPrint זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין.
NetAverages זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.
Ovation

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

PageMaker

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

PDF Scan

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Acrobat Professional‏

PhotoDeluxe

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Photoshop Elements‏

Photoshop Album

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Photoshop Elements‏

Adobe Premiere LE

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Premiere Elements‏

PressReady

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק החל מה-19 באפריל, 2002 והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

Production Studio Premium

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Creative Suite Production Premium‏

Production Studio Standard

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Creative Suite Production Premium‏

Proto

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילה, בסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Touch Apps‏

Rapid e-Learning Collection

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

מוצרים חלופיים: eLearning Suite‏

RoboInfo

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: RoboHelp‏

RoboPDF

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: RoboHelp‏

RoboSourceControl  

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: אפשרויות בקרת מקור חדשות ב-RoboHelp‏ (מהדורת 2019)

FrameMaker XML Author

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe FrameMaker‏ (מהדורת 2019)

Secure Content Servers

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי הקהילהבסיס הידע של Adobe‏

Soundbooth

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק החל מה-11 באפריל, 2011 והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: דפי תמיכה עבור Adobe Soundbooth, כולל פורומי קהילה, עדיין זמינים באתר Adobe.com. Adobe ממשיכה להציע תמיכה לנושאי התקנה ורישום. Adobe מכבדת את כל חוזי התחזוקה והתמיכה של Soundbooth.

מוצרים חלופיים: Adobe Audition‏  

Streamline

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Illustrator‏

Studio

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: אין

Type on Call

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Adobe Fonts‏

Ultra

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Creative Suite Production Premium‏

Video Collection Pro

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Creative Suite Production Premium‏

Video Collection Standard

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

מוצרים חלופיים: Creative Suite Production Premium‏

Vlog It!

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏

Visual Communicator

זמינות מוצר: שיווק המוצר הופסק והוא אינו זמין לרכישה.

אפשרויות תמיכה: פורומי קהילהבסיס הידע שלAdobe‏ 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת