Problema

Vykstant sinchronizavimui ir „Creative Cloud“ darbalaukio programos skydelyje paspaudus pauzės ir paleidimo iš naujo mygtuką, failų skydelis ištuštėja ir jame pradedamas rodyti nuolat besisukantis eigos ratukas.

Failų skydelis | Eigos ratukas nesiliauja suktis

Apėjimo būdas

  1. „Creative Cloud“ darbalaukio programoje per meniuPreferences > Creative Cloud > Files > Sync On/Off (Parinktys > „Creative Cloud“ > Failai > Įjungti / Išjungti sinchronizavimą) spustelėkite Off (Išjungti) ir tada spustelėkite On (Įjungti).
  2. Grįžkite atgal naudodami viršutinėje juostoje esančią grįžimo piktogramą (<). Dabar skydelis Files (Failai) turėtų veikti normaliai.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika