Nepavyksta patvirtinti prenumeratos būsenos veikiant autonominiu režimu

Kodėl gaunu „Nepavyksta patvirtinti prenumeratos būsenos autonominiu režimu“?

Jei esate neprisijungę (neprisijungę prie interneto) ir parodomas toliau pateikiamas dialogo langas, kai bandote paleisti „Creative Cloud 2019“ programą, šiai problemai išspręsti atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

Negalime patvirtinti jūsų prenumeratos būsenos, nes nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie interneto ir „Adobe“ serverių vietinis sistemos laikrodžio laikas netikėtai pasikeitė.  Turint galvoje, kad specialiai nekeitėte datos ir laiko savo kompiuteryje, taip paprastai nutinka dėl automatinio laiko sinchronizavimo esant nestabiliam „WiFi“ ryšiui.

Kaip galiu pašalinti šią problemą?

Savo kompiuteryje atlikdami vieną iš toliau nurodytų procedūrų (pasirinkite pagal savo operacinę sistemą) sustabdykite sistemos laikrodžio sinchronizavimą su interneto laiku, tada paleiskite programą būdami prisijungę prie interneto.

Pastaba:

Kompiuterio laikrodžio sinchronizavimą galėsite bet kuriuo metu įjungti kitą kartą prisijungę.

 1. Atidarykite System Preferences (Sistemos nuostatos) ir pasirinkite Date and Time (Data ir laikas).

 2. Spustelėkite užrakto piktogramą apatiniame kairiajame dialogo lango kampe.

 3. Panaikinkite žymėjimą prie Set date and time automatically (Nustatyti datą ir laiką automatiškai) ir spustelėkite Save (Išsaugoti).

 4. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto, tada vėl paleiskite „Creative Cloud 2019“ programą.

 1. Atidarykite valdymo skydą.

 2. Spustelėkite Laikrodis, kalba ir regionas.

 3. Spustelėkite Data ir laikas.

 4. Eikite į skirtuką Interneto laikas.

 5. Spustelėkite Keisti parametrus.

 6. Panaikinkite žymėjimą prie Sinchronizuoti su interneto laiko serveriu.

 7. Uždarykite dialogo langą Interneto laiko parametrai, tada uždarykite dialogo langą Data ir laikas.

 8. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto, tada vėl paleiskite „Creative Cloud 2019“ programą.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros