Adobe Acrobat atbalsta politika

Izlasiet Adobe Acrobat atbalsta politiku, lai izdarītu pamatotu izvēli, instalējot Acrobat un saistītos pakalpojumus.

Adobe Acrobat un Adobe Acrobat Reader atbalsta līmenis ir atkarīgs no jūsu abonēšanas plāna un Acrobat versijas, kuru jūs lietojat. Acrobat atbalsta politika izceļ atbalsta apjomu Acrobat vai Acrobat Reader versijām jūsu abonēšanas plānā un pieejamos atbalsta elementus katrai versijai.

Pārskatiet Acrobat atbalsta politiku, lai iepazītos ar atbalstītām versijām un atbalsta termiņu šādiem Acrobat produktiem:

Acrobat versijas

Galvenām Acrobat versijām tiek izmantoti sekojošie apzīmējumi:

 • Jaunākā versija (N): lietotnes jaunākā galvenā versija.
 • Iepriekšējā versija (N-1): viena galvenā versija pirms jaunākās versijas.
 • Vecākā versija (N-2 vai vecāka): divas vai vairāk galvenās versijas pirms jaunākās versijas.

Mazāki Acrobat izlaidumi iekļauj atjauninājumus konkrētām galvenām versijām. Mazāki izlaidumi var iekļaut drošības un kvalitātes problēmu risinājumus.

Atbalsta elementi

Atbalsta dienesta palīdzība: sazinieties ar Adobe klientu atbalsta dienestu, lai iegūtu palīdzību saistībā ar produktiem vai ziņotu par problēmu.Adobe nesniedz atbalstu (tostarp kļūdu labojumus, drošības atjauninājumus, OS saderību, pārlūka atbalstu vai palīdzības atbalstu) vecākām versijām.

Drošības atjauninājumi: drošības atjauninājumi satur risinājumus ievainojamībai, kas ietekmē drošību jaunākajai Acrobat versijai.

Kļūdu labojumi: kļūdu labojums ir Adobe atrastās produkta kļūdas vai defekta labojums.

Pieejamība lejupielādei: lejupielādei ir pieejama jaunākā galvenā versija un divas iepriekšējās versijas.

OS atbalsts: Adobe nodrošina saderības atbalstu jaunākajai lietotņu versijai ar šīm operētājsistēmām:

 • Windows® 10: jaunākā versija un divi iepriekšējie atjauninājumi.
 • macOS: jaunākā versija un divi iepriekšējie atjauninājumi.
 • iOS: jaunākā un iepriekšējā versija.
 • Android™: jaunākā versija un divas iepriekšējās versijas.

Acrobat Classic atbalsta politika

Adobe nodrošina sekojošo atbalstu Acrobat Classic un Acrobat Reader Classic versijām, kas tiek lietotas tikai privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu galda datoros.

 • Atbalsta dienesta palīdzība: Adobe nodrošina atbalsta dienesta palīdzību piecu gadu laikā no konkrētās Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas izlaiduma dienas.
 • Drošības atjauninājumi: Adobe nodrošina drošības ievainojamību labojumus piecu gadu laikā no konkrētās Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas izlaiduma dienas.
 • Kļūdu labojumi: Adobe nodrošina Adobe atrasto kļūdu labojumus piecu gadu laikā no konkrētās Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas izlaiduma dienas.
 • Pieejamība lejupielādei: visus mazākos konkrētās Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas izlaidumus var lejupielādēt piecu gadu laikā no izlaišanas datuma.
 • OS atbalsts:
  • Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas ir saderīgas ar trim jaunākajām macOS un Windows® versijām piecu gadu laikā, ja OS izstrādātājs nodrošina šo OS versiju atbalstu.
  • Acrobat Classic vai Acrobat Reader Classic versijas joprojām atbalsta Windows® OS 32 bitu versiju.

Acrobat atbalsta politika privātpersonām un maziem un vidējiem uzņēmumiem

Adobe nodrošina sekojošos atbalsta pakalpojumu veidus Acrobat produktiem privātpersonām un maziem un vidējiem uzņēmumiem.  

Galda datori: 

 • Atbalsta dienesta palīdzība: Adobe nodrošina atbalsta dienesta palīdzību Acrobat jaunākajai versijai (N) un divām iepriekšējām versijām (N-1 un N-2).
 • Drošības atjauninājumi: drošības ievainojamību labojumi tiek nodrošināti tikai aktuālajām Acrobat lietotņu versijām (N).
 • Kļūdu labojumi: kļūdu labojumi tiek nodrošināti tikai aktuālajām Acrobat lietotņu versijām (N).
 • Pieejamība lejupielādei: lejupielādei ir pieejami visi aktuālās galvenās versijas mazākie izlaidumi.
 • OS atbalsts:
  • Jaunākajai Acrobat versija (N) ir jābūt saderīgai vismaz ar trim jaunākajām macOS un Windows® versijām, ja OS izstrādātājs nodrošina šo OS versiju atbalstu. Acrobat atbalsta arī Windows® 8, Windows® 8.1 un Windows® 7 operētājsistēmas.
  • Document Cloud galda datoriem joprojām atbalsta Windows® 32 bitu versiju. 

Mobilās lietotnes:

 • Atbalsta dienesta palīdzība: Adobe nodrošina atbalsta dienesta palīdzību Acrobat jaunākajai versijai (N).
 • Drošības atjauninājumi: drošības ievainojamību labojumi tiek nodrošināti tikai aktuālajām Acrobat lietotņu versijām (N). 
 • Kļūdu labojumi: kļūdu labojumi tiek nodrošināti tikai aktuālajām Acrobat lietotņu versijām (N).
 • Pieejamība lejupielādei: lejupielādei ir pieejama jaunākā galvenā versija.
 • OS atbalsts:
  • Jaunākajām Acrobat versijām (N) ir jābūt saderīgam vismaz ar divām jaunākajām iOS versijām un trim jaunākajām Android™ OS versijām.

Tīmekļa lietotnes un pakalpojumi:

 • Acrobat atbalsta sekojošo pārlūku jaunāko versiju galda datoriem un mobilajām ierīcēm:
  • Microsoft® Edge
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox

Acrobat atbalsta politika Acrobat enterprise abonementam

Adobe atbalsta politika Acrobat enterprise klientiem (ar daudzgadīgiem ETLA un eVIP (VIP Enterprise) līgumiem) tiek noteikta saskaņā ar Acrobat versiju, kuru lieto klienti. Uz uzņēmumiem, kas lieto konkrēto Acrobat versiju (abonementu), attiecas atbalsta politikas noteikumi Acrobat produktiem privātpersonām un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uz uzņēmumiem, kas lieto Acrobat Classic, attiecas Acrobat Classic atbalsta politikas noteikumi.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?