Creative Cloud atbalsta politika

Izprotiet Adobe Creative Cloud atbalsta politiku un pirms Creative Cloud programmu un pakalpojumu instalēšanas veiciet apzinātu izvēli.

Atbalsta līmenis, ko Adobe nodrošina Creative Cloud lietotnēm, ir atkarīgs no jūsu Creative Cloud plāna. Creative Cloud atbalsta politikā ir aprakstīts atbalsta apmērs lietotnes versijām, kas ir iekļautas jūsu Creative Cloud plānā, un katrai versijai piemērojamie atbalsta elementi.

Lietotāji dažādās lomās var pārskatīt politiku, lai noskaidrotu atbalstītās lietojumprogrammu versijas un šo Creative Cloud plānu atbalsta termiņus.


Adobe nodrošina jaunāko lietotņu un pakalpojumu versiju atbalstu, taču vecāku versiju atbalsts ir ierobežots. Creative Cloud plāni uzņēmumiem ietver arī atbalstu īpašai ilgtermiņā atbalstītajai (LTS) versijai. 

Lietotnes versijas

Creative Cloud lietotnes izmanto trīsdaļīgu numurēšanas sistēmu, lai aprakstītu lietotņu izlaides versijas:
N.m.p 

Kur N = galvenā versija; m = apakšversija; p = labojuma versija.

Piemēram, lietotnes versija 23.2.1 apzīmē galvenās versijas 23 izlaiduma statusu ar apakšversiju 2, un drošības labojuma versiju 1.

Galvenās versijas tiek apzīmētas šādi:

 • Jaunākā versija (N): lietotnes jaunākā galvenā versija.
 • Iepriekšējā versija (N-1): viena galvenā versija pirms jaunākās versijas.
 • Ilgtermiņā atbalstītā versija (LTS): šī versija ir pieejama tikai Creative Cloud plānos uzņēmumiem. Tā saņem drošības atjauninājumus par līdz pat vienu gadu ilgāk. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Ilgtermiņā atbalstītās versijas.
 • Vecākā versija (N-2 vai vecāka): divas vai vairāk galvenās versijas pirms jaunākās versijas.

Piemēram, ja lietotnes jaunākā pieejamā versija ir 23.2.1, tad:

 • Jaunākā galvenā versija (N) ir 23.
 • Šīs lietotnes iepriekšējā versija (N-1) ir 22.
 • Kā LTS var būtnoteikta 22.4. versija.
 • Vecākas versijas (N-2, N-3 vai agrākas) ir 21., 20. un agrākas versijas.
Piezīme.

Lai skatītu galveno un iepriekšējo Creative Cloud programmu versiju sarakstu, lasiet šo rakstu.  

Atbalsta elementi

Adobe nodrošina šādus Creative Cloud lietotņu atbalsta pakalpojumu veidus:

Funkciju atjauninājumi

Funkciju atjauninājumi ietver jaunas funkcijas un izmaiņas esošajās funkcijās.

Kad Adobe izlaiž funkciju atjauninājumu, par vienu ciparu tiek palielināts cipars, kas apzīmē lietotnes apakšversiju: N.m+1.

Kļūdu labojumi

Kļūdu labojums ir produkta kļūdas vai defekta labojums.

Kad Adobe izlaiž kļūdu labojuma atjauninājumu, par vienu ciparu tiek palielināts cipars, kas apzīmē lietotnes labojuma versiju: N.m.p+1.

Drošības atjauninājumi

Drošības atjauninājumi satur risinājumus ievainojamībai, kas°pierādīti ietekmē lietotnes jaunākās versijas vai LTS versijas drošību. Kad Adobe izlaiž drošības atjauninājumu, par vienu ciparu tiek palielināts cipars, kas apzīmē lietotnes labojuma versiju. Atkarībā no jūsu Creative Cloud plāna drošības atjauninājums tiek apzīmēts kā N.m.p+1 vai LTS.p+1.

OS saderība

Adobe nodrošina saderības atbalstu jaunākajai lietotņu versijai ar šīm operētājsistēmām:

 • Windows 10: jaunākā versija un divi iepriekšējie atjauninājumi.
 • macOS: jaunākā versija un divi iepriekšējie atjauninājumi.
 • iOS: jaunākā un iepriekšējā versija.
 • Android: jaunākā versija un divas iepriekšējās versijas.

Adobe strādā, lai nodrošinātu atbalstu savu lietotņu saderībā ar Windows 11 un macOS Monterey. Lai noskaidrotu, kuras Adobe lietotnes darbojas Windows 11, skatiet Vai varu darbināt Adobe lietotnes operētājsistēmā Windows 11? 

Papildu informāciju par macOS Monterey saderību skatiet Zināmās problēmas un risinājumi | macOS 12 Monterey.    

Plašāku informāciju skatiet šeit: Creative Cloud sistēmas prasības.

Pārlūkprogrammu atbalsts

Adobe tīmekļa pakalpojumi tiek atbalstīti šādu pārlūkprogrammu jaunākajās versijās:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Firefox

Plašāku informāciju skatiet šeit: Creative Cloud sistēmas prasības.

Palīdzības atbalsts

Sazinieties ar Adobe klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību saistībā ar produktiem vai ziņotu par problēmu.

Adobe nedarīs pieejamas Creative Cloud versijas, kas ir N-3 vai vecākas. Tāpat Adobe nesniegs atbalstu (tostarp funkciju atjauninājumus, kļūdu labojumus, drošības atjauninājumus, operētājsistēmas saderību, pārlūkprogrammu atbalstu vai palīdzības atbalstu) šādām versijām. Tomēr Adobe klientu apkalpošanas nodaļa pēc saviem ieskatiem var sniegt ierobežotu atbalstu N-3 vai vecākām versijām.

Uzmanību!

Adobe ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt un apturēt lietotnes un to atbalstu.

Creative Cloud atsevišķām personām

Adobe Creative Cloud plāni individuālai lietošanai atbalsta lietotņu jaunāko un iepriekšējo versiju.

Jaunākā versija (N)

Ietver:

Funkciju atjauninājumi

Kļūdu labojumi

Drošības atjauninājumi

OS saderība

Palīdzības atbalsts

Iepriekšējā versija (N-1)

Klienti šo versiju var lejupielādēt no:

 

Ietver:

Palīdzības atbalsts

Creative Cloud komandām

Adobe Creative Cloud plāni komandām atbalsta lietotņu jaunāko un iepriekšējo versiju.

Jaunākā versija (N)

Ietver:

Funkciju atjauninājumi

Kļūdu labojumi

Drošības atjauninājumi

OS saderība

Palīdzības atbalsts

Iepriekšējā versija (N-1)

Klienti šo versiju var lejupielādēt no:

 

Ietver:

Palīdzības atbalsts

Creative Cloud uzņēmumiem

Creative Cloud plāni uzņēmumiem atbalsta lietotņu jaunāko un iepriekšējo versiju. Lejupielādei var būt pieejamas arī vecākas lietotņu versijas. Adobe atbalsta arī īpaši noteiktu ilgtermiņā atbalstīto (LTS) versiju Creative Cloud korporatīvajiem klientiem.

Jaunākā versija (N)

Ietver:

Funkciju atjauninājumi

Kļūdu labojumi

Drošības atjauninājumi

OS saderība

Palīdzības atbalsts

Iepriekšējā versija (N-1)

Iepriekšējās versijas klienti var lejupielādēt no:

Ietver:

Palīdzības atbalsts

Ilgtermiņā atbalstītā versija (LTS)

Klienti var lejupielādēt LTS versiju no:

Ietver:

Drošības atjauninājumi

Palīdzības atbalsts

Vecāka versija (N-2)

Klienti šo versiju var lejupielādēt no:

Ietver:

Palīdzības atbalsts

Piezīme.

Pēc noklusējuma, izveidojot pakotni ar Admin Console, uzņēmumu administratoriem ir redzamas tikai versijas, kas saņem drošības vai funkciju atjauninājumus (jaunākās un LTS versijas). Lai pakotnēs iekļautu citas versijas, uzņēmumu administratoriem pakotņu preferencēs ir jāizvēlas Pieejamās lietotņu versijas (Admin Console > Pakotnes > Preferences). Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Lietotņu iepakošana, izmantojot Admin Console.

Uzmanību!

Lietotņu versijas, kas vairāk nekā par trim versijām atpaliek no jaunākās versijas, netiek atbalstītas un nav pieejamas lejupielādei. Ja plānojat ilgāku laiku izmantot vecākas versijas, saglabājiet pakotnes vai noglabājiet instalētājus drošā vietā. Ja jums pašlaik ir piekļuve šādām vecākām lietotņu versijām, varat saglabāt pakotnes vai instalētājus turpmākai (neatbalstītai) lietošanai.

Ilgtermiņā atbalstītā versija (LTS)

Ilgtermiņā atbalstītā (LTS) versija ir Adobe noteikta dažu datora lietotņu versija, kas var saņemt drošības atjauninājumus vienu papildu gadu. Adobe izsludina LTS versijas reizi gadā, parasti ap novembri. LTS versija turpina saņemt drošības ielāpus līdz vienam gadam, līdz to nomaina nākamā LTS versija, kas tiek izsludināta nākamajā gadā.

LTS versijas
N+1 ir nākamā versija nākamajam laidienam.

Ieviešot LTS versijas, Creative Cloud uzņēmumiem klienti var turpināt saņemt drošības labojumus ilgāku laiku. Viņi var izmantot šo papildu laiku, lai veiktu testēšanu un rūpīgu pārbaudi pirms pārejas uz jaunākajām versijām.

Ilgtermiņā atbalstītās versijas

  Lietotne LTS versija (līdz 2024. gada oktobrim)
After Effects 23.6
 Animate 23.0.2
Adobe Audition 23.6
Adobe Bridge 12.0.3
Character Animator 23.6
 Illustrator 27.9
InCopy 18.5
 InDesign 18.5
InDesign Server 16.4
Lightroom Classic 12.5
Adobe Media Encoder 23.6
 Photoshop 24.7.1
 Premiere Pro 23.6
Piezīme.
 • Photoshop LTS versijas ir pieejamas arī klientiem, kas izmanto Creative Cloud komandām un Creative Cloud individuālai lietošanai.
 • LTS versija nav pieejama Adobe mākoņprogrammām, piemēram, Lightroom, Fresco, Adobe XD vai Premiere Rush. Šīs lietotnes un pakalpojumi tiek bieži atjaunināti, lai papildinātu to funkciju klāstu un saglabātu saderību ar Creative Cloud tīmekļa pakalpojumiem.
 • LTS versijas nav pieejamas Izstrādes beigu (End of Development (EOD)) un Aprites cikla beigu (End of Life (EOL)) lietotnēs. Lai zinātu, kuras lietotnes ir sasniegušas EOD vai EOL, skatiet sadaļu Apturētie izstrādājumi.
 • 3D lietotnēm, piemēram, Dimension un Substance, LTS versija nav pieejama.
 • Acrobat atbalsta divus izlaiduma virzienus ar individuālo atbalsta politiku katram. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Acrobat nepārtrauktais un klasiskais zars.

Bieži uzdotie jautājumi

Jā, Creative Cloud atbalsta politika attiecas uz klientiem visā pasaulē.

Ja nepāriesiet uz atbalstītajām versijām, jūsu lietotnēm var netikt nodrošinātas jaunākās funkcijas, kļūdu labojumi un drošības atjauninājumi. Tāpat var būt ierobežots palīdzības atbalsts.

Turpinot izmantot vecākas, neatbalstītas Creative Cloud versijas, klienti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Adobe, nevarēs saņemt trešo pušu prasību segumu.

Atbalsts tiks sniegts tikai tad, ja tāds ir noteikts saskaņā ar klienta un Adobe noslēgtā maksas atbalsta pakalpojumu līguma noteikumiem. Viss pārējais palīdzības atbalsts tiks sniegts tikai, lai palīdzētu atinstalēt neatbalstītās versijas vai pāriet uz atbalstītajām versijām.

Atbalstītās versijas ir visjaunākās un aktuālākās Adobe programmatūras versijas, kas ietver jaunākās funkcijas, iespējas un drošības atjauninājumus. Creative Cloud uzņēmumiem klientiem atbalstītās versijas ietver N (pašreizējā versija) un LTS (Ilgtermiņa atbalstītās) versijas. 

Neatbalstītās versijas ir vecākas versijas, kas neatbilst šai politikai. Neatbalstītās versijas neietver jaunākās funkcijas, iespējas un drošības atjauninājumus.

 • Ja lietotājiem ir pašapkalpošanās piekļuve Creative Cloud ar Creative Cloud datora lietotnes starpniecību, aiciniet lietotājus atjaunināt programmatūru.

 • Ja izstrādājat pakotnes un ieviešat produktus saviem lietotājiem, dodieties uz Adobe Admin Console un izveidojiet pakotnes no pieejamajām versijām. Var izmantot arī Remote Update Manager, lai pārvaldītu ilgstoši atbalstītās versijas atjauninājumus. Ilgtermiņa atbalstītā versija tiek atbalstīta, izmantojot arī Adobe Update Server Setup Tool (AUSST).

Atinstalējiet neatbalstītās versijas un pārjiet uz atbalstītu Creative Cloud versiju. Instalētās lietotnes netiek automātiski noņemtas.

Uz jums attiecas politikā minētie norādījumi. Adobe iesaka apsvērt pāreju uz nosaukta lietotāja licencēšanu un atjaunināšanu uz atbalstītu versiju.

Klienti, kuri iegādājās pastāvīgo licenci pašreiz neatbalstītam produktam, var turpināt izmantot pastāvīgos produktus tik ilgi, cik tehniski ir iespējams šāds lietojums.

Sazinieties ar Adobe Customer Care, ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība vai rodas papildu jautājumi par Creative Cloud programmatūru.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?