Adobe PDF-printer ontbreekt | PDF-printer handmatig installeren

Probleem: Adobe PDF-printer ontbreekt

Soms wordt de Adobe PDF-printer niet geïnstalleerd bij een Acrobat Standard-installatie.

Oplossing: herstel de Acrobat-installatie of voeg de printer handmatig toe

Probeer de onderstaande oplossingen in de volgorde waarin ze worden weergegeven om het probleem te verhelpen.

Oplossing 1: Acrobat-installatie repareren

Acrobat of de resources waarvan het programma afhankelijk is, kunnen beschadigd zijn. Probeer het product te repareren via de onderstaande stap.

 1. Voer de reparatie uit vanuit Adobe Acrobat: kies Help > Installatie repareren

  Acrobat-installatie repareren

Oplossing 2: installeer de PDF-printer handmatig

 1. Klik op Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers.

 2. Selecteer Een printer toevoegen.

  Een printer toevoegen

 3. Selecteer in het dialoogvenster Toevoegen toevoegen de optie Een lokale printer toevoegen. Als de optie niet zichtbaar is, klikt u op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.

  De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst

 4. Selecteer in het dialoogvenster Een printer toevoegen de optie Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen.

  Een lokale printer toevoegen

 5. Selecteer de optie Bestaande poort gebruiken en Documents\*.pdf (Adobe PDF) in de vervolgkeuzelijst. Klik op Volgende.

  Bestaande poort gebruiken

 6. Klik op de optie voor de schijf. Klik op Bladeren en ga naar C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat <version>\Acrobat\Xtras\AdobePDF

  Naar de Adobe PDF-map navigeren

 7. Selecteer AdobePDF.inf in de lijst. Klik op Openen en vervolgens op OK.

  Het AdobePDF.inf-bestand selecteren

 8. U ziet veel Adobe PDF-conversieprogramma's op de lijst. Tel er zes omlaag en selecteer de printer. Klik op Volgende (u moet dit misschien meermaals proberen om in de lijst het converteerprogramma te vinden dat met uw versie van Windows werkt).

  Adobe PDF selecteren in de lijst

 9. Geef uw printer de naam Adobe PDF. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?