Adobe Acrobat-automatisering en documentworkflows

Hoe worden Acrobat enterprise-aanbiedingen verkocht?

Acrobat Enterprise biedt een op gebruikers gebaseerd abonnementsmodel voor licenties. U schaft licenties aan op basis van het aantal gebruikers dat gebruikmaakt van Acrobat.

Staat Adobe automatisering van Acrobat toe, zoals het uitvoeren van geautomatiseerde scripts of Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe staat niet toe dat een gelicentieerd exemplaar van Adobe Acrobat voor ondernemingen wordt geautomatiseerd via geautomatiseerde scripts of RPA, behalve wanneer een klant de wizard Handelingen (zie meer) van Acrobat Pro gebruikt. Als u geïnteresseerd bent in het automatiseren van Acrobat of een documentworkflow, kunt u een aparte Document Cloud-aanbieding aanschaffen.

Heeft Adobe een on-premise-aanbieding voor grootschalige automatisering met Acrobat?

Adobe heeft aanbiedingen voor bedrijven die uitsluitend grootschalige on-premise geautomatiseerde documentworkflows willen uitvoeren. Neem contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger voor automatisering die niet is toegestaan onder een gebruikerslicentie.

Welke automatisering is toegestaan onder een Acrobat-gebruikerslicentie?

U kunt het gebruik van Acrobat automatiseren als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  • De Acrobat-applicatie is geïnstalleerd op een clientcomputer (Windows of macOS).
  • Gebruikers moeten geautomatiseerde taken in Acrobat starten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op taken die worden uitgevoerd met de Acrobat-wizard Handelingen.
  • De geautomatiseerde taak in Acrobat moet op dezelfde computer worden uitgevoerd. De taak mag geen interactie hebben met applicaties van derden. De uitvoer mag bijvoorbeeld niet naar een applicatie van derden worden verzonden voor verdere bewerking.

Welk type virtualisatie wordt ondersteund in Acrobat?

Je moet gebruikerslicenties op naam van Acrobat kopen om het te implementeren in een gevirtualiseerde omgeving zoals Windows Virtual Desktop of Citrix. Zie voor meer informatie de Acrobat-handleiding voor virtualisatie. De ondersteunde typen virtualisatie zijn:

  • Virtuele server: Een gesimuleerde serveromgeving gebouwd op een echte fysieke server. U kunt meerdere virtuele servers op één fysieke server draaien. Het werkt in een multi-tenant omgeving.
  • Virtuele machine: Een emulatie van een echte fysieke computer met een eigen CPU, geheugen, netwerkinterface en opslag, gecreëerd op een fysiek hardwaresysteem.
  • Virtualisatie: Een gesimuleerde omgeving waarin een desktop wordt vervangen door een servergebaseerde virtuele machine.

Hoe kunnen PDF-workflows worden geautomatiseerd met Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe Document Services biedt API's voor de automatisering van het maken en bewerken van PDF's, het extraheren van PDF-inhoud en het genereren van PDF-documenten in elke applicatie. Met de functie voor automatiseren kunt u documentworkflows samenstellen voor het maken van facturen en rapporten, het verwerken en opnieuw publiceren van inhoud, gegevensanalyse enzovoort. De volgende API's zijn beschikbaar:

  • Met de Adobe PDF Services-API kunt u PDF's maken van verschillende documentindelingen zoals Word, PowerPoint en HTML. U kunt ook PDF's converteren naar andere indelingen, OCR uitvoeren op documenten om te kunnen zoeken in volledige tekst, wachtwoorden toevoegen, PDF's comprimeren en meer.
  • De Adobe Document Generation-API biedt dynamische generatie van PDF- en MS-Word-bestanden met uw gegevens. Automatiseer overeenkomsten, facturen en verkoopvoorstellen door JSON-gegevens te injecteren in Word-sjablonen met voorwaardelijke logica en handtekeningen.
  • Met de Adobe PDF Extract-API kunt u ongestructureerde gegevens ontgrendelen die zijn opgeslagen in PDF-documenten. Gebruik ML/AI-technologie om automatisch tekst, complexe tabellen, afbeeldingen, figuren en documentstructuur te parseren. Zo kunt u kolommen en pagina's parseren vanuit elk PDF-document, inclusief scans. Tekstextractie is geavanceerder dan OCR en legt tekststijl, lettertypen en context vast.
  • De Adobe PDF Embed-API is een gratis JavaScript-API aan de clientzijde waarmee ontwikkelaars PDF-documenten in elke webapplicatie kunnen insluiten. Hiermee wordt een consistente documentweergave voor eindgebruikers gemaakt. Deze API omvat API's voor samenwerkings- en review-workflows, samen met analyse-integratie voor inzicht in de interactiviteit van eindgebruikers.
Opmerking:

De PDF Services-API omvat toegang tot bewerkingen van de PDF Extract-API en Document Generation-API. U kunt deze API's vandaag nog gebruiken met een gratis proefversie die 1000 documenttransacties omvat gedurende maximaal zes maanden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?