Overzicht van licentiemethoden

Hier krijgt u een overzicht van de verschillende methoden die Adobe biedt om licenties te distribueren waarmee Adobe-producten kunnen worden geactiveerd en geverifieerd.

Opmerking:

Als het licentietype van uw organisatie verandert, moeten uw eindgebruikers zich afmelden bij een Adobe-product of -service en zich vervolgens opnieuw aanmelden met dezelfde aanmeldingsgegevens om ervoor te zorgen dat ze kunnen doorwerken.

Voor desktopproducten zoals Photoshop, Acrobat en Illustrator gebruikt u de opties Afmelden en Aanmelden in het Help-menu. Op Adobe.com gebruikt u het pictogram in de rechterbovenhoek om u af te melden en weer aan te melden.

Wanneer u een product van Adobe koopt, geeft een licentie u het recht de software en services van Adobe te gebruiken. Licenties worden gebruikt om de producten op computers van eindgebruikers te verifiëren en activeren.

Gebruikerslicenties op naam

Gebruikerslicenties op naam is de standaard licentiemethode en de populairste manier om Adobe Creative Cloud- en Document Cloud-producten te distribueren en te gebruiken. Dit is bedoeld voor scenario's waarin apparaten zijn verbonden met een netwerk en app-licenties worden beheerd op basis van de behoeften van individuele gebruikers voor het gebruik van de app. Met gebruikerslicenties op naam kunt u eindgebruikers de volledige functionaliteit van de software en services bieden. U kunt uw eindgebruikers toegang geven tot alle beschikbare apps en services op basis van de rechten van uw organisatie.

Bij gebruikerslicenties op naam wordt het gebruik van apps en services van Adobe gekoppeld aan een individuele gebruiker. Dit werkt goed als de vereisten voor producten en services nauw samenhangen met een gebruiker of een rol. Met gebruikerslicenties op naam hebben IT-beheerders de volledige controle en kunnen ze op elk gewenst moment productlicenties voor een gebruiker toevoegen of verwijderen. Ook compliancetracking wordt hiermee eenvoudiger omdat IT-beheerders geen licenties op afzonderlijke computers hoeven bij te houden, maar de licenties centraal kunnen beheren.

Voor licenties op naam moet van tijd tot tijd verbinding met internet worden gemaakt. Computers moeten verbinding maken met Adobe-servers voor de eerste activering en vervolgens ten minste eens in de 99 dagen. Eindgebruikers kunnen alleen mobiele apps gebruiken als het bedrijf licenties op naam distribueert.

Eindgebruikers kunnen zich aanmelden met hun aanmeldingsgegevens om toegang te krijgen tot apps en services. U kunt ook SSO configureren, zodat gebruikers op dezelfde manier toegang hebben tot alle apps in uw onderneming.

Gebruikerslicenties op naam bieden het volgende:

Voor eindgebruikers:

 • Toegang tot creatieve apps en productiviteitsapps van wereldklasse: Inclusief de nieuwste applicaties waarbij de cloud centraal staat, zoals Adobe XD, Lightroom CC en Adobe Dimension. Deze applicaties zijn niet beschikbaar met een andere licentiemethode.
 • Toegang tot cloudservices van Adobe: Start projecten in vliegende vaart met toegang tot middelen in Creative Cloud Libraries vanaf elk apparaat en elke locatie, samenwerking in de cloud via Team Projects en lettertypeverzamelingen van Adobe Fonts. Automatiseer workflows die werken met handtekeningen en stuur ondertekende documenten sneller terug met Adobe Sign.

Voor beheerders:

Apps distribueren met behulp van gebruikerslicenties op naam

Voor gebruikerslicenties op naam hoeven computers niet vooraf te worden geconfigureerd. U hoeft Creative Cloud-apps enkel te installeren op of te distribueren naar de computers van de eindgebruikers. Elke computer waarvoor een licentie wordt verleend, moet toegang hebben tot internet. Toegang tot internet kan echter worden beheerd door een firewallapparaat dat al het netwerkverkeer onderschept en uitpakt om de inhoud te controleren en ervoor te zorgen dat:

 • geen ongeautoriseerde gegevens worden verzonden buiten het interne netwerk
 • alle verzonden gegevens worden verzegeld in een versleutelde tunnel tussen het firewallapparaat en de Adobe-servers
 • het eindpunt van elke overdracht een geautoriseerde Adobe-server is met een bekend netwerkadres en een openbaar ondertekend, niet-herroepen SSL-certificaat

Workflow voor aanmelding van eindgebruikers

Verificatie betekent dat de identiteit van de gebruiker wordt geverifieerd en dat die identiteit wordt verbonden met het Creative Cloud-lidmaatschap van de gebruiker. Autorisatie betekent dat het lidmaatschap van de gebruiker wordt gecontroleerd om de algehele status ervan te bepalen, dat wordt bepaald tot welke applicaties en services de gebruiker met zijn of haar lidmaatschap toegang heeft en dat wordt gecontroleerd op eventuele speciale beperkingen of machtigingen die van toepassing zijn op de gebruiker. De meeste van de licentieservices worden uitgevoerd op de Adobe-servers. Een aantal wordt echter lokaal uitgevoerd. De Creative Cloud desktop-app wordt bijvoorbeeld door Adobe beschouwd als een licentieservice die lokaal wordt uitgevoerd. (Dit is ook een distributieservice, omdat u apps kunt downloaden en installeren.) De lokale licentieservices zijn voor alle functies afhankelijk van de licentieservices die worden gehost door Adobe. De licentieservices zijn zichtbaar voor gebruikers tijdens activiteiten zoals aanmelden, akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers accepteren.

Apps kunnen met behulp van verschillende methoden worden gedownload en geïnstalleerd op clientcomputers. Zie Strategieën voor de levering van apps voor meer informatie. Gebruikers moeten zich aanmelden om licenties voor de apps te krijgen. Gebruikers kunnen een van de volgende opties gebruiken om licenties voor de apps te krijgen:

Creative Cloud desktop-app

De Creative Cloud desktop-app biedt ondersteuning voor selfserviceworkflows, waarmee gebruikers applicaties en updates kunnen downloaden en installeren. Wanneer gebruikers van cloudservices zich aanmelden, krijgen ze toegang tot Creative Cloud-services en kunnen ze bijvoorbeeld lettertypen van Adobe Fonts activeren, persoonlijke opslagruimte krijgen en feedback delen en verzamelen op Behance.

 

Als u de Creative Cloud desktop-app hebt opgenomen in uw distributiepakketten, kunnen gebruikers de Creative Cloud desktop-app starten. Nadat gebruikers zich hebben aangemeld met hun aanmeldingsgegevens, worden alle in aanmerking komende apps geactiveerd die op de computer zijn geïnstalleerd. Gebruikers moeten ook akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden om de apps te activeren.

Rechtstreeks vanuit apps

Bij het starten van een app wordt er een aanmeldingsscherm weergegeven. Eindgebruikers kunnen zich aanmelden met hun aanmeldingsgegevens om een licentie voor de app te krijgen. Als een gebruiker geen recht heeft op een bepaalde app, wordt een proefversie uitgevoerd. Deze versie werkt niet meer als de proefperiode eenmaal is verstreken.

Proxy- en firewallinstellingen

Om ervoor te zorgen dat gebruikers zich kunnen aanmelden, moet u uw firewall en proxyservers zo configureren dat verbindingen met de webservice-eindpunten op de website van Adobe zijn toegestaan.

Voor een gedetailleerd overzicht van licentieverlening en andere service-eindpunten raadpleegt u Creative Cloud voor ondernemingen - Netwerkeindpunten.

Licenties voor gedeelde apparaten

Licenties voor gedeelde apparaten zijn een licentiemethode, bedoeld voor onderwijsinstellingen, waarbij software wordt toegewezen aan een apparaat in plaats van aan een individu. Iedereen die zich op het apparaat aanmeldt, heeft toegang tot producten en services van Adobe. Als licenties voor gedeelde apparaten nieuw voor u zijn, raden we u aan eerst de distributiehandleiding te lezen. Zie Nieuwe functies als u licenties voor gedeelde apparaten al eerder hebt gebruikt.

Licenties voor gedeelde apparaten zijn ideaal voor computerlabs en klaslokalen. U kunt bijvoorbeeld Creative Cloud-apps in uw computerlokalen installeren, zodat studenten en docenten die toegang hebben tot deze computers, de apps en services kunnen gebruiken die beschikbaar zijn als onderdeel van uw licentieovereenkomst met Adobe.

Licenties voor gedeelde apparaten bieden onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven voor het Value Incentive Plan (VIP), de mogelijkheid een softwarelicentie te kopen voor een specifieke computer.

In de Admin Console kunnen IT-beheerders eenvoudig migreren van apparaatlicenties naar licenties voor gedeelde apparaten. Nadat uw gebruikers zijn gemigreerd, hebben ze toegang tot de Adobe-producten en -services die u hebt aangeschaft.

Apparaatlicenties (verouderd)

Apparaatlicenties bieden onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven voor het Value Incentive Plan (VIP), de mogelijkheid een softwarelicentie te kopen voor een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich dan nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om apps te gebruiken.

Let op:

Versie CC 2019 of later van apps biedt geen ondersteuning voor apparaatlicenties. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Apparaatlicenties van Creative Cloud voor het onderwijs voorzien in de mogelijkheid om, in plaats van een licentie op naam of een serienummer, een licentie toe te wijzen aan een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om de software te gebruiken. De licenties zijn gekoppeld aan distributiegroepen voor computers, die automatisch worden gemaakt wanneer u producten bestelt.

Instellingen kunnen apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs aanschaffen door deel te nemen aan het Value Incentive Plan (VIP) via een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs of via Adobe Business Direct.

Als uw instelling apparaatlicenties heeft gekocht, lees dan hoe u apparaatlicenties beheert in de Admin Console. U kunt ook lezen hoe u pakketten met apparaatlicenties maakt met Creative Cloud Packager.

Licenties op serienummer (verouderd)

Een traditionele licentiemethode waarbij licenties niet zijn gekoppeld aan een individuele gebruiker, maar aan een bepaalde computer. Deze licentiemethode is geschikt voor een zeer klein aantal klanten en kan, net als licenties op naam, worden gebruikt om pakketten te maken waarvoor al licenties zijn aangeschaft en die op afstand worden gedistribueerd.

Let op:

Versie CC 2019 of later van apps biedt geen ondersteuning voor licentieverlening via serienummers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Het verlenen van licenties op naam heeft diverse voordelen ten opzichte van het verlenen van licenties op serienummer (anonieme licenties). Beheerders kunnen het gebruik van licenties nauwlettend volgen en controleren. Ze kunnen licenties die zijn toegewezen aan gebruikers, ook centraal beheren en gebruikers de toegang tot apps en services ontzeggen zonder dat ze opnieuw pakketten moeten distribueren. Door licenties op naam te verlenen, stelt u klanten in staat om producten en updates via selfserviceworkflows te downloaden en te installeren. Met licenties op naam kunnen eindgebruikers gebruikmaken van cloudservices en bijvoorbeeld lettertypen van Adobe Fonts toevoegen, locaties voor bestandssynchronisatie kiezen en feedback delen en verzamelen op Behance.

Als u een bestaande CS6- of Creative Cloud ELA/ETLA- of VIP-distributie hebt, kunt u overwegen gebruikers te migreren naar licentieverlening op naam.

Let op:

Om te voorkomen dat de workflows van eindgebruikers worden verstoord, kunt u gebruikers uitnodigen voor uw organisatie en toevoegen aan groepen om licenties toe te wijzen. Zo hebben gebruikers enige tijd om de uitnodiging te accepteren en hun ID's in te stellen. U kunt gebruikers ook op de hoogte stellen dat zij zich moet aanmelden om de apps te gebruiken.

U kunt gebruikers en groepen toevoegen via de Admin Console. Zie Groepen beheren en Gebruikers beheren voor meer informatie.

Volg de onderstaande stappen als u licenties op serienummer wilt verwijderen:

 1. Maak en distribueer een pakket dat de Creative Cloud-app bevat. Dit pakket kan alleen de Creative Cloud-app bevatten of worden gebundeld met andere Creative Cloud-applicaties. Als u de nieuwste versie van de Creative Cloud-app distribueert, worden de benodigde bestanden voor het gebruik van licenties op naam bijgewerkt.

  Als u dit pakket rechtstreeks via de Admin Console wilt downloaden, gaat u naar Pakketten > Adobe-sjablonen. U kunt het pakket ook maken met Creative Cloud Packager.

 2. Maak een licentiepakket met Creative Cloud Packager.

  Het pakket wordt gemaakt op de opgegeven locatie en bevat vier bestanden:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Als u ondernemingslicenties wilt verwijderen van apps waarvoor u eerder een licentie hebt gekocht, voert u het bestand RemoveVolumeSerial uit met beheerdersrechten.

  Opmerking:

  Het bestand RemoveVolumeSerial deactiveert alle producten van Creative Cloud voor ondernemingen die worden uitgevoerd op een clientcomputer, ongeacht het serienummer dat is opgegeven toen het bestand RemoveVolumeSerial werd gemaakt.

  Als u het bestand RemoveVolumeSerial bijvoorbeeld hebt gemaakt met het serienummer 1234-1234-1234-1235 en dit distribueert naar een computer die het serienummer 1234-1234-1234-1236 gebruikt, worden alle producten van Creative Cloud voor ondernemingen die op die computer worden uitgevoerd, gedeactiveerd.

 4. Maak een pakket met de nieuwste versies van apps en updates en distribueer dit. Gebruik de Admin Console of Creative Cloud Packager om een pakket te maken met een licentie op naam. Zie Apps en updates distribueren en leveren voor meer informatie. Sla deze stap over als u apps niet wilt bijwerken naar de nieuwste versies.

  Als u de oudere versies van apps wilt verwijderen, doe dit dan voordat u de nieuwste versies distribueert. Als u deze versies later verwijdert, worden de bestandskoppelingen mogelijk verbroken.

 5. De volgende keer dat gebruikers de apps starten, wordt een aanmeldingsscherm weergegeven. Na aanmelding wordt de licentie verstrekt en worden de apps geactiveerd. Gebruikers kunnen ook apps starten en zich aanmelden via de Creative Cloud-app.

 1. Meld u met uw e-mailadres en wachtwoord aan bij de licentiewebsite van Adobe.

 2. Kies Licentie > Serienummers ophalen.

 3. Selecteer een eindgebruikers-id of distributie-id voor uw organisatie.

 4. Selecteer een productnaam, productversie en platform.

 5. Klik op Zoeken.

  De productnaam en serienummers worden weergegeven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account