Zoek in de algemene problemen en oplossingen als u pdf's hebt die niet kunnen worden geopend.

Veelvoorkomende problemen

Er zijn veel factoren die kunnen voorkomen dat een PDF-bestand in Adobe Reader of Acrobat kan worden geopend, waaronder:

 • De PDF is beschadigd. 
 • De Reader- of Acrobat-installatie of -update is beschadigd.
 • Reader of Acrobat is verouderd.
 • Bestandstype kan niet worden herkend.
 • Pdf's zijn gemaakt met niet-Adobe-programma's. 

Probeer om te beginnen de onderstaande suggesties om het probleem op te lossen.

Oplossingen voor PDF-bestanden

Dit zijn de meest algemene problemen met betrekking tot het PDF-bestand en oplossingen hiervoor.

Met wachtwoord beveiligde PDF-bestanden

Probleem: de auteur van een PDF-bestand kan wachtwoordbeveiliging aan een document toevoegen om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers het PDF-bestand openen.

Oplossing: om dit type document te openen, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Als de auteur van het PDF-bestand het wachtwoord niet met u heeft gedeeld, kunt u het bestand niet openen. 

Verdachte pdf's

Probleem: Reader en Acrobat blokkeren PDF-bestanden die niet voldoen aan bepaalde industriespecifieke PDF-standaarden. Reader en Acrobat blokkeren bijvoorbeeld PDF-bestanden die toestaan dat mogelijk schadelijke inhoud wordt geladen, of PDF-bestanden die zijn gemaakt met beschadigde syntaxis (regelset voor programmeertaal).

Oplossing: wees voorzichtig. Deze PDF-bestanden kunnen een beveiligingsrisico voor uw systeem vormen.Controleer de bron van het document, zoals de persoon die het naar u heeft gestuurd of de website waar u het document hebt gedownload, zodat u zeker weet dat u het veilig kunt openen. Ga vervolgens naar de overige stappen voor probleemoplossing.

Niet-volgzame PDF-bestanden

Probleem: PDF-bestanden die gemaakt zijn met niet-Adobe-producten, voldoen niet altijd aan de volledige PDF-specificatie en kunnen daarom niet in Reader of Acrobat worden geopend. Bovendien zijn eerdere versies van Reader of Acrobat niet zo streng in conformiteit aan PDF-standaarden als nieuwere versies. Dit verklaart waarom u een bepaald PDF-bestand in een oudere versie van het product kunt openen maar niet in de nieuwste versie.

Oplossing: als u de auteur van het PDF-bestand vertrouwt en weet waar het bestand vandaan komt, kunt u bepalen of u naar een oudere versie van Reader of Acrobat wilt overschakelen om het PDF-bestand te openen.

Zie Oudere versies van Reader. U kunt terugkeren naar een oudere versie van Acrobat als u een serienummer voor die versie hebt. Voor installatieprogramma's gaat u naar Acrobat 8 en 9 of Acrobat XI en X.

Als u naar een oudere versie wilt terugkeren, moet u eerst de versie van Acrobat of Reader verwijderen die momenteel op uw vaste schijf staat.

Beschadigd bestand

Probleem: soms raakt een PDF-bestand beschadigd of bevat het beschadigde gegevens.

Oplossing: als u het PDF-bestand hebt gedownload van internet of hebt ontvangen via e-mail, kunt u het opnieuw downloaden of vragen of de afzender het opnieuw kan sturen.Kopieer het bestand rechtstreeks naar uw harde schijf in plaats van een (draagbaar) USB- of netwerkstation. Open het nieuwe materiaal rechtstreeks vanaf uw harde schijf.

Opmerking:

Als u uw probleem niet kunt oplossen aan de hand van de bovenstaande uitleg, dient u uw voorbeeldbestand in via het Formulier voor functieverzoek/foutenrapport.

Oplossingen voor Reader, Acrobat, besturingssysteeminstellingen

Als u hebt gecontroleerd of het PDF-bestand niet is beschadigd of niet-volgzaam is, probeert u de volgende stappen om na te gaan dat Reader of Acrobat up-to-date is en niet beschadigd is:

 • Werk bij naar de nieuwste 'dot'-release (bijvoorbeeld van 15.006 naar 15.008).
 • Herstel de installatie.
 • Installeer opnieuw met de nieuwste versie.
 • Zorg dat het besturingssysteem PDF-bestanden kan herkennen. 

Reader of Acrobat bijwerken

Adobe publiceert geregeld beveiligingsupdates voor Reader en Acrobat. De nieuwste updatepatch herstelt vaak conflicten met uw systeem.

 1. Open Reader of Acrobat.

 2. Kies Help > Controleren op updates.

  Controleren op updates
 3. Klik op Ja wanneer het Updater-dialoogvenster verschijnt. De update wordt automatisch geïnstalleerd.

  Klik op Ja in het Updater-dialoogvenster
 4. Start uw computer opnieuw op.

Reader of Acrobat herstellen (alleen Windows)

Reader of Acrobat, of de resources waarvan ze afhankelijk zijn, kunnen beschadigd zijn. De installatie herstellen is een snelle en veilige manier om problemen op te lossen.

Opmerking:

U kunt de PDF zelf niet herstellen. Als u het bronbestand hebt, kunt u de PDF echter opnieuw maken met een Adobe-product, zoals Acrobat of Photoshop Elements.

Herstellen via Configuratiescherm

Hoewel u de installatie van het product kunt herstellen via Help > Repareren [product] Installatie, biedt de methode via het Configuratiescherm soms betere resultaten.

 1. Sluit Reader of Acrobat.

 2. Windows 7: Kies Start > Configuratiescherm.

  Windows 8/10: klik op de taakbalk met de rechtermuisknop op de knop Start en kies Configuratiescherm.

  Open het Configuratiescherm
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het Configuratiescherm, afhankelijk van uw Windows-versie:

  • (Windows 10/8/7/Vista) Klik op Programma's en klik vervolgens op Programma's en onderdelen.
  • (Windows XP) Dubbelklik op Software.

  Selecteer in de lijst met programma's Adobe Reader of Adobe Acrobat.

 4. Klik op Wijzigen en volg de instructies voor het herstellen van de toepassing. Klik op Voltooien wanneer het proces is afgelopen.

  Klik op Wijzigen

Herstellen vanuit Reader of Acrobat

Kies Help > Installatie repareren.

Kies Help Installatie repareren

De nieuwste versie opnieuw installeren

Acrobat of Reader opnieuw installeren bestaat uit twee stappen. Verwijder de app en installeer vervolgens de nieuwste versie opnieuw. 

 1. Verwijder Adobe Acrobat of Adobe Reader.

 2. Installeer de nieuwste versie van Acrobat of Reader.

Zorgen dat uw besturingssysteem het PDF-bestand kan herkennen

Mogelijk is uw systeem niet ingesteld om pdf's automatisch vanaf het bureaublad met Reader of Acrobat te openen. Zo stelt u dit in:

Windows-gebruikers

Ga als volgt te werk om Windows te configureren om PDF-bestanden met Reader of Acrobat te openen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de pdf en kies Openen met > Standaardprogramma kiezen (of 'Kies een andere app' in Windows 10).

  Klik met de rechtermuisknop op Openen met
 2. Kies Adobe Reader of Adobe Acrobat in de lijst met programma's en doe het volgende:

  In Windows 7 en eerder: selecteer Dit type bestand altijd met dit programma openen.

  In Windows 8: selecteer Deze app voor alle .pdf-bestanden gebruiken.

  In Windows 10: selecteer Altijd deze app gebruiken voor het openen van PDF-bestanden.

  Standaardprogramma kiezen
  Een andere app kiezen in Windows 10
  Windows 10

 3. Klik op OK.

Mac OS-gebruikers

Ga als volgt te werk om Mac OS X te configureren om PDF-bestanden met Reader of Acrobat te openen:

 1. Klik op het pictogram van het PDF-bestand in de Finder om het te selecteren.

 2. Kies Archief > Toon info.

  Kies Archief Toon info
 3. Klik op het driehoekje naast Openen met en kies Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat in de pop-uplijst (als uw voorkeur niet in de lijst staat kiest u Overig om deze te selecteren).

  Klik op het driehoekje naast Open met
 4. Klik op Alles wijzigen.

Meer oplossingen

Het vastlopen van het systeem of een foutmelding geeft een bepaald probleem met uw computer of het installatieproces aan. Raadpleeg de TechNote over de fout in onderstaande tabel om het probleem verder op te lossen. Als uw fout niet in de tabel voorkomt, typt u de fout in het zoekvak boven aan deze pagina en drukt u op Enter. 

Symptoom of fout TechNote of oplossing
 • Een leeg of knipperend dialoogvenster
 • Een cursor die niet reageert of een bevroren scherm of een blauw scherm
 • De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart
 • Een fout zoals een STOP, 'Fatale systeemfout' of 'Toepassingsfout'
 • Een fout die verwijst naar een module of het geheugen
Fouten en bevroren schermen | Adobe Reader | Windows
 • Een leeg of knipperend dialoogvenster
 • Een cursor die niet reageert of een bevroren scherm
 • Een muiscursor met een zandloper
 • Een fout zoals "De toepassing 'Adobe Reader' is onverwacht afgesloten"
Fouten en bevroren schermen | Adobe Reader | Mac OS
Installatie wordt gestart maar een bevroren cursor, bevroren scherm of foutmelding onderbreekt de start. Installatie onderbroken | Acrobat 9, Reader 9

Fout 1402 | Fout 1406 | Acrobat, Reader
Kan een PDF-bestand niet in een webbrowser openen, of het PDF-bestand wordt buiten de browser geopend.

 
Problemen met het weergeven van PDF-bestanden op het web oplossen
Fout: het bestand is beschadigd en kan niet worden gerepareerd. Forumbericht

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid