Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Acrobat DC en Acrobat Reader DC geven altijd een waarschuwing weer als u een URL (website) of een bestandsbijlage wilt openen die een niet-toegestaan bestandstype gebruikt. URL's en niet-toegestane bestandstypen betekenen mogelijk een bedreiging, omdat daarmee programma's, macro's en virussen kunnen worden overgebracht en uitgevoerd die uw computer kunnen beschadigen. Voorbeelden van niet-toegestane bestandstypen zijn EXE- en ZIP-bestanden.

Documenten kunnen op verschillende manieren worden beveiligd. Kies Bestand > Eigenschappen in Acrobat of Reader om de beveiligingsinstellingen van een document weer te geven. Klik in het dialoogvenster Documenteigenschappen op de tab Beveiliging. Neem contact op met de auteur als u er niet in slaagt om een PDF te openen of als u bepaalde functies in het document niet kunt gebruiken.

Met wachtwoord beveiligd

Als een is PDF beveiligd met een wachtwoord, is het wachtwoord nodig om de PDF te openen of om beperkte bewerkingen te wijzigen of te verwijderen. Als voor een document beperkingen zijn ingesteld, worden de gereedschappen en opties die daarmee samenhangen, grijs weergegeven.

Gecertificeerd

De certificatie van een document geeft ontvangers de zekerheid dat het document authentiek is. Handtekeningen voor certificatie bevatten ook informatie over handelingen die wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het wijzigen van een document. Als u een gecertificeerd formulier verzendt, weet u zeker dat het wordt geretourneerd aan de geldige auteur. Voor een document met een geldig certificaat wordt een pictogram met een Blauw lint  weergegeven. Een PDF-portfolio met een geldig certificaat toont een Badge Handtekening.

PDF-portfolio met een handtekening als certificaat
Een PDF-portfolio met een handtekening als certificaat

Adobe LiveCycle Rights Management ES is geconfigureerd

Met Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) kunt u accounts beheren en beveiligingsbeleid configureren voor uw organisatie. Met ALCRMS kunt u beleid toepassen op documenten zonder dat er digitale handtekeningen of certificaten nodig zijn.