Boeken afdrukken in Acrobat of Reader

In Acrobat of Reader kunt u een document met meerdere pagina's afdrukken als boekje, waarbij twee pagina's per vel worden gerangschikt. Na het sorteren, vouwen en nieten van de dubbelzijdige vellen hebt u een boekje met de pagina's in de juiste volgorde.

PDF van meerdere pagina's afgedrukt als een boek: vier pagina's per vel, dubbelzijdig afgedrukt, links gebonden.

Een document van meerdere pagina's als een boekje afdrukken

 1. Kies in Acrobat of Acrobat Reader het hamburgermenu (Windows) of het menu Bestand (macOS) > Afdrukken.

 2. Selecteer welke pagina's u in het boekje wilt in het gedeelte Pagina's om af te drukken.

  Alle: hiermee worden alle pagina's afgedrukt van voren naar achteren.

  Pagina's: hiermee geeft u een paginabereik op om een deel van een groter boekje af te drukken. U kunt een groter boekje verdelen in kleinere gedeelten en elk paginabereik afzonderlijk afdrukken.

 3. Selecteer Boekje in het gedeelte Paginagrootte en -verwerking.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor subsets voor boekjes een van de volgende opties: Beide zijden (duplexprinters). Hiermee wordt automatisch op beide zijden van het papier afgedrukt als uw printer automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, of Alleen voorzijde/Alleen achterzijde (voor niet-duplexprinters). Als uw printer niet automatisch op beide zijden kan afdrukken, kunt u eerst de voorkant van het papier afdrukken. Vervolgens plaatst u de pagina's opnieuw en drukt u de achterkant af. 

 5. Laat de getallen in de vakken Vellen van ongewijzigd. Acrobat of Acrobat Reader bepaalt welke bladen moeten worden afgedrukt voor de afdruktaak. Als u bijvoorbeeld een PDF van 16 pagina's hebt en u hebt Alle geselecteerd in het gedeelte Af te drukken pagina's, wordt blad 1 t/m 4 afgedrukt.

 6. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Binden: Links, Rechts, Links (lengte), Rechts (lengte).

 7. Selecteer Pagina's binnen elk blad automatisch roteren als u elke pagina automatisch wilt roteren zodat deze het beste in het afdrukbare gebied past.

 8. Selecteer Afdrukken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?