Complexe PDF-documenten afdrukken met Acrobat

Onderstaande taken zijn geavanceerdere opties die nuttig kunnen zijn voor documentservicebureaus en anderen die met printers van professioneel niveau werken.Voor eenvoudigere probleemoplossing leest u Problemen oplossen bij afdrukken van pdf's in Acrobat en Reader (cpsid_87346)

Druk de PDF af in batches 

Druk de PDF af in een of twee pagina's per keer. Druk de PDF in kleine batches af om vast te stellen of een bepaalde pagina of een object op een pagina (zoals een afbeelding) het probleem veroorzaakt. Als u een pagina of object hebt geïdentificeerd dat niet kan worden afgedrukt, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Verwijder de pagina of het object.
 • Maak de pagina of het object waardoor het probleem wordt veroorzaakt, opnieuw.
  Opmerking: voor deze optie hebt u het bronbestand nodig.
 • Als u niet over het bronbestand beschikt, kunt u de pagina uit het bestand halen en proberen om het los als afbeelding af te drukken. Lees Snelle oplossing voor PDF's afdrukken: afdrukken als afbeelding | Acrobat, Reader (cpsid_87345).

Zet de afdrukinstellingen terug op hun standaardwaarden 

Druk het bestand af met de standaard Acrobat-instellingen om te bepalen of er een afdrukinstelling is gewijzigd waardoor het probleem wordt veroorzaakt.

 1. Kies Bestand > Afdrukken en klik op Geavanceerd.

  Alleen voor Mac OS: als u de knop Geavanceerd niet ziet, klikt u op de pijl (rechts van het pop-upmenu Printer).
 2. Klik desgewenst op Opslaan als en voer een naam in voor de huidige afdrukinstellingen om te voorkomen dat u ze kwijtraakt.
 3. Kies Acrobat Standaard in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen, pop-upmenu Instellingen en klik op OK (Windows) of Print (Mac OS).
 4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik daarna op Afdrukken.

Combineer gefragmenteerde afbeeldingen om de PDF-bestandsgrootte te reduceren 

Wanneer u documenten met transparante afbeeldingen in PDF-bestanden omzet, worden deze in vele kleine fragmenten in de PDF verwerkt. Een Word-document met een transparante GIF is hier een voorbeeld van. Deze fragmentatie kan de grootte van het PDF-bestand verhogen, wat afdrukproblemen kan veroorzaken. In Acrobat 8 en later kunt u deze fragmenten samenvoegen om de grootte van het PDF-bestand te reduceren.

 1. Maak een back-up kopie van uw PDF.
 2. Open de kopie en kies Geavanceerd > PDF Optimizer.
 3. Selecteer Objecten verwijderen.
 4. Selecteer Afbeeldingsfragmenten detecteren en samenvoegen en klik op OK.
 5. Sla het PDF-bestand op.
 6. Probeer deze nieuwe versie van het PDF-bestand af te drukken. 

Voeg lagen in de PDF samen of vlak ze af 

PDF-bestanden kunnen gelaagde inhoud bevatten als ze worden gemaakt van gelaagde documenten via toepassingen zoals Adobe InDesign. Zodoende kan één pagina van het PDF-bestand verschillende lagen met uiteenlopende inhoud bevatten. Wanneer u een PDF met lagen afdrukt, wordt alleen de laag afgedrukt die op dat moment op het scherm zichtbaar is. In Acrobat Pro en Pro Extended kunt u specificeren welke laag zichtbaar is en moet worden afgedrukt. Voeg de lagen in het PDF-bestand samen of vlak ze af om te bepalen of een van de lagen het afdrukprobleem veroorzaakt.

Opmerking:Het samenvoegen of afvlakken van lagen kan niet ongedaan worden gemaakt. Gebruik voor deze procedure een kopie van uw PDF.

Bepaal welke versie van Acrobat u gebruikt via Help > Over Adobe Acrobat (Windows), of Acrobat > Over Acrobat (Mac OS).

Voor Acrobat 8 Professional of later:

 1. Maak een back-upkopie van uw PDF-bestand via Bestand > Opslaan als en geef de kopie een nieuwe naam.
 2. Open de kopie en kies Geavanceerd > PDF Optimizer. Wanneer u wordt gevraagd of u wilt opslaan en verdergaan, klikt u op Ja.
 3. Selecteer Gebruikersgegevens verwijderen.
 4. Selecteer Verborgen laaginhoud verwijderen en zichtbare lagen afvlakken en klik op OK.
 5. Wanneer u daarom wordt gevraagd, slaat u het geoptimaliseerde PDF op met een nieuwe naam.
 6. Open het deelvenster Lagen (als het deelvenster Lagen niet zichtbaar is, kiest u Weergeven > Navigatievensters > Lagen). Klik op het pop-upmenu Opties en selecteer vervolgens Lagen samenvoegen of Lagen afvlakken. Samengevoegde lagen krijgen de eigenschappen van de laag waarin ze zijn samengevoegd. Bij het afvlakken van lagen wordt inhoud van lagen verwijderd die niet zichtbaar is op het scherm.

 7. Sla het PDF-bestand op en probeer het af te drukken.

Voor Acrobat 7 Professional:

 1. Maak een back-up kopie van uw PDF-bestand.
 2. Open de kopie en kies Geavanceerd > PDF Optimizer.
 3. Klik op de tab Opruimen.
 4. Selecteer Verborgen laaginhoud verwijderen en Zichtbare lagen afvlakken en klik op OK.
 5. Wanneer u daarom wordt gevraagd, slaat u het geoptimaliseerde PDF op met een nieuwe naam.
 6. In het deelvenster Lagen kiest u Opties en selecteert u Lagen samenvoegen of Lagen afvlakken. Samengevoegde lagen krijgen de eigenschappen van de laag waarin ze zijn samengevoegd. Bij het afvlakken van lagen wordt inhoud van lagen verwijderd die niet zichtbaar is op het scherm.
 7. Sla het PDF-bestand op en probeer het af te drukken.

Pas het afvlakken van transparante objecten aan 

Als een document transparante objecten bevat, zoals afbeeldingen met transparantie, vlakt Acrobat het document af voordat het wordt afgedrukt. Het afvlakken verwijdert de transparantie-informatie en converteert de afbeeldingen naar een indeling die de printer kan interpreteren. Pas het afvlakken in Acrobat aan om te bepalen of transparantie de oorzaak van het probleem is.

Bepaal welke versie van Acrobat u gebruikt via Help > Over Adobe Acrobat (Windows), of Acrobat > Over Acrobat (Mac OS).

Voor Acrobat 8 Professional of later:

 1. Maak een back-up kopie van uw PDF.
 2. Kies Geavanceerd > Afdrukproductie > Voorbeeld van afvlakking.
 3. Pas de Raster-/vectorbalans aan:
  • Als u afdrukt naar een inktjetprinter, sleep dan de schuifregelaar Raster-/vectorbalans naar de laagste instelling.
  • Als u afdrukt naar een PostScript-printer, sleep dan de schuifregelaar Raster-/vectorbalans naar de hoogste instelling. Raadpleeg de documentatie om te bepalen of uw printer een PostScript-printer is. U kunt ook kijken naar de eigenschappen van het stuurprogramma in het configuratiescherm Printers en faxapparaten (Windows) of Printen en faxen in Systeemvoorkeuren (Mac OS). Als het een PostScript-printer is, bevat de modelnaam in de eigenschappen doorgaans de letters PS.
 4. Selecteer Alle tekst omzetten naar contouren.
 5. Hef de selectie Complexe regio's bijknippen op.

  Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als u in stap 3 een waarde van 1 t/m 99 hebt geselecteerd.
 6. Klik op Toepassen om de PDF af te vlakken en sluit het dialoogvenster Voorbeeld van afvlakking.
 7. Druk het document af.

Voor Acrobat 7 Professional:

 1. Maak een back-up kopie van uw PDF.
 2. Kies Bestand > Afdrukken en klik op Geavanceerd.
 3. Kies Transparantie afvlakking uit de lijst links.
 4. Pas de Raster-/vectorbalans aan:
  • Als u afdrukt naar een inktjetprinter, sleep dan de schuifregelaar Raster-/vectorbalans naar de laagste instelling.
  • Als u afdrukt naar een PostScript-printer, sleep dan de schuifregelaar Raster-/vectorbalans naar de hoogste instelling. Raadpleeg de documentatie om te bepalen of uw printer een PostScript-printer is. Hiervoor kunt u ook kijken in de eigenschappen van het stuurprogramma in het configuratiescherm Printers en faxapparaten (Windows) of Printen en faxen in Systeemvoorkeuren (Mac OS). Als het een PostScript-printer is, bevat de modelnaam in de eigenschappen doorgaans de letters PS.
 5. Selecteer Alle tekst omzetten naar contouren.
 6. Hef de selectie Complexe regio's bijknippen op, klik op OK en druk het document af.

Druk een samenstelling van de PDF af 

Als u een PDF met kleurscheidingen afdrukt, drukt u een samenstelling af om te bepalen of een van de kleurplaten de oorzaak van het probleem is. Wanneer u een samenstelling afdrukt, worden alle kleuren op één plaat afgedrukt, onafhankelijk van welke individuele kleuren zijn geselecteerd. Als een samenstelling wordt afgedrukt, wordt soms aangegeven dat een van de individuele kleurplaten het probleem veroorzaakt.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Afdrukken.
 3. Kies Uitvoer in de lijst links.

 4. In het deelvenster Uitvoer selecteert u Kleur > Samengesteld.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en druk daarna het document af.

Wijzig de PostScript-opties 

Maak een aantal afdrukken met variaties van de standaard PostScript-opties om te bepalen of een specifieke afdrukinstelling het probleem veroorzaakt.

 1. Kies Bestand > Afdrukken en klik op Geavanceerd.
 2. Selecteer PostScript-opties in de lijst links.
 3. Selecteer alle PostScript-opties die niet zijn geselecteerd en hef de selectie van de opties op die wel zijn geselecteerd.
 4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en druk daarna het document af. Als het probleem hiermee wordt opgelost, experimenteert u met alle PostScript-opties in stap 3 om te bepalen welke specifieke optie het probleem veroorzaakt. 

Schakel de handler voor PostScript-fouten in Windows in 

Als u het document afdrukt naar een PostScript-printer, schakelt u de handler voor PostScript-fouten voor de printer in, als er een handler voor uw printer beschikbaar is. De handler voor PostScript-fouten drukt een lijst van PostScript-fouten af die optreden wanneer u afdrukt. Voor hulp bij het interpreteren en oplossen van PostScript-fouten leest u PostScript-fouten oplossen (328515).

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:
  • Start > Instellingen > Printers (Windows 2000)
  • Start > Printers en Faxapparaten (Windows XP)
  • Start > Configuratiescherm > Printers (Windows Vista, Windows 7)
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u gebruikt, en kies vervolgens Eigenschappen van printer.
 3. Selecteer het tabblad Algemeen, selecteer Afdrukeigenschappen en klik op Geavanceerd.
 4. Vouw achtereenvolgens de documentopties en de PostScript-opties uit.
 5. Stel de handler voor PostScript-fouten in op Ja. Als u deze optie niet ziet, heeft uw printer geen handler voor PostScript-fouten.

Verwijder tijdelijke bestanden van Acrobat in Windows 

Overbodige, tijdelijke bestanden kunnen ervoor zorgen dat Acrobat vastloopt of lijkt vast te lopen wanneer u afdrukt.

Maak gebruik van Schijfopruiming om de tijdelijke bestanden te verwijderen:

 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2. Open Computer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het opstartstation van het systeem (meestal het C:\-station) en selecteer Eigenschappen.
 4. Klik in het tabblad Algemeen op Schijfopruiming.
 5. Schuif omlaag in de lijst met Te verwijderen bestanden en selecteer Tijdelijke bestanden.
 6. Klik op OK en dan op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van het systeemstation te sluiten.

Gebruik de volgende opdrachtlijn om de tijdelijke bestanden te verwijderen:

 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2.  In Windows 2000 of Windows XP: kies Start > Uitvoeren, typ command in het tekstvak Openen en klik op OK. In Windows 7 en Windows Vista: klik op Start, typ command in het zoekvak en klik op Opdrachtprompt.

 3. Voer achter deze regel de juiste opdracht in en druk op Enter:

Druk af met Windows in Vereenvoudigde modus 

De vereenvoudigde modus van Windows schakelt opstartitems en services uit. Hierdoor worden fouten of conflicten geëlimineerd die door een van deze items kunnen worden veroorzaakt.

In Windows 2000:

Windows 2000 beschikt niet over het MSConfig-hulpprogramma voor het uitschakelen van opstartonderdelen. U kunt de items handmatig uitschakelen of het MSConfig-hulpprogramma voor Windows XP gebruiken, dat ook met Windows 2000 werkt. Schakel deze processen telkens uit wanneer u de computer opnieuw opstart.

Opstartitems handmatig uitschakelen:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Verplaats in Windows Verkenner alle pictogrammen en snelkoppelingen van de volgende mappen naar een andere map:
  • Documents and Settings/All Users/Menu Start/Programma's/Opstarten
  • Documents and Settings/[Gebruikersprofiel]/Menu Start/Programma's/Opstarten/Windows opnieuw starten.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Taakbeheer uit het menu.

  Opmerking: De eenvoudigste methode voor het uitschakelen van alle overblijvende programma's is om alle processen uit te schakelen die niet nodig zijn voor het functioneren van het systeem. Zonder een goed begrip van de Windows 2000-architectuur kunt u normaal gesproken het aantal processen terugbrengen tot 19. Als het proces zich niet in de lijst met vereiste processen bevindt, schakel het proces dan uit door onderstaande stappen uit te voeren.

  Waarschuwing: schakel de volgende vereiste processen niet uit: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.
   

 4. Klik op het tabblad Processen.
 5. Selecteer een proces, klik op Proces beëindigen en kies Ja.
 6. Probeer uw PDF-bestand af te drukken.

Volg onderstaande stappen als u de opstartitems en services opnieuw wilt inschakelen:

 1. Zet de pictogrammen en snelkoppelingen van stap 2 hierboven terug in hun respectievelijke opstartmappen.
 2. Start de computer opnieuw op. 

In Windows XP:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig in het tekstvak Openen en klik op OK.

 3. Klik op het tabblad Opstarten en maak een aantekening van alle uitgeschakelde items.
 4. Klik op het tabblad Algemeen en kies Selectief opstarten.
 5. Hef de selectie Opstartonderdelen in het geheugen laden op. Verifieer dat het System.ini-bestand, het WIN.INI-bestand en Systeemservices in het geheugen laden zijn geselecteerd.
 6. Klik op het tabblad Services en selecteer Alle Microsoft-services verbergen.
 7. Klik op Alles uitschakelen.
 8. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

  Opmerking: wanneer u de computer opnieuw opstart, klikt u op OK als het dialoogvenster wordt weergegeven met de melding dat het hulpprogramma voor systeemconfiguratie de manier heeft gewijzigd waarop Windows wordt gestart. Klik op Annuleren wanneer het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie verschijnt.
 9. Klik met de rechtermuisknop op pictogrammen in het meldingsgebied van de taakbalk (ook wel het systeemvak genoemd in eerdere versies van Windows) om ze te sluiten of uit te schakelen. 

 10. Probeer uw PDF-bestand af te drukken.

Volg onderstaande stappen als u de opstartitems en services opnieuw wilt inschakelen:

 1. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig in het tekstvak Openen en klik op OK.

 2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Normaal opstarten, klik op OK en start de computer opnieuw op.
 3. Hef de selectie op van de onderdelen die u in stap 3 van Opstartitems en services uitschakelen hebt genoteerd.
 4. Start de computer opnieuw op.

In Windows Vista of Windows 7:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Klik op Start, typ msconfig in het tekstvak Zoeken en druk op Enter.
 3. Klik op het tabblad Opstarten op Alles uitschakelen.
 4. Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in en klik achtereenvolgens op Alles uitschakelen en OK.
 5. Klik in het dialoogvenster Systeemconfiguratie op Opnieuw starten.

Volg onderstaande stappen als u de opstartitems en services opnieuw wilt inschakelen:

 1. Kies Start, typ msconfig in het tekstvak Zoeken en druk op Enter.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Normaal opstarten, klik op OK en start de computer opnieuw op.

Schakel over naar het standaard VGA-videostuurprogramma in Windows 

Ga over naar het standaard VGA-videostuurprogramma en start Windows vervolgens opnieuw op in VGA-modus. Als het afdrukprobleem niet optreedt wanneer u het standaard VGA-stuurprogramma gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma. Als u al het meest actuele stuurprogramma gebruikt, kunt u proberen een andere videoresolutie te gebruiken (bijvoorbeeld 800 x 600 in plaats van 1024 x 768).

Opmerking: Standaard VGA-stuurprogramma's geven slechts 16 kleuren weer. Schakel over naar Super VGA voor toepassingen die minimaal 256 kleuren vereisen, zoals Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro of Adobe Illustrator. 

Gebruik de huidige versie van Adobe Reader of Acrobat 

Download de huidige versie van Adobe Reader of Acrobat via Productupdates op de site van Adobe.  Of ga in Adobe Reader of Acrobat naar Help > Controleren op updates.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account