Koppelingen voor Help en Informatie configureren

Hier vindt u informatie over het configureren van de koppelingen naar de Help en ondersteuning voor de installatie van Adobe Connect op locatie.

Accountbeheerder kunnen koppelingen naar status- en ondersteuningspagina's toevoegen aan het menu Help in Vergaderruimten. De koppelingen leiden naar HTML-pagina's die u ontwerpt. De statuspagina kan informatie over de status van het Adobe Connect-systeem bevatten. De ondersteuningspagina kan informatie bevatten over de wijze waarop gebruikers van Adobe Connect ondersteuning kunnen krijgen. Als u deze koppelingen niet definieert, zijn ze niet beschikbaar in het menu Help.

 1. Open het bestand RootInstallationFolder\custom.ini in een teksteditor.

 2. Voor het bewerken van de koppeling naar de statuspagina stelt u STATUS_PAGE = "http://connect.example.com/status.html” in.

 3. Voor het bewerken van de koppeling naar de ondersteuningspagina stelt u SUPPORT_PAGE="http://connect.example.com/support.html" in.

  De URL's kunnen absoluut of relatief ten opzichte van de vergaderingsserver zijn. Begin absolute URL's met “http://” of “https://”. Begin relatieve URL's met “/”.

 4. Ga als volgt te werk om Adobe Connect opnieuw te starten:

  1. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server stoppen. 

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server starten. 

De startpagina van Adobe Connect Central heeft een tabblad Bronnen met koppelingen naar een pagina Aan de slag, Adobe Connect Central-help, Adobe Connect-documentatie en ConnectUsers.com. U kunt deze koppelingen naar verschillende locaties doorsturen.

Opmerking:

U kunt ConnectUsers.com niet doorsturen omdat deze koppeling direct naar een website leidt en dit geen relatieve koppeling is.

 1. Open de pagina die u wilt bewerken in een HTML-editor. Vervang in ieder bestandspad de placeholder lang met de tweeletterige taalcode. Bijvoorbeeld: de code voor Engels is “en”.

  Pagina

  Locatie

  Notities

  Aan de slag

  appserv/common/help/lang/support/startmain.htm

  U kunt dit bestand bewerken in Adobe Connect Server versie 7 en hoger.

  Adobe Connect Central-help

  appserv/common/help/lang/connect/9.0/using/AH_HOME.html

  Door dit bestand te wijzigen, wijzigt u eveneens de koppeling naar de Help-pagina boven aan Adobe Connect Central.

  U kunt dit bestand bewerken in Adobe Connect Server versie 7 en hoger.

  Adobe Connect-documentatie

  appserv/common/help/lang/go/doc.html

  U kunt dit bestand bewerken in Adobe Connect Server versie 7.5 en hoger.

 2. In ieder van deze bestanden plaatst u het volgende als gehele inhoud van het bestand:

  <!-- ======================================================================= 
    Dit wordt door Adobe Connect gebruikt om naar de gewenste webpagina om te leiden. 
    Als u gebruikers naar een bepaalde plaats wilt sturen, 
  past u dan de onderstaande URL aan. 
  ======================================================================= --> 
  <META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT=&quot;0; URL=http://www.voorbeeld.com&quot;>
 3. Bewerk de waarde van het attribuut URL om de link te laten verwijzen naar uw inhoud. De URL kan een relatief of absoluut pad zijn.

  Bijvoorbeeld: om het bestand doc.html te laten verwijzen naar documentatie op de server van uw organisatie, kunt u de volgende URL gebruiken: http://www.voorbeeld.nl/support/documentatie/connectpro.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account