Adobe Connect Edge Server installeren

Lees het artikel voor instructies over het installeren van Adobe Connect Edge Server.

Voer de volgende stappen uit voor het installeren van Adobe Connect Edge Server. Adobe Connect 8 Edge Server is compatibel met Adobe Connect 9.x.

Het installatieprogramma uitvoeren

 1. Neem contact op met de technische ondersteuning van Adobe Connect Platinum voor het installatieprogramma van Edge Server. Raadpleeg http://www.adobe.com/support/programs/connect/ voor de contactgegevens.
 2. Sluit alle andere toepassingen en voer het installatieprogramma van Adobe uit.
 3. Selecteer een taal in het dialoogvenster Taalkeuze voor Setup. Klik op OK om door te gaan.
 4. Klik in het scherm Setup op Volgende om door te gaan.

 5. Lees de tekst op het scherm met de licentieovereenkomst, geef aan dat u akkoord gaat met de overeenkomst en klik op Volgende.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Volgende als u de standaardinstallatielocatie (C:\Connect) wilt accepteren of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt selecteren. Klik daarna op Volgende.

  • Als Adobe Connect Edge Server al op de computer is geïnstalleerd, wordt het scherm Bestaande Adobe Connect Edge Server-installatie bijwerken weergegeven. Klik op Volgende.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit in het scherm voor het selecteren van de map voor het menu Start:
  • Klik op Volgende om de standaardlocatie van de snelkoppelingen voor het menu Start te accepteren.

  • Klik op Bladeren om een andere locatie te selecteren.

 8. Controleer in het dialoogvenster De installatie kan worden uitgevoerd de installatiemap en de locatie van de map voor het menu Start. Klik op Terug als u de instellingen opnieuw wilt bekijken of als u deze wilt wijzigen. Klik anders op Installeren.

 9. Klik op Beëindigen om de installatie van Adobe Connect Edge Server af te sluiten.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account