Bepaalde FLV wordt niet weergegeven in de pod Delen

Enkele FLV's worden niet weergegeven in de pod Delen

Oplossing: begin met afspelen op het nulpunt

Als dit eenmaal is geïnitialiseerd, kunnen we zoeken naar een willekeurig punt en verloopt dit verder prima.

Aanvullende informatie

Methode

  1. Deel een FLV in een pod Delen.
  2. Stoppen met delen (zonder het volledig te bekijken).
  3. Deel de FLV opnieuw vanuit Historie delen. De video-afspeelbalk loopt door, maar de video en audio worden niet afgespeeld.

Dit probleem kan optreden wanneer de FLV in H264 is gecodeerd. Deze indeling heeft als beperking dat video- (en audio-)frames alleen worden weergegeven als deze vanaf het begin worden geïnitialiseerd. Als u het FLV-bestand deelt nadat dit onlangs nog is gedeeld, wordt het bestand niet vanaf het begin geïnitialiseerd. In plaats daarvan wordt geprobeerd om af te spelen vanaf het laatste actiepunt. Dit veroorzaakt het probleem.

Dit probleem is niet aanwezig in FLV-bestanden die in VP6 zijn gecodeerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?