Installer kan database niet upgraden | Connect 8

Probleem

Bij het upgraden van Adobe Connect 7.5 naar Connect 8 wordt de database niet door het installatieprogramma geüpgraded.

De Adobe_Connect_InstallLog bevat soms de volgende fout:

'CustomOperation:com.adobe.connectpro.install.action.server.DBScriptActionStatus:ERRORAdditional Notes:ERROR-classcom.adobe.connectpro.install.action.server.DBScriptAction.install()UnexpectedFatalError.'

Oplossing

Neem contact op met de ondersteuning van Adobe Connect voor hulp met de scripts die dit probleem oplossen en de volgorde waarin de scripts moeten worden uitgevoerd. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?