Verbinding verbroken voor deelnemers aan de vergadering, opnieuw verbinding maken | Connect 8

Probleem

Tijdens het scherm delen in Adobe Connect 8 wordt de verbinding verbroken en automatisch weer tot stand gebracht. Als er opnieuw verbinding wordt gemaakt, worden de deelnemers opnieuw toegevoegd zonder de eerdere instantie te verwijderen en dat veroorzaakt dubbele vermeldingen in de lijst met deelnemers.

De volgende fout verschijnt in de logboeken van Adobe Connect Addin (logboeken van de client die op de clientcomputer staan):

TRACE: [StreamHandler|pages/createpage.action?

spaceKey=connectt3&title=StreamHandler&linkCreation=true&fromPageId=146729597|||||||\||]::public/all/screenshare_0::[NetStream|pages/createpage.action?

spaceKey=connectt3&title=NetStream&linkCreation=true&fromPageId=146729597|||||||\||] onStatus voor stream: public/all/screenshare_0, code: [NetStream|pages/createpage.action?

spaceKey=connectt3&title=NetStream&linkCreation=true&fromPageId=146729597|||||||\||].Play.[InsufficientBW|pages/createpage.action?

spaceKey=connectt3&title=InsufficientBW&linkCreation=true&fromPageId=146729597|||||||\||]

Oplossing

Gebruik Windows 2003 in plaats van Windows 2008.

Aanvullende informatie

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met videostreaming. De fout treedt op als Flash Media Server op Windows 2008 draait en Connect Server wordt gehost op Amazon EC2 Cloud.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?