Veelgestelde vragen over seminarruimtelicenties

Veelgestelde vragen over seminarruimtelicenties van Adobe Connect

Opmerking: In Adobe Connect 9.1 heeft Adobe een functie geïntroduceerd waardoor nog striktere compatibiliteit met de Servicevoorwaarden van de seminarruimtelicentie wordt afgedwongen. Deze wijziging vereist dat alle seminars vooraf worden gepland. Lees de veelgestelde vragen hieronder om te begrijpen hoe deze wijziging van invloed is op uw huidige gebruik van seminarruimtes en hoe u zich kunt voorbereiden op deze wijziging.

Wat is het licentiemodel voor seminarruimtes?

  • Licentievoorwaarden: Een seminarruimtelicentie biedt het gebruik van een Adobe Connect-ruimte met een grootte die is ingesteld op basis van het aantal seats dat met die licentie zijn aangeschaft. Op elk gegeven moment kan er met die licentie slechts één vergadering plaatsvinden in een seminarruimte. Een toegewijde seminargastheer moet in de ruimte aanwezig zijn. Een seminargastheer is een persoon in uw dienst of iemand die u hebt ingehuurd om de seminarruimte uit uw naam te beheren. Deze persoon is als gebruiker en seminargastheer op uw account geconfigureerd.
    • Uitleg: Klanten die seminarruimtelicenties aanschaffen, betalen voor grote ruimtes die grote online vergaderingen kunnen accommoderen. Deze vergaderingen hebben een capaciteit van minimaal 200 verbindingen en maximaal 1500. Iedere seminarruimte is als een auditorium in een fysiek gebouw en wordt als afzonderlijke ruimte behandeld, gescheiden van andere vergaderruimtes. Seminarruimtes worden gewoonlijk gecombineerd met een ander licentiemodel, zoals Benoemde gastheer. Deze ruimtes worden alleen gebruikt voor grote vergaderingen. Op elk gegeven moment kan er met een seminarruimtelicentie slechts één vergadering plaatsvinden. Klanten kunnen een willekeurig aantal gebruikers in de onderneming aanwijzen als Benoemde gastheren van seminarruimtes om hun seminarruimtes te beheren. Met één seminarlicentie kunt u een willekeurig aantal seminarruimtes maken. U kunt echter slechts één seminarruimte gelijktijdig gebruiken met de desbetreffende licentie.

Kan ik twee seminars gelijktijdig uitvoeren met één seminarruimtelicentie?

Nee, met één licentie kan er slechts één seminar gelijktijdig plaatsvinden. (Twee of meer seminars kunnen niet tegelijk op één licentie worden uitgevoerd.)

Hoe kan ik meer dan één seminar gelijktijdig uitvoeren op mijn Adobe Connect-account?

Als u twee of meer seminars gelijktijdig moet uitvoeren, moet u twee of meer afzonderlijke seminarruimtelicenties hebben. (Voor elk seminar dat gelijktijdig wordt uitgevoerd hebt u één licentie nodig). Als u niet voldoende licenties voor seminarruimtes hebt, neemt u contact op met uw Adobe Connect-verkoopvertegenwoordiger of -verkoper om meer licenties aan te schaffen.

Als slechts één seminar gelijktijdig kan worden uitgevoerd met één seminarruimtelicentie, hoe kan ik me dan voorbereiden voor aanstaande seminars terwijl een ander seminar wordt uitgevoerd?

  • Naast het seminar dat u met de licentiecapaciteit mag uitvoeren, kunt u maximaal vijf extra voorbereidingssessies tegelijk uitvoeren. Voor elke seminarruimtelicentie geldt dat elke voorbereidingssessie maximaal vijf deelnemers kan hebben. Op die manier kunnen gastheren en presentatoren een ruimte voorbereiden, een seminar samen met presentatoren repeteren of inhoud zoals opmerkingen of een chatgesprek exporteren, terwijl een seminar wordt uitgevoerd. 
  • Deze vijf 'voorbereidingssessies' kunnen tegelijkertijd met een seminar worden uitgevoerd. Er is geen planningsvereiste voor deze sessies. De sessies kunnen ter voorbereiding worden uitgevoerd op een ad-hocbasis. 

Moet iedereen die als gastheer optreedt in een seminarruimte zijn eigen seminarruimtelicentie aanschaffen?

  • Nee, iedereen in uw organisatie kan als gastheer van een seminar optreden met een seminarruimtelicentie. De licentie is niet gekoppeld aan één benoemde persoon (het is geen licentie voor een Benoemde gastheer). De licentie kan in de hele organisatie worden gedeeld. Daarom is het kostenefficiënt en eenvoudiger voor beheerders om te beheren: er hoeft namelijk geen specifieke gebruiker te worden toegewezen aan een specifieke licentie.

Wat zijn de werkelijke voorwaarden met betrekking tot het gastheerschap in de Servicevoorwaarden en EULA?

U kunt de Servicevoorwaarden en EULA hier bekijken. 

Wat is het maximumaantal deelnemers in een seminarruimte? 

De maximale capaciteit die u kunt aanschaffen is 1500 deelnemers. Het aantal deelnemers wordt beperkt door de licentie. Bijvoorbeeld. Als u een licentie hebt voor 500 seats in de seminarruimte, kunnen 500 personen deelnemen. Op dezelfde manier geldt dat als u de licentie voor 1500 seats hebt in de seminarruimte, er maximaal 1500 personen kunnen deelnemen.

Als uw licentiecapaciteit groter is dan 600, wordt u door het systeem gevraagd om het verwachte aantal deelnemers te selecteren. Vervolgens kiest u een normaal seminarsessie tot aan 600 deelnemers, en een grote seminarsessie bij meer dan 600 deelnemers.Als u van plannen hebt voor meer dan 600 deelnemers, moet u de optie voor een grote sessie kiezen. Zo weet u zeker dat de ruimte is geoptimaliseerd voor gebruik met grote doelgroepen. Deze stap is niet nodig als u de seminars plant met de gebeurtenismodule.

 

Ben ik verplicht om mijn seminars te plannen?

  • Ja. In Adobe Connect 9.1 worden alle seminars vooraf gepland. In Adobe Connect 9.0 worden alle seminars met meer dan 600 deelnemers gepland. Met Adobe Connect 9.1 is planning voor alle vergaderingen in een seminarruimte altijd verplicht, ongeacht de grootte
  • De enige uitzondering betreft de voorbereidingssessies, die op een ad-hocbasis kunnen worden uitgevoerd als voorbereiding op een seminar. Er is geen planningsvereiste voor voorbereidingssessies. Met één seminarruimtelicentie kunnen er maximaal vijf voorbereidingssessies gelijktijdig worden uitgevoerd, met maximaal vijf deelnemers per sessie. Uw seminarruimtes worden in de stand-bymodus uitgevoerd wanneer ze buiten de geplande tijd worden uitgevoerd. Op deze wijze kunt u voorbereidingssessies uitvoeren.

Hoe kan ik vergaderingen met mijn seminarruimtelicentie plannen?

·       Als u momenteel de Adobe Connect-gebeurtenismodule gebruikt om uw seminars te plannen, hoeft u verder niets te doen. Als u de gebeurtenismodule niet gebruikt, kunt u deze videozelfstudie bekijken om te zien hoe u de seminars kunt plannen VOORDAT u de upgrade installeert. Zorg ervoor dat u al uw seminarruimtes plant voordat u de upgrade naar 9.1 uitvoert. Zo weet u zeker dat uw seminarruimtes met een optimale capaciteit functioneren tijdens uw evenementen. Neem contact op met uw accountbeheerder over de timing (zie hieronder voor meer informatie).

·       In versie 9.1 heeft Adobe het concept van seminarsessies geïntroduceerd. Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, kunt u dit mechanisme gebruiken om al uw seminars plannen als u de gebeurtenismodule niet al gebruikt om uw seminars te plannen. Bekijk deze video om te zien hoe u seminarsessies kunt plannen NADAT u de upgrade naar 9.1 hebt geïnstalleerd.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het seminar dat ik wil uitvoeren, niet overlapt (gelijktijdig wordt uitgevoerd) met een ander seminar op die licentie?

In Adobe Connect 9 is een kalendermechanisme toegevoegd aan Adobe Connect Central. Wanneer een seminar is gepland op een seminarruimtelicentie, geeft de Adobe Connect-seminarkalender aan dat die tijd is gereserveerd voor de desbetreffende licentie.

Kan ik mijn seminarruimte opnieuw gebruiken om meerdere sessies uit te voeren?

Met Adobe Connect 9.1 kunt u veelvoudige/terugkerende seminars (seminarsessies) vooraf plannen met gebruik van dezelfde seminarruimte/URL. Als u bijvoorbeeld een bepaald seminar maandelijks wilt herhalen en daarvoor dezelfde vergaderomgeving/inhoud/URL wilt gebruiken, kunt u dat terugkerende seminar vooraf plannen. Ook kunt u hierbij dezelfde ruimteomgeving gebruiken. Op deze manier kunt u uw seminars snel herhalen, zonder extra voorbereidingen voor de ruimte/inhoud/omgeving.

Hoe kan ik terugkerende seminars plannen?

Elke seminarsessie wordt afzonderlijk gepland. In Adobe Connect 9.1 kunt u de seminarsessie echter dupliceren en de juiste tijd selecteren om uw sessies snel te plannen. 

Bekijk deze videozelfstudie om alle stappen voor het plannen van uw seminars te doorlopen.

Hoe ver van tevoren moet ik mijn seminars plannen?

Voor grote seminarruimten (1000, 1500) moeten seminars ten minste 45 minuten voor het begin van de seminar worden gepland.

Wat gebeurt er als deelnemers te vroeg bij mijn sessie arriveren?

Vroege deelnemers kunnen tot 30 minuten vóór de geplande begintijd deelnemen aan uw geplande sessies. Uw seminarruimte verlaat de stand-bymodus 30 minuten vóór de geplande begintijd.

Kan ik sessies direct achter elkaar plannen met mijn seminarlicentie?

Zorg ervoor dat er een interval van minimaal 30 minuten is tussen uw seminarsessies. Hierdoor garandeert u dat seminarsessies een korte tijd kunnen uitlopen en dat vroege deelnemers toegang krijgen tot uw seminarsessies.

Wat gebeurt er als mijn sessie de geplande tijd overschrijdt?

  • Seminars kunnen tot één uur na de geplande tijd worden uitgebreid, zolang er geen andere overlappende seminars in die licentie worden gepland. Als uw sessie uitloopt, wordt uw seminarruimte automatisch uitgebreid met intervallen van 30 minuten.
  • Als uw seminarruimte niet kan worden uitgebreid vanwege een aanstaande geplande sessie op uw seminarlicentie, wordt er gedurende 10 minuten een uitloopmogelijkheid geboden om de sessie te sluiten. De gastheren worden door Adobe Connect op de hoogte gesteld van deze uitloopmogelijkheid wanneer de sessie niet automatisch kan worden uitgebreid.

Wat gebeurt er als ik vergeet mijn seminarsessie vooraf te plannen?

Als u bent vergeten om uw seminarsessie te plannen, wordt uw seminarruimte uitgevoerd in de stand-bymodus. In de stand-bymodus kunt u een instantsessie van één uur maken zonder dat u Adobe Connect Central gaat. Zorg ervoor dat er geen andere overlappende seminarsessies zijn tijdens die tijdsperiode.

Waarom staat mijn seminarruimte in de stand-bymodus?

Buiten hun geplande tijden staan alle seminarruimtes in de stand-bymodus. Seminarruimtes verlaten de stand-bymodus zo'n 30 minuten voor het begin van de geplande sessie. In de stand-bymodus kunt u ook een instantsessie van 60 minuten plannen als er geen andere overlappende seminars in uw licentie zijn.

Is er een limiet voor het aantal gebruikers dat aan mijn instantsessie kan deelnemen?

Ja, instantsessies zijn beperkt tot 600 gebruikers.

Als ik al seminars heb gepland met mijn Adobe Connect 9.0-licentie, wat zijn dan de gevolgen als ik mijn account migreer naar Adobe Connect 9.1?

In Adobe Connect 9.0 kunt u een begintijd en een tijdsduur instellen voor uw seminarruimtes. Wanneer uw account wordt gemigreerd naar Adobe Connect 9.1, wordt er in uw seminarruimte een sessie gemaakt waarvan de begintijd en tijdsduur overeenkomen. Op deze wijze zijn er dus geen consequenties voor alle vooraf geplande seminars van uw Adobe Connect-account. Met Adobe Connect 9 kunt u ook altijd seminars met minder dan 600 deelnemers uitvoeren zonder planning vooraf. Dit is niet mogelijk met Adobe Connect 9.1, omdat alle seminarsessies vooraf worden gepland.

Wanneer is mijn account door Adobe bijgewerkt naar Adobe Connect 9.1?

Adobe Connect 9.1 is volgens planning beschikbaar vanaf augustus 2013. Adobe is van plan om gehoste klanten minstens 30 dagen voorafgaand aan hun accountmigratie hiervan op de hoogte te stellen. Als u met een hosted account werkt, neemt u contact op met uw accountbeheerder. De beheerder zal op de hoogte worden gebracht van de betreffende migratietiming. U kunt ook uw account-URL op deze pagina gebruiken om uw upgradedatum te bepalen. Klanten op locatie en klanten met beheerde services kunnen op elk gewenst moment migreren (als ze ervoor klaar zijn) wanneer Adobe Connect 9.1 beschikbaar is.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn aanstaande sessies niet worden beïnvloed door de upgrade?

Plan de geplande sessie vooraf door de begintijd en tijdsduur bij te werken van de seminarruimte waarin u uw toekomstige sessies wilt uitvoeren. Tijdens het upgradeproces worden nieuwe seminarsessies gemaakt op basis van de tijdsgegevens die voor de bestaande seminars zijn ingevoerd.

Als u meerdere sessies in dezelfde seminarruimte wilt uitvoeren, moet u deze na de upgrade plannen.

 

Bekijk deze zelfstudie op ConnectUsers.com voor meer informatie over het plannen van seminars: http://www.connectusers.com/tutorials/2013/07/seminar_scheduling_changes/

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online