Opmerkingen bij de release van Adobe Connect 10.8

Lees dit document voor meer informatie over de Adobe Connect 10.8-release, waaronder releasedata, upgrades, updates, verbeteringen en bekende problemen.

Overzicht

Met Adobe Connect kunt u geavanceerde digitale trainings-, webinar- en samenwerkingservaringen creëren. Zie www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html voor een overzicht van Adobe Connect.

In de Adobe Connect 10.8-release zijn verschillende verbeteringen aangebracht en een aantal bugs opgelost.

Releasedata

Adobe Connect 10.8 is een beperkte release en is als zodanig alleen beschikbaar voor uitrol op locatie en Beheerde services. De release zal niet worden uitgerold voor Gehoste services.

Gehoste services:

Niet van toepassing.

Implementaties op locatie:

Beschikbaar vanaf 8 juni 2020.

Beheerde services:

Neem contact op met uw ACMS-vertegenwoordiger (Adobe Connect Managed Services) om uw update te plannen.

Nieuw in Adobe Connect 10.8

HTML-client voor gastheren/vrouwen en presentatoren

De HTML-client is verbeterd en biedt nu ondersteuning voor gastheren/vrouwen en presentatoren. Met Adobe Connect 10.8 kunnen gastheren/vrouwen en presentatoren naadloos een vergadering, virtuele lesruimte of webinar starten of beheren met de HTML-client, zonder aanvullende software te downloaden.

 

Uitgebreide rechten voor deelnemers in HTML-client

De deelnemers kunnen nu uitgebreide rechten worden toegekend in de HTML-client voor diverse pods, waaronder webcamrechten en tekenrechten. De deelnemers in de HTML-client zullen nu presentatorrechten krijgen voor brainstormruimten.

 

Centrale pagina's voor Adobe Connect

De vanuit Centrale pagina's voor Adobe Connect geüploade en gedeelde inhoud opent nu in HTML-formaat.

 

Zie Nieuw in Adobe Connect voor meer informatie over de nieuwste functies en verbeteringen in Adobe Connect 10.8.

Systeemvereisten

Adobe Connect-toepassing

Deze update omvat geen nieuwe versie van de Adobe Connect-toepassing. 

In het volgende scenario wordt u gevraagd om de nieuwe Adobe Connect-toepassing te installeren:

  • U deelt uw scherm of PowerPoint-bestanden (PPTX-indeling) zonder de Adobe Connect-toepassing te installeren.

Als u een beheerder bent, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers de nieuwste Adobe Connect-toepassing en Adobe Flash Player (versie 13.0 of hoger) hebben geïnstalleerd. Download de Adobe Connect-toepassing via deze pagina of rechtstreeks via de volgende URL's:

Upgradepaden voor implementaties op locatie

Dit zijn de vereisten voor deze release:

  • Upgrade van Adobe Connect 8.x naar Adobe Connect 9
  • Upgrade van Adobe Connect 9.x naar Adobe Connect 10.8
  • Upgrade van Adobe Connect 10.x naar Adobe Connect 10.8

Opgeloste problemen

Trackingnummer probleem Probleembeschrijving
4083823 De vergadering werd traag wanneer meerdere gebruikers op het whiteboard begonnen te tekenen en de host met het gereedschap Selectie iets wilde verwijderen. Dit probleem is opgelost.
4107309 Door markeringen aangebrachte strepen werden niet juist uitgelijnd in de weergaven Host en Deelnemer. Dit probleem is opgelost.
4108984 Wiskundige tekens werden niet juist weergegeven bij gebruik van een stylus met een Surface Pro-apparaat. Dit probleem is opgelost.
4109478 De knop 'Evenredig distribueren' in Brainstormsessies werkte niet naar behoren. Dit probleem is opgelost.
4111397 Op een lokale server blijft er verbinding tot stand gebracht worden met opnamen na een upgrade naar 10.1. Dit probleem is opgelost.
4111796 De knop voor 'Account login' (Aanmelden bij account) was niet vertaald in het Frans. Dit probleem is opgelost.
4111972 Wanneer de opname werd bekeken vanuit een add-in werd 'Verlaten om' en 'Totale weergavetijd (uu:mm:ss)' niet opgenomen in het opnamerapport. Dit probleem is opgelost.
4112501 Failover van een vergadering werkte niet in Adobe Connect 10. Dit probleem is opgelost.
4113310 Gebruikers meldden dat er in geval van meerdere vergaderingen tegelijk geen audio werd uitgezonden. Dit probleem is opgelost.
4114067 Er werden geen overzichtsrapporten van de vergadering gemaakt in het tabblad met rapporten. Dit probleem is opgelost.
4114623 Soms verscheen er in Whiteboard buiten het afdrukbereik een verticaal tekstvak. Dit probleem is opgelost.
4115287 In e-mails voor gepersonaliseerde events werd niet het juist e-mailadres om aan te antwoorden weergegeven. Dit probleem is opgelost.
4115310 Bij uitnodigingen voor events kon geen e-mailalias worden gebruikt. Dit probleem is opgelost.
4115378 Bij het wijzigen van de indeling van de vergaderruimte overlapten dia's elkaar in de hoofdweergave. Dit probleem is opgelost.
4115452 Gepersonaliseerde velden in gedownloade rapporten werden niet juist gelabeld. Dit probleem is opgelost.
4115541 De weergave onder zoekopties was beperkt tot 31 tekens. Dit probleem is opgelost.
4115650 Hyperlinks die als ankertags werden gebruikt deden het niet in Presentatie wanneer deze werd geüpload naar een vergadering. Dit probleem is opgelost.
4115758 De vergadering kon niet in de wacht worden gezet wanneer er tegelijkertijd een gebruiker die inbelde in de wacht werd gezet. Dit probleem is opgelost.
4116190 Wanneer de microfooninstellingen in de vergadering werden aangepast bij deelname via een HTML-client, was de audio zeer luid. Dit probleem is opgelost.
4116251 Wanneer er een studieprogramma werd gemaakt en modules in een map werden geplaatst, werd de gebruiker bij het volgende item naar een pagina gebracht met de melding 'CQ unavailable' (CQ niet beschikbaar). Dit probleem is opgelost.
4116521 Wanneer de host opnieuw deelnam aan een vergadering werd de einddatum van de vergadering voortijdig in het sessierapport van die vergadering opgegeven. Dit probleem is opgelost.
4116712 Bij het afspelen van een HTML-opname was er sprake van slechte audio- en videokwaliteit. Dit probleem is opgelost.
4116760 Bij het downloaden van verbruiksrapporten werd de melding 'Verzoek niet verwerkt' weergegeven. Dit probleem is opgelost.
4117018 In de HTML-weergave werden ingesprongen namen en aanvullende informatie weergegeven waardoor de deelnemers werden gelabeld als ‘Guest’ (‘Gast’), wat resulteerde in afgebroken namen. Dit probleem is opgelost.
4117048 Voordat gebruikers het venster 'Connect-vergadering' in de HTML-client sluiten, krijgen ze nu een dialoogvenster om hun keuze te bevestigen.
4117355 Het trainingsrapport gaf pas de volledige pagina weer als er werd uitgezoomd tot 50% of minder. Dit probleem is opgelost.
4117505 Het 'Rapport voor inhoudsgebruik' gaf niet alle inhoud op de lijst weer. Dit probleem is opgelost.
4117542 Getekende vormen waren deels niet uitgelijnd op de Mac. Dit probleem is opgelost.
4117546 Wanneer onder 'Beheer' > 'Account' > 'Informatie bewerken' de taal werd ingesteld op 'Deutsch' (Duits), werd er op de aanmeldknop 'Anmeldename' weergegeven, in plaats van 'Anmeldung' (Aanmelding) of 'Anmelden' (Aanmelden). Dit probleem is opgelost.
4117548 'Rapport voor systeemgroepsverbruik' gaf een foutmelding weer. Dit probleem is opgelost.
4117696 In de e-mail 'Login is supended' (Aanmelden is opgeschort) stonden spelfouten in het Duits. Dit probleem is opgelost.
4117697 Deelnemers konden zichzelf dempen en dit opheffen in de lezingmodus. Dit probleem is opgelost.
4117880 In bepaalde accounts kon het Betrokkenheidsrapport niet worden geladen. Dit probleem is opgelost.
4118199 Bij het afspelen van een opname in de HTML-speler werd er te veel gebufferd. Dit probleem is opgelost.
4118204 De tekst 'Naar Aanmelden' werd grijs weergegeven op de pagina 'Verzoek ontvangen'. Dit probleem is opgelost.
4118609 E-mailuitnodigingen werden niet verzonden. Dit probleem is opgelost.
4118849 VoIP-audio kon alleen worden gepubliceerd wanneer de lezingmodus was ingeschakeld. Dit probleem is opgelost.
4118882 Wanneer tijdens een vergadering scherm delen werd beëindigd, stopte de audio/video in de HTML-opname. Dit probleem is opgelost.
4119924 Wanneer er tijdens een vergadering een scherm werd gedeeld, daalde de videofeed voor alle publicerende gebruikers (flash of HTML). Dit probleem is opgelost.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account