Opmerkingen bij de release van Adobe Connect 11.0.5

Dit document bevat meer informatie over de Adobe Connect 11.0.5-release, waaronder releasedatums, technische vereisten, upgrades, verbeteringen en bekende problemen.

Opmerking:

Deze opmerkingen bij de release bevatten gedetailleerde informatie en enkele gegevens over oplossingen kunnen wijzigen.

Overzicht

Met Adobe Connect kunt u brede digitale trainings-, webinar- en samenwerkingservaringen creëren. Zie www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html voor een overzicht van Adobe Connect.

Adobe Connect 11.0.5 is een onderhoudsrelease en is beschikbaar als een patch. De release lost diverse problemen op en bevat enkele verbeteringen.

Releasedatums

Adobe Connect 11.0.5 wordt in de volgende fasen uitgebracht:

Gehoste services:

Upgrades starten vanaf 1 nov 2020. Zie Downloads en updates voor Adobe Connect om de upgradedatum voor uw account vast te stellen.

Implementaties op locatie:

Beschikbaar vanaf 13 nov 2020.

Beheerde services:

Neem contact op met uw ACMS-vertegenwoordiger (Adobe Connect Managed Services) of uw privé-cloudprovider, om uw upgrade te plannen.

Systeemvereisten

Voor actuele systeemvereisten gaat u naar de pagina met technische specificaties voor Adobe Connect.

Adobe Connect-toepassing

Deze update bevat een bijgewerkte versie van de nieuwe Windows-toepassing, die vanaf 29 oktober beschikbaar is op de pagina Downloads en updates voor Adobe Connect.Ga voor opmerkingen bij de release van de toepassing naar Opmerkingen bij de release van de Adobe Connect-desktoptoepassing 2020.10.26.64.

Het is niet verplicht om te updaten naar deze versie van de toepassing.

Upgradepaden voor implementaties op locatie

Dit zijn de vereisten voor deze release:

  • Upgrade van Adobe Connect 8.x naar Adobe Connect 9.x
  • Upgrade van Adobe Connect 9.x naar Adobe Connect 11.0, upgrade naar Adobe Connect 11.0.5
  • Upgrade van Adobe Connect 10.x naar Adobe Connect 11.0, upgrade naar Adobe Connect 11.0.5

Opgeloste problemen

Trackingnummer probleem Probleembeschrijving
4123693
Probleem opgelost waarbij gebruikers geen data van een enkele dag in het systeemverbruiksrapport konden invoeren.
4123666
Probleem opgelost waarbij de trainingscatalogus niet werd geladen op het tabblad Start in de HTML-weergave.
4123644
Probleem opgelost waarbij de chat van een brainstormruimte zichtbaar was in andere brainstormruimten.
4123643
Probleem opgelost waarbij gebruikers in de hoofdruimte gebruikers in de brainstormruimten konden horen en vice versa.
4123582
Probleem opgelost waarbij de prestatie van een ruimte achterbleef na 20-30 minuten van een activiteit in de Chatpod.
4123557
Probleem opgelost waarbij deelnemers niet terugkeerden naar de seminarruimte wanneer de selectie 'Deelnemers in de wachtstand zetten' werd uitgezet.
4123554
Probleem opgelost waarbij de audio van de brainstormruimte buiten die ruimte hoorbaar was.
4123550
Probleem opgelost waarbij Notitiespod een foutmelding toonde wanneer speciale tekens werden toegevoegd.
4123535
Probleem opgelost waarbij eCommerce-klanten na een upgrade naar C11 bij het aanmelden een melding ontvingen over het verlopen van hun account.
4123519
Probleem opgelost waarbij het sluiten van de webcam ook de VoIP-audio ontkoppelde.
4123510
Probleem opgelost waarbij het starten van een audioconferentie voor een niet-geïntegreerde provider een fout opriep in de HTML-weergave nadat de audio-uitzending werd uitgeschakeld.
4123503
Probleem opgelost waarbij de submenu-items onder Aanmaken op de startpagina niet werkten.
4123298
Probleem opgelost waarbij de seminarkalender crashte wanneer er een &-teken in de naam van een sessie stond.
4123213
Probleem opgelost waarbij gebruikers diverse seminars niet konden verplaatsen op het tabblad Gebruikersseminar.
4123087
Probleem opgelost waarbij de kalender op het tabblad Start weergaf dat de sessiewaarde van een vergadering van vandaag een vrije dag was.
4122979 Probleem opgelost van een mogelijke cross-site scripting-kwetsbaarheid.
4122879
Probleem opgelost waarbij opnames vastliepen in een nieuwe Windows-desktoptoepassing en het pop-upvenster 'In klassieke weergave openen' niet bereikbaar was.
4122864
Probleem opgelost waarbij UV de eerste keer dat een audioconferentie werd gestart, niet werkte.
4122849
Probleem opgelost waarbij twee brainstormruimten die dezelfde naam kregen problemen veroorzaakten bij de routering.
4122732
Probleem opgelost waarbij het selecteren van een datum op de seminarkalenderpagina (door de datum in te voeren of te selecteren) ervoor zorgde dat de dag/tijdslijnweergave eronder automatisch naar de vorige dag sprong.
4122713
Probleem opgelost van een mogelijke sessiebeveiligingskwetsbaarheid.
4122669
Probleem opgelost waarbij meldingen die gestart werden door Seminarsessies de naam van de variabele bevatte in plaats van de naam van de sessie.
4122638
Probleem opgelost waarbij de Seminarkalender niet juist werd weergegeven wanneer er slechts één seminarlicentie was.
4122613
Probleem opgelost van een mogelijke cross-site scripting-kwetsbaarheid.
4122609
Probleem opgelost waarbij het telefoondialoogvenster opnieuw verscheen wanneer de UV-brug werd aangesloten.
4122607
Probleem opgelost waarbij het scherm Pauzeren en notities aanbrengen voor de presentator anders was dan voor de deelnemers.
4122583
Probleem opgelost waarbij gebruikers de camerastream niet konden publiceren in de iPhonebrowser.
4122575
Probleem opgelost waarbij het klikken op 'Wisselen naar de klassieke weergave' in een nieuwe Windows-app ertoe leidde dat de vergadering weer in een nieuwe app werd gestart. Bij de derde poging was de werking juist.
4122569
Probleem opgelost waarbij audiopauzes bij het terugzoeken werden waargenomen in de HTML-opnamespeler en audio soms werd gemengd met eerder afgespeelde audio.
4122510
Probleem opgelost waarbij gastheren/-vrouwen pods konden verplaatsen, vergroten of verkleinen bij een actieve indelingsvergrendeling.
4122460
Een verbetering aangebracht om te voorkomen dat inhoud van een publiek toegankelijke vergadering kan worden gedownload.
4122459
Een verbetering aangebracht om te voorkomen dat inhoud van publiek toegankelijke opnames kan worden gedownload.
4122458
Probleem opgelost waarbij het dashboard Betrokkenheid in vergaderingen geen betrokkenheid bevatte van HTML-deelnemers.
4122023
Probleem opgelost waarbij er ondertitels zichtbaar waren bij het afspelen van opnames terwijl offline MP4 of FLV geen ondertitels maakte.
4121935
Een verbetering aangebracht om een nieuwe pictogram te tonen in de aanwezigenlijst voor gebruikers die deelnemen vanaf mobiele browsers.
4121745
Probleem opgelost waarbij bepaalde virtuele klassen niet meer werkten en de sessie bevroor.
4121705
Probleem opgelost waarbij de prestatie van de database verslechterde bij een hoge mate van gebruik.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account