Opmerkingen bij de release van Adobe Connect 9.5

Overzicht

Adobe Connect is een toonaangevende webconferentieoplossing die bedrijven en overheidsinstanties wereldwijd in staat stelt hun samenwerkingsmogelijkheden, webinars en eLearning-oplossingen te verbeteren dankzij uitzonderlijk geavanceerde interacties. Deze release biedt belangrijke nieuwe verbeteringen en mogelijkheden als antwoord op de uitdagingen waarmee veel organisaties worden geconfronteerd bij het organiseren van virtuele vergaderingen, webinars en trainingen. Met deze release wordt ook een aantal bekende problemen en bugs opgelost.

Voor een overzicht van Adobe Connect, zie http://www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html

 

Releasedatum

Adobe Connect 9.5 wordt in fasen geïmplementeerd:

 • Op locatie: Het installatieprogramma van Adobe Connect 9.5 voor implementaties op locatie bij de klant (alle ondersteunde regio's): 19 oktober 2015
 • Gehost: Adobe Connect 9.5-service gehost door Adobe: vanaf 12 oktober 2015. Bekijk hier het migratieschema voor uw account
 • Beheerde services: Door Adobe beheerde klantspecifieke cloud-implementatie van Adobe Connect: Updates worden gepland op basis van de behoefte van de klant. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor beheerde services van Adobe Connect om uw update te plannen.

Systeemvereisten

Voor actuele systeemvereisten gaat u naar de pagina met technische specificaties voor Adobe Connect.

Belangrijke update-informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over de update.

Nieuwe Adobe Connect Add-in

Voor deze update is een nieuwe Adobe Connect Add-in (hierna gewoon "Add-in" genoemd) vereist met specifieke functies voor gastheren en presentatoren van vergaderingen op Windows-computers en Mac's. U wordt gevraagd de nieuwe Add-in te installeren:

 • wanneer u voor het eerst een 9.5-vergadering probeert te starten of hieraan probeert deel te nemen en
  • wanneer er een oudere versie van de Connect Add-in is geïnstalleerd

OF

 • wanneer u het delen van het scherm of het delen van een toepassing start of wanneer u PowerPoint-bestanden (PPTX-indeling) deelt en
  • wanneer u de Connect 9.5 Add-in niet hebt geïnstalleerd OF
  • wanneer u de laatste versie van de Connect Add-in niet hebt geïnstalleerd

Als u zich in een vergrendelde IT-omgeving bevindt, raden we u aan om ervoor te zorgen dat al uw eindgebruikers de nieuwe Adobe Connect Add-in en Adobe Flash Player (versie 13.0 of hoger) hebben geïnstalleerd. Download de Adobe Connect 9.5 Add-ins via deze pagina of rechtstreeks via de volgende links:

Add-in voor Windows

Add-in voor Mac

Minimaal Adobe Flash Player versie 13.0 voor deelname aan vergaderingen

In Adobe Connect 9.5 wordt gebruikgemaakt van verbeteringen in de Adobe Flash Player-technologie voor betere audio, video en interactiviteit. De minimaal vereiste versie om deel te nemen aan vergaderingen is 13.0, maar het is raadzaam altijd de meeste recente versie van Flash Player te gebruiken die u hier kunt downloaden.

Belangrijke wijzigingen in de systeemvereisten

Er wordt ondersteuning toegevoegd voor het volgende:

Clientsystemen:

 • Mac OS X 10.10
 • Windows 10
 • Microsoft Edge-browser (Spartan)

Voor actuele systeemvereisten gaat u naar de pagina met technische specificaties voor Adobe Connect.

Upgradepaden van Adobe Connect Server voor implementaties op locatie

Van Adobe Connect 9.0.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.5

 

Van Adobe Connect 9.1.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.5

 

Van Adobe Connect 9.2.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.5

 

Van Adobe Connect 9.3.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.5 

 

Van Adobe Connect 9.4.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.5

 

Van Adobe Connect 8.x

Upgrade naar Adobe Connect 9 --> dan naar 9.5

 

Van Adobe Connect 7.5

Upgrade naar Adobe Connect 8 -> dan naar 9 -> dan naar 9.5

Nieuw in Adobe Connect 9.5

Details over de nieuwe eigenschappen en functies die als onderdeel van Adobe Connect 9.5 zijn toegevoegd, vindt u hier:

 https://helpx.adobe.com/adobe-connect/release-note/connect-95-whats-new.html

Opgeloste problemen

Trackingnummer probleem

Probleembeschrijving

3677498

Probleem opgelost waarbij er geen audio werd waargenomen in de geconverteerde MP4 bij gebruik van versie 9.2 van de invoegtoepassing

3761651

Probleem opgelost waarbij het delen van het scherm niet werd uitgezonden naar de deelnemers na 20 minuten delen

3776576

Probleem opgelost waarbij er een blanco pagina verscheen bij het openen van een inhoudslink met SCORM-wrapper

3789288

Probleem opgelost waarbij gebruikers geen Connect 9.3-account konden koppelen met AEM6.0 Webinar Integration Package

3804933

Probleem opgelost waarbij gebruikers niet konden communiceren tijdens een vergadering indien het netwerk wegviel en opnieuw verbonden werd tijdens het delen van het scherm

3809083

Probleem opgelost waarbij het schijfgebruik niet toenam nadat een gebruiker inhoud had toegevoegd aan de inhoudsbibliotheek

3831670

Probleem opgelost waarbij dubbele gebruikers werden waargenomen in de deelnemerslijst van een gebeurtenis

3840702

Probleem opgelost waarbij deelnemers zich niet konden inschrijven volgens de ingestelde 'Registratielimiet voor gebeurtenis'

3843662

Probleem opgelost waarbij CQ en systeemtijdzone voor het land in sommige gevallen verschillen.

3846938

Probleem opgelost waarbij de sjabloonpagina voor gebeurtenissen niet werkte zonder hulpcomponenten

3857492

Probleem opgelost waarbij de invoegtoepassing vastliep wanneer de gebruiker de audioprovider in de vergadering zelf probeerde te veranderen op win 8.1

3912584

Probleem opgelost waarbij de e-mail voor nieuwe gebruikersaccounts een lege link had voor het e-mailadres van de accountbeheerder

3914277

Probleem opgelost waarbij de optie voor pods beschikbaar was in de vergaderruimte, zelfs als de optie voor schermindeling in het vergadersjabloon vergrendeld was

3916220

Probleem opgelost waarbij een verkeerde tijdzone was ingesteld voor Moskou/Rusland

3917245

Probleem opgelost waarbij de Connect-invoegtoepassing vastliep tijdens het maken van offline opnamen

3917423

Probleem opgelost waarbij voor een paar accounts dubbele e-mails werden gestuurd voor een bevestiging van de gebeurtenis

3917708

Probleem opgelost waarbij gebruikers een Flash Player-uitzondering zagen als ze opnieuw verbinding maakten nadat het presentatorgebied eenmaal was in- en uitgeschakeld

3927282

Probleem opgelost waarbij een gebruiker die als host aan een vergadering was toegevoegd via 'Deelnemers bewerken', maar niet aan een groep was toegevoegd, geen toegang had tot alle vergaderingsrapporten.

3948278

Probleem opgelost waarbij gebruikers de voorgedefinieerde velden onder registratievragen niet konden omzetten naar de taal waarin de gebeurtenis is aangemaakt

3957798

Mogelijk XSS-lek in de html-URL verholpen

3961724

Probleem opgelost waarbij Gebeurtenismanagers het gebruikersbeleid van gebeurtenissen konden wijzigen

3966015

Probleem opgelost waarbij de Captivate-functie 'Schaalbare HTML-inhoud' niet werkte met Adobe Connect als deze in SWF werd gepubliceerd

3974342

Probleem opgelost waarbij de overname bij storing van vergaderingen niet werkte voor enkele gebruikers

3976251

Probleem opgelost waarbij offline FLV's te snel werden uitgevoerd

3983235

Probleem opgelost waarbij Burst Pack-rapporten niet de juiste gegevens toonden voor het vergadergebruik

3984489

Probleem opgelost waarbij de chatgeschiedenis werd gewist maar de html-tags bovenaan bleven staan

3998009

Probleem opgelost waarbij bij het overschakelen naar een andere vergadering met hetzelfde audioprofiel ghost-gebruikers werden gezien in de pod Deelnemers van de vorige vergadering

4001393

Probleem opgelost waarbij een enkele keer de tekst ontbrak in quizopties voor deelnemers als ze synchronisatie gebruikten

4021944

Probleem opgelost waarbij slechts één map zichtbaar was onder de map Seminar-licentie

4024249

Probleem opgelost waarbij het lang duurde voordat een presentatie werd geladen die was gepubliceerd tijdens het afspelen van de opname vanuit Presenter-versie <= 7.0.6

3722313

Probleem opgelost waarbij een gebruiker een ongeldig bestandstype voor de Afbeelding van de spreker kan uploaden zonder een Foutmelding te krijgen

3761798

Probleem opgelost waarbij de pagina voor de gebeurtenissencatalogus de foutmelding 'Fout bij de communicatie met Adobe Connect Server' gaf omdat Unicode-tekens werden gebruikt in de sectie met informatie over de gebeurtenis/details/spreker

3774709

Probleem opgelost waarbij de datumnotatie onjuist was in de trainingsgrafiek voor andere dan de EN-regio

3788456

Probleem opgelost waarbij pods nog steeds gemaximaliseerd waren nadat de schermindelingen opnieuw waren ingesteld

3788605

Probleem opgelost waarbij gebruikers de teksteigenschappen -lettertype/grootte/kleur- niet konden veranderen als de grootte van de pod Delen op klein staat

3791917

Probleem opgelost waar Report Suite ID in IE10 altijd wordt weergegeven als 'niet gedefinieerd' onder 'Gebeurtenisbeheer -> Gebeurtenissenbeheer -> Analysebeheer'.

3795964

Probleem opgelost waarbij de foutmelding van een gebeurtenis niet goed werd weergegeven op de registratiepagina

3802091

Probleem opgelost waarbij campagnetoekenning niet werden doorgevoerd naar meer dan één gebeurtenis in een gebruikerssessie

3805578

Probleem opgelost voor melding: 'Invoegtoepassing werkt niet meer...' bericht werd getoond aan een paar gebruikers toen ze de invoegtoepassing afsloten

3805988

Probleem opgelost waarbij het aantal weergaven van het seminardashboard onjuist was

3811722

Probleem opgelost waarbij gebruikers de namen van de seminarruimtes niet konden ordenen

3817903

Probleem opgelost waarbij Tekstobjecten van het whiteboard vergrendeld raakten en niet ontgrendeld konden worden zodat iemand anders ze kon bewerken

3820575

Probleem opgelost waarbij bij het plakken van veel tekst in het tekstgereedschap op het whiteboard de tekst buiten de grenzen van de pod Delen werd geplaatst

3826690

Probleem opgelost waarbij het lang duurde voor het gebeurtenisdashboard werd geladen

3834225

Probleem opgelost waarbij de belangrijkste opties voor vergaderingen niet werkten nadat de gebruiker er via een sneltoets vanuit de deelnemersmodule naartoe was genavigeerd

3834669

Probleem opgelost waarbij de tijdzone in Aanstaande gebeurtenissen en op de Informatiepagina van gebeurtenis onjuist was voor de regio Zuid-Afrika en de tijdzone Harare, Pretoria.

3835366

Probleem opgelost waarbij bij het dupliceren van een gebeurtenis waarbij Sociale media was ingeschakeld, alleen de status van het bovenste selectievakje werd gedupliceerd

3835834

Probleem opgelost waarbij er geen waarschuwing werd gegeven wanneer de opname werd gestart door iemand die host is gemaakt

3836424

Probleem opgelost waar de registratiepagina met de velden Aanmelding en Wachtwoord niet zijn aangeduid als vereist, wat ertoe leidde dat er geen JAWS-melding was als het veld werd aangeklikt

3836437

Probleem opgelost waar op de registratiepagina van gebeurtenissen de gebruikers niet door JAWS gewaarschuwd worden dat ze al geregistreerd zijn

3847217

Probleem opgelost waarbij enkele gebruikers ontdekten dat de Presenter-inhoud in de pod Delen niet voor alle deelnemers werd gesynchroniseerd

3847822

Probleem opgelost waarbij gebruikers nog steeds werden gevraagd om zich te authenticeren als ze op een mobiel apparaat toegang wilden krijgen tot MP4-inhoud die was ingesteld op openbaar

3851663

Probleem opgelost waar er een extra < in de afzender van de e-mail stond

3859156

Probleem opgelost waarbij gebruikers toestemmingsproblemen hadden met opnamen die als inhoud onder de gedeelde inhoudsbibliotheek gebruikt werden

3860635

Probleem opgelost waarbij twee gebruikers tegelijkertijd dezelfde map 'Mijn vergadering' konden bezitten

3862559

Probleem opgelost waarbij deelnemers aan een seminar niet uit de wacht konden worden gehaald

3862987

Probleem opgelost waarbij in de uitnodiging voor een vergadering de audioconferentiegegevens van de vergaderruimte ontbraken

3910009

Probleem opgelost waarbij verzonden bericht niet getoond werd in de pod Vragen en antwoorden

3914293

Probleem opgelost waarbij geweigerde gebruikers niet de juiste berichten te zien kregen bij het openen van gebeurtenispagina's

3919126

Probleem opgelost waarbij terugkerende herinneringsmails niet werkten voor gebruikers die gezakt waren voor de cursus

3921443

Probleem opgelost waar sorteren in het flexibele onderdeel van Rapporten een vreemde volgorde creëerde

3928388

Probleem opgelost waarbij deelnemers in de wacht een bericht in het Italiaans te zien kregen terwijl de taal van Vergadering, Mijn profiel en Account op Frans stond ingesteld

3933099

Probleem opgelost waarbij een deelnemer die zich aanmeldde bij de vergadering via de registratiepagina van de gebeurtenis geen bestand kon uploaden naar de pod Delen/Bestanden wanneer deze Presentator of Host werd gemaakt

3936100

Probleem opgelost waarbij, ondanks dat de gebruiker alle cursussen in het studieprogramma had voltooid, de studieprogrammastatus bleef steken op 'in uitvoering'

3938175

Probleem opgelost waarbij antwoorden op uitnodigingen voor vergaderingen met iCal-bijlage admin@adobeconnect.com als ontvanger hadden

3941410

Probleem opgelost waarbij ghost-deelnemers werden gezien tijdens het opnemen met InterCall-audio.

3943491

Probleem opgelost waarbij het verlagen van de videokwaliteit in de vergaderruimte ook de geluidskwaliteit nadelig beïnvloedde

3946065

Probleem opgelost waarbij de Gebeurtenissencatalogus niet goed werd getoond op mobiele iOS-apparaten

3947708

Probleem opgelost waarbij voor iCal de hoofdtekst van de uitnodiging onvolledig was wanneer deze in de Lotus Notes 9.0.1-client werd bekeken

3949264

Probleem opgelost waarbij een ongeldige selectiefout wordt weergegeven bij het toevoegen van voorwaarden voor een training die in een map aanwezig is

3950151

Probleem opgelost waarbij sessies konden worden verlengd ondanks een conflicterende geplande sessie in dezelfde seminarruimtes/seminarlicentie

3952276

Probleem opgelost waar bestaande gebruikers via een link om een wachtwoord werd gevraagd, ondanks dat gebeurtenissen waren ingesteld op 'Wachtwoord niet vereist voor registratie'

3952550

Probleem opgelost waarbij er geen optie was om de werkbalk voor het tekenen op whiteboards te verbergen

3952556

Probleem opgelost waar geen uitvoeroptie voor het whiteboard was voor deelnemers

3958363

Probleem opgelost waarbij de cursor niet automatisch verscheen in het invoerveld voor de toegangscode op de pagina met de toegangscode voor vergaderingen

3959050

Probleem opgelost waarbij alleen het Presentatorgebied zichtbaar was in de brainstormruimte

3959888

Probleem opgelost waarbij de failover van de vergadering in Cluster niet werkte als de Windows firewall aan stond, zelfs als poorten 8506 en 8507 open stonden

3959990

Probleem opgelost waarbij gebruikers een gebruikersgroep voor een gebeurtenis konden verwijderen zonder eerst de bijbehorende gebeurtenis te verwijderen, wat een foutmelding 'niet gevonden' opleverde wanneer de gebruiker de deelnemers voor een gebeurtenis probeerde te beheren

3967807

Probleem opgelost waarbij de rapportgegevens van opiniepeilingen niet werden weergegeven als er meer dan 100 gebruikers in een seminarsessie aanwezig waren

3969065

Probleem opgelost waarbij Benoemde webinarmanager geen audioprovider kon aanmaken

3969505

Probleem opgelost waarbij als er op de Chatpod in het miniconfiguratiescherm wordt geklikt de Notitiepod wordt geopend

3970385

Probleem opgelost met discrepantie in de rapporten voor seminarsessies

3971146

Probleem opgelost waarbij e-mailuitnodigingen voor openbare vergaderingen niet werden gegenereerd

3975200

Probleem opgelost waarbij de opname niet pauzeerde of zocht totdat de browser hersteld was

3975470

Probleem verholpen waarbij op een Mac het wisselen van bureaubladweergave tijdens het delen van het scherm de computer herstartte

3976178

Probleem opgelost waarbij dia's niet wisselden in de opname

3977806

Probleem opgelost waarbij Token samenvoegen niet werkte zodra er een Arkadin-audioconferentie tot stand was gebracht

3981927

Probleem opgelost waarbij deelnemers niet konden tekenen in een vergaderruimte als de tekenfunctie was uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld

3986490

Probleem opgelost waarbij dubbele audio werd waargenomen bij het afspelen van een bewerkte opname

3988380

Probleem opgelost waarbij voor een geregistreerde gebruiker die zijn naam heeft veranderd in de pod Deelnemers de oude naam nog steeds zichtbaar is in de chattranscripten

3995112

Probleem opgelost waarbij audio de eerste paar minuten wegvalt bij het afspelen van opnames

3997681

Probleem opgelost waarbij er geen optie voor paginanummering was voor de Lijst met seminarruimtes

3997907

Probleem opgelost waarbij vertraging en het vastlopen van de camera werd waargenomen tijdens het tekenen in de vergaderruimte

4013313

Probleem opgelost waarbij de gebeurtenissencatalogus een blanco pagina toonde als de gebeurtenissencodes speciale tekens bevatten

4015201

Probleem opgelost waarbij het runtimeveld Login-URL een Gebruikersaanmelding bevatte, ook al was de gebeurtenis ingesteld op Registreren zonder wachtwoord

4025226

Probleem opgelost waarbij de link naar het privacybeleid een foutpagina opleverde

3678496

Probleem opgelost waarbij de invoegtoepassing vroeg om de toegankelijkheidsoptie in te schakelen, ook al was deze al ingeschakeld

Bekende problemen

Trackingnummer probleem

Probleembeschrijving

3953712

Bij een presentatie met meerdere dia's worden bij het in- en uitschakelen van de tekenoptie na een aantal dia's de getekende objecten op de vorige dia's vluchtig weergegeven op de nieuwe dia

3969417

Gebruikers krijgen een foutmelding als ze een groep van enkele duizenden gebruikers in een gebeurtenis willen goedkeuren

3977595

Tijdens het delen van swf-inhoud in een virtuele lesruimte werkt de optie 'Zijbalk weergeven voor deelnemers' niet zoals verwacht voor gebruikers op een Mac-computer

3980775

Bijlagen binnen de Presentatie zijn niet beschikbaar op de afspeelbalk

3982121

Bij geanimeerde presentaties worden bij elke klik op de afspeelbalkknop twee animatieobjecten getoond

3985761

De scrollbar is op de Mac niet zichtbaar bij het wisselen van dia's vanuit de zijbalk

3990011

De snelkoppeling 'Weergave wijzigen' is niet beschikbaar tijdens het delen van HTML-inhoud in Presenter

4002936

Zodra de criteria voor rapportfilters ingesteld zijn, worden ze toegepast op elke cursus, vergadering of seminar onder het account

4007426

Wanneer een beheerder de standaard taal/-tijdzone wijzigt vanuit Administratie -> Account worden de wijzigingen niet gereflecteerd

4010048

Bij een aantal rapporten hebben velden die aan het rapport worden toegevoegd bij het downloaden een andere standaardnaam dan de weergegeven namen

4010519

Desynchronisatiemodus moet worden geactiveerd als er interactie is met een scenario in gedeelde inhoud

4011492

Campagne-ID's die spaties of '+' bevatten, worden inconsistent gerapporteerd in een samengevoegde CSV van het campagnerapport en het rapport met gebruikersgegevens

4014113

Sorteerfilter voor TYPE werkt niet op de inhoudspagina

4017553

Onjuiste weergave op de grafiek voor het rapport 'per vraag' als er vragen met een negatieve score in de test staan

4019300

Er wordt audio afgespeeld, ook al staat de afspeelbalk stil, als de gebruiker een Presenter-bestand deelt uit de recent gedeelde items nadat het delen op dezelfde audiodia is gestopt

4022267

Het type Hotspot-vragen toont het 'type' niet in de rapporten voor virtuele lesruimtes

4025595

MP4-conversie op de server is mislukt voor bepaalde opnames

3958461

Wanneer HTML-inhoud wordt gedeeld in de pod Delen is de weergave 'pillarboxing' of 'letterboxing' niet beschikbaar.

3985837

De tooltips op de knoppen van de afspeelbalk voor Captivate-inhoud zijn niet zichtbaar

4030237

Het venster voor offline MP4-conversie is de uitvoerresolutie op MacBook Pro met Retina-display is niet hetzelfde als is geselecteerd in het dialoogvenster van de instellingen

Meer informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?