Informatie over Connect Add-in voor Microsoft Outlook

De Adobe Connect Add-in voor Microsoft Outlook biedt gebruikers van Adobe Connect een snelle en eenvoudige manier om Adobe Connect-vergaderingen te plannen en anderen hiervoor uit te nodigen vanuit Microsoft Outlook.
Lees de Help-bestanden van het installatieprogramma van het product voor meer informatie over alle functies van de Adobe Connect Add-in voor Microsoft Outlook.

Nieuwe functies

De nieuwe versie bevat een aantal belangrijke nieuwe functies en biedt een oplossing voor een aantal onopgeloste problemen van de eerdere versies.

Nieuw in Adobe Connect Add-in voor Microsoft Outlook

Nieuwe functie om Adobe Connect-voorkeuren te bewerken


Het menu Voorkeuren combineert nu zowel de "informatie over de vergaderruimte“ als "aanmeldingsgegevens" in een enkel venster, zodat alle wijzigingen op dezelfde plaats kunnen gebeuren.


Ruimte verwijderen
Gebruikers kunnen vergaderruimten nu verwijderen met de add-in voor Outlook.

Vergaderruimte bewerken


Gebruikers kunnen de titel/naam van de vergaderruimte wijzigen/bijwerken en het profiel van een bestaande audioconferentie toevoegen aan bestaande vergaderingen.

Functie Vergaderruimte bewerken in Adobe Connect Add-in voor Microsoft Outlook

Belangrijke wijzigingen in de systeemvereisten

Meer informatie over de systeemvereisten om Adobe Connect te gebruiken voor het hosten en bijwonen van vergaderingen, vindt u op http://www.adobe.com/go/connect_sysreqs_nl.

Versie 3.5 biedt bijkomende ondersteuning voor de volgende platforms:

  • Ondersteunde platforms: Windows 8
  • Ondersteunde Microsoft Outlook-versie: Microsoft Outlook 2013

Upgraden naar versie 3.5

Versie 3.5 van de Adobe Connect Add-in voor MS Outlook is een volledig herwerkte versie. Als al een eerdere versie van Adobe Connect Add-in is geïnstalleerd, moet deze vóór de installatie van versie 3.5 worden verwijderd. Volg de onderstaande stappen:

  1. Verwijder een eerdere versie van Adobe Connect Add-in voor MS Outlook via Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
  2. Download versie 3.5 van http://www.connectusers.com/downloads.
  3. Het downloadpakket bevat instructies voor de installatie van versie 3.5. Volg deze instructies om de installatie van de nieuwe versie te voltooien.

Als een eerdere versie niet is verwijderd voor de installatie van versie 3.5, worden beide versies in MS Outlook weergegeven. Dit wordt niet aanbevolen.

Opgeloste problemen

Bug#

Beschrijving

2908514

Probleem opgelost waarbij het installatieprogramma een foutbericht weergeeft en de gebruiker vraagt het programma handmatig te verwijderen als u Outlook Add-in of OCS Add-in al hebt geïnstalleerd

2915505

Er wordt geen foutbericht weergegeven als de gebruiker een 64-bits add-in in een 32-bits omgeving probeert te installeren

3029962

Mogelijkheid om vergadergegevens te bewerken met de add-in voor Outlook

3053295

Probleem opgelost waarbij na de installatie van de Connect Add-in voor Outlook als gebruiker zonder beheerdersrechten het tabblad Add-in niet zichtbaar is in het menu van Outlook

3133835

Probleem opgelost waarbij "Altijd SSL gebruiken wanneer u verbinding maakt" standaard moet worden ingesteld

3164430

Probleem opgelost waarbij de uitnodiging voor de vergadering niet alle informatie over de audioconferentie bevat, hoewel die beschikbaar is wanneer de uitnodiging van de server wordt verzonden

3200509

Alleen 32-bits: probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface van de installatie altijd in het Engels is.

3331531

Probleem opgelost waarbij bij het koppelen van een Connect-vergadering aan een OL-uitnodiging het onderwerp en de inhoud overschreven worden

3552348

Probleem opgelost waarbij de add-in voor Outlook fouten veroorzaakt bij het maken van een vergaderruimte wanneer de SSL-optie is ingeschakeld

3567115

Probleem opgelost waarbij de add-in vergadergegevens blijft toevoegen

3567119

Probleem opgelost waarbij de URL altijd HTTP toont

3576604

Probleem opgelost waarbij de add-in voor Outlook niet zichtbaar is in Outlook - Win7 en Office 2007

3578139

Probleem met Nieuwe server toevoegen/Gebruikersaanmelding opgelost

3587764

Probleem met beheer van dialoogvensters van Connect Add-in voor Outlook opgelost

3587772

Probleem opgelost waarbij de locatie voor de afspraak van de Connect Add-in voor Outlook de naam van de vergaderruimte niet mag bevatten

3587787

Probleem opgelost waarbij de fout "Kan het configuratiebestand niet initialiseren! Controleer het logboekbestand." optrad.

3592559

Probleem in de installatiewizard bij de eerste installatie voor de Connect Add-in voor Outlook opgelost

3593735

Probleem opgelost waarbij het veld Locatie wordt overschreven

3593736

Connect-informatie in de Outlook-uitnodiging afbakenen

3679052

Probleem opgelost waarbij gebruikers de add-in voor Outlook niet konden installeren met de optie "Voor iedereen", maar wel met de optie "Alleen voor mij"

Bekende problemen

Bug#

Beschrijving

3720712

Het woord permanent is verkeerd gespeld

3697129

Het installatieprogramma van de Adobe Connect Add-in voor Outlook moet gebruikers vragen MS Outlook te sluiten voor de installatie van de add-in voor Outlook

3601644

LOC: alle dialoogvensters van de wizard en het nieuwe dialoogvenster Voorkeuren lokaliseren

Adobe Connect-bronnen