Bibliotheekelementen delen tussen bestanden

Bibliotheekelementen delen bij uitvoering

Informatie over bij uitvoering gedeelde bibliotheekelementen

Door bibliotheekelementen te delen, kunt u elementen uit een FLA-bestand gebruiken in een ander FLA-bestand. Dat kan in de volgende situaties handig zijn:

 • Als meerdere FLA-bestanden dezelfde illustraties of andere elementen moeten gebruiken.

 • Wanneer een ontwerper en ontwikkelaar de illustraties en ActionScript-code in verschillende FLA-bestanden van hetzelfde project willen bewerken.

U deelt bibliotheekelementen als volgt:

 • Voor elementen die bij uitvoering worden gedeeld, worden elementen uit een brondocument als externe bestanden aan een doeldocument gekoppeld. Elementen bij uitvoering worden in het doeldocument geladen tijdens het afspelen van het document, oftewel bij uitvoering. Het brondocument met de gezamenlijke elementen hoeft niet in uw lokale netwerk beschikbaar te zijn wanneer u het doeldocument ontwerpt. Het brondocument moet naar een URL worden gepost zodat het gezamenlijke element voor het doeldocument beschikbaar is bij uitvoering.

Werken met gezamenlijke elementen bij uitvoering

Het gebruik van gezamenlijke bibliotheekelementen bij uitvoering bestaat uit twee procedures. Eerst definieert de auteur van het brondocument een gezamenlijk element in het brondocument en voert een tekenreeks-id voor het element en een URL (HTTP of alleen HTTPS) in waar het brondocument wordt gepost.

Ten tweede definieert de auteur van het doeldocument een gezamenlijk element in het doeldocument en voert een tekenreeks-id en URL in die gelijk zijn aan die voor het gezamenlijke element in het brondocument worden gebruikt. De auteur van het doeldocument kan ook de gezamenlijke elementen van het geposte brondocument naar de bibliotheek van het doeldocument slepen. De ActionScript-versie die in de Publicatie-instellingen is ingesteld, moet overeenkomen met die van het brondocument.

In beide scenario's moet het brondocument naar de opgegeven URL worden gepost, zodat de gezamenlijke elementen voor het doeldocument beschikbaar zijn.

Gezamenlijke elementen bij uitvoering definiëren in een brondocument

Gebruik het dialoogvenster Symbooleigenschappen of Koppelingseigenschappen om gezamenlijke eigenschappen voor een element in een brondocument te definiëren.

 1. Selecteer Venster > Bibliotheek terwijl het brondocument is geopend:
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer een filmclip, knop of grafisch symbool in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het optiemenu. Klik op Geavanceerd.

  • Selecteer een lettertypesymbool, geluid of bitmap en selecteer Koppeling in het optiemenu.

 3. Selecteer Exporteren voor delen bij uitvoering bij Koppeling, zodat het element beschikbaar is om aan het doeldocument te koppelen.
 4. Voer een id voor het symbool in. Neem geen spaties op. Dit is de naam die Animate gebruikt om het element te identificeren wanneer het aan het doeldocument wordt gekoppeld.

  Opmerking:

  Animate gebruikt ook de koppelings-id om een filmclip of een knop te identificeren die als een object in ActionScript is gebruikt. 

 5. Voer de URL in waar het SWF-bestand dat het gezamenlijke element bevat, wordt gepost en klik op OK.

  Wanneer u het SWF-bestand publiceert, moet u het SWF-bestand naar de opgegeven URL posten, zodat de gezamenlijke elementen voor doeldocumenten beschikbaar zijn.

U kunt koppelen naar een gezamenlijk element door de bijbehorende URL te typen of door het element naar het doeldocument te slepen.

 1. Selecteer Venster > Bibliotheek in het doeldocument.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer een filmclip, knop, grafisch symbool, bitmap of geluid in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het optiemenu. Klik op Geavanceerd.

  • Selecteer een lettertypesymbool en selecteer Koppeling in het optiemenu.

 3. Selecteer Importeren voor delen bij uitvoering bij Koppeling om aan het element in het brondocument te koppelen.
 4. Voer een id in voor het symbool, bitmap of geluid die gelijk is aan de id die voor het symbool in het brondocument is gebruikt. Neem geen spaties op.
 5. Voer de URL in waar het SWF-bronbestand dat het gezamenlijke element bevat, is gepost en klik op OK.
 1. Voer in het doeldocument een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Bestand > Openen.

  • Selecteer Bestand > Importeren > Externe bibliotheek openen.

 2. Selecteer het brondocument en klik op Openen.
 3. Sleep het gezamenlijke element van het deelvenster Bibliotheek van het brondocument naar het werkgebied in het doeldocument.

Delen uitschakelen voor een symbool in een doeldocument

 1. Selecteer in het doeldocument het gekoppelde symbool in het deelvenster Bibliotheek en ga als volgt te werk:
  • Selecteer Eigenschappen in het optiemenu van het deelvenster Bibliotheek wanneer het element een filmclip, knop of grafisch symbool is.

  • Selecteer Koppeling in het optiemenu van het deelvenster Bibliotheek wanneer het element een lettertypesymbool is.

 2. Hef de selectie van de optie Importeren voor delen bij uitvoering op en klik op OK.

Bibliotheekelementen delen tijdens het ontwerpen

Het delen van elementen tijdens het ontwerpen heeft de volgende voordelen:

 • U voorkomt overbodige kopieën van elementen die in meer dan één FLA-bestand worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld één FLA-bestand maakt voor webbrowsers, een ander bestand voor iOS en weer een ander bestand voor Android, kunt u de elementen delen die door deze drie bestanden worden gebruikt.

 • Wanneer u een gedeeld element bewerkt in één FLA-bestand, zijn deze wijzigingen ook van kracht op de andere FLA-bestanden die het element gebruiken. Dit gebeurt zodra de bestanden worden geopend of de focus krijgen.

U kunt bibliotheekelementen op twee manieren delen tijdens het ontwerpen:

 • Met behulp van symbolen van externe FLA-bestanden door een koppeling tot stand te brengen vanuit symbolen in een ander FLA-bestand.

 • Door symbolen te delen tussen FLA-bestanden die onderdeel vormen van hetzelfde Animate-project in het deelvenster Project. Zie Werken met Animate-projecten voor informatie over het gebruik van het deelvenster Project.

Het delen van een element via een koppeling naar symbolen in afzonderlijke FLA-bestanden werkt als volgt:

 • Als u werkt met gedeelde elementen tijdens het ontwerpen, moet u elk symbool in het FLA-bestand dat u ontwerpt, bijwerken of vervangen door elk symbool in elk ander FLA-bestand dat beschikbaar is op uw lokale netwerk.

 • U kunt het symbool in het doeldocument bijwerken net als bij het ontwerpen van het document.

 • Het symbool in het doeldocument behoudt de oorspronkelijke naam en eigenschappen, maar de inhoud wordt bijgewerkt of vervangen door die van het symbool dat u selecteert.

Het delen van symbolen via het deelvenster Project werkt als volgt:

 • U maakt eerst een project in het deelvenster Project en vervolgens maakt u een FLA-bestand in het project.

 • In dat FLA-bestand geeft u aan welke symbolen u wilt delen met andere bestanden. Hiervoor gaat u naar het deelvenster Bibliotheek en schakelt u het selectievakje voor delen in voor elk item dat u wilt delen.

 • Maak een tweede FLA-bestand in het project.

 • Kopieer en plak de lagen, frames of items in het werkgebied van het eerste FLA-bestand naar het tweede.

 • Animate verplaatst de gedeelde bibliotheekelementen naar een apart bestand (AuthortimeSharedAssets.FLA) in de projectmap.

De volgende typen elementen kunnen in een project worden gedeeld:

Type element

Zelf deelbaar?

Deelbaar binnen een filmclip?

Filmclipsymbool

Ja

Ja

Afbeeldingssymbool

Ja

Ja

Knopsymbool

Ja

Ja

Lettertypesymbool

Nee

Ja

FLV-video

Nee

Ja

Ingesloten video

Nee

Ja

Geluid (elke indeling)

Nee

Ja

Bitmap (elke indeling)

Nee

Ja

Gecompileerde clip (SWC)

Nee

Ja

Component (gebaseerd op symbool)

Ja

Ja

Gedeelde symbolen bijwerken of vervangen

U kunt een filmclip, knop of grafisch symbool bijwerken of vervangen in een document met andere symbolen in een FLA-bestand dat in uw lokale netwerk toegankelijk is. De oorspronkelijke naam en eigenschappen van het symbool in het doeldocument blijven behouden, maar de inhoud van het symbool wordt vervangen door de inhoud van het symbool dat u selecteert. Ook de elementen die het geselecteerde symbool gebruikt, worden naar het doeldocument gekopieerd.

 1. Open het document, selecteer een filmclip, knop of grafisch symbool in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het optiemenu van het deelvenster.
 2. Klik op Geavanceerd wanneer de gebieden Koppeling en Bron van het dialoogvenster Symbooleigenschappen niet worden weergegeven.
 3. Klik op Bladeren om een nieuw FLA-bestand te selecteren.
 4. Navigeer naar het FLA-bestand dat het symbool bevat dat u wilt gebruiken om het geselecteerde symbool in het deelvenster Bibliotheek bij te werken of te vervangen en klik op Openen.
 5. Navigeer naar het symbool en klik op OK.
 6. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer Altijd bijwerken voorafgaand aan publiceren in het dialoogvenster Symbooleigenschappen onder Bron en klik op OK.

  • Ga naar het dialoogvenster Symbooleigenschappen, selecteer Automatisch bijwerken onder de optie Ontwerpen delen en klik op OK

Elementen definiëren om te delen in een project

Als u elementen deelt tussen FLA-bestanden in een project, kunt u elementen in één bestand bewerken. De wijzigingen zijn automatisch van toepassing op de andere FLA-bestanden die gebruikmaken van de elementen.

 1. Maak een Animate-project. 

 2. Voor elk bibliotheekelement dat u wilt delen met andere FLA-bestanden in het project moet u een van de volgende handelingen uitvoeren in een van de FLA-bestanden in het project:

  • Open het deelvenster Bibliotheek en schakel het selectievakje naast de naam van het element in.

  • Selecteer het element in het deelvenster Bibliotheek en kies Eigenschappen in het optiemenu van het deelvenster. Klik op de knop Delen met project.

 3. Kopieer de lagen, frames of werkgebieditems met de gedeelde elementen op de tijdlijn of in het werkgebied.

 4. Vervolgens plakt u de lagen, frames of werkgebieditems in een apart FLA-bestand binnen hetzelfde project.

Video's en lesbestanden

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online