Problemen met Bridge oplossen bij vastlopen en slechte prestaties

Symptomen

Aan de hand van dit document kunt u een trage werking of systeemcrashes oplossen die optreden wanneer u Adobe Bridge gebruikt. Systeemfouten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen, bijvoorbeeld:

 • Een leeg of knipperend dialoogvenster
 • Een cursor die niet reageert of een bevroren scherm
 • Een fout zoals 'De toepassing 'onbekend' is onverwacht afgesloten.'
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van systeemfouten, zoals conflicten tussen stuurprogramma's, software en hardware en beschadigde elementen in specifieke bestanden. Hoewel een systeemfout mogelijk alleen optreedt wanneer u met Bridge werkt, hoeft Bridge niet noodzakelijkerwijs de oorzaak te zijn. Het zou de enige toepassing kunnen zijn die zo veel geheugen of processorvermogen gebruikt, waardoor het probleem duidelijk wordt.

Stappen voor foutoplossing

Voer de volgende stappen uit in de aangegeven volgorde.

1.Werk Adobe Bridge bij naar de nieuwste versie.

Download de nieuwste Adobe bridge-update door naar Help > Updates te gaan of vanaf de Adobe-website ophttp://www.adobe.com/nl/downloads/updates.html.

2.Stel de voorkeuren opnieuw in, stel de standaardwerkruimte opnieuw in en maak de cache leeg.

Beschadigde voorkeuren of de werkruimten kunnen onverwacht gedrag in Adobe Bridge veroorzaken. Het leegmaken van de cache kan weergaveproblemen voor miniatuurvoorvertoningen verhelpen.

 1. Start Adobe Bridge en druk onmiddellijk op Ctrl+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac OS) tot het dialoogvenster Instellingen herstellen wordt weergegeven.
 2. Selecteer alle drie de opties, Voorkeuren herstellen, Standaardwerkruimte herstellen en Volledige miniaturencache leegmaken, en klik op OK.

U kunt de cache ook leegmaken door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Bridge > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Selecteer het deelvenster Cache.
 3. Klik op Gehele cache leegmaken.

Of u kunt de cache handmatig leegmaken door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Bridge > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Selecteer het deelvenster Cache.
 3. Kijk naar de locatie en noteer het pad voor de cachemap.
 4. In Verkenner (Windows) of Finder navigeert u naar de cachemap.
 5. Sleep de cachemap naar de prullenmand van Windows of Mac OS.

Opmerking: u kunt sommige labels en waarderingen kwijtraken wanneer u de cache leegmaakt.

Raadpleeg de volgende Help-onderwerpen voor meer informatie:

3. Schakel opstartscripts uit.

Adobe Bridge kan niet starten of loopt vast wanneer het een beschadigd opstartscript tegenkomt. Schakel alle opstartscripts uit om te zien of hiermee het probleem is opgelost.

 1. In Adobe Bridge, kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Bridge > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Selecteer Opstartscripts.
 3. Klik op Alles uitschakelen en vervolgens op OK.
 4. Als Adobe Bridge beter werkt met uitgeschakelde opstartscripts, kunt u de scripts een voor een of in kleine groepjes weer inschakelen om na te gaan welk script problemen veroorzaakt.

Raadpleeg het volgende Help-onderwerp voor meer informatie:

4. Schakel tijdelijke programma's uit die schijfactiviteit scannen of beheren.

De programma's die schijfactiviteit scannen of beheren, kunnen een conflict veroorzaken met Adobe Bridge terwijl het cachebestanden wegschrijft of verbinding maakt met internet. Schakel deze programma's tijdelijk uit en voer Adobe Bridge uit om te controleren of er nog steeds crashes plaatsvinden of de prestaties beter worden.

 • Programma's die schijfactiviteit scannen of beheren:
 • Antivirussoftware (bijvoorbeeld McAfee Virex, Norton AntiVirus)
 • Firewallsoftware (bijvoorbeeld ZoneAlarm)
 • Software die schijfactiviteit op de achtergrond beheert (bijvoorbeeld Norton Utilities)
 • Software die verwijderde bestanden opslaat of tijdelijke bestanden van het systeem verwijdert (bijvoorbeeld Norton SystemWorks).

Voor instructies over het uitschakelen van een programma, raadpleegt u de bijbehorende documentatie. Neem contact op met uw systeembeheerder voor het uitschakelen van firewallsoftware.

5. Start Adobe Bridge met het deelvenster Mappen uitgeschakeld.

Het deelvenster Mappen kan vertraging veroorzaken wanneer Adobe Bridge wordt gestart. Schakel het deelvenster Mappen uit als u het niet gebruikt.

 • In Adobe Bridge klikt u op het venstermenu en schakelt u het deelvenster Mappen uit.

6. Schakel de deelvensters Voorvertoning en Metagegevens uit.

De deelvensters Voorvertoning en Metagegevens maken gebruik van systeembronnen bij het genereren van miniaturen en wanneer u door de grafische inhoud loopt. Schakel ze uit als u ze niet gebruikt.

 • In Adobe Bridge klikt u op het venstermenu en heft u de selectie van op van Deelvensters Voorvertoning en Deelvenster Metagegevens.

7. Stel Adobe Bridge in voor het verwerken van kleinere bestanden.

Adobe Bridge kan vertragen bij de verwerking van grote bestanden. Standaard verwerkt Adobe Bridge automatisch miniaturen met een bestandsgrootte tot 1000 MB. U kunt deze bestandsgrootte in Voorkeuren verkleinen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Miniaturen (Windows) of Adobe Bridge > Voorkeuren > Miniaturen (Mac OS).
 2. Voer in het gedeelte Prestaties en bestandsafhandeling een waarde in, zoals 100 MB, in het veld Geen bestanden verwerken die groter zijn dan.

Raadpleeg het volgende Help-onderwerp voor meer informatie:

8. (Windows) Zorg dat Bridge niet op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Soms als u naar een andere map navigeert terwijl Adobe Bridge miniaturen genereert voor afbeeldingen in de huidige map, kan Adobe Bridge blokkeren of vastlopen. Voordat u Adobe Bridge opnieuw start nadat de computer is vastgelopen, moet u verifiëren dat Adobe Bridge niet nog bezig is met het verwerken van bestanden.

 1. Druk op Ctr+Alt+Delete en selecteer vervolgens Taakbeheer.
 2. Selecteer het tabblad Processen.
 3. Selecteer Bridge.exe en klik op Proces beëindigen.

9. Wijzig de map waarmee Bridge bij het opstarten wordt geopend.

Standaard wordt de map geopend die open was toen Bridge de laatste keer werd gesloten. Bridge kan bij het lezen van een beschadigde map of beschadigde afbeeldingen in een map langzaam openen of vastlopen. Door de map te wijzigen waarmee Adobe Bridge wordt geopend, kunt u het opstartproces versnellen of voorkomen dat Adobe Bridge vastloopt. Stel de voorkeuren voor Adobe Bridge zo in dat Bridge op het bureaublad wordt geopend. Zie oplossing 2 hierboven voor instructies voor het opnieuw instellen van Bridge-voorkeuren.

10. Zorg ervoor dat Bridge niet is ingesteld om een map te openen die zich op een verbroken netwerk bevindt bij het opstarten.

Adobe Bridge kan niet worden gestart als de map die bij het opstarten wordt geopend, zich op een verbroken netwerk bevindt. Als Bridge niet start en u vermoedt dat dit wordt veroorzaakt door een verbroken netwerkverbinding, wijzigt u de Bridge-voorkeuren voor het opstarten om te zorgen dat Bridge wordt gestart. Bridge wordt op het bureaublad geopend nadat de voorkeuren opnieuw zijn ingesteld. Zie oplossing 2 hierboven voor instructies voor het opnieuw instellen van Bridge-voorkeuren.

11. Werk het stuurprogramma van de grafische adapter bij.

Neem contact op met de fabrikant van de videokaart voor het meest recente stuurprogramma. Om te bepalen wie de fabrikant van de videokaart is, bekijkt u de eigenschappen van de videokaart in de Systeemanalyse (Mac) of in Apparaatbeheer (Windows). Voor informatie over het gebruik van hiervan raadpleegt u de documentatie van de fabrikant.

12. Voer stappen uit voor het oplossen van systeemproblemen.

Als met de specifieke oplossingen voor Adobe Bridge in dit document het probleem niet kunt verhelpen, voert u de meer algemene oplossingen uit voor het verhelpen van problemen. Controleer met name of u de nieuwste versie van de software uitvoert en of u een bijgewerkt stuurprogramma voor de videokaart hebt geïnstalleerd. Zie Problemen met systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Adobe-software op Windows of Problemen met systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Adobe-software op Mac OS 10.x

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?