De Camera Raw-filter werkt niet meer met 32-bits-bestanden

Probleem

Wanneer u in Photoshop HDR-afbeeldingen wilt maken met Samenvoegen tot HDR Pro en 32-bits kiest als modus in het dialoogvenster Samenvoegen tot HDR, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De opdracht “Camera Raw-filter is momenteel niet beschikbaar”.

Het foutbericht weergegeven bij het gebruik van Samenvoegen tot HDR Pro in de 32-bits-modus

Productversies waarop dit betrekking heeft

Adobe Camera Raw 9.10 en Photoshop CC 2017

Besturingssystemen

macOS en Windows

Aanvullende informatie

In Adobe Camera Raw 9.10 is het direct toepassen van het de Camera Raw-filter op een Photoshop-document met 32 bits nu uitgeschakeld om onverwachte visuele problemen tussen Camera Raw en Photoshop te voorkomen. De Camera Raw-invoegtoepassing verwerkt altijd een bronafbeelding of een Slim Object met 32 bits naar een resultaat met 8 bits/16 bits.

Tijdelijke oplossingen

Gebruik een van de onderstaande methoden:

Methode 1: de Voorkeuren voor bestandsafhandeling en de Afbeeldingsmodus instellen in Photoshop

Doe het volgende om de Camera Raw-filter toe te passen op een 32-bits-afbeelding (HDR) in Photoshop:

  1. Zorg ervoor dat optie 32-bits naar 16/8 bits is ingeschakeld. U schakelt deze optie als volgt in:
    • Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbehandeling.
    • In de sectie Bestandscompatibiliteit van het dialoogvenster Voorkeuren selecteert u het vak Adobe Camera Raw gebruiken om documenten om te zetten van 32-bits naar 16/8-bits.
    • Klik op OK.
  2. Kies Afbeelding > Modus > 8 bits/kanaal of Afbeelding > Modus > 16 bits/kanaal.

Wanneer u nu de optie Samenvoegen tot HDR Pro gebruikt, wordt in Photoshop het dialoogvenster Camera Raw-filter geopend. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK. Het document in Photoshop is nu 8 bits/kanaal of 16 bits/kanaal.

Methode 2: de geïntegreerde HDR-functie van Lightroom gebruiken

Wij adviseren dat u Foto's samenvoegen > HDR gebruikt in plaats van Bewerken in > Samenvoegen tot HDR Pro in Photoshop. De geïntegreerde HDR-functie van Lightroom maakt een samengevoegd HDR DNG raw-bestand waarvan de kleuren kunnen zijn toegewezen met behulp van standaard raw-ontwikkelingsbesturingselementen in de module Ontwikkelen.

Voor meer informatie, zie HDR-foto's samenvoegen.

Methode 3: de in Camera Raw geïntegreerde functie Samenvoegen naar HDR gebruiken

Om afbeeldingen naar HDR van Photoshop samen te voegen en kleurtoewijzing toe te passen met behulp van de Camera Raw-invoegtoepassing, adviseren wij u de in Camera Raw geïntegreerde functie Samenvoegen tot HDR te gebruiken. De samenvoegfunctie van Camera Raw maakt een samengevoegd HDR DNG raw-bestand waarvan de kleuren kunnen zijn toegewezen met behulp van standaard raw-ontwikkelingsbesturingselementen van Camera Raw.

Zie voor gedetailleerde stappen HDR-foto in Adobe Camera Raw 9.0 samenvoegen

Methode 4: 32-bits HDR Slimme Objecten

Om de Camera Raw-invoegtoepassing toe te passen op HDR-slimme objectbestanden met 32 bits, adviseren wij dat u Camera Raw of de geïntegreerde Samenvoegen tot HDR van Lightroom gebruikt. De samenvoegfunctie maakt een samengevoegd HDR DNG raw-bestand dat kan worden geopend in Photoshop als een Slim object. Door te dubbelklikken op het Slimme object in Photoshop wordt het Camera Raw-dialoogvenster geopend waarmee u kleurtoewijzing op de oorspronkelijke inhoud van de HDR-afbeelding kunt toepassen met behulp van de standaard raw-ontwikkelingsbesturingselementen van Camera Raw.

Methode 5: de aanbevolen instellingen voor de functie Samenvoegen tot HDR Pro van Photoshop gebruiken

Wanneer u de functie Samenvoegen tot HDR Pro van Photoshop gebruikt, wordt u aangeraden óf de 8-bits- of 16-bits-modus (met de in Photoshop geïntegreerde opties voor kleurtoewijzing) te gebruiken, óf de 32-bits-modus met Volledige kleuren in Adobe Camera Raw uitgeschakeld. U kunt op dit moment problemen ondervinden met de workflow Volledige kleuren In Adobe Camera Raw. Adobe overweegt deze workflow in een toekomstige Photoshop-versie te herstellen.

Wanneer de optie met 32 bits wordt geselecteerd, kan het resulterende HDR-document met 32 bits worden verwerkt in Camera Raw met behulp van Methode 1: de Voorkeuren voor bestandsafhandeling en de Afbeeldingsmodus instellen in Photoshop die hierboven is uitgelegd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?