Leerplannen

Leerplannen maken voor beheerders in Captivate Prime.

Overzicht

Een leerplan is een set regels waarmee studenten worden ingeschreven voor specifieke trainingen gebaseerd op bepaalde criteria.

Een leerplan stelt een beheerder in staat om automatisch cursussen, leerprogramma's of certificeringen aan studenten toe te wijzen, gebaseerd op het optreden van bepaalde gebeurtenissen, zoals de onboarding van een nieuwe werknemer of het veranderen van de benoeming of locatie van werknemers.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld bij een organisatie komt werken, wordt het programma voor oriëntatie van nieuwe werknemers automatisch aan de werknemer toegewezen. Wordt een werknemer gepromoot tot manager, dan wordt er automatisch een programma voor oriëntatie van nieuwe managers aan de werknemer toegewezen.

U kunt studenten automatisch inschrijven voor alle cursussen en leerprogramma's op basis van een vooraf gedefinieerde set gebeurtenissen. U kunt leerpaden naar de studenten maken door automatisch een vervolgleeractiviteit toe te wijzen nadat een student een vaardigheid, cursus of leerprogramma heeft voltooid.

Leerplannen maken

U moet u aanmelden als beheerder om een leerplan te maken.

 1. Klik op Leerplannen in het linkerdeelvenster. Als er bestaande gebeurtenissen zijn, worden deze op de pagina vermeld. Stelt u echter de leerplanfunctie voor het eerst in, ga dan naar de volgende stap.

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Toevoegen. Klik in het dialoogvenster Leerplannen toevoegen de naam in van het leerplan dat een werknemer moet volgen.

  Leerplannen toevoegen
  Dialoogvenster Leerplannen toevoegen

 3. Kies de gewenste gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst Treedt op wanneer. De opties bepalen wanneer een student de cursus neemt. Selecteer na het type gebeurtenis de toepasselijke trainingen, cursussen, leerprogramma's of certificeringen.

  Opmerking: Zowel beheerders als auteurs kunnen gebeurtenissen voor automatische inschrijving maken.

  De gebeurtenissen zijn:

  1. Nieuwe student wordt toegevoegd: wanneer een nieuwe gebruiker of werknemer zich bij de organisatie aansluit.

  Nieuwe student is toegevoegd
  Nieuwe student is toegevoegd

  2. Student wordt toegevoegd aan een groep: wanneer een nieuwe gebruiker of werknemer zich bij een groep aansluit.  Voer de gebruikersgroep waarop deze gebeurtenis van toepassing is in en selecteer deze in de vervolgkeuzelijst. U kunt meerdere groepen kiezen. U kunt door het selecteren van de optie deze gebeurtenis ook toewijzen aan alle bestaande leden van deze groepen.

  Student wordt toegevoegd aan een groep
  Student wordt toegevoegd aan een groep

  Dit leerplan is specifiek ontworpen voor Aangepaste gebruikersgroepen. Typ de naam van de groep in het veld en gebruik automatisch aangevulde zoeksuggesties om de groep of groepen te kiezen.

  3. Student voltooit een leerobject: de gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een student een leerobject, zoals een cursus, leerprogramma, en dergelijke, voltooit. Selecteer het leerobject waarop deze gebeurtenis van toepassing is. Selecteer de voltooiingsstatus van de gebeurtenis. U kunt eventueel ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze student behoort. Voer het aantal dagen in waarna, na het voltooien van het leerobject, deze gebeurtenis getriggerd wordt. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande gebruikers die dit leerobject al hebben voltooid. 

  Een student voltooit een leerobject
  Een student voltooit een leerobject

  4. Student bereikt een vaardigheidsniveau: voer de vaardigheidsnaam in en selecteer het vaardigheidsniveau. U kunt ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze student behoort. Dit is optioneel. Voer het aantal dagen in waarna, na het bereiken van de vaardigheid, deze gebeurtenis wordt geactiveerd. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande studenten die deze vaardigheid al hebben verworven.

  Student bereikt een vaardigheidsniveau
  Student bereikt een vaardigheidsniveau

  U kunt daarnaast het aantal dagen instellen waarna het leerplan aan de studenten moet worden toegewezen.

  Leermateriaal toewijzen na
  Leermateriaal toewijzen na

  5. Op een specifieke datum: wanneer de gebeurtenissen op een bepaalde datum moeten plaatsvinden. Selecteer de datum waarop de gebeurtenis moet worden toegewezen. Selecteer de gebruikersgroepen waarvoor de gebeurtenis automatisch moet worden toegewezen. Selecteer de instanties die moeten worden toegewezen en voer eventueel in na hoeveel dagen de gebeurtenis moet worden geactiveerd.

  Op een specifieke datum
  Op een specifieke datum

 4. U kunt voor alle gebeurtenissen de instantie selecteren in de vervolgkeuzelijst Instantie. U kunt ook instanties van het toegewezen leermateriaal voor een gebeurtenis selecteren.

  Instantie kiezen
  Instantie kiezen

  Opmerking:

  In Captivate Prime maakt een leerplan zijn eigen instantie, Automatisch. Wanneer u een groep kiest, bijvoorbeeld Alle studenten, worden alle studenten in het leerplan standaard in de instantie Automatisch ingeschreven.

  Wanneer u het leerplan opslaat, verschijnt de instantie Automatisch als optie in de vervolgkeuzelijst Instantie selecteren in de sectie Studenten van een cursus.

 5. Klik op Opslaan om het leerplan op te slaan.

Uitschrijven uit training

Bij het toevoegen van een leerplan kan een Beheerder gebruikers uitschrijven uit bepaalde trainingen op basis van bepaalde triggers.

Klik op Leerplan > Toevoegen in de Admin-app.

De volgende gedeeltes laten de triggers zien waar de optie Uitschrijven uit training is toegevoegd.

Student wordt uit een groep verwijderd

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student uit een van de genoemde groepen wordt verwijderd.
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt verwijderd uit een gebruikersgroep.
  2. In dit scenario zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student wordt uit een groep verwijderd
Student wordt uit een groep verwijderd

Student voltooit een training

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student de gespecificeerde training voltooit. 
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt toegevoegd aan een gebruikersgroep. 
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student voltooit een training
Student voltooit een training

Student wordt toegevoegd aan een groep

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student aan een van de genoemde groepen wordt toegevoegd.
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt toegevoegd aan een gebruikersgroep. 
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student wordt toegevoegd aan een groep
Student wordt toegevoegd aan een groep

Student bereikt een vaardigheidsniveau

 1. Een vaardigheid die behaald moet worden specificeren.
 2. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student de geselecteerde vaardigheid behaald.
Student bereikt een vaardigheidsniveau
Student bereikt een vaardigheidsniveau

Op een specifieke datum

 1. De datum selecteren waarop studenten uitgeschreven dienen te worden.
 2. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld op de datum en de gebruikers uitgeschreven die deel uitmaken van de geselecteerde groepen.
 3. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt uitgeschreven op de gespecificeerde datum.
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Op een specifieke datum
Op een specifieke datum

Leerplan bewerken

Na het maken van een leerplan kan de beheerder het leerplan op elk moment bewerken/bijwerken. Klik op de naam van het leerplan en wijzig de waarden in het pop-upvenster Leerplan bewerken om het te bewerken. Klik op Opslaan

Leerplan inschakelen

Standaard zijn alle nieuwe leerplannen die u hebt gemaakt, uitgeschakeld. U moet een plan inschakelen om er een student aan toe te wijzen. Wanneer u het selectievakje Huidige studenten inschakelt, wordt het evenement vanzelf ingeschakeld. 

Zo schakelt u een leerplan in:

 1. Kies het plan dat u wilt inschakelen uit de lijst met leerplannen.

  Lijst met leerplannen
  Lijst met leerplannen

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Inschakelen. Het leerplan wordt ingeschakeld.

Leerplan verwijderen

Zo verwijdert u een leerplan:

 1. Kies het plan dat u wilt verwijderen uit de lijst met leerplannen.
 2. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Verwijderen.

Leerplan uitschakelen

Zo schakelt u een leerplan uit:

 1. Klik op het tabblad Ingeschakeld.
 2. Kies het plan dat u wilt uitschakelen uit de lijst met leerplannen.
 3. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Uitschakelen. Hiermee verplaatst u het plan naar het tabblad Uitgeschakeld.

Leerplan filteren

U kunt leerplannen filteren op basis van het type gebeurtenis dat is gebruikt om een leerplan te maken. Klik op Type en kies een optie om leerplannen weer te geven die met de selectie overeenkomen.

Leerplan filteren
Leerplan filteren

Veelgestelde vragen

1. Hoe stel ik Captivate Prime in om automatische inschrijvingen te configureren voor onboarding van nieuwe medewerkers?

Kies in de vervolgkeuzelijst Treedt op wanneer de optie Nieuwe student is toegevoegd. Wijs vervolgens de leerobjecten, de instantie en de voltooiingsdatum voor de student toe. Zowel beheerders als auteurs kunnen gebeurtenissen voor automatische inschrijving maken. Schakel het evenement in nadat het is gemaakt.

2. Hoe stel ik een leerplan/automatische inschrijving in voor een cursus in een (virtueel) klaslokaal?

Het is raadzaam de cursusinstantie met de vereiste sessiedetails in te stellen. Stel vervolgens een leerplan in en wijs het toe aan de cursusinstantie, die al is gemaakt.

3. Hoe bekijk ik de lijst van studenten die voor een specifiek leerplan zijn ingeschreven?

Wanneer de instantie, Automatisch, wordt gemaakt, klikt u op Cursus > Studenten en kiest u de gewenste instantie uit de vervolgkeuzelijst Instantie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account