Leerplannen maken voor beheerders in Captivate Prime.

Leerplannen zijn een combinatie van leerprogramma's/cursussen/certificeringen. Een leerplan stelt een beheerder in staat om automatisch cursussen, leerprogramma's of certificeringen toe te wijzen aan studenten, gebaseerd op het optreden van bepaalde gebeurtenissen. Hieronder valt bijvoorbeeld, het aanwerven van een nieuwe werknemer of het veranderen van de locatie van een werknemer.

U kunt studenten automatisch inschrijven voor alle cursussen en leerprogramma's op basis van een vooraf gedefinieerde set gebeurtenissen. U kunt deze functie gebruiken om leerpaden aan te maken voor de studenten door automatisch een vervolgleeractiviteit toe te wijzen nadat een student een vaardigheid, cursus of een leerprogramma heeft voltooid. 

Leerplannen maken

 1. Klik op Leerplannen in het linkerdeelvenster. Als er bestaande gebeurtenissen zijn, worden deze op de pagina vermeld. Als u echter de leerplanfunctie voor het eerst instelt, ga dan naar de volgende stap.

 2. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina. Er verschijnt een dialoogvenster Gebeurtenis toevoegen.

  Leerplannen toevoegen
  Leerplannen toevoegen

 3. Voer de naam van de gebeurtenis in en kies een willekeurig type gebeurtenis (wanneer dit zich voordoet) uit de vervolgkeuzelijst om de/het opgegeven cursus/leerprogramma automatisch aan de werknemer toe te wijzen:

  1. Nieuwe gebruiker wordt toegevoegd: wanneer een nieuwe gebruiker/werknemer zich bij de organisatie aansluit.
  2. Gebruiker wordt toegevoegd aan een groep: wanneer een nieuwe gebruiker/werknemer zich bij een groep aansluit.  Voer de gebruikersgroep waarop deze gebeurtenis van toepassing is in en selecteer deze in de vervolgkeuzelijst. U kunt meerdere groepen kiezen. U kunt door het selecteren van de optie deze gebeurtenis ook toewijzen aan alle bestaande leden van deze groepen.
  3. De gebruiker voltooit een leerobject: wanneer een gebruiker een leerobject, zoals een cursus, leerprogramma, en dergelijke, voltooit. Selecteer het leerobject waarop deze gebeurtenis van toepassing is. Selecteer de voltooiingsstatus van de gebeurtenis. Dat wil zeggen, als een gebruiker een gebeurtenis voltooit, dan wordt de gebeurtenis getriggerd. Optioneel kunt u ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze gebruiker behoort. Voer het aantal dagen in waarna, na het voltooien van het leerobject, deze gebeurtenis getriggerd wordt. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande gebruikers die dit leerobject al hebben voltooid. 
  4. De gebruiker bereikt een vaardigheidsniveau: wanneer een gebruiker een vaardigheidsniveau bereikt. Voer de vaardigheidsnaam in en selecteer het vaardigheidsniveau. U kunt ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze gebruiker behoort. Dit is optioneel. Voer het aantal dagen in waarna, na het bereiken van de vaardigheid, deze gebeurtenis wordt getriggerd. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande gebruikers die deze vaardigheid al hebben bereikt.
  5. Op een datum - Wanneer de gebeurtenissen op een bepaalde datum moeten plaatsvinden. Selecteer, na het opgeven van de naam van de gebeurtenis, de datum waarop de gebeurtenis moet worden toegewezen. Selecteer de gebruikersgroepen waarvoor de gebeurtenis automatisch moet worden toegewezen. Selecteer de instanties die moeten worden toegewezen en voer eventueel in na hoeveel dagen de gebeurtenis moet worden getriggerd.
  Leerplannen toevoegen in Captivate Prime
  Leerplannen toevoegen in Captivate Prime

  Opmerking:

  Voor alle gebeurtenissen kunt u de instantie selecteren in het veld Instantie selecteren.

 4. Kies een Cursus of Leerprogramma of een Certificering.

  Begin met het typen van de cursusnaam die u wilt toevoegen en selecteer de cursus of leerprogramma uit de vervolgkeuzelijst. Deze cursus/leerprogramma wordt toegevoegd en weergegeven in het dialoogvenster Gebeurtenis toevoegen. U kunt de deadline voor deze cursus wijzigen door het aantal dagen naast de cursusnaam aan te passen.

 5. Klik op Opslaan.

  Opmerking:

  Het leerplan is standaard uitgeschakeld (zolang u er niet voor hebt gekozen de gebeurtenis toe te passen op bestaande gebruikers). Selecteer, om het in te schakelen, Leerplannen > Uitgeschakeld en kies vervolgens in dit tabblad het leerplan dat u wilt inschakelen. Klik op Acties in de rechterbovenhoek van de pagina en klik op Inschakelen.

Leerplan bewerken

Na het maken van een leerplan kan de beheerder het leerplan op elk moment bewerken/bijwerken. Klik op de naam van het leerplan en wijzig de waarden in het pop-upvenster Leerplan bewerken om het te bewerken. Klik op Opslaan

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid