Handboek Annuleren

Leerplannen

 1. Gebruikersgids voor Learning Manager
 2. Inleiding
  1. Overzicht van nieuwe functies
  2. Opmerkingen bij release
  3. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager
  4. Pakket voor AEM-sites van Adobe Learning Manager-referentiesite (ALM-referentiesite)
  5. Adobe Learning Manager-app voor Microsoft Teams
  6. Learning Manager en naleving van AVG
  7. Toegankelijkheid in Learning Manager
  8. Ondersteuning voor aangepast domein
 3. Aan de slag
  1. Aan de slag als beheerder
  2. Aan de slag als auteur
  3. Aan de slag als student
  4. Aan de slag voor managers
  5. Aan de slag als docent in Learning Manager
 4. Beheerder
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Gebruikers toevoegen en gebruikersgroepen maken
  3. Locaties van klaslokalen toevoegen
  4. Cursusmodules, instanties en leerprogramma's maken
  5. Inhoudsmarktplaats
  6. Rapporten
  7. Leerpaden
  8. Leerplannen
  9. Bestellingen en facturering van Learning Manager beheren
  10. Taakhulpen
  11. Certificeringen
  12. Catalogi
  13. Gebruikers in bulk toevoegen
  14. Een student en een manager nabootsen
  15. Meerdere SSO-aanmeldingen
  16. Collega-accounts
  17. Vaardigheden en niveaus maken en wijzigen
  18. Cursusaanbevelingen op basis van AI
  19. Gamification
  20. Startpagina voor studenten aanpassen
  21. Badges
  22. Kleurenthema's
  23. Studenttranscripten
  24. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  25. Fluidic Player
  26. Aankondigingen
  27. E-mailsjablonen
  28. Adobe Connect-integratie
  29. Instellingen
  30. Meldingen
  31. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
  32. Aan de slag als beheerder
  33. Gebruikers leegmaken
  34. Tags
  35. Inhoudscatalogus Learning Manager
  36. Aangepaste rollen
  37. Cataloguslabels
  38. xAPI in Learning Manager
  39. Als beheerder Sociaal leren bewaken en modereren
  40. Volledig beheer van gedeelde catalogus inschakelen
  41. Vaardigheid toewijzen aan vaardigheidsdomeinen
 5. Integratiebeheerder
  1. Migratiehandleiding
  2. Learning Manager-connectoren
  3. Learning Manager integreren met AEM
  4. Salesforce-pakket in Learning Manager installeren
  5. Microsoft Teams-connector installeren
  6. Handleiding voor toepassingsontwikkelaars
  7. Learning Manager-app voor Salesforce
  8. Instellingen
  9. Aangepaste rollen via CSV-bestanden beheren
 6. Auteurs
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Inhoudsbibliotheek
  3. Cursussen maken, aanpassen en publiceren
  4. Catalogi
  5. Taakhulpen
  6. Adobe Connect-integratie
  7. Voeg leerobjecten toe in verschillende landinstellingen
  8. Gebruikersmeldingen
  9. E-mailsjablonen
  10. Hoe kan ik cursusmodules kiezen?
  11. Voorbeeld bekijken als student
  12. Instellingen
  13. xAPI in Learning Manager
 7. Docent
  1. Modules
  2. Studenten beheren voor uw sessie
 8. Student
  1. Aanmelden
  2. Profielinstellingen
  3. Catalogi
  4. en
  5. Fluidic Player
  6. Leerprogramma's
  7. Certificeringen
  8. Taakhulpen
  9. Badges
  10. Vaardigheden en niveaus
  11. Gamification
  12. Gebruikersmeldingen
  13. Aankondigingen
  14. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  15. Learning Manager-app voor Salesforce
  16. Adobe Connect-integratie
  17. Learner-app voor mobiele telefoons en tablets
  18. Sociaal leren in Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
  20. Startpagina Student
  21. Delen naar Sociaal Leren
  22. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
 9. Manager
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Managerdashboard
  3. Rapporten
  4. Leerobjecten
  5. Gebruikersmeldingen
  6. Studenttranscripten
  7. Instellingen
  8. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
 10. Veelgestelde vragen
  1. Veelgestelde vragen voor beheerders
  2. Veelgestelde vragen voor auteurs
  3. Veelgestelde vragen voor docenten
  4. Veelgestelde vragen voor managers
 11. Knowledge Base
  1. Ik kan me niet aanmelden bij Learning Manager
  2. Overzicht van leermateriaal toont niet de huidige gegevens
  3. Kan geen CSV uploaden
  4. Een HAR-bestand genereren
  5. De automatische pop-up voor L1-feedback wordt niet weergegeven
  6. Kan bepaalde cursussen onder de catalogus niet weergeven tijdens het maken van een certificering
  7. Kan bepaalde cursussen onder catalogus niet weergeven tijdens het maken van een leerprogramma
  8. Problemen bij het archiveren van een leerprogramma
  9. Kan geen badge toewijzen
  10. Sessie verloopt in Learning Manager
  11. Kan geen cursus zoeken
  12. Problemen met migratie oplossen
  13. Problemen met de Learning Manager-app oplossen
  14. Gebruikers worden automatisch verwijderd uit Learning Manager
  15. Publiceerproblemen in het EU-domein
  16. Kan niet registreren als een externe gebruiker
  17. Integratie van Okta Active Directory met Adobe Learning Manager
  18. Kan studenten niet weergeven in een cursus
  19. Kan agenda niet weergeven
  20. Module wordt niet als voltooid gemarkeerd na voltooiing van een cursus
  21. Kan geen vaardigheid behalen na voltooiing van een cursus
  22. Keuzerondjes ontbreken
  23. Kan ingezonden bestanden niet weergeven in Learning Manager
Let op:

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden. Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Leerplannen maken voor beheerders in Learning Manager.

Overzicht

Een leerplan is een set regels waarmee studenten worden ingeschreven voor specifieke trainingen gebaseerd op bepaalde criteria.

Een leerplan stelt een beheerder in staat om automatisch cursussen, leerprogramma's of certificeringen aan studenten toe te wijzen, gebaseerd op het optreden van bepaalde gebeurtenissen, zoals de onboarding van een nieuwe werknemer of het veranderen van de benoeming of locatie van werknemers.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld bij een organisatie komt werken, wordt het programma voor oriëntatie van nieuwe werknemers automatisch aan de werknemer toegewezen. Wordt een werknemer gepromoot tot manager, dan wordt er automatisch een programma voor oriëntatie van nieuwe managers aan de werknemer toegewezen.

U kunt studenten automatisch inschrijven voor alle cursussen en leerprogramma's op basis van een vooraf gedefinieerde set gebeurtenissen. U kunt leerpaden naar de studenten maken door automatisch een vervolgleeractiviteit toe te wijzen nadat een student een vaardigheid, cursus of leerprogramma heeft voltooid.

Leerplannen maken

U moet u aanmelden als beheerder om een leerplan te maken.

 1. Klik op Leerplannen in het linkerdeelvenster. Als er bestaande gebeurtenissen zijn, worden deze op de pagina vermeld. Stelt u echter de leerplanfunctie voor het eerst in, ga dan naar de volgende stap.

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Toevoegen. Klik in het dialoogvenster Leerplannen toevoegen de naam in van het leerplan dat een werknemer moet volgen.

  Leerplannen toevoegen
  Dialoogvenster Leerplannen toevoegen

 3. Kies de gewenste gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst Treedt op wanneer. De opties bepalen wanneer een student de cursus neemt. Selecteer na het type gebeurtenis de toepasselijke trainingen, cursussen, leerprogramma's of certificeringen.

  Opmerking: Zowel beheerders als auteurs kunnen gebeurtenissen voor automatische inschrijving maken.

  De gebeurtenissen zijn:

  1. Nieuwe student wordt toegevoegd: wanneer een nieuwe gebruiker of werknemer zich bij de organisatie aansluit.

  Nieuwe student is toegevoegd
  Nieuwe student is toegevoegd

  2. Student wordt toegevoegd aan een groep: wanneer een nieuwe gebruiker of werknemer zich bij een groep aansluit.  Voer de gebruikersgroep waarop deze gebeurtenis van toepassing is in en selecteer deze in de vervolgkeuzelijst. U kunt meerdere groepen kiezen. U kunt door het selecteren van de optie deze gebeurtenis ook toewijzen aan alle bestaande leden van deze groepen.

  Student wordt toegevoegd aan een groep
  Student wordt toegevoegd aan een groep

  Dit leerplan is specifiek ontworpen voor Aangepaste gebruikersgroepen. Typ de naam van de groep in het veld en gebruik automatisch aangevulde zoeksuggesties om de groep of groepen te kiezen.

  3. Student voltooit een leerobject: de gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een student een leerobject, zoals een cursus, leerprogramma, en dergelijke, voltooit. Selecteer het leerobject waarop deze gebeurtenis van toepassing is. Selecteer de voltooiingsstatus van de gebeurtenis. U kunt eventueel ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze student behoort. Voer het aantal dagen in waarna, na het voltooien van het leerobject, deze gebeurtenis getriggerd wordt. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande gebruikers die dit leerobject al hebben voltooid. 

  Een student voltooit een leerobject
  Een student voltooit een leerobject

  4. Student bereikt een vaardigheidsniveau: voer de vaardigheidsnaam in en selecteer het vaardigheidsniveau. U kunt ook de gebruikersgroep kiezen waartoe deze student behoort. Dit is optioneel. Voer het aantal dagen in waarna, na het bereiken van de vaardigheid, deze gebeurtenis wordt geactiveerd. Selecteer de optie als u deze gebeurtenis wilt toewijzen aan bestaande studenten die deze vaardigheid al hebben verworven.

  Student bereikt een vaardigheidsniveau
  Student bereikt een vaardigheidsniveau

  U kunt daarnaast het aantal dagen instellen waarna het leerplan aan de studenten moet worden toegewezen.

  Leermateriaal toewijzen na
  Leermateriaal toewijzen na

  5. Op een specifieke datum: wanneer de gebeurtenissen op een bepaalde datum moeten plaatsvinden. Selecteer de datum waarop de gebeurtenis moet worden toegewezen. Selecteer de gebruikersgroepen waarvoor de gebeurtenis automatisch moet worden toegewezen. Selecteer de instanties die moeten worden toegewezen en voer eventueel in na hoeveel dagen de gebeurtenis moet worden geactiveerd.

  Op een specifieke datum
  Op een specifieke datum

 4. U kunt voor alle gebeurtenissen de instantie selecteren in de vervolgkeuzelijst Instantie. U kunt ook instanties van het toegewezen leermateriaal voor een gebeurtenis selecteren.

  Instantie kiezen
  Instantie kiezen

  Opmerking:

  In Learning Manager maakt een leerplan zijn eigen instantie, Automatisch. Wanneer u een groep kiest, bijvoorbeeld Alle studenten, worden alle studenten in het leerplan standaard in de instantie Automatisch ingeschreven.

  Wanneer u het leerplan opslaat, verschijnt de instantie Automatisch als optie in de vervolgkeuzelijst Instantie selecteren in de sectie Studenten van een cursus.

 5. Klik op Opslaan om het leerplan op te slaan.

Uitschrijven uit training

Bij het toevoegen van een leerplan kan een Beheerder gebruikers uitschrijven uit bepaalde trainingen op basis van bepaalde triggers.

Klik op Leerplan > Toevoegen in de Admin-app.

De volgende gedeeltes laten de triggers zien waar de optie Uitschrijven uit training is toegevoegd.

Student wordt uit een groep verwijderd

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student uit een van de genoemde groepen wordt verwijderd.
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt verwijderd uit een gebruikersgroep.
  2. In dit scenario zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student wordt uit een groep verwijderd
Student wordt uit een groep verwijderd

Student voltooit een training

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student de gespecificeerde training voltooit. 
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt toegevoegd aan een gebruikersgroep. 
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student voltooit een training
Student voltooit een training

Student wordt toegevoegd aan een groep

 1. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student aan een van de genoemde groepen wordt toegevoegd.
 2. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt toegevoegd aan een gebruikersgroep. 
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Student wordt toegevoegd aan een groep
Student wordt toegevoegd aan een groep

Student bereikt een vaardigheidsniveau

 1. Een vaardigheid die behaald moet worden specificeren.
 2. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld wanneer een student de geselecteerde vaardigheid behaald.
Student bereikt een vaardigheidsniveau
Student bereikt een vaardigheidsniveau

Op een specifieke datum

 1. De datum selecteren waarop studenten uitgeschreven dienen te worden.
 2. Een of meer gebruikersgroepen toevoegen. Wanneer meerdere groepen zijn geselecteerd, wordt het plan in werking gesteld op de datum en de gebruikers uitgeschreven die deel uitmaken van de geselecteerde groepen.
 3. Kies de actie Uitschrijven uit training.
  1. De Beheerder kan de trainingen kiezen waar de gebruiker wordt uitgeschreven als hij/zij wordt uitgeschreven op de gespecificeerde datum.
  2. In dit geval zijn de instantie- en voltooiingsdatum niet van toepassing.
Op een specifieke datum
Op een specifieke datum

Leerplan bewerken

Na het maken van een leerplan kan de beheerder het leerplan op elk moment bewerken/bijwerken. Klik op de naam van het leerplan en wijzig de waarden in het pop-upvenster Leerplan bewerken om het te bewerken. Klik op Opslaan

Leerplan inschakelen

Standaard zijn alle nieuwe leerplannen die u hebt gemaakt, uitgeschakeld. U moet een plan inschakelen om er een student aan toe te wijzen. Wanneer u het selectievakje Huidige studenten inschakelt, wordt het evenement vanzelf ingeschakeld. 

Zo schakelt u een leerplan in:

 1. Kies het plan dat u wilt inschakelen uit de lijst met leerplannen.

  Lijst met leerplannen
  Lijst met leerplannen

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Inschakelen. Het leerplan wordt ingeschakeld.

Leerplan verwijderen

Zo verwijdert u een leerplan:

 1. Kies het plan dat u wilt verwijderen uit de lijst met leerplannen.
 2. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Verwijderen.

Leerplan uitschakelen

Zo schakelt u een leerplan uit:

 1. Klik op het tabblad Ingeschakeld.
 2. Kies het plan dat u wilt uitschakelen uit de lijst met leerplannen.
 3. Klik rechtsboven op de pagina op Acties > Uitschakelen. Hiermee verplaatst u het plan naar het tabblad Uitgeschakeld.

Leerplan filteren

U kunt leerplannen filteren op basis van het type gebeurtenis dat is gebruikt om een leerplan te maken. Klik op Type en kies een optie om leerplannen weer te geven die met de selectie overeenkomen.

Leerplan filteren
Leerplan filteren

Veelgestelde vragen

1. Hoe stel ik Learning Manager in om automatische inschrijvingen te configureren voor onboarding van nieuwe medewerkers?

Kies in de vervolgkeuzelijst Treedt op wanneer de optie Nieuwe student is toegevoegd. Wijs vervolgens de leerobjecten, de instantie en de voltooiingsdatum voor de student toe. Zowel beheerders als auteurs kunnen gebeurtenissen voor automatische inschrijving maken. Schakel het evenement in nadat het is gemaakt.

2. Hoe stel ik een leerplan/automatische inschrijving in voor een cursus in een (virtueel) klaslokaal?

Het is raadzaam de cursusinstantie met de vereiste sessiedetails in te stellen. Stel vervolgens een leerplan in en wijs het toe aan de cursusinstantie, die al is gemaakt.

3. Hoe bekijk ik de lijst van studenten die voor een specifiek leerplan zijn ingeschreven?

Wanneer de instantie, Automatisch, wordt gemaakt, klikt u op Cursus > Studenten en kiest u de gewenste instantie uit de vervolgkeuzelijst Instantie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online