Werken via de opdrachtregel

Ontdek hoe je de opdrachtregel gebruikt om ZXP-, CCX- of XDX-plug-ins voor je Adobe-app weer te geven, te installeren en te verwijderen in Windows en macOS.

Je kunt plug-ins installeren en verwijderen met behulp van Unified Plugin Installer Agent (UPIA). Dit opdrachtregelprogramma wordt automatisch geïnstalleerd met Creative Cloud desktop-app versie 5.5 en hoger. XDX- en CCX-installatie wordt ondersteund bij Creative Cloud desktop-app versie 5.7 en hoger.

Basisbeginselen van Unified Plugin Installer Agent voor de opdrachtregel

Volg deze stappen om plug-ins te beheren vanaf de opdrachtregel:

 1. De opdrachtregel openen:

  • Windows: Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires > Opdrachtprompt.
  • macOS: Open de Terminal door te dubbelklikken op het bijbehorende pictogram in de map Programma's/Hulpprogramma's.
 2. Navigeer naar de applicatiemap van Unified Plugin Installer Agent. Je kunt de onderstaande bestandspaden rechtstreeks in de opdrachtprompt (Windows) of de Terminal (macOS) kopiëren en plakken:

  • Windows:   

  cd “C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent“

  • macOS

  cd "/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. Voer op de opdrachtregel het uitvoerbare bestand als volgt in:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Typ na de naam van het uitvoerbare bestand de gewenste opdracht.

  De onderstaande lijst bevat de beschikbare opdrachten:

  Opdracht in Windows

  Opdracht in macOS

  Beschrijving

  Vereiste kenmerken

  /help

  --help

  Help-informatie voor de opdrachtregel weergeven.

  /install

  --install

  Een plug-in installeren.

  bestandspad

  /remove

  --remove

  Een plug-in verwijderen.

  Naam_van_plug-in

  /list

  --list

  • Alle geïnstalleerde plug-ins weergeven.
  • Plug-ins geïnstalleerd voor een specifiek product.
  • all
  • Naam_van_product

  /version

  --version

  Retourneert het versienummer van de Unified Plugin Installer Agent.

  De volgende tabel bevat de lijst met beschikbare kenmerken:

  Kenmerken

  Beschrijving

  bestandspad

  De naam en locatie van het pakketbestand in de ZXP-, CCX- of XDX-indeling.

  Naam_van_plug-in

  De naam van de plug-in (zoals weergegeven in het resultaat van -list).

  Naam_van_product

  De naam van het product dat de plug-in gebruikt.

Een plug-in installeren via de opdrachtregel

 1. Zorg ervoor dat je het ZXP-, CCX- of XDX-bestand hebt van de plug-in die je wilt installeren.

 2. Voer een opdracht in en geef je eigen kenmerkwaarde op:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\mijnbestand.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /mijnmap/mijnsubmap/mijnbestand.ccx

 3. Test de plug-in om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Lijst met plug-ins weergeven via de opdrachtregel

Voer de volgende opdracht in:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Gebruik het kenmerk all om alle plug-ins weer te geven die op het systeem zijn geïnstalleerd.

Een plug-in verwijderen via de opdrachtregel

Voer de volgende opdracht in en geef je eigen kenmerkwaarden op:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove Naam_van_plugin

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove Naam_van_plugin

Plugin_Name vervangen met de specifieke naam van de plug-in die je wilt verwijderen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account