Werken via de opdrachtregel

Ontdek hoe je de opdrachtregel gebruikt om ZXP-, CCX- of XDX-plug-ins voor je Adobe-app weer te geven, te installeren en te verwijderen in Windows en macOS.

Je kunt plug-ins installeren en verwijderen met behulp van Unified Plugin Installer Agent (UPIA). Dit opdrachtregelprogramma wordt automatisch geïnstalleerd met Creative Cloud desktop-app versie 5.5 en hoger. XDX- en CCX-installatie wordt ondersteund bij Creative Cloud desktop-app versie 5.7 en hoger.

Basisbeginselen van Unified Plugin Installer Agent voor de opdrachtregel

Volg deze stappen om plug-ins te beheren vanaf de opdrachtregel:

 1. De opdrachtregel openen:

  • Windows: Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires > Opdrachtprompt.
  • macOS: Open de Terminal door te dubbelklikken op het bijbehorende pictogram in de map Programma's/Hulpprogramma's.
 2. Navigeer naar de applicatiemap van Unified Plugin Installer Agent. Je kunt de onderstaande bestandspaden rechtstreeks in de opdrachtprompt (Windows) of de Terminal (macOS) kopiëren en plakken:

  • Windows:   

  cd “C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent“

  • macOS

  cd "/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. Voer op de opdrachtregel het uitvoerbare bestand als volgt in:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Typ na de naam van het uitvoerbare bestand de gewenste opdracht.

  De onderstaande lijst bevat de beschikbare opdrachten. Houd er rekening mee dat deze opdrachten alleen werken in de gebruikersmodus en als je bent aangemeld bij de Creative Cloud desktop-app.

  Opdracht in Windows

  Opdracht in macOS

  Vereiste argumenten

  Beschrijving

  /help

  --help

  Toont Help-informatie voor de opdrachtregel.

  /install

  --install

  bestandspad

  Installeert een plug-in.

  /remove

  --remove

  Naam_van_plug-in

  Verwijdert een plug-in.

  /list

  --list

  all/<Productnaam>

  • Geeft plug-ins weer die op je apparaat zijn geïnstalleerd voor alle producten of voor een bepaald product.
  • Deze opdracht werkt ook als je bent afgemeld. De opdracht vermeldt plug-ins die zijn geïnstalleerd toen je was afgemeld.

  /version

  Retourneert het versienummer van de Unified Plugin Installer Agent.

  De volgende tabel bevat de lijst met beschikbare argumenten:

  Argumenten

  Beschrijving

  bestandspad

  De naam en locatie van het pakketbestand in de ZXP-, CCX- of XDX-indeling.

  Naam_van_plug-in

  De naam van de plug-in (zoals weergegeven in het resultaat van -list).

  Naam_van_product

  De naam van het product dat de plug-in gebruikt.

Een plug-in installeren via de opdrachtregel

 1. Zorg ervoor dat je het ZXP-, CCX- of XDX-bestand hebt van de plug-in die je wilt installeren.

 2. Voer een opdracht in en geef je eigen argumentwaarde op:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\mijnbestand.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /mijnmap/mijnsubmap/mijnbestand.ccx

 3. Test de plug-in om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Lijst met plug-ins weergeven via de opdrachtregel

Voer de volgende opdracht in:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Gebruik het argument all om alle plug-ins weer te geven die op het systeem zijn geïnstalleerd.

Een plug-in verwijderen via de opdrachtregel

Voer de volgende opdracht in en geef je eigen argumentwaarden op:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove Naam_van_plugin

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove Naam_van_plugin

Plugin_Name vervangen met de specifieke naam van de plug-in die je wilt verwijderen.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?