Bonjour voor Windows | CS3, CS4

Wat is Bonjour en waarvoor wordt het gebruikt in Creative Suite-producten?

Wanneer u een pointproduct van Adobe Creative Suite CS3 of Creative Suite CS3 op Windows installeert, wordt Bonjour voor Windows van Apple geïnstalleerd en geregistreerd als Windows-service op de computer.

Wanneer u een pointproduct van Adobe Creative Suite CS4 of Creative Suite CS4 installeert, wordt Bonjour niet als afzonderlijke Windows-service geïnstalleerd. In producten van Creative Suite CS4 en Creative Suite CS4 wordt nog steeds dezelfde netwerktechnologie gebruikt. Deze wordt intern geïmplementeerd, er wordt geen Windows-service geïnstalleerd en geregistreerd.

Bonjour is een opensource-implementatie van netwerksoftware zonder configuratie. Het wordt gebruikt om Version Cue-servers op het lokale netwerk dynamisch te detecteren, zodat u geen handmatige verbinding hoeft te maken met behulp van een naam of IP-adres.

Geef Bonjour via uw firewall toegang tot internet om automatisch Version Cue-servers op het lokale netwerk te detecteren. Bonjour controleert of de DNS-server die op uw computer is geconfigureerd het detecteren van services ondersteunt. Er worden geen gegevens overgedragen aan Adobe. Bonjour maakt alleen verbinding met de DNS-server die vooraf op uw machine is geconfigureerd en niet met andere servers. Om de dertig minuten verzendt Bonjour ook netwerkpakketten naar een multicast-IP-adres op het lokale netwerk (244.0.0.251) en ontvangt ze van hetzelfde adres. Dit adres is gereserveerd voor multicastverkeer op een lokaal netwerk; dergelijke netwerkpakketten verlaten nooit het lokale netwerk.

De Bonjour-service in het configuratiescherm van Windows-services identificeren (alleen CS3)

Bij het installeren door toepassingen van Creative Suite CS3 is de naam die Bonjour voor Windows gebruikt in het configuratiescherm Services:

##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##

Open een Windows-opdrachtprompt en typ de volgende twee opdrachten in om de naam van de service te corrigeren. Elke opdracht moet afzonderlijk worden uitgevoerd -- typ de opdracht in, druk op Enter om deze uit te voeren en wacht dan tot u terug bent bij een prompt (C:/>):

  1. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -install

De service wordt nu met de juiste naam weergegeven in het configuratiescherm Services.

De Adobe Captivate-film hieronder laat zien hoe u de Bonjour-naam in het configuratiescherm Services corrigeert (alleen CS3).

Bonjour voor Windows verwijderen (alleen CS3)

Bonjour verwijderen:

  1. Open een Windows-opdrachtprompt en typ de volgende opdracht in:

    "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. Ga naar de volgende map in Windows Explorer: C:\Program Files\Bonjour
  3. Wijzig de naam van het bestand mdnsNSP.dll in deze map in mdnsNSP.old
  4. Start de computer opnieuw op
  5. Verwijder de map Program Files\Bonjour

Opmerking: door Bonjour te verwijderen, voorkomt u dat Version Cue-clients (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Bridge) automatisch Version Cue-servers en Version Cue-projecten in uw lokale netwerk detecteren. U moet in plaats daarvan een handmatige verbinding tot stand brengen via Verbinden met server en de URL of het IP-adres van de machine waarop de Version Cue-server wordt uitgevoerd.

De Adobe Captivate-film hieronder laat zien hoe u Bonjour verwijdert (alleen CS3).

Adobe-logo

Aanmelden bij je account