Fout 1935 | Assemblycomponent Microsoft.VC80.CRT | Installeren | CS4, CS5, CS5.5 | Windows

Probleem: Fouten in het logboekbestand bij het installeren van een Creative suite 5.5-, CS5- of CS4-toepassing

Wanneer u een Creative Suite 4-, 5- of 5.5-product installeert, worden de volgende fouten weergegeven in het installatielogbestand:

 • Error 1935. An error occurred during the installation of assembly component Microsoft.VC80.CRT
 • Fout 1935.An error occurred during the installation of assembly component {43CC1B37-B20C-3EBC-9C04-F809989E4FD3}. HRESULT: 0x80070BC9.

Oplossingen

Oplossing 1: start de computer opnieuw op.

Start uw systeem opnieuw op en voer de Creative Suite-productinstallatie opnieuw uit.

Oplossing 2: verwijder het .NET Framework en installeer het opnieuw.

In sommige gevallen is de 1935-fout het resultaat van zwevende registersleutels van een andere versie van het .NET Framework dan de versie die wordt geïnstalleerd. In dit geval kan het helpen om de .NET Frameworks te verwijderen, eventuele achtergebleven zwevende registersleutels te verwijderen en de .NET Framework vervolgens opnieuw te installeren.

Disclaimer: bij deze procedure moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die worden veroorzaakt door onjuiste wijzigingen van het register, dat cruciale informatie bevat over de hardware en software van uw systeem. Maak een back-up van het register alvorens het te wijzigen. Raadpleeg de documentatie in Windows of neem contact op met Microsoft voor meer informatie over het register.

 1. Sluit alle toepassingen.
 2. Kies Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen.

 3. Zoek het .NET Framework-installatiepakket, selecteer het en klik op Verwijderen.

 4. Volg de instructies op het scherm om het .NET Framework te verwijderen.  
 5. Herhaal de procedure voor eventuele extra versies van het .NET Framework.
 6. Klik op Start en typ regedit in het tekstveld Zoeken en druk vervolgens op Enter. De Register-editor wordt geopend.

 7. In het linkerdeelvenster van de Register-editor gaat u naar de volgende sleutels. Daar wijzigt u de naam van de sleutels of verwijdert u ze:
  Opmerking: het is mogelijk dat niet alle sleutels aanwezig zijn.

  • 32-bits Windows
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product
  • 64-bits Windows
   •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKE Y_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Product
 8. Installeer de versies van het .NET Framework die u hebt verwijderd, opnieuw. Installeer de oudste versie van het .NET Framework en vervolgens steeds nieuwere versies. Installeer ook de nieuwste versie van het .NET Framework.
  Opmerking: de nieuwste en voorgaande versies van het .NET Framework kunnen worden gedownload via het .NET Framework Developer Center van Microsoft.

  • Windows XP - .NET framework 3.0
  • Windows Vista - .NET framework 3.0
  • Windows 7 - .NET framework 3.5 SP1

Oplossing 3: schakel opstartopties en -services uit en voer de installatie opnieuw uit.

Adware- en antivirussoftware kunnen bepaalde bestanden op uw computer vergrendelen en zo de installatie voorkomen.

Opstartitems en -services in Windows XP uitschakelen

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Kies Start > Uitvoeren en typ msconfig in het veld Openen. Klik op OK.
 3. Bekijk de lijst met opstartitems op het tabblad Opstarten en maak een aantekening van alle niet-geselecteerde items.
 4. Kies Selectief opstarten op het tabblad Algemeen.
 5. Hef de selectie Opstartonderdelen in het geheugen laden op. Verifieer dat de bestanden Process System.ini en Process Win.ini, en Systeemservices laden zijn geselecteerd.

 6. Selecteer op het tabblad Services de optie Alle Microsoft-services verbergen en klik vervolgens op Alles uitschakelen.
 7. Schakel de services in die vereist zijn om uw probleem op te lossen. 
 8. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

  Opmerking:

  Bij het opnieuw opstarten krijgt u een bericht dat het hulpprogramma Systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht in de manier waarop Windows opstart. Klik op OK. Wanneer het hulpprogramma Systeemconfiguratie wordt weergegeven, klikt u op Annuleren.

 9. Klik met de rechtermuisknop op pictogrammen in het systeemvak en sluit alle opstartitems die nog actief zijn of schakel ze uit. Start uw computer niet opnieuw op.

 10. Start de installatie opnieuw.

Opstartitems en -services in Vista en Windows 7 uitschakelen

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Kies Start, typ msconfig in het tekstvak Zoeken en druk op Enter.
 3. Maak een aantekening van alle ongeselecteerde items op de tabbladen Opstarten en Services.
 4. Klik op het tabblad Algemeen en kies Selectief opstarten.
 5. Klik op het tabblad Opstarten en selecteer Alles uitschakelen.
 6. Klik op het tabblad Services en selecteer Alle Microsoft-services verbergen.
 7. Selecteer Alles uitschakelen en selecteer vervolgens de services die essentieel zijn voor het testen van het probleem. Als u niet zeker bent of een item van essentieel belang is, laat het dan ongeselecteerd (uitgeschakeld).
 8. Klik op Toepassen en start Windows opnieuw.

  Opmerking:

  Bij het opnieuw opstarten krijgt u een bericht dat het hulpprogramma Systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht in de manier waarop Windows opstart. Klik op OK. Wanneer de voorziening Systeemconfiguratie verschijnt, klikt u op Annuleren.

 9. Klik met de rechtermuisknop op pictogrammen in het systeemvak en sluit alle opstartitems die nog actief zijn of schakel ze uit. Start uw computer niet opnieuw op.

 10. Start de installatie opnieuw.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account