Fout in installatielogboek: 'Failed to open Master PCD' of 'Cache PCD is not writable' | Creative Suite 5, CS5.5

Probleem

Een of meer van de volgende fouten zijn in de installatielogboeken van Creative Suite 5 of CS5.5 aangetroffen:

 • Failed to open Master PCD.
 • AMT: Fout: Cache PCD is niet beschrijfbaar, daarom wordt afgesloten. (Fout = 16)

Oplossing

Deze fouten kunnen optreden wanneer u meerdere toepassingen van Creative Suite 5 of CS5.5 snel na elkaar opent. Start de toepassingen met enkele seconden ertussen. Als dat niet werkt, moet u de rechten voor de map PCD controleren aan de hand van onderstaande instructies.

Windows XP

 1. (alleen Home) Herstart in de Veilige modus door tijdens het starten van Windows op F8 te drukken. Kies vervolgens Veilige modus in de lijst met startopties.
 2. Kies Start > Computer > Mapopties en klik op het tabblad Weergave.
 3. Schakel in Geavanceerde instellingen Eenvoudig bestanden delen (aanbevolen) uit en klik op OK.
 4. Ga naar \Program Files\Common Files\Adobe.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map Adobe PCD en kies Eigenschappen.
 6. Schakel in de sectie Eigenschappen de eigenschap Alleen-lezen uit, klik op Toepassen en klik op OK.
 7. Controleer in het tabblad Beveiliging of Administrators en System zijn opgenomen en dat de beveiligingsmachtiging is ingesteld op Volledig beheer.
 8. Klik op Geavanceerd en open het tabblad Eigenaar.
 9. Selecteer Eigenaars van subcontainers en objecten vervangen, klik op Toepassen en klik op Ja.
 10. Selecteer in het tabblad Beveiliging Overneembare machtigingen van het bovenliggend object overnemen en klik op OK.
 11. Klik op OK en op Ja tot het dialoogvenster Eigenschappen van Adobe PCD is gesloten.
 12. Herstart de computer en herstart de toepassing van Adobe.

Windows Vista/Windows 7

 1. Kies Start > Computer > Organiseren > Map- en zoekopties en open het tabblad Weergave.
 2. Schakel in Geavanceerde instellingen Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit en klik op OK.
 3. Ga naar \Program Files\Common Files\Adobe.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map Adobe PCD en kies Eigenschappen.
 5. Schakel in de sectie Eigenschappen de eigenschap Alleen-lezen uit, klik op Toepassen en klik op OK.
 6. Controleer op het tabblad Beveiliging of Administrators en System zijn opgenomen en dat de beveiligingsmachtiging is ingesteld op Volledig beheer. Ga als volgt te werk als dat niet het geval is:
  1. Klik op Bewerken.
  2. Als de prompt voor Gebruikersaccountbeheer verschijnt, volgt u de aanwijzingen om dit te accepteren.
  3. Breng de nodige wijzigingen aan.
 7. Klik op Geavanceerd.
 8. Klik op het tabblad Eigenaar op Bewerken en accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.
 9. Klik in het vak Eigenaar wijzigen op Administrators.
 10. Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen.
 11. Klik op het tabblad Machtigingen op Bewerken en accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.
 12. Selecteer Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn.
 13. Klik op OK en op Ja tot u het dialoogvenster Eigenschappen van hebt gesloten.
 14. Start uw Adobe-toepassing..

Mac OS X

 1. Navigeer naar de map die u gaat bewerken.
 2. Control-klik op de map Adobe en klik op Info.
 3. Klik in het vak Delen en bevoegdheden op Details om de eigenaar- en groepsopties te tonen.
 4. Klik op het vergrendelingspictogram in de rechterbenedenhoek en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd.
 5. Geef de rechten Lezen en schrijven aan uw gebruikersnaam, admin en everyone.
 6. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Toepassen op ingesloten item.
 7. Sluit het venster Info.
 8. Start uw Adobe-toepassing..

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?