Wanneer u een project maakt, geeft u instellingen op voor het platform waarop u zich richt: iOS, Android, Windows en bureaubladwebviewer. Veel van de projectinstellingen die u opgeeft, zijn van invloed op het gedrag van de app.

Als u een project wilt maken, moet u zich bij de on-demandportal aanmelden met een Adobe ID waarvoor de rol van hoofdbeheerder is ingesteld. Het bewerken van een project vereist een rol als hoofdbeheerder of een gebruikersrol met de machtiging “Projecten en gebruikers beheren”.

Video over het instellen van een project

Video over het instellen van een project
Leer hoe u het eerste project instelt en projectinstellingen beheert. (3 min)
Adobe

Een project maken

 1. Gebruik een hoofdbeheerdersaccount of een gebruikersaccount met projectbeheerrechten om u aan te melden bij de on-demandportal: https://aemmobile.adobe.com.

 2. Klik op Projectinstellingen en klik vervolgens Maken.

 3. Geef de projectinstellingen op en klik vervolgens op Verzenden.

  De knop Verzenden is pas beschikbaar nadat de vereiste velden zijn opgegeven. Het is verstandig om bij het maken van het project aandacht te schenken aan de volgende opties:

  Projecttitel (vereist) Hier geeft u de naam van uw toepassing of publicatie op.

  Koppelingsverwijzing (vereist) Gebruik een omgekeerde DNS-indeling (zoals com.mijnbedrijf.mijnapp) zodat u een externe koppeling naar de app kunt maken.

  Rapportsuite (vereist) Geef hier de naam van de rapportsuite voor analyse op. Nadat u de waarde hebt opgegeven, kunt u deze niet meer bewerken. Zie de optiebeschrijving verderop in dit artikel voor meer informatie.

  Navigatie in app Zodra u het project hebt gemaakt, kunt u deze instelling op dit moment niet bewerken. Zie de optiebeschrijving verderop in dit artikel voor meer informatie.

  Voor andere projectinstellingen leest u de optiebeschrijvingen verderop in dit artikel.

 4. Wijs gebruikers toe om aan het project te werken. Geef voor elke gebruiker de functie of de bevoegdheden op. Zie Accountbeheer voor AEM Mobile voor meer informatie.*

Algemene instellingen

Projecttitel Geef hier de projecttitel om binnen de portal naar het project te verwijzen. De klant krijgt de projecttitel niet te zien.

Koppelingsverwijzing Gebruik de omgekeerde DNS-indeling (bijvoorbeeld com.mijnbedrijf.mijnapp) om een koppelingsverwijzing op te geven. Als u bijvoorbeeld de koppelingsverwijzing com.adobe.learn maakt, kunt u een hyperlink (com.adobe.learn://) maken die de app op iOS-apparaten opent.

Sociaal delen inschakelen Als u deze optie selecteert, bevat de bovenste navigatiebalk in elk artikel een menu voor sociaal delen waarmee gebruikers het artikel met anderen kunnen delen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt dit menu niet weergeven in de app. Zie Sociaal delen in AEM Mobile-apps.

Distributie in China inschakelen Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer uw bedrijf het China Addendum heeft ondertekend om toe te staan dat inhoud wordt gedistribueerd in China. Zie Inhoudsdistributie in China inschakelen.

Merkafbeelding Geef een JPG- of PNG-afbeelding op die wordt weergegeven in het app-menu en op de bestemmingspagina's van de gedeelde artikelen. Voor optimale resultaten kunt u het beste een transparante PNG-afbeelding met een breedte of hoogte van 800 pixels uploaden.

 

 

Merkafbeelding in het app-menu
Merkafbeelding in het app-menu

Instellingen voor winkel

Gebruik het tabblad Instellingen voor winkel om platformspecifieke informatie voor de iTunes App Store, Google Play Store en Windows Store op te geven.

Gedeeld geheim voor iTunes Connect Als uw iOS-app iTunes-abonnementen bevat, moet u in de projectinstellingen de gedeelde geheime informatie opgegeven. U kunt de gedeelde geheime informatie in iTunes Connect kopiëren. Gebruik hetzelfde gedeelde geheim voor alle iOS-apps in uw bedrijfsaccount. Zie Publicatiehandleiding voor iOS voor AEM Mobile voor meer informatie.

URL voor de iTunes-app Deze URL wordt gebruikt in de workflow voor sociaal delen. Ontvangers met wie de app wordt gedeeld, kunnen dan de app downloaden als deze niet is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat u deze URL opgeeft zodat ontvangers op een koppeling kunnen tikken om uw app te downloaden of te openen.

U kunt de URL voor de iTunes-app zelfs verkrijgen als Apple de app nog niet heeft goedgekeurd. Klik in iTunes Connect op de app en gebruik de koppeling View in App Store of klik met de rechtermuisknop op de app en kies Copy Link Address.

Gedeeld geheim voor Google Play Als uw Android-app aankopen in de app biedt, moet u in de projectinstellingen de gedeelde geheime informatie opgeven. Het gedeelde geheim wordt ook wel een 'licentiesleutel' genoemd. U kunt de gedeelde geheime informatie kopiëren in de ontwikkelaarsconsole van Google Play. Zie de Publicatiehandleiding voor Android voor AEM Mobile voor meer informatie.

URL van de Google Play-app Geef de URL van de Google Play-app op om de ervaring voor sociaal delen op Android-apparaten te verbeteren zodra sociaal delen wordt ondersteund.

Identiteitsnaam van Windows-hoofdpakket Geef de identiteitsnaam van het Windows-hoofdpakket op voor de apps die u naar de Windows Store verzendt. Zie Publicatiehandleiding voor Windows voor AEM Mobile voor meer informatie.

URL van de Windows Store-app Geef de URL van de Windows Store-app op om de ervaring voor sociaal delen op Windows-apparaten te verbeteren zodra sociaal delen wordt ondersteund.

Inhoudsinstellingen

Standaardwaarden voor collecties Wanneer u een collectie publiceert, wordt de product-id die u hebt opgegeven, toegevoegd aan het deelvenster Producten en abonnementen. Gebruik instelling Standaardwaarden voor collecties om te bepalen of het product dat is gekoppeld aan de collectie standaard is ingesteld op Gratis, Machtiging verplicht of Beperkt. Gratis collecties zijn beschikbaar voor alle gebruikers, ongeacht de artikelinstellingen. Collecties waarvoor de gebruiker is gemachtigd, worden weergegeven in de app, maar gemeten of beveiligde artikelen bevatten een paywall, zodat gebruikers wordt gevraagd zich aan te melden of een aankoop te doen. Zie Paywalls en voorvertoningen van artikelen in AEM Mobile-apps. Beperkte collecties zijn verborgen totdat de gebruiker zich aanmeldt om toegang te krijgen. Zie Beperkte collecties in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

U kunt de sectie Producten en abonnementen van de Portal gebruiken om de instelling Producttype te bewerken.

Voorvertoning van artikelen inschakelen Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers een voorvertoningen kunnen bekijken van artikelen in een collectie waarvoor machtiging verplicht is. Bewerk de eigenschappen voor elk artikel om te bepalen of het artikel Gratis, Gemeten of Beveiligd. Als de gebruiker niet bij de collectie is aangemeld of deze heeft aangeschaft, worden de beveiligde artikelen in collecties met machtiging verborgen achter een paywall. Als de artikelen echter zijn ingesteld op Gemeten, kunnen gebruikers zonder machtiging een voorvertoning van artikelen weergeven totdat ze de drempel hebben bereikt die u opgeeft. Gebruikers kunnen gratis artikelen zelfs weergeven als Voorvertoning van artikelen inschakelen niet is geselecteerd.

Als de collectie gratis is, zijn alle artikelen in die collectie ook gratis, zelfs als ze zijn ingesteld op Gemeten of Beveiligd.

Zie Paywalls en voorvertoningen van artikelen in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

In dit voorbeeld kunnen gebruikers tot 4 gemeten artikelen per dag voorvertonen in collecties met machtiging.

Met de instelling Artikeldrempel kunnen uw gebruikers binnen de opgegeven tijd het opgegeven aantal artikelen dat is gemarkeerd als “Gemeten”, downloaden en weergeven wanneer ze een voorvertoning weergeven van artikelen in een collectie waarvoor machtiging verplicht is. Nadat een gebruiker de limiet heeft bereikt die is opgegeven bij Artikeldrempel, wordt een paywallbericht weergegeven wanneer de gebruiker naar gemeten artikelen bladert. Wanneer de opgegeven drempeltijd bij Begintijd is verstreken, kunnen gebruikers de gemeten artikelen opnieuw weergeven. De drempel is van toepassing op gemeten artikelen in de app en niet alleen in een collectie.

Als de gebruikers door artikelen vegen zonder een artikel een bepaalde periode weer te geven, tellen de artikelen niet meer voor de drempel. De drempel wordt alleen bereikt nadat de gebruiker een artikel een bepaalde periode, de zogenaamde verblijfstijd, heeft weergegeven. De verblijfstijd is voor tablets 25 seconden en voor telefoons 15 seconden.

Paywallpagina
Het beveiligde artikel in een niet-gratis collectie is verborgen achter een paywall.

Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen Als deze optie is geselecteerd, wordt de optie 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen' in de artikeleigenschappen standaard geselecteerd voor alle nieuwe artikelen. U kunt deze standaardinstelling overschrijven bij de artikeleigenschappen. Deze projectinstelling heeft geen effect op bestaande artikelen.

U kunt de mogelijkheid om inhoud te zoeken verbeteren door de functie voor zoeken in uw app in te schakelen. Wanneer u indexering voor zoeken inschakelt, worden de metagegevens van artikelen geïndexeerd als u artikelen maakt.

Houd er rekening mee dat als u indexering voor zoeken inschakelt, u deze optie niet kunt uitschakelen bij de projectinstellingen. De metagegevens van artikelen worden nog steeds geïndexeerd. U kunt de zoekoptie echter uitschakelen in de productie- of preflight-app.

Geef aan of u zoeken in de app beschikbaar wilt stellen in uw productie- of aangepaste preflight-apps. Als u zoeken in uw app inschakelt, wordt in het menu van de app de optie Zoeken weergegeven.

 

Als u zoeken in uw app wilt inschakelen, moet u de app opnieuw maken. Selecteer hiervoor de app, klik op het bewerkingspictogram en klik vervolgens op Verzenden.

Als u zoeken in de app voor uw productie-apps inschakelt, kunnen uw gebruikers vervolgens zoekopdrachten uitvoeren op basis van metagegevens van gepubliceerde artikelen, zoals artikelen van een specifieke auteur of alle artikelen met dezelfde bedrijfsnaam zoeken. Als een metagegevensveld de zoektekenreeks bevat, wordt het artikel in de resultatenlijst weergegeven.

Geef de standaardtaal voor uw zoekopdracht op. U kunt afzonderlijke artikelen bewerken om de instelling van de standaardtaal te overschrijven. Een artikel wordt alleen bij de zoekresultaten weergegeven als de taalinstelling van het artikel overeenkomt met de standaardtaalinstelling. Artikelen die als Spaans zijn geïndexeerd, worden bijvoorbeeld niet weergegeven in de zoekresultaten als Frans de standaardtaal is.

Zoeken omvat alle openbare eigenschappen waarvoor tekstvelden bestaan, zoals Titel van het artikel, Auteur, Samenvatting en Afdeling. Deze functie omvat geen interne eigenschappen, zoals Naam van artikel of Interne trefwoorden. Daarnaast omvat deze optie geen selectie-items zoals Gemeten (voor Artikeltoegang) of Hoog (voor Belang van artikel).

Beperkte inhoud wordt verborgen in de zoekresultaten, tenzij de gebruiker is aangemeld en toegang heeft tot de beperkte inhoud. Artikelen uit een collectie die is ingesteld als 'Gemachtigd' of 'Gratis' worden wel weergegeven in de zoekresultaten. Gratis artikelen worden altijd weergegeven in de zoekresultaten. In collecties die zijn ingesteld als Beperkt, Alles beveiligd of Gemeten (niet gratis), worden artikelen verborgen in de zoekresultaten, tenzij gebruikers zijn gemachtigd voor die artikelen.

In dit voorbeeld heeft een zoekopdracht naar 'Simon' geleid tot vier artikelen die door een auteur met de naam Simon zijn geschreven.

Houd rekening met de volgende problemen als u de zoekfunctie toevoegt:

 • De zoekfunctie maakt op dit moment geen onderscheid tussen inhoud die alleen voor telefoons of alleen voor tablets beschikbaar is. Mogelijk bevatten de zoekresultaten tabletinhoud, zelfs als het verzoek is verzonden via een telefoonartikel.
 • Op dit moment wordt de weergave van kaarten in zoekresultaten bepaald door de standaardlay-out in de sectie Lay-outsjablonen van de Portal.
 • Zoeken in de app biedt geen ondersteuning voor de inhoud van HTML-artikelen.

 

Toegang

Gebruik dit tabblad om machtiging en aangepaste verificatie in uw app in te stellen. Zie Machtiging in AEM Mobile-apps en Aangepaste verificatie in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Analyse

Rapportsuite Geef een unieke rapportsuitenaam voor uw app op. U kunt het beste een omgekeerde DNS-indeling gebruiken, zoals com.mijnbedrijf.mijnapp. Zie Analyse voor AEM Mobile voor meer informatie.

Navigatie in app

U kunt één collectie op het hoogste niveau gebruiken voor telefoons en tablets of afzonderlijke collecties op het standaardniveau voor tablets en telefoons maken.

Maak afzonderlijke collecties op het standaardniveau voor tablets en telefoons als u het volgende wilt doen:

 • Een andere set collecties of artikelen gebruiken voor telefoons en tablets.
 • Verschillende artikelen met een vaste lay-out voor telefoons (zoals artikelen van 1136 x 640) en tablets (zoals artikelen van 1024 x 768) gebruiken. Het uploaden van meerdere uitvoeringen van artikelbestanden binnen elk artikel wordt nog niet ondersteund. U moet daarom afzonderlijke artikelversies voor telefoons en tablets maken en deze toevoegen aan verschillende collecties.

Houd er rekening mee dat u meerdere lay-outs binnen een lay-out kunt maken. Met lay-outuitvoeringen is het niet langer nodig om twee collecties op hoofdniveau te maken om verschillende lay-outs voor tablets en telefoons toe te passen. Kaarten en lay-outs maken: Lay-outuitvoeringen.

Op dit moment kunt u deze projectinstelling niet bewerken om te schakelen tussen 1 en 2 collecties op het hoogste niveau.

1 collectie op het hoogste niveau 2 collecties op het hoogste niveau
 • Een collectie voor zowel tablets als telefoons.
 • De inhoud moet hetzelfde zijn op verschillende apparaten.
 • Kan verschillende inhoud bieden voor tablets en telefoons.
 • Vereist in eerste instantie meer werk, maar biedt flexibiliteit om verschillende inhoud voor telefoons en tablets te leveren.
 • Beperkt de functionaliteit voor sociaal delen.
Collectie

Opmerking:

Als u twee collecties op het hoogste niveau gebruikt in uw project, wordt de workflow voor sociaal delen beperkt. Gebruikers op mobiele apparaten kunnen alleen op een koppeling tikken om een artikel in de app te openen als het project één collectie op het hoogste niveau bevat.

Project verbergen

U kunt ongebruikte projecten verbergen om te voorkomen dat de on-demandportal onoverzichtelijk wordt. Een hoofdbeheerder of een gebruiker met de machtiging “Project en gebruikers beheren” kan een project verbergen. Wanneer een projectbeheerder een project als verborgen markeert, wordt het project standaard niet weergegeven in de Portal-gebruikersinterface voor gebruikers die toegang hebben tot het project.

Gebruikers kunnen een schakelknop gebruiken om projecten die zijn gemarkeerd als verborgen, weer te geven of te verbergen. Verborgen projecten worden grijs weergegeven.

Alle functies, zoals publiceren en machtiging, zijn nog steeds beschikbaar in een verborgen project.

Projectinstellingen bewerken

U kunt op elk gewenst moment de projectinstellingen bewerken door het project te selecteren en op Project bewerken te klikken. Voor het bewerken van een project hebt u de machtiging 'Projecten en gebruikers beheren' nodig.

Houd er rekening met dat u bepaalde projectinstellingen, zoals de naam van de rapportsuite of de optie voor collecties op het hoogste navigatieniveau, niet kunt bewerken.

Nadat u de projectinstellingen hebt bewerkt, is het niet nodig om de apps die u hebt gemaakt, bij te werken. Als u bijvoorbeeld Voorvertoning van artikel of Directe machtiging inschakelt, worden de wijzigingen vrijwel direct in uw bestaande app weergegeven.