Documenten verzenden ter online ondertekening

U kunt documenten of overeenkomsten door anderen laten ondertekenen met de service Vragen om handtekeningen. Deze service is afhankelijk van de cloudservices van Adobe Acrobat Sign.

Een foutbericht zoals "Aanvraagentiteit te groot" of "Serverfout" is doorgaans het resultaat van een aanvraag waarbij er te veel cookiegegevens aan de Adobe-servers worden geleverd.

U kunt dit corrigeren door de browsercookies te wissen en het opnieuw proberen.

Ondersteunde bestandstypen voor ondertekening

Naast PDF-bestanden kunt u ook de volgende typen bestanden verzenden ter ondertekening: Microsoft Office-bestanden, verschillende afbeeldingsbestanden, HTML-bestanden en tekstbestanden. De volgende bestandstypen worden ondersteund: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG en PNG.

Opmerking:

Voltooi de bewerkingen voordat u de documenten ter ondertekening verstuurt. De ondertekende overeenkomst wordt gecertificeerd door Acrobat Sign. Als een ondertekende overeenkomst wordt bewerkt, verliest de certificering zijn geldigheid.

Documenten verzenden ter ondertekening

  1. Meld u aan bij Acrobat Web op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

  2. Klik in de navigatiebalk boven in het scherm op Ondertekenen > Vraag handtekening.

    Vragen om handtekeningen

  3. Ga als volgt te werk op de startpagina van Vragen om handtekeningen:

    1. Typ de e-mailadressen van ontvangers in het veld Ontvangers.
      (Optioneel) Klik op Mij toevoegen als u als ondertekenaar voor het document wilt worden opgenomen.
    2. Wijzig de standaardtekst in het Bericht-gebied naar wens.
      (Optioneel) Als u meer mensen wilt toevoegen ter informatie, klikt u op de knop Cc tonen om hun e-mailadressen toe te voegen aan de Cc-lijst.
    3. (Optioneel) Selecteer Wachtwoordbeveiliging als u wilt dat ontvangers een wachtwoord moeten invoeren om het ondertekende PDF-bestand te openen en te bekijken.
    4. (Optioneel) Selecteer Herinnering instellen om de frequentie in te stellen voor de herinneringen die moeten worden verzonden totdat de overeenkomst is voltooid.
    5. Klik op Bestanden toevoegen en blader en selecteer vervolgens het document.
    Opties voor Verzenden ter ondertekening

    A. E-mailadres van ontvanger B. Bericht C. Wachtwoordbeveiliging instellen D. Deadline voor voltooiing E. Herinnering instellen F. Bestanden toevoegen G. Voorvertoning en velden toevoegen 

    Opmerking:

    Klik op het pictogram Meer info  voor een gedetailleerde beschrijving van deze opties.

  4. Klik op Volgende.

    U kunt nu de velden aan het document toevoegen die de ondertekenaars moeten invullen of ondertekenen.

    Opmerking: Als u meerdere documenten hebt toegevoegd, worden de documenten geconverteerd naar PDF en gecombineerd in één bestand. Het gecombineerde bestand wordt geopend, zodat u de juiste velden kunt toevoegen.

  5. De pagina 'Locatie voor invullen en ondertekenen aangeven' wordt weergegeven. Als u een eenvoudig formulier verzendt, ziet u de vereenvoudigde modus. Anders wordt de geavanceerde modus weergegeven.

    • Vereenvoudigde modus
      In deze modus kunt u eenvoudige authoring uitvoeren en velden toewijzen aan meerdere ontvangers. Als u een ondertekenaar selecteert in het rechterdeelvenster en velden toevoegt aan het formulier, worden de velden toegewezen aan de ondertekenaar. Dat wil zeggen dat de ondertekenaar deze velden kan invullen en het formulier kan ondertekenen. Als u een handtekening of een ander veld wilt plaatsen, klikt u op de gewenste locatie in het document en stelt u de veldeigenschappen in via het contextmenu.
    Locatie voor invullen en ondertekening aangeven in de vereenvoudigde modus

    U kunt de toegewezen persoon van elk veld veranderen met behulp van de zwevende werkbalk. Dankzij de aan de ondertekenaars toegewezen kleuren kunt u gemakkelijk de velden voor de verschillende ondertekenaars onderscheiden.

    Zwevende werkbalk
    Zwevende werkbalk

    Ondertekenaar kiezen
    Ondertekenaar kiezen

    Meer velden weergeven
    Het veldtype kiezen

    • Geavanceerde modus
      Klik op Schakelen naar geavanceerde modus om de onderstaande opties weer te geven. Klik op de knop  om de gedetecteerde formuliervelden in het PDF-document te plaatsen. U kunt ook velden vanuit de tabbladen in het rechtervenster naar de gewenste locatie in het document slepen.
    Handtekeningvelden toevoegen aan het document


    Voor meer informatie over het toevoegen van formuliervelden raadpleegt u Overeenkomstvelden vooraf invullen en formuliervelden toewijzen aan ontvangers.

    Opmerking:

    U kunt schakelen tussen de vereenvoudigde en de geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars. Klik op Schakelen naar de vereenvoudigde modus in het rechterdeelvenster om van modus te veranderen.

  6. Wanneer u alle gewenste velden in het document hebt geplaatst, klikt u op Verzenden. Eerst wordt een bevestiging weergegeven en daarna een voorvertoning van de verzonden overeenkomst. In het rechterdeelvenster van de voorvertoning kunt u het volgende doen:

    • De status van de overeenkomst weergeven.
    • Een herinnering instellen voor uzelf of de ontvanger.
    • De overeenkomst annuleren.
    • De PDF-overeenkomst downloaden.
    • Auditrapport downloaden.
    • Overeenkomst verbergen.
    • U kunt een overeenkomst delen zodat andere gebruikers de overeenkomst en de status ervan kunnen bekijken en openen met hun Acrobat Sign-account.
    • Opmerkingen toevoegen.
    • Afzonderlijke bestanden downloaden als de overeenkomst meerdere bestanden bevat.
    • De tijdstempel van elke activiteit weergeven door te klikken op de pijltoets () om de lijst uit te vouwen.
    Bevestiging dat document is verzonden

    Een kopie van de verzonden overeenkomst wordt ook opgeslagen in uw Adobe Document Cloud-account. In de sectie Recent onder aan het scherm Start ziet u een lijst met alle overeenkomsten die u onlangs hebt gemaakt. Als u de lijst met al uw overeenkomsten wilt zien, kunt u ook eerst op Documenten in de bovenste menubalk en vervolgens op Alle overeenkomsten klikken.

Overeenkomsten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden

Naast het bestaande dashboard Acrobat Sign Beheren kunt u ook de nieuwe Adobe Acrobat-webinterface gebruiken om uw overeenkomsten en sjablonen bij te houden en te beheren.

  1. Klik in de bovenste menubalk op Documenten > Alle overeenkomsten. Alle overeenkomsten worden weergegeven, evenals de volgende informatie:

    • Ontvangers: de namen van de ontvangers worden weergegeven.
    • Afzender: de naam van de afzender van de ontvangers wordt getoond.
    • Titel: de naam van de overeenkomst die ter ondertekening is verzonden.
    • Status: aantal personen dat de overeenkomst heeft voltooid.
    • Gewijzigd: het tijdstempel van de laatste activiteit die is uitgevoerd voor de overeenkomst.
    Verzonden overeenkomsten bijhouden

    A. Alle Sign-overeenkomsten B. Overeenkomsten weergeven op status C. Sjablonen weergeven 

    B. Overeenkomsten weergeven op status: de overeenkomsten worden getoond op basis van de laatst gewijzigde datum. Als u de overeenkomsten wilt weergeven op basis van hun huidige status, klikt u op de gewenste status: In behandeling, Wachtend op u, Voltooid, Geannuleerd, Verlopen, Gearchiveerd of Concept.

    Filteren op Sign-overeenkomsten of sjablonen

    C. Sjablonen weergeven: als u de Sign-sjablonen wilt bekijken, klikt u op Sjablonen.

  2. Selecteer de overeenkomst om meer details weer te geven. Er verschijnt dan een miniatuur van de overeenkomst in het rechtervenster. U kunt elk van de volgende handelingen uitvoeren:

    • De status van de overeenkomst weergeven.
    • De overeenkomst openen.
    • Herinnering instellen voor de ontvangers of voor uzelf.
    • Overeenkomst Annuleren.
    • De PDF downloaden van de overeenkomst.
    • Auditrapport downloaden.
    • Overeenkomst verbergen.
    • U kunt een kopie van de overeenkomst delen.
    • Persoonlijke   notities toevoegen.
    • Afzonderlijke bestanden downloaden als de overeenkomst meerdere bestanden bevat.
    • De activiteit weergeven door te klikken op de pijltoets () om de lijst uit te vouwen.
    Overeenkomstdetails weergeven

Als u wilt schakelen van de weergave voor Adobe Acrobat-overeenkomsten en -sjablonen naar de Acrobat Sign-weergave (of andersom), gebruikt u de voorkeuren vanuit de Adobe Acrobat-instellingen zoals hieronder vermeld.

  1. Klik op de startpagina van Adobe Acrobat op uw profiel en vervolgens op Instellingen.

    Profielinstellingen

  2. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen van Document Cloud de optie Acrobat Sign Beheren gebruiken en klik op Opslaan.

    De optie Adobe Sign Beheren gebruiken

  3. Klik in de bovenste menubalk op Documenten > Alle overeenkomsten. Het dashboard Acrobat Sign Beheren wordt weergegeven.

    Status van overeenkomsten die ter ondertekening zijn verzonden

    U kunt het volgende doen vanuit het dashboard:

    • Overeenkomsten beheren en transactiespecifieke informatie ophalen
    • De status van uw overeenkomsten bekijken
    • De audittrail van een overeenkomst bekijken
    • Een ondertekend exemplaar van een overeenkomst uploaden
    • Een overeenkomst annuleren

Gerelateerde informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account