U kunt een snel koppeling naar een PDF-document delen met andere gebruikers zodat deze het kunnen reviseren. Het document dat als een koppeling wordt gedeeld kan in elke browser en op elk apparaat worden geopend. Het document wordt veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud.

De ontvangers ontvangen een e-mail met een koppeling en kunnen op de koppeling klikken om het document in een browser te bekijken. Ze hoeven zich niet aan te melden.

Opmerking:

Zie Een online PDF-revisie starten om revisies voor uw PDF-documenten in te stellen.

PDF's delen

 1. Meld u in het startscherm van Adobe Document Cloud op https://documentcloud.adobe.com aan met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Klik op Bestanden in de zijbalk van het startscherm van Adobe Document Cloud. Alle bestanden die in uw Adobe Document Cloud-account zijn opgeslagen, worden weergegeven.

 3. Selecteer een bestand dat u wilt delen en klik op Delen in het rechtervenster. Het dialoogvenster Delen wordt weergegeven.

  Bestand selecteren om te delen

  Opmerking:

  Als u rechtsboven in het venster geen opties voor delen ziet, klikt u op de knop Delen rechtsboven in het venster.

 4. Als u meer bestanden wilt toevoegen, klikt u op Bestanden toevoegen en bladert u naar en selecteert u de gewenste bestanden.

 5. Deel het bestand op een van de volgende manieren:

Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld met een persoonlijke koppeling naar bepaalde personen.

 1. Klik op Personen uitnodigen. Typ of kies het e-mailadres van de gewenste ontvanger.

 2. De velden Onderwerp en Bericht zijn hetzelfde als de velden voor het verzenden van een e-mail. Ook ontvangers krijgen dezelfde velden te zien. Voer de gewenste gegevens in.

 3. Schakel de optie Opmerkingen voor revisie toestaan in en klik op Verzenden. De ontvangers ontvangen een e-mail met de mededeling dat het bestand met ze is gedeeld.

  Voer de gewenste gegevens in en klik op Verzenden.

Als u een openbare of anonieme koppeling maakt, heeft iedereen die op de koppeling klikt toegang tot de bestanden. Bovendien zijn gedetailleerde bijhoudgegevens niet beschikbaar voor bestanden die via een openbare koppeling zijn gedeeld.

 1. Klik op Een koppeling ophalen.

 2. Schakel de optie Opmerkingen voor revisie toestaan uit en klik op Koppeling maken. De geselecteerde bestanden worden geüpload naar Adobe Document Cloud en er wordt een openbare koppeling gemaakt.

  Koppeling ophalen en maken
 3. Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling met de ontvangers in een e-mail.

De ervaring van ontvangers

De ontvangers ontvangen een e-mail met de mededeling dat het bestand met ze is gedeeld. De e-mail bevat de knop Weergeven en een koppeling naar het gedeelde document. Als ze op de koppeling of knop klikken, wordt het document in een browser geopend. De ontvangers kunnen het document, indien noodzakelijk, ook downloaden.

 Zie de onderstaande schermafbeelding voor een voorbeeld van de e-mailkennisgeving die een ontvanger krijgt.  

Ontvangen koppeling in e-mail
De e-mailkennisgeving met een koppeling naar het gedeelde document

Gedeelde bestanden bijhouden

Als de ontvanger het bestand weergeeft, ontvangt u een melding in Adobe Document Cloud en een e-mail. Ga als volgt te werk als u alle bestanden wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor weergave:

 1. Klik op Ter weergave in de zijbalk van het scherm Start van Adobe Document Cloud. Alle bestanden die voor weergave zijn gedeeld, worden weergegeven, evenals de volgende informatie:

  • Naam:de naam van het bestand dat voor weergave is gedeeld.
  • Verzonden/Ontvangen: de tijdstempel van het moment waarop het bestand voor weergave is verzonden of ontvangen.
  • Eigenaar: de naam van de persoon die het bestand heeft verzonden.
  • Status: toont het aantal personen dat het bestand heeft weergegeven.
  Bewerkingen voor gedeelde bestanden
 2. Selecteer een bestand om de details ervan weer te geven. In het rechtervenster kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Het bestand met meer ontvangers delen. Vouw de lijst met ontvangers uit. Klik op Ontvangers toevoegen, voer het e-mailadres in van de ontvanger met wie u het bestand wilt delen en klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.
  • De activiteit en de tijdstempel van het gedeelde bestand weergeven. Vouw Activiteit uit om gegevens als Verzonden aan, Weergegeven door en Gedownload door de ontvangers weer te geven.
  • Delen van koppeling opheffen als u wilt voorkomen dat iemand anders het bestand weergeeft of downloadt.
  • Koppeling voor delen kopiëren om de koppeling te kopiëren en te delen met andere ontvangers.
  • U kunt het bestand Downloaden om het op te slaan op uw lokale computer.
  • Koppeling verwijderen om het bestand definitief te verwijderen uit Adobe Document Cloud.
  Details van het gedeelde bestand

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid