Opmerking:

In de Elements Organizer 14 is deze functie vervangen door de functie Bulksgewijs importeren

Media importeren door te zoeken

U kunt foto's en video's snel vinden door te zoeken. Importeren door te zoeken maakt het u gemakkelijker naar media te zoeken in specifieke locaties op uw computer. Bij het zoeken naar mediabestanden kunt u zoekcriteria opgeven, zo kunt u bestanden kunt uitsluiten die kleiner zijn dan een bepaalde bestandsgrootte, bijvoorbeeld 100 kB.

Importeren door te zoeken bespaart u veel tijd, omdat u systeem- en programmamappen kunt overslaan. U kunt vervolgens mappen van uw vaste schijf importeren naar de Organizer.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Importeren. Selecteer Door te zoeken.
  • Kies Bestand >  Foto's en video's ophalen > Door te zoeken.
 2. Selecteer een optie in het menu Zoeken in.
 3. Selecteer opties om de zoekopdracht te beperken:

  Systeem- en programmamappen uitsluiten

  Hiermee sluit u mappen uit van de zoekopdracht omdat het onwaarschijnlijk is dat de mediabestanden hierin staan.

  Bestanden uitsluiten die kleiner zijn dan

  Hiermee worden bestanden opgenomen die groot genoeg zijn voor foto's met volledige resolutie. Geef een minimale bestandsgrootte in kilobytes op in het tekstvak kB.

  Opmerking: Verwisselbare media (zoals cd's en dvd's) en netwerkstations worden standaard niet doorzocht.

 4. Klik op Zoeken. De zoekopdracht kan enige tijd in beslag nemen. Klik op Zoeken stoppen als u het zoeken wilt stoppen.

  De zoekopdracht retourneert alle mappen die foto's en videobestanden bevatten.

 5. Klik in de zoekresultaten op een map om deze te selecteren. Als u meerdere mappen wilt selecteren, drukt u op Ctrl (Win) of Cmd (Mac OS) en klikt u op een andere mapnaam. U kunt de items in een map voorvertonen door in de lijst op de mapnaam te klikken.

 6. (Optioneel) Selecteer Rode ogen automatisch corrigeren als u rode ogen tijdens het importeren naar de Elements Organizer wilt laten corrigeren.

 7. Klik op Mappen importeren. De foto's worden weergegeven in de weergave Media.

  Opmerking:

  Als aan de foto's die u hebt geïmporteerd tags zijn gekoppeld, verschijnt het dialoogvenster Bijgevoegde tags importeren.

Gecontroleerde mappen gebruiken

De Elements Organizer detecteert automatisch de mediabestanden die aan een gecontroleerde map worden toegevoegd. Standaard worden de volgende mappen gecontroleerd

 • Mijn afbeeldingen
 • Cloud-services zoals Dropbox en One Drive: De Elements Organizer volgt de mappen van deze services op uw bureaublad en importeert de mediabestanden automatisch.

U kunt meer mappen aan de lijst met gecontroleerde mappen van de Elements Organizer toevoegen.

U kunt ervoor kiezen om mediabestanden die aan een gecontroleerde map worden toegevoegd, automatisch te laten toevoegen aan een catalogus. U kunt ook een aanwijzing laten weergeven voordat nieuwe mediabestanden aan een catalogus worden toegevoegd. Klik bij deze aanwijzing op Ja om de mediabestanden aan de catalogus toe te voegen of op Nee om ze niet toe te voegen. Of mediabestanden nu wel of niet worden overgebracht naar de Elements Organizer, ze blijven in hun mappen staan tenzij u ze verwijdert.

Mappen toevoegen aan de lijst met gecontroleerde mappen

 1. Kies Bestand > Mappen controleren.

 2. Klik op Toevoegen en blader naar de gewenste map.

 3. Selecteer de map en klik op OK. De naam van de map wordt nu weergegeven in de lijst Te controleren mappen.

Opmerking:

Als u snel gecontroleerde mappen wilt toevoegen, klikt u in het deelvenster Mijn mappen met de rechtermuisknop op een map en kiest u Toevoegen aan gecontroleerde mappen.

De instellingen voor Mappen controleren wijzigen

 1. Kies Bestand > Mappen controleren.

 2. Kies een van de volgende opties:
  • Mappen en submappen controleren om te zien of er nieuwe bestanden zijn: Schakel dit selectievakje in om de functie voor gecontroleerde mappen te activeren.
  • Waarschuwing weergeven: Kies deze optie als u wilt bepalen of bestanden al dan niet aan de catalogus worden toegevoegd.
  • Bestanden automatisch aan de Elements Organizer toevoegen: Als u mediabestanden wilt toevoegen aan uw catalogus zodra ze zijn gevonden.

Naar bestanden op uw computer bladeren

 1. Selecteer Bestand > Foto's en video's ophalen > Uit bestanden en mappen in het menu in de Elements Organizer.

 2. Navigeer in het dialoogvenster naar de map met de bestanden die u naar de Elements Organizer wilt brengen. Gebruik het menu Zoeken in en de andere navigatiefuncties boven en links in het scherm.

 3. Plaats de aanwijzer boven een bestand om informatie over de foto weer te geven, of selecteer deze zodat een voorvertoning wordt weergegeven. De voorvertoning van een foto wordt op een Mac OS in de Finder weergegeven.

  Opmerking:

  RAW-bestanden worden niet als een voorvertoning weergegeven in Windows Vista en Win 7.

 4. Als u foto's wilt selecteren, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u één mediabestand wilt ophalen, selecteert u het gewenste bestand.
  • Als u meerdere mediabestanden wilt ophalen, klikt u terwijl u de toets Ctrl of Cmd ingedrukt houdt om de gewenste bestanden te selecteren. Of u klikt op het eerste bestand en u klikt vervolgens, terwijl u de toets Shift ingedrukt houdt, op het laatste gewenste bestand in de lijst.
  • Als u alle mediabestanden in een map wilt ophalen, navigeert u één niveau omhoog vanaf het huidige niveau in het dialoogvenster Foto's en video's ophalen uit bestanden en mappen en selecteert u de gewenste map. Als u foto's wilt ophalen vanuit submappen binnen de map, selecteert u Foto's uit submappen ophalen.

  Opmerking:

  U kunt een PDF-bestand of een Photoshop Elements-project als een PSE-bestand importeren. De tekst in geïmporteerde PDF-bestanden wordt onderdeel van de afbeelding (u kunt de tekst niet bewerken).

 5. Bestandspecifieke importopties instellen:

  Rode ogen automatisch corrigeren

  Hiermee corrigeert u tijdens het downloaden rode ogen in de bestanden.

  Automatisch fotostapels voorstellen

  Hiermee worden fotostapels voorgesteld op basis van datum en visuele overeenkomst.

 6. Klik op Media ophalen. De mediabestanden worden weergegeven in de Elements Organizer.

Bestanden uit bepaalde mappen toevoegen

 1. Selecteer de maplocatie in het menu Importeren > Mijn mappen in de Elements Organizer.

  Links in de weergave Media wordt een deelvenster met de maphiërarchie geopend.

 2. Blader in dit deelvenster naar de map met de bestanden die u wilt importeren.
 3. Klik met de rechtermuisknop of houd Control ingedrukt en klik op de map, en selecteer Media importeren.

  In het dialoogvenster Media ophalen kunt u zien of er bestanden zijn geïmporteerd.

 4. Klik op OK.

Als er bestanden zijn geïmporteerd, ziet u dat het pictogram van de map verandert van een niet-beheerde map  in het pictogram van een beheerde map.

Voorvertoningsbestanden

Wanneer u foto's importeert vanaf een verwisselbaar station, cd/dvd of netwerk, kunt u de originele foto's met de volledige resolutie naar uw computer downloaden (standaardinstelling) of u kunt kopieën van de originele foto's met een lage resolutie (voorvertoningsbestanden) downloaden. Voorvertoningsbestanden worden in uw catalogus weergegeven als ruimtebesparende kopieën van de originele foto's met een hoge resolutie. Als u een bewerking uitvoert waarvoor u de originele foto nodig hebt, wordt u gevraagd de schijf in te voeren die de originele foto bevat. U kunt dan beslissen of u het voorvertoningsbestand wilt gebruiken of een kopie met volledige resolutie van de foto wilt overbrengen.

Als u voorvertoningsbestanden wilt gebruiken, moet u een naam van een offlinevolume toewijzen aan de cd of dvd met de originele bestanden. Zorg dat u de naam van het offlinevolume op de cd of dvd schrijft. Als de Elements Organizer dan om de hoofdschijf vraagt (met verwijzing naar de naam), kunt u de juiste schijf plaatsen.

De grootte voor voorvertoningsbestanden instellen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Bestanden in de Elements Organizer (Windows). Selecteer Adobe Elements Organizer 11 > Voorkeuren > Bestanden in Mac OS.

 2. Kies onder Offlinevolumes de pixeldimensies voor de voorvertoningsbestanden. In de meeste gevallen zijn de afmetingen 640 x 480 voldoende. Gebruik kleinere afmetingen als u ruimte op de computer wilt besparen of gebruik grotere afmetingen voor een betere weergavekwaliteit.

Foto's ophalen van een cd of dvd

U kunt foto's van een cd of dvd naar uw vaste schijf en naar de Elements Organizer kopiëren. U kunt kopieën met een volledige resolutie maken als u foto's wilt bewerken, maar als u schijfruimte wilt besparen, kunt u ook kopieën met een lage resolutie maken, zogenaamde voorvertoningsbestanden.

 1. Selecteer Bestand >  Foto's en video's ophalen > Uit bestanden en mappen in de Elements Organizer.

 2. Navigeer naar uw cd- of dvd-station en selecteer de foto's die u wilt kopiëren.
 3. (Optioneel) Selecteer een van de volgende opties:

  Bestanden kopiëren tijdens importeren

  Hiermee maakt u een kopie met volledige resolutie van het bestand op de vaste schijf.

  Voorvertoningen genereren

  Hiermee maakt u een kopie met een lage resolutie van het bestand op de vaste schijf. Dit bespaart schijfruimte.

 4. (Optioneel) Als u een originele foto offline plaatst, typt u de volumenaam van de cd of dvd waarop de foto staat. Daarna schrijft u deze naam op de cd of dvd zelf. Dan kunt u de originele foto gemakkelijker vinden en downloaden als dat nodig is.
 5. (Optioneel) Selecteer Rode ogen automatisch corrigeren als u wilt dat de Elements Organizer 11 rode ogen corrigeert zodra de foto's zijn overgebracht naar de Elements Organizer.

  Opmerking:

  Deze optie is niet beschikbaar voor offline bestanden.

 6. (Optioneel) Selecteer Automatisch fotostapels voorstellen als u foto's die op elkaar lijken, wilt laten groeperen. U kunt vervolgens zelf beslissen of u dergelijke groepen al dan niet in stapels plaatst.

 7. Klik op Media ophalen om uw foto's over te brengen naar de Elements Organizer.

  Als de foto's trefwoordmetagegevens bevatten, verschijnt het dialoogvenster Bijgevoegde tags importeren.

Foto's ophalen van een video

U kunt frames uit uw digitale video's vastleggen als deze zijn opgeslagen in een bestandsindeling die in de Elements Organizer kan worden geopend, zoals .asf (alleen Windows), .avi, .mpeg, .mpg, .m1v en .wmv (alleen Windows). Vastgelegde foto's worden opgeslagen met de naam van het videobestand en een nummer (bijvoorbeeld videoclip01, videoclip02, enz.).

Opmerking:

Installeer de meest recente versies van standaardvideoprogramma's als QuickTime of Windows Media Player om foto's te kunnen maken van de meeste video-indelingen.

 1. Kies Bestand > Importeren > Frame van video in de Editor.

 2. In het dialoogvenster Frame van video klikt u op de knop Bladeren om te navigeren naar de video waarvan u niet-bewegende frames wilt ophalen. Klik vervolgens op Openen.

 3. Klik op Afspelen om de video te starten.

 4. Als u een frame van de video als een niet-bewegend beeld wilt ophalen, klikt u op de knop Frame selecteren of drukt u op de spatiebalk wanneer het frame op het scherm verschijnt. U kunt vooruit- en teruggaan in de video om extra frames vast te leggen.

  Opmerking:

  Bij sommige video-indelingen wordt terugspoelen of vooruitspoelen niet ondersteund. In dergelijke gevallen zijn de knoppen Terugspoelen  en Snel vooruit  niet beschikbaar.

 5. Als u alle gewenste frames hebt, klikt u op Gereed.

 6. Selecteer Bestand > Opslaan om elk beeldbestand in een map op uw computer op te slaan.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid