Handboek Annuleren

Media importeren uit bestanden en mappen

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Leer hoe u uw media kunt importeren uit bestanden en mappen in Elements Organizer.

U kunt foto's en video's van uw computer, een cd of dvd, een verwisselbaar station of netwerklocaties naar de Elements Organizer importeren om deze op verschillende manieren te beheren. U kunt bijvoorbeeld albums met de foto's maken of tags toewijzen aan de personen in de foto's.

Wanneer u een mediabestand uit een map importeert die op de harde schijf van uw computer staat, maakt Elements Organizer een koppeling naar het mediabestand in een catalogus. De originele afbeelding wordt alleen gekopieerd of verplaatst als u dat specifiek opgeeft. U kunt mediabestanden importeren van een cd, dvd of van apparaten als scanners, camera's, kaartlezers of telefoons. Standaard wordt in de Elements Organizer het mediabestand eerst naar een map op de vaste schijf gekopieerd en wordt vervolgens een koppeling naar die kopie gemaakt.

Opmerking:

Als u het oorspronkelijke bestand van de vaste schijf verwijdert, kunt u het bestand niet bewerken, ook al staat de miniatuur nog steeds in de catalogus.

Foto's en video's importeren uit mappen

 1. Klik in Elements Organizer op Importeren.

 2. Selecteer Uit bestanden en mappen om media uit een bepaald bestand of een bepaalde maplocatie te importeren. De maplocatie kan zich op uw computer, externe schijf, USB-stick of netwerklocatie bevinden.

  Opmerking:

  Een andere manier om media uit bestanden en mappen te importeren, is door Bestand > Foto's en video's ophalen > Uit bestanden en mappen te selecteren.

  Foto's en video's ophalen

 3. Selecteer de media in het dialoogvenster Foto's en video's ophalen uit bestanden en mappen.

 4. (Optioneel) Selecteer de gewenste opties:

  • Rode ogen automatisch corrigeren: hiermee corrigeert u tijdens het importeren rode ogen in de bestanden.
  • Automatisch fotostapels voorstellen: hiermee worden fotostapels voorgesteld op basis van datum en visuele overeenkomst.
  • Bestanden kopiëren tijdens importeren: hiermee maakt u kopieën van bestanden die vanaf een externe schijf worden geïmporteerd.
  • Voorvertoningen genereren: hiermee maakt u tijdens het importeren kopieën met een lage resolutie die voorvertoningsbestanden worden genoemd.

 5. Klik op Media ophalen.

 6. U kunt ook de trefwoordtags importeren die aan uw media zijn toegevoegd. Selecteer de tags die u wilt importeren en klik op OK.

  Opmerking:

  Nadat u media in Elements Organizer hebt geïmporteerd, selecteert u de mediabestanden en klikt u op Editor in het deelvenster taken om de foto of video in Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements te bewerken.

Aan mediabestanden gekoppelde tags importeren

Wanneer u mediabestanden ontvangt die trefwoordtags of trefwoordmetagegevens bevatten, kunt u deze samen met het mediabestand importeren. U kunt besluiten of u de bijgevoegde trefwoordtag wilt behouden, hernoemen of toewijzen aan een van uw eigen trefwoordtags. Als u een nieuwe trefwoordtag importeert, wordt deze weergegeven in het deelvenster Trefwoordtags en kunt u de tag toewijzen aan andere mediabestanden.

 1. Mediabestanden importeren in Elements Organizer. Zie voor meer informatie Foto's en video's importeren uit mappen.

  Opmerking:

  Als de mediabestanden tags of trefwoordmetagegevens bevatten, verschijnt het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de tags die u wilt importeren. De geselecteerde tags worden toegevoegd aan het deelvenster Trefwoordtags wanneer de mediabestanden worden geïmporteerd. Als er een sterretje (*) bij een tag staat, komt er al een tag met dezelfde naam voor in uw catalogus. De bestaande tag wordt aan de mediabestanden gekoppeld.
  • Klik op Geavanceerd voor extra opties.
 3. Als u Geavanceerd hebt geselecteerd, voert u een of meerdere van de volgende handelingen uit en klikt u op OK.

  • Selecteer de tags die u wilt importeren door te klikken op de vakjes naast de tagnamen. Als u een tag selecteert, worden de opties rechts van de tag actief.
  • Als u de naam wilt wijzigen van een tag die u importeert, selecteert u de tags die u wilt importeren door de selectievakjes naast de desbetreffende tagnamen in te schakelen. Klik op de knop rechts van de tag onder Importeren als nieuwe trefwoordtag met de naam en typ een naam in het tekstvak. De Elements Organizer voegt een tag met de nieuwe naam toe aan de catalogus en koppelt deze aan de geïmporteerde mediabestanden.
  • Als u een geïmporteerde tag wilt toewijzen aan een bestaande tag in uw catalogus, selecteert u de tags die u wilt importeren. Klik op de knop in de rechterkolom onder Een bestaande trefwoordtag gebruiken en kies een tag uit het pop-upmenu. De gekozen tagnaam wordt in plaats van de originele tagnaam gekoppeld aan de geïmporteerde mediabestanden.
  • Klik op Basisinstellingen herstellen als u de wijzigingen ongedaan wilt maken en terug wilt gaan naar het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren.
  Aanvullende opties voor het importeren van trefwoordtags

  Opmerking:

  Als er veel tags zijn gekoppeld aan de mediabestanden die u wilt importeren, wordt er een dialoogvenster weergegeven. U kunt kiezen u alle tags of geen tags wilt importeren. Als u liever individuele tags wilt selecteren om te importeren, sluit u het dialoogvenster en maakt u het importeren ongedaan door Bewerken > Ongedaan maken Media importeren te kiezen. U kunt het importeren ook ongedaan maken door de volledige importbatch te selecteren en deze te verwijderen uit de catalogus. Importeer de mediabestanden vervolgens opnieuw in kleinere batches.

Importeren van een camera of kaartlezer

U kunt mediabestanden van uw camera of kaartlezer gemakkelijk overbrengen en deze direct importeren in Elements Organizer.

 1. Sluit de camera of kaartlezer aan op de computer.

 2. In de Organizer-werkruimte selecteert u Importeren > Van camera of kaartlezer.

 3. Geef in het dialoogvenster Fotodownloader onder Bron de locatie op vanwaar u de foto's wilt kopiëren of importeren. Gebruik hiervoor het vervolgmenu Foto's ophalen van. Gebruik standaardinstellingen of stel de opties in in het gebied Importinstellingen.

  Het dialoogvenster Photo Downloader.
  Het dialoogvenster Photo Downloader.

 4. Selecteer Media ophalen.

 5. Als het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren wordt weergegeven, selecteert u de trefwoordtags die u wilt importeren en klikt u op OK.

 6. Klik op OK in het dialoogvenster Bestanden zijn gekopieerd.

  Opmerking:

  Als de Elements Organizer wordt gestart terwijl de foto's worden gekopieerd, klikt u op Ja in het dialoogvenster Bestanden zijn gekopieerd.

Bestandsvoorkeuren instellen

De instelling van de bestandsvoorkeuren bepaalt hoe bestanden in de Elements Organizer worden beheerd.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de Elements Organizer:

  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestanden.
  • (Mac OS) Kies Elements Organizer > Voorkeuren > Bestanden.
  Bestandsvoorkeuren

  Opmerking:

  De knop Bladeren is niet beschikbaar in de versie van Photoshop Elements uit de Windows App Store.

 2. Kies een van de volgende opties en klik op OK.

  EXIF-bijschrift importeren

  Hiermee worden bijschriften geïmporteerd die waren opgeslagen bij het mediabestand in de camera. Schakel deze optie uit als u deze gegevens wilt verwijderen en uw eigen bijschrift bij elk mediabestand wilt typen.

  Opmerking:

  Bijschriftgegevens worden mogelijk op verschillende plaatsen in een bestand opgeslagen. Als deze optie wordt uitgeschakeld, worden alleen EXIF-bijschriftgegevens geblokkeerd.

  Automatisch naar ontbrekende bestanden zoeken en deze opnieuw verbinden

  Hiermee wordt gezocht naar ontbrekende, losgekoppelde bestanden. Met deze optie voorkomt u dat berichten over losgekoppelde bestanden worden weergegeven.

  Automatisch miniaturen maken voor videobestanden

  Hiermee wordt een voorvertoningsminiatuur gegenereerd voor de geïmporteerde videobestanden.

  Automatisch vragen om back-up te maken van bestanden en catalogus

  Hiermee kunt u tijdens het importeren automatisch back-ups maken van bestanden en de catalogus.

  JPEG-bestanden roteren met Richting metagegevens/TIFF-bestanden roteren met Richting metagegevens

  Als deze opties zijn geselecteerd, worden de oriëntatiemetagegevens van de afbeelding zodanig bijgewerkt dat de afbeelding wordt geroteerd. De afbeeldingsgegevens blijven ongewijzigd, de rotatie wordt bereikt door het wijzigen van de metagegevens. Het roteren van een afbeelding aan de hand van de metagegevens gaat sneller dan het roteren van de afbeelding zelf.

   Niet alle toepassingen herkennen de oriëntatiemetagegevens. Als u afbeeldingen in dergelijke toepassingen wilt importeren, zorgt u dat deze opties uitgeschakeld zijn.

  Mappen voor opgeslagen bestanden

  Hiermee wordt de standaardmaplocatie opgegeven waarin projecten en andere opgeslagen bestanden staan. Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren en navigeert u naar een nieuwe locatie.

  Grootte voorvertoningsbestand

  Hiermee wordt de grootte van voorvertoningsbestanden opgegeven die door de Elements Organizer wordt gebruikt bij het offline opslaan van mediabestanden.

  Opmerking:

  Als u de instellingen hebt gewijzigd en problemen ondervindt met het importeren van de mediabestanden, klikt u op de knop Standaardinstellingen herstellen in het dialoogvenster Voorkeuren om de oorspronkelijke voorkeuren te herstellen.

  Mediacache

  Bij het importeren van video en audio in Elements Organizer, worden versies van deze bestanden verwerkt zodat ze sneller toegankelijk zijn. Deze versies worden mediacachebestanden genoemd. Ze worden opgeslagen in de map Mediacachebestanden. U kunt mediacachebestanden vanuit Elements Organizer verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online