Aanmelden bij je bedrijfs- of schoolaccount

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de juiste accounts en profielen kiest voor de gewenste apps en assets. Je aanmeldingsopties hangen af van de manier waarop je organisatie apps en services heeft toegewezen.

"Ik kan mijn assets niet vinden. Wat is er gebeurd?"

"Ik kan mijn toegewezen apps niet vinden, er staat proberen/kopen"

"Ik kan me niet aanmelden bij mijn bedrijfs- of schoolaccount."

"Ik ben aangemeld met mijn persoonlijke account en zie geen optie om accounts of profielen te kiezen"

Opmerking:

Adobe maakt afzonderlijke profielen voor elk lidmaatschap en geeft elk profiel eigen opslagruimte. Lees hoe je Adobe-profielen beheert en hoe je het juiste Adobe-profiel kiest.

Het juiste account kiezen

Je ziet een accountkiezer:

Afbeelding van het Adobe-venster Selecteer een account waarin 'Persoonlijk account' of 'Bedrijfs- of schoolaccount' kan worden geselecteerd.

Als je een accountkiezer ziet direct nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd, selecteer je het volgende:

 • Bedrijfs- of schoolaccount als je Adobe-apps moet gebruiken die zijn toegewezen door de organisatie die het e-mailadres heeft gemaakt en beheert (organisatie die eigenaar is).
 • Persoonlijk account als je Adobe-apps of -assets nodig hebt die zijn toegewezen door een andere organisatie of via een bedrijfslidmaatschap dat je zelf hebt gekocht.

Het juiste profiel kiezen

Je ziet een profielkiezer als er meerdere Adobe-lidmaatschappen aan jou zijn toegewezen via je persoonlijke of beheerde e-mailadres.

Afbeelding van het Adobe-venster 'Selecteer een profiel om je aan te melden' waarbij je uit meerdere profielen kunt kiezen

Selecteer het juiste Adobe-profiel (profiel) afhankelijk van de organisatie waarvan je de apps en services wilt gebruiken:

Bijvoorbeeld: John is een werknemer van een softwarebedrijf (organisatie die eigenaar is) en doet freelancewerk voor een klein bedrijf (Bedrijf 1). De volgende scenario's helpen je het juiste account en profiel te kiezen:

 • Het softwarebedrijf heeft het beheerde e-mailadres van John gemaakt en heeft aan hem een ​​Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap toegewezen. Als John dit lidmaatschap wil gebruiken, moet hij Bedrijfs- of schoolaccount kiezen en zich aanmelden met eenmalige aanmelding (SSO) of een wachtwoord.
 • John heeft met hetzelfde e-mailadres een lidmaatschap voor een losse app voor Adobe Photoshop gekocht voor persoonlijk gebruik. Als John het persoonlijke lidmaatschap wil gebruiken, moet hij Persoonlijk account kiezen > wachtwoord > Persoonlijk profiel > aanmelden.
 • John heeft dit beheerde e-mailadres ook gedeeld met het kleine bedrijf genaamd Bedrijf 1.
  Bedrijf 1 heeft aan hem een ​​Adobe Document Cloud-lidmaatschap toegewezen. Als John het lidmaatschap van Bedrijf 1 wil kiezen, moet hij Persoonlijk account kiezen > wachtwoord of SSO > profiel Bedrijf 1 > aanmelden.

Aanmeldingsproblemen kunnen ermee te maken hebben dat je bent aangemeld met het verkeerde Adobe-account of -profiel. Meld je af en bekijk het voorgaande voorbeeld om het juiste account en profiel te selecteren om je aan te melden en de gewenste apps en assets te vinden. Zie Welk profiel moet ik kiezen, bedrijf of persoonlijk?
voor meer informatie.

Aanmelden bij je Adobe-app met het juiste account en profiel

Als een of meer organisaties of bedrijven Adobe-lidmaatschappen aan je hebben toegewezen, volg je de workflow op basis van je aanmeldingsgegevens en het aantal organisaties dat deze gebruikt:

Voorwaarde

Proces

Een organisatie heeft licenties voor Adobe-apps toegewezen aan je persoonlijke e-mailadres

Als je organisatie Adobe-apps aan je heeft toegewezen via je persoonlijke e-mailadres (bijvoorbeeld: johndoe@example.com):

 

Voer je persoonlijke e-mailadres in en selecteer Doorgaan om je wachtwoord in te voeren. Kies vervolgens het juiste profiel op basis van het applidmaatschap van de organisatie dat je wilt gebruiken.

De organisatie die eigenaar is, heeft licenties voor Adobe-apps toegewezen aan een beheerd e-mailadres

Als alleen de organisatie die eigenaar is Adobe-apps aan je heeft toegewezen via het beheerde e-mailadres (voorbeeld: johndoe@example.com):

 

Voer je e-mailadres in en kies Bedrijfs- of schoolaccount. Gebruik vervolgens je wachtwoord of SSO-methode om je aan te melden.

Opmerking:

Als je geen persoonlijk account hebt gemaakt op je beheerde e-mailadres, word je aangemeld nadat je je aanmeldingsgegevens hebt ingevoerd.

Meerdere organisaties hebben licenties voor Adobe-apps aan jou toegewezen via je beheerde e-mailadres

Als de organisatie die eigenaar is en andere bedrijven je beheerde e-mailadres hebben gebruikt om lidmaatschappen van Adobe-apps toe te wijzen:

 

Voer je beheerde aanmeldingsgegevens in en kies:

 • Persoonlijk account: als je apps wilt gebruiken die zijn toegewezen aan een andere organisatie dan de organisatie die eigenaar is. Kies vervolgens het juiste profiel om je aan te melden met het wachtwoord of de SSO-methode.
 • Bedrijfs- of schoolaccount: als je apps wilt gebruiken die zijn toegewezen door de organisatie die eigenaar is, meld je je aan met je wachtwoord of de SSO-methode.

Meld je nu aan bij Adobe Creative Cloud of andere Adobe-apps met het juiste account en profiel om toegang te krijgen tot je apps en services.

Algemene termen

Je organisatie kan Adobe-producten toewijzen aan een beheerd of persoonlijk account. Raadpleeg de definities voor een goed begrip van deze termen:

Als je meerdere Adobe-lidmaatschappen hebt die aan hetzelfde e-mailadres zijn gekoppeld en ten minste één ervan een bedrijfslidmaatschap is, maakt Adobe afzonderlijke profielen voor elk lidmaatschap en krijgt elk profiel afzonderlijke opslagruimte.

Zie Wat zijn bedrijfs- en persoonlijke profielen? voor meer informatie.

Het proces waarbij je gegevens worden gevalideerd voordat Adobe je toegang geeft tot je Adobe-apps.

Je verifieert met een wachtwoord, tweestapsverificatie of je SSO-verificatiemethode, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van je organisatie.

Een e-mailadres dat is gemaakt en wordt beheerd door de organisatie die eigenaar is. Een organisatie maakt een e-mailadres in een geclaimd domein en deelt dit met hun gebruikers.

Andere bedrijven die wel of geen deel uitmaken van de organisatie die eigenaar is, kunnen echter apps aan jou toewijzen via je beheerde e-mailadres.

Een Adobe-account dat je zelf hebt gemaakt op een persoonlijk e-mailadres of op het e-mailadres dat eigendom is van je bedrijf.

Een persoonlijk account kan je persoonlijke lidmaatschap bevatten en lidmaatschappen die zijn toegewezen door andere bedrijven (behalve de organisatie die eigenaar is).

Er verschijnt een profielkiezer nadat je je hebt geverifieerd met je e-mailadres. In de volgende gevallen zie je mogelijk een profielkiezer:

 • Nadat je je persoonlijke e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd
 • Nadat je je officiële e-mailadres hebt ingevoerd en Persoonlijk account hebt gekozen in de accountkiezer
 • Nadat je je officiële e-mailadres hebt ingevoerd en Bedrijfs- of schoolaccount hebt gekozen in de accountkiezer

Zie Welk profiel moet ik kiezen, bedrijf of persoonlijk?
voor meer informatie.

Als je een persoonlijk lidmaatschap hebt of als andere bedrijven Adobe-lidmaatschappen aan je hebben toegewezen op je beheerde e-mailadres, zie je een accountkiezer. Via de accountkiezer kun je je aanmelden bij het juiste account voordat je je verifieert.

Selecteer Bedrijfs- of schoolaccount om Adobe-apps te gebruiken die zijn toegewezen door de organisatie die het e-mailadres heeft gemaakt. Selecteer anders Persoonlijk account.

Ook wel beheerd account genoemd. Een account dat is gemaakt en wordt beheerd door de organisatie die eigenaar is. De organisatie maakt dergelijke accounts in een geclaimd domein.

De organisatie die een Adobe-account maakt in een geclaimd domein. De organisatie die eigenaar is, is eigenaar van je beheerde e-mailadres en beheert dit. Andere organisaties of bedrijven kunnen echter toestemming krijgen om lidmaatschappen aan jou toe te wijzen via je beheerde e-mailadres.

Een e-mailadres dat je hebt gemaakt in een openbaar domein dat door geen enkele organisatie is geclaimd. Je gekoppelde bedrijven kunnen met dit e-mailadres een Business ID-account maken. Bijvoorbeeld johndoe@gmail.com.

Veelgestelde vragen

Eén reden waarom de profielkiezer niet beschikbaar is, is dat je een standaardprofiel hebt ingesteld. Je kunt de optie Mijn profiel automatisch selecteren uitschakelen via je Adobe-account > Account en beveiliging > Aanmelden en beveiliging. Meld je vervolgens af en selecteer het juiste profiel om je aan te melden.

Als je een waarschuwing over een onjuist wachtwoord krijgt of als je je wachtwoord bent vergeten, volg je deze stappen om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

 1. Klik in het scherm Wachtwoord invoeren op Wachtwoord opnieuw instellen.

 2. Je ontvangt een e-mail op het ingevoerde e-mailadres met instructies om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Als je de e-mail niet in je postvak ziet, controleer dan de map Spam of Ongewenste e-mail.

  Als je nog steeds geen e-mail ontvangt, neem je contact op met je IT-beheerder.

Je bent mogelijk aangemeld met een ander account of profiel. Als je een e-mailadres hebt gekoppeld aan een Adobe ID en aan een Enterprise ID of Federated ID, resulteert dit in twee verschillende accounts. De bestanden en assets die in het ene account zijn opgeslagen, zijn niet toegankelijk vanuit het andere account. Je kunt je assets echter handmatig overzetten.

Als je je assets zoekt, probeer je dan aan te melden met een ander account.

 • Als je bent aangemeld bij uw Enterprise ID-account met een e-mailadres dat ook is gekoppeld aan een Adobe ID-account, meld je dan af en meld je aan bij het Adobe ID-account.
 • Er is mogelijk een ander e-mailadres aan je account gekoppeld. Meld je af en gebruik een ander e-mailadres om je weer aan te melden.

Je Enterprise ID is het e-mailadres dat is gebruikt toen je organisatie of school je heeft geregistreerd. Ga naar het aanmeldscherm en probeer je aan te melden met je officiële e-mailadres.

Je kunt ook proberen je wachtwoord opnieuw in te stellen of de onderstaande tips volgen.

Neem contact op met je IT-beheerder als je de fout 'Controleer je e-mailadres' krijgt.

Tips om de e-mailfout op te lossen

 • Probeer een andere browser.
 • Schakel cookies in je browser in en wis je cookies en cache van de browser. Raadpleeg de documentatie van de browser voor instructies.
 • Als je de verwachte e-mail van Adobe niet ziet, controleer dan de mappen met spam of ongewenste e-mail.
 • Typ je e-mailadres en wachtwoord nogmaals. Zorg dat de toetsen Caps Lock en Num Lock zijn uitgeschakeld.

Het is mogelijk dat je al een Adobe ID hebt gekoppeld aan het e-mailadres van je werk. Mogelijk heb je je aangemeld met een Adobe ID die hetzelfde e-mailadres gebruikt als je Enterprise ID of Federated ID. In dat geval geeft het systeem een scherm weer waarin je een account kunt kiezen en wordt je gevraagd het account te selecteren waarmee je je wilt aanmelden.

Deze twee accounts gebruiken hetzelfde e-mailadres, maar zijn verschillende accounts. Er worden geen gegevens automatisch gedeeld of overgedragen.

Schakel Aangemeld blijven uit wanneer je een openbaar of gedeeld apparaat gebruikt. De optie Aangemeld blijven is standaard ingeschakeld en gebruikers met een Adobe ID of Enterprise ID worden niet meerdere keren gevraagd zich aan te melden. Deze instelling is echter niet van toepassing op gebruikers met een Federated ID (SSO) en de instellingen van hun organisatie worden gerespecteerd. Gewoonlijk eindigt de gebruikerssessie zodra je alle browservensters sluit of je afmeldt bij Adobe-websites.

Als de optie Aangemeld blijven is ingeschakeld voor Enterprise ID's, duurt de sessie maximaal twee weken, zelfs als je het browservenster sluit, totdat je je handmatig afmeldt.

Praat mee

Bezoek onze community voor ondernemingen en teams als je wilt samenwerken, vragen wilt stellen of wilt praten met andere Adobe-gebruikers, beheerders en experts.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?