Leer hoe u de vervaldatum van volumeserienummers van Creative Cloud of Document Cloud voor ondernemingen controleert en uw Adobe-producten opnieuw kunt serialiseren

Met de update van oktober 2018 zijn versies van Creative Cloud en Document Cloud niet beschikbaar voor implementatie via serienummerlicenties. Op 30 november 2019 zullen veel klanten ook te maken krijgen met verlopen serienummers. Om onderbreking te voorkomen en toegang te krijgen tot de nieuwste versies van de apps, moeten klanten migreren naar alternatieve licentiemodellen. Lees de aankondiging voor meer informatie.

Als uw serienummers vervallen, moet u migreren naar gebruikerslicenties op naam (meestal vereist) of uw Adobe-producten opnieuw serialiseren.

AdobeExpiryCheck-tool

Als het volumeserienummer is verlopen, kunnen gebruikers problemen met licenties of serienummers ervaren. U kunt de AdobeExpiryCheck-tool gebruiken om te controleren of de volumeserienummers zijn verlopen of binnenkort verlopen. Als ze zijn verlopen of binnenkort verlopen, wordt u aangeraden opnieuw te serialiseren met een nieuw serienummer.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3is een opdrachtregeltool voor systeembeheerders om te controleren of Adobe-producten op een computer serienummers gebruiken die (bijna) zijn verlopen. Systeembeheerders kunnen deze tool gebruiken als ze niet zeker weten of de serienummers in hun organisatie bijna verlopen zijn of als ze de computers met verlopen serienummers willen identificeren.

Met de AdobeExpiryCheck-tool kunnen beheerders de informatie over de productlicentie-id (LEID), het versleutelde serienummer en de vervaldatum weergeven. Beheerders kunnen de uitvoer van de console ook omleiden naar een bestand terwijl deze tool op afstand wordt uitgevoerd. Als de tool geen (bijna) verlopen volumeserienummer vindt, krijgt u het volgende bericht:

Geen (bijna) verlopen serienummer op het systeem gevonden.

Opmerking:

Als u de informatie al hebt over de vervaldatum van serienummers die worden gebruikt om de Adobe-productinstallaties in uw organisatie te serialiseren, hoeft u AdobeExpiryCheck niet uit te voeren.

AdobeExpiryCheck downloaden

Juridische voorwaarden

Door de AdobeExpiryCheck-tool te downloaden, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De AdobeExpiryCheck-tool wordt geleverd 'zoals deze is'.
 • Adobe doet afstand van alle expliciete of impliciete garanties, inclusief de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel (voor zover maximaal toegestaan door de wet).

Downloaden

U kunt de AdobeExpiryCheck-tool voor Windows of macOS downloaden door op de toepasselijke link hieronder te klikken.

AdobeExpiryCheck-tool uitvoeren

AdobeExpiryCheck uitvoeren op een lokale Windows-computer

 1. Start de opdrachtprompt en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit.

 2. De tool geeft de productlicentie-id, het versleutelde serienummer en de vervaldatum weer.

  AdobeExpiryCheck-tool

AdobeExpiryCheck op afstand uitvoeren via SCCM

 1. Een pakket maken met de AdobeExpiryCheck-tool.

 2. Maak een programma om de AdobeExpiryCheck-tool naar een gemeenschappelijke locatie op vereiste clients te kopiëren.

 3. Maak een ander programma om de opdrachtprompt te starten en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit. Voeg ook de omleiding toe in dit programma om de console-uitvoer om te leiden naar een bestand. Om de uitvoer van verschillende computers te onderscheiden, kunt u het uitvoerbestand een naam geven op basis van de hostnaam of het IP-adres van de computer.

  Voorbeeld: cmd.exe /c "<pad van de AdobeExpiryCheck-tool>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAAM%.txt"

 4. Verzamel de uitvoerbestanden van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Zie Adobe-pakketten implementeren met SCCM voor meer informatie.

AdobeExpiryCheck uitvoeren op een lokale Mac-computer

 1. Start de opdrachtprompt en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit.

 2. De tool geeft de productlicentie-id, het versleutelde serienummer en de vervaldatum weer.

  AdobeExpiryCheck-tool

AdobeExpiryCheck op afstand uitvoeren via ARD

 1. Kopieer de AdobeExpiryCheck-tool naar een gemeenschappelijke locatie op vereiste clients.

 2. Voer Send UNIX Command uit om de AdobeExpiryCheck-tool voor deze clients te starten en de console-uitvoer naar een bestand om te leiden. Om de uitvoer van verschillende computers te onderscheiden, kunt u het uitvoerbestand een naam geven op basis van de hostnaam of het IP-adres van de computer.

  Bijvoorbeeld: ~/Downloads/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$HOSTNAME-AdobeExpiryCheck.txt

  Opmerking:

  U kunt ook de uitvoer controleren op de ARD-console.

 3. Verzamel de uitvoerbestanden van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Zie Adobe-pakketten implementeren met ARD voor meer informatie.

AdobeExpiryCheck op afstand uitvoeren via ssh

 1. Typ de opdracht ssh om u aan te melden bij de gewenste client.

 2. Koppel de AdobeExpiryCheck-tool op de clientcomputer.

 3. Voer de AdobeExpiryCheck-tool uit en stuur de console-uitvoer naar een bestand.

 4. Verzamel de uitvoerbestanden van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Computers met (bijna) verlopen serienummers identificeren

Nadat u de uitvoerbestanden van alle clientcomputers hebt verzameld, kunt u deze in een map opslaan en scripts uitvoeren om de computers met (bijna) verlopen serienummers te identificeren. Bijvoorbeeld:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

U kunt ook alle uitvoerbestanden parseren en het resultaat in een bestand exporteren. U kunt bijvoorbeeld de volgende opdracht gebruiken om de uitvoerbestanden te parseren voor serienummers die op 30 november vervallen en het resultaat naar een .csv-bestand te exporteren:

Select-String -path <Output folder path>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <filename.csv>(export data)

Adobe-producten opnieuw serialiseren met een nieuw serienummer

Adobe raadt aan om van serienummers naar gebruikerslicenties op naam te migreren.

Voor Document Cloud-serienummers

Gebruik de Provisioning Tool om uw bestaande installatie te deserialiseren .

Als u een actief en geldig serienummer hebt, kunt u de bestaande installatie opnieuw serialiseren met behulp van het prov.xml-bestand en het nieuwe serienummer.Raadpleeg Acrobat opnieuw serialiseren voor meer informatie.

Voor Creative Cloud-serienummers

Nadat u de (bijna) verlopen serienummers hebt geïdentificeerd, kunt u een licentiepakket maken om de Adobe-producten in uw organisatie opnieuw te serialiseren.

Contact opnemen met Adobe Enterprise Support

Neem voor meer ondersteuning contact op met Adobe Enterprise Support via ecs@adobe.com.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid