De vervaldatum controleren van serienummers op basis van volume of ondernemingen

Leer hoe je de vervaldatum van Creative Cloud of Document Cloud voor serienummers van ondernemingsvolumes kunt controleren en hoe je Adobe-producten kunt voorzien van een nieuw serienummer

Met de update van oktober 2018 zijn versies van Creative Cloud en Document Cloud niet beschikbaar voor distributie via serienummerlicenties. Op 30 november 2020 vervallen bovendien ook serienummers voor veel klanten. Om onderbrekingen te voorkomen en toegang te krijgen tot de nieuwste versies van de apps, moeten klanten migreren naar alternatieve licentiemodellen. Meer details vind je in de aankondiging.

Als je serienummers verlopen, moet je ofwel migreren naar gebruikerslicenties op naam (meestal vereist) of je Adobe-producten een nieuw serienummer geven.

AdobeExpiryCheck-tool

Als het serienummer van het volume is verlopen, kunnen gebruikers licentie- of serienummerfouten ervaren. Met de AdobeExpiryCheck-tool kun je controleren of de serienummers van het volume zijn verlopen of binnenkort verlopen. Als ze zijn verlopen of binnenkort verlopen, is het raadzaam dat je een nieuw serienummer geeft.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3is een opdrachtregelprogramma voor IT-beheerders om te controleren of Adobe-producten op een computer serienummers gebruiken die zijn verlopen of die binnenkort verlopen. IT-beheerders kunnen deze tool gebruiken als ze niet zeker weten of de serienummers die in hun organisatie worden gebruikt, binnenkort verlopen, of als ze willen nagaan op welke computers het serienummer binnenkort verloopt.

Met de AdobeExpiryCheck-tool kunnen beheerders informatie krijgen over de productlicentie-ID (LEID), het versleutelde serienummer en de vervaldatum. Voor het identificeren van installaties voor Acrobat Professional DC en Standard DC ga je naar Document Cloud-installaties identificeren.

Beheerders kunnen de uitvoer van de console ook omleiden naar een bestand terwijl ze deze tool op afstand uitvoeren. Als de tool geen volumeserienummer vindt die is verlopen of die binnenkort zal verlopen, krijg je het volgende bericht:

Geen binnenkort verlopen/verlopen serienummer gevonden op het systeem.

Opmerking:

Als je al weet wat de vervaldatum is van de serienummers waarmee Adobe-productinstallaties in je organisatie worden voorzien van een serienummer, hoef je AdobeExpiryCheck niet uit te voeren.

AdobeExpiryCheck downloaden

Juridische voorwaarden

Door de AdobeExpiryCheck-tool te downloaden, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De AdobeExpiryCheck-tool wordt geleverd "AS-IS".
 • Adobe wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel (voor zover maximaal toegestaan door de wet).

Downloaden

Download de AdobeExpiryCheck-tool voor Windows of macOS door op de onderstaande koppelingen te klikken. 

De AdobeExpiryCheck-tool uitvoeren

Voer AdobeExpiryCheck uit op een lokale Windows-computer

 1. Start de opdrachtprompt en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit.

 2. De tool geeft de productlicentie-ID, het versleutelde serienummer en de vervaldatum weer.

De AdobeExpiryCheck-tool op afstand uitvoeren via SCCM

 1. Maak een pakket met de AdobeExpiryCheck-tool.

 2. Maak een programma om de AdobeExpiryCheck-tool naar een gemeenschappelijke locatie op vereiste clients te kopiëren.

 3. Maak een ander programma om de opdrachtprompt te starten en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit. Voeg ook de omleidingsopdracht aan dit programma toe om de console-uitvoer om te leiden naar een bestand. Om de uitvoer van verschillende machines te onderscheiden, kun je het uitvoerbestand een naam geven op basis van de hostnaam of IP-adres van de machine.

  Voorbeeld: cmd.exe /c "<pad van de AdobeExpiryCheck-tool>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Verzamel de uitvoerbestanden van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Zie Adobe-pakketten distribueren met SCCM voor meer informatie.

Voer AdobeExpiryCheck uit op een lokale Mac-computer

 1. Start de terminal en voer de AdobeExpiryCheck-tool uit.

 2. De tool geeft de productlicentie-ID, het versleutelde serienummer en de vervaldatum weer.

De AdobeExpiryCheck-tool op afstand uitvoeren via ARD

 1. Kopieer de AdobeExpiryCheck-tool naar een gemeenschappelijke locatie op vereiste clients.

 2. Voer "Send Unix Command" uit om de AdobeExpiryCheck-tool op deze clients te starten en de console-uitvoer om te leiden naar een bestand. Om de uitvoer van verschillende machines te onderscheiden, kun je het uitvoerbestand een naam geven op basis van de hostnaam of IP-adres van de machine.

  Voorbeeld: ~/Downloads/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$HOSTNAME-AdobeExpiryCheck.txt

  Opmerking:

  Je kunt de uitvoer ook controleren op de ARD-console.

 3. Verzamel de uitvoerbestanden van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Zie Adobe-pakketten distribueren met ARD voor meer informatie.

De AdobeExpiryCheck-tool op afstand uitvoeren via ssh

 1. Typ de opdracht ssh om je aan te melden bij de vereiste client.

 2. Koppel de AdobeExpiryCheck-tool op de clientcomputer.

 3. Voer de AdobeExpiryCheck-tool uit en stuur de console-uitvoer door naar een bestand.

 4. Verzamel het uitvoerbestand van de clientcomputers en controleer de vervaldatum.

Computers zoeken met serienummers die binnenkort verlopen of die al zijn verlopen

Nadat je de uitvoerbestanden van alle clientcomputers hebt verzameld, kun je ze in een map opslaan en scripts uitvoeren om computers te vinden met serienummers die zijn verlopen, of die binnenkort verlopen. Bijvoorbeeld:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Je kunt ook alle uitvoerbestanden parseren en het resultaat naar een bestand exporteren. Zo kun je de volgende opdracht gebruiken om de uitvoerbestanden te parseren voor serienummers die op 30 november verlopen, en het resultaat exporteren naar een .csv-bestand:

Select-String -path <pad van uitvoermap>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <bestandsnaam.csv>(exportgegevens)

Adobe-producten voorzien van een nieuw serienummer

Adobe raadt aan om te migreren van serienummers naar gebruikerslicenties op naam.

Voor Document Cloud-serienummers

Om de bestaande installatie te deserialiseren, gebruik je de Inrichtingstool.

Als je een actief en geldig serienummer hebt, kun je de bestaande installatie een nieuw serienummer geven met behulp van het prov.xml-bestand en het nieuwe serienummer. Voor details, zie Acrobat een nieuw serienummer geven.

Voor Creative Cloud-serienummers

Zodra je de verlopen of verlopen serienummers hebt geïdentificeerd, kun je Een licentiepakket maken om de Adobe-producten in je organisatie een nieuw serienummer te geven.

Contact opnemen met de ondersteuning voor Adobe Enterprise

Stel eventuele vragen aan de experts van de community voor ondernemingen en teams. Neem voor meer hulp contact op met je Adobe-accountmanager of de klantenservice van Adobe

Adobe-logo

Aanmelden bij je account