Handboek Annuleren

Licentiepakket maken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Overzicht

Sommige klanten moeten mogelijk een aflopend serienummer vervangen door een niet-aflopend serienummer of een volumeserienummer verwijderen om te migreren naar een gebruikerslicentie op naam.

Als u een van deze dingen wilt doen, moet u een nieuw licentiepakket maken.

Licentiepakket maken

 1. Start Creative Cloud Packager en kies uw accounttype.

 2. Voer uw Adobe ID en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

 3. Klik in het hoofdmenuscherm op Licentiepakket maken.

 4. Als u het pakket wilt opslaan, voert u een naam en een locatie in. Klik daarna op Samenstellen.

  Alleen voor klanten met een lidmaatschap voor onderwijsinstellingen:

  • Selecteer een organisatie. Deze optie wordt alleen weergegeven als uw account is gekoppeld aan meerdere organisaties.
  • Selecteer Apparaatlicentie als het licentietype.
  • Selecteer een distributiegroep.

 5. Alleen voor klanten bij ondernemingen: voer de licentiecode voor ondernemingen in en klik op Samenstellen.

 6. In het samenvattingsvenster wordt aangegeven of het pakket correct is gemaakt. Klik op de pakketnaam om de map te openen.

  Klik op logbestand om het logbestand te openen dat is gemaakt toen het pakket werd samengesteld. Als er een fout optreedt, gebruikt u het logbestand AdobeSerialization.log om de problemen op te lossen.

  U vindt AdobeSerialization.log op:

  • Mac: ~/Bibliotheek/Logs/
  • Win: C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Local\Temp

Pakket distribueren en uitvoeren

Het pakket wordt gemaakt op de opgegeven locatie en bevat vier bestanden:

 • AdobeSerialization
 • helper.bin
 • prov.xml
 • RemoveVolumeSerial

Een licentie voor de software toewijzen

Als u een licentie voor de software wilt toewijzen, voert u het uitvoerbare bestand AdobeSerialization met beheerdersrechten uit via de opdrachtregel (voor Windows) of de terminal (voor Mac). Controleer of alle bestanden aanwezig zijn voordat u het uitvoerbare bestand uitvoert.

 1. Druk op de Start-knop op het toetsenbord en typ Opdracht.

 2. Terwijl Opdrachtprompt is geselecteerd, drukt u op Ctrl+Shift+Enter op het toetsenbord.

 3. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.

 4. Ga naar de map waarin u het bestand AdobeSerialization.exe hebt opgeslagen.

 5. Sleep het bestand AdobeSerialization.exe naar de opdrachtprompt.

  Zie het volgende voorbeeld:

 6. Druk op Enter.

 1. Ga op uw computer naar de map Programma's en daarna naar de map Hulpprogramma's.

 2. Open de terminal.

 3. Ga naar de map waarin u het bestand AdobeSerialization hebt opgeslagen.

 4. Type sudo en sleep het bestand AdobeSerialization naar de terminal.

  Zie het volgende voorbeeld:

 5. Druk op Enter.

 6. Voer het beheerderswachtwoord in als u daarom wordt gevraagd en druk op Enter.

Serienummers voor volumelicenties verwijderen (alleen voor klanten bij ondernemingen en EOO-klanten)

Ondernemings- en EOO-klanten kunnen het uitvoerbare bestand RemoveVolumeSerial met beheerdersrechten uitvoeren op de opdrachtregel (voor Windows) of in de terminal (voor Mac) om ondernemingslicenties van eerder gelicentieerde apps te verwijderen (voordat de nieuwe licentiewordt toegepast).

Voor meer informatie over hoe u licenties verwijdert, raadpleegt u Migreren van licenties op serienummer naar licenties op naam.

 1. Druk op de Start-knop op het toetsenbord en typ Opdracht.

 2. Terwijl Opdrachtprompt is geselecteerd, drukt u op Ctrl+Shift+Enter op het toetsenbord.

 3. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.

 4. Ga naar de map waarin u het bestand RemoveVolumeSerial.exe hebt opgeslagen.

 5. Sleep het bestand RemoveVolumeSerial.exe naar de opdrachtprompt.

  Zie het volgende voorbeeld:

 6. Druk op Enter.

 1. Ga op uw computer naar de map Programma's en daarna naar de map Hulpprogramma's.

 2. Open de terminal.

 3. Ga naar de map waarin u het bestand RemoveVolumeSerial hebt opgeslagen.

 4. Type sudo en sleep het bestand RemoveVolumeSerial naar de terminal.

  Zie het volgende voorbeeld:

 5. Druk op Enter.

 6. Voer het beheerderswachtwoord in als u daarom wordt gevraagd en druk op Enter.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online