Fout bij opstarten: "Licentie voor dit product is verlopen"

Probleem

Sinds 1 januari 2013 ontvangen gebruikers van FrameMaker 10 de fout 'Licentieverlening voor dit product is verlopen'. Door deze fout kan FrameMaker 10 niet worden gestart.

Oplossing

Er zijn twee updates beschikbaar. Als u wilt weten welke update u moet kiezen, zoekt u de productnaam en versie van FrameMaker. Controleer dan of het is geïnstalleerd als onderdeel van de Technical Communication Suite.

  • Ga naar Programma's installeren of verwijderen (Kies Start > Uitvoeren om het hulpprogramma Programma's installeren of verwijderen weer te geven en typ dan “appwiz.cpl”.)
  • Controleer de vermelding Productnaam in de kolom Naam en Versienummer in de kolom Versie.
  • Afhankelijk van welk product u hebt geïnstalleerd, ziet u FrameMaker of Technical Communication Suite in de kolom Naam (zie onderstaande schermafbeeldingen).

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Adobe FrameMaker versie 10

Voorbeeld 3

TCS versie 3

Voorbeeld 4

TCS versie 3.5

Als u FrameMaker hebt geïnstalleerd als zelfstandig product (zonder de suite):

  • Als productnaam FrameMaker 10 is en versie 10.0.0.388, 10.0.1.402 of 10.0.2.419 is, installeert u Update 1 (TCS3Update.zip).
  • Als productnaam FrameMaker 10.0.1 is en versie 10.0.1.408 of 10.0.2.419, installeert u Update 2 (TCS3_5Update.zip).

Als u FrameMaker hebt geïnstalleerd als onderdeel van Technical Communication Suite:

  • Voor Technical Communication Suite 3.0 installeert u Update 1 (TCS3Update.zip).
  • Voor Technical Communication Suite 3.5 installeert u Update 2 (TTCS3_5Update.zip).

Downloaden

Downloaden

Controleren of de update is geïnstalleerd

Als u wilt controleren of de update (1 of 2) is geïnstalleerd, controleert u de kolom Versie in het hulpprogramma Programma's installeren of verwijderen. Wanneer de updates zijn geïnstalleerd, wordt de versie van FrameMaker bijgewerkt naar 10.0.3.X.

Opmerking: wanneer u een van deze updates toepast, wordt de productversie NIET bijgewerkt in het scherm Info over Framemaker. (Help > Info over FrameMaker.)

FrameMaker versie 10

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online