Trage werking in InDesign CS5

Probleem

Wanneer u pagina-items verplaatst, reageert InDesign CS5 langzamer dan in eerdere versies.

Oplossingen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: Installeer de InDesign CS5 7.0.4-update

In versie 7.0.4 is een probleem opgelost met de weergave van pagina's wanneer transparantie wordt gebruikt en miniaturen worden weergegeven in het deelvenster Pagina's:

http://www.adobe.com/nl/downloads/updates

Oplossing 2: Schakel miniatuurvoorvertoningen uit in het deelvenster Pagina's.

Open het deelvenster Pagina's en schakel de optie Miniaturen weergeven uit, die standaard is ingeschakeld.

Oplossing 3: Schakel de voorkeursinstelling Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten uit.

Kies Voorkeuren > Bestandsafhandeling. Hef vervolgens de selectie van Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten op.

Oplossing 4: Schakel de modus Patient User opnieuw in.

Kies Voorkeuren > Interface. Stel vervolgens de modus Actieve beeldopbouw op Met vertraging of Nooit in.

Oplossing 5: Schakel de actieve Preflight-profielen uit of verminder het aantal profielen.

Kies Venster > Uitvoer > Preflight. Hef de selectie van Actieve preflight vervolgens op.

U kunt ook het aantal beperken door alleen de belangrijkste preflight-regels te selecteren.

InDesign werkt langzamer dan normaal.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?