Handboek Annuleren

Voorkeuren instellen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Voorkeuren zijn onder andere posities van deelvensters, maatopties en weergave-opties voor afbeeldingen en typografie. Voorkeurinstellingen bepalen hoe InDesign-documenten en ‑objecten in eerste instantie werken.

Algemene voorkeuren instellen

In dit gedeelte komen de voorkeursinstellingen op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren aan de orde. Voor informatie over andere voorkeuren zoekt u naar de desbetreffende instelling.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Algemeen (macOS) en kies vervolgens het soort voorkeuren dat u wilt opgeven.

 2. Kies een methode voor paginanummering in de sectie Paginanummering van het menu Weergave. (Zie De absolute nummering of sectienummering in het deelvenster Pagina's weergeven.)

 3. Geef een drempel voor het maken van lettertypesubsets op basis van het aantal glyphs in een lettertype op in het gedeelte Downloaden en insluiten van lettertypen. Deze instelling is van invloed op de downloadopties in de dialoogvensters Afdrukken en Exporteren.

 4. In het gedeelte Tijdens schalen kunt u opgeven hoe geschaalde objecten worden weergegeven in deelvensters en hoe de inhoud van geschaalde kaders zich gedraagt.

  • Selecteer Toepassen op inhoud als u de tekengrootte wilt aanpassen wanneer een tekstkader wordt geschaald. (Zie Tekst schalen.) Als u deze optie hebt geselecteerd en u een afbeeldingskader schaalt, verandert de grootte in procenten van de afbeelding, maar wordt het percentage van het kader weer ingesteld op 100%. (Zie Objecten schalen.)

  • Selecteer Schaalpercentage aanpassen om de oorspronkelijke tekengrootte, gevolgd door de nieuwe tekengrootte tussen haakjes, weer te geven wanneer u tekst schaalt. Als u deze optie hebt geselecteerd en afbeeldingskaders schaalt, verandert de grootte in procenten van zowel het kader als de afbeelding.

 5. Klik op Alle waarschuwingsdialoogvensters opnieuw instellen om alle waarschuwingen weer te geven, ook de waarschuwingen die u niet wilt weergeven. (Wanneer waarschuwingen verschijnen, kunt u een selectievakje inschakelen om te zorgen dat een waarschuwing niet meer wordt weergegeven.)

Voorvertoning van document

U kunt een voorvertoning van uw InDesign-documenten bekijken in Verkenner (Windows) en de Finder (macOS). Kunt u de voorvertoning niet zien? Volg deze stappen om de instellingen voor voorvertoningen aan te passen:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (macOS).

 2. Schakel Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten in.

 3. Selecteer instellingen voor voorvertoningen uit de volgende opties:

  • Pagina's: Selecteer de pagina's die u als voorvertoning wilt opslaan uit Eerste pagina, Eerste twee pagina's, Eerste vijf pagina's, Eerste tien pagina's of Alle pagina's. De standaardoptie is Eerste twee pagina's.
  • Grootte voorvertoning: Selecteer de grootte voor de voorvertoning van uw document uit Klein 128x128, Standaard 256x256, Groot 512x512 of Extra groot 1024x1024. De standaardoptie is Groot 512x512.
 4. Selecteer OK.

Schaal van gebruikersinterface aanpassen

Configureer schaalvoorkeuren in InDesign om de schaal van de gebruikersinterface gelijkmatig aan te passen op basis van de schermresolutie. Onderdelen van de gebruikersinterface worden dienovereenkomstig geschaald, waardoor u aangenaam kunt werken op een hogeresolutiemonitor. Als u InDesign start met nieuwe voorkeursinstellingen, wordt uw schermresolutie vastgesteld en wordt de schaal van de interface dienovereenkomstig aangepast.

Opmerking:  De schaal van de interface kan niet worden aangepast op schermen met een lage resolutie.

De schaal van de gebruikersinterface instellen:

 • (Win) Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface
 • (macOS) Selecteer InDesign > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface

Gebruik in het dialoogvenster Schaal van gebruikersinterface de volgende opties om de interface aan te passen:

 • Interface: Pas de schuifregelaar Grootte van interface aan om de interface te vergroten of te verkleinen op basis van uw wensen. In het algemeen hebben hogeresolutiemonitoren een hogere schaalfactor nodig. Een voorvertoning van de geschaalde gebruikersinterface wordt weergegeven naast de schuifregelaar. Start InDesign opnieuw om de bijgewerkte instellingen toe te passen. Als u later opnieuw opstart, worden wijzigingen toegepast nadat u InDesign opnieuw hebt gestart. 
  Het aantal stops in de schuifregelaar is afhankelijk van de resolutie van uw scherm. Voor schermen met een hogere resolutie worden meer stops weergegeven.
 • Cursor: Als deze optie is ingeschakeld (wat standaard het geval is), wordt de schaal van de cursorpictogrammen evenredig aangepast met de interface.
 • Weergavegrootte van ankerpunten, handgrepen en selectiekader: Gebruik deze schuifregelaar om de weergavegrootte van ankerpunten, handgrepen en selectiekaders aan te passen.

Standaardinstellingen opgeven

Als u instellingen wijzigt wanneer er geen documenten zijn geopend, worden dit de standaardinstellingen voor nieuwe documenten. Is er wel een document geopend, dan zijn die instellingen alleen op dat document van toepassing.

Als u instellingen wijzigt terwijl er geen objecten zijn geselecteerd, worden de instellingen gebruikt als standaardinstellingen voor nieuwe objecten.

Standaardinstellingen voor nieuwe documenten wijzigen

 1. Alle documenten sluiten.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.
Opmerking:

Als u voor de meeste documenten hetzelfde paginaformaat en dezelfde taal gebruikt, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen terwijl er geen document is geopend. Als u bijvoorbeeld het standaard paginaformaat wilt wijzigen, sluit u alle documenten, kiest u Bestand > Documentinstelling en selecteert u het gewenste paginaformaat. Als u een standaardwoordenboek wilt instellen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Woordenboek (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Woordenboek (macOS). Selecteer vervolgens een optie in het menu Taal.

Standaardinstellingen voor nieuwe objecten in een document opgeven

 1. Terwijl het document is geopend, kiest u Bewerken > Alles deselecteren.

 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen

Als InDesign onverwacht gedrag vertoont, kunt u dit probleem vaak oplossen door voorkeuren te verwijderen. (Dit wordt ook wel 'voorkeuren weggooien' genoemd.)

Het verdient aanbeveling een reservekopie te maken van de voorkeursbestanden met de naam InDesign Defaults en InDesign SavedData. Bij problemen kunt u deze reservekopiebestanden dan over de beschadigde voorkeursbestanden heen kopiëren, zodat u uw voorkeuren niet hoeft te verwijderen en er geen aanpassingen verloren gaan.

Voer de volgende stap uit op basis van uw besturingssysteem:

 • Windows: Start InDesign en druk op Shift+Ctrl+Alt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

 • macOS: Druk op Shift+Option+Command+Control en start InDesign. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

De verschillende programmavoorkeuren en standaardinstellingen worden in de voorkeurenbestanden van Adobe InDesign opgeslagen. Deze bestanden, waaronder het bestand met standaardinstellingen van InDesign, worden bij het afsluiten van InDesign opgeslagen. Als u bestanden handmatig wilt verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen, is dit de locatie van de voorkeurenbestanden en cachebestanden:

Opmerking:

Vervang [#] door de productversie zoals 15.0 of 14.0. Vervang [taal] door de landinstelling van uw keuze, zoals en_US of nl_NL.

macOS

Back-up van voorkeuren maken en voorkeuren herstellen in macOS

Windows

Back-up van voorkeuren maken en voorkeuren herstellen in Windows

 

macOS

Windows

Voorkeuren

~/Bibliotheek/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 of 7 of Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

Cache

~/Bibliotheek/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 of 7 of Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

InDesign Defaults

~/Bibliotheek/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]
/[taal]/InDesign Defaults

 

 • Windows 10 of 7 of Vista:
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[taal]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[taal]\InDesign Defaults

 

InDesign SavedData

~/Bibliotheek/Caches/Adobe InDesign/Version [#]
/[taal]/Caches/InDesign SavedData

 

 • Windows 10 of 7 of Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[taal]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[taal]\Caches\InDesign SavedData

 

Opmerking:

Als u de voorkeurenbestanden van InDesign opnieuw maakt, worden de standaardwaarden van de bijbehorende instellingen hersteld. Aangepaste instellingen uit de oude voorkeurenbestanden gaan dus verloren.

Over stijlen en voorinstellingen van InDesign

U kunt instellingen opslaan om deze later opnieuw te gebruiken, waaronder de instellingen voor de volgende items:

Wijzig de functie-instellingen in het dialoogvenster en sla vervolgens de instellingen op. Stijlen worden opgeslagen in het document waarin ze zijn gemaakt. U kunt de instellingen van een ander document gebruiken door de stijlen en voorinstellingen uit dat document te importeren of te laden. Bovendien kunnen de meeste voorinstellingen worden geëxporteerd naar of opgeslagen in een bestand dat naar andere computers kan worden gestuurd.

Ook kunt u stijlen en voorinstellingen in alle documenten in een boekbestand gebruiken. Zie Documenten in een boekbestand synchroniseren voor meer informatie.


Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-community

Adobe-logo

Aanmelden bij je account