Installatieproblemen oplossen met behulp van logboeken | Elements

Acties tijdens het installatieproces van Adobe Premiere Elements (PRE) en Photoshop Elements (PSE) worden vastgelegd in logbestanden. Wanneer een installatie mislukt, kunnen deze logbestanden nuttig zijn om te bepalen wat daarvan de reden is. Bij stille installaties is het logbestand de enige plaats waar foutberichten worden gerapporteerd.

Opmerking: Voor het oplossen van PRE-/PSE-problemen die optreden voordat u op Installeren klikt in de gebruikersinterface van het installatieprogramma, raadpleegt u Het PDapp-logboek analyseren.

Het hoofdinstallatielogboek handmatig analyseren

Als de Adobe Support Advisor niet automatisch een oplossing levert, kunt u een PRE-/PSE-installatieprobleem oplossen door het hoofdinstallatielogboek (MIL) handmatig te analyseren. De analyse van het MIL kan bestaan uit de volgende stap. Ga verder totdat u een installatiefout hebt gevonden die moet worden opgelost.

De samenvatting van het logboek analyseren

De meeste fouten worden door het installatieprogramma van PRE/PSE gerapporteerd in het gedeelte Samenvatting van het installatielogbestand.

 1. Navigeer naar de logboeken in een van de volgende mappen:

  • Windows 32 bit: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64 bit: C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: //Library/Logs/Adobe/Installers/

  Het logboekbestand bevindt zich op de locatie hierboven met de bestandsnaam 'install.log'.

 2. Open het .log-bestand via WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking: In Mac OS worden logbestanden standaard in Console geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verder gaat.

 3. Blader naar de onderkant van het logboek en zoek in de sectie Overzicht naar regels die beginnen met 'Error' of 'FATAL'.

  Zie Visual Studio runtime-installatiefouten | CS5, CS 5.5 | Windows als u een of meer van de volgende foutmeldingen vindt.

  • Error: - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed
 4. Voor alle andere fouten zoekt u in de Adobe-knowledgebase naar documentatie die een oplossing biedt. Neem bij het zoeken geen bestandspaden en computerspecifieke informatie op in de zoekreeksen. Raadpleeg Installatie- en opstartfouten in Creative Suite 5 voor een lijst met mogelijke fouten die kunnen optreden.

Het PDapp-logbestand analyseren

Als u installatiefouten voor PRE/PSE wilt oplossen en de fout is opgetreden voordat u op Installeren hebt geklikt, analyseert u het PDapp.log-bestand.

 1. Navigeer naar het PDapp.log-bestand in een van de volgende mappen:

  Opmerking: Sommige van de volgende mappen zijn standaard verborgen. Raadpleeg zo nodig Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows 10, Windows 11.

  • Windows 10 en 11: C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp\
  • Mac OS: //Users/[Gebruikersnaam]/Library/Logs/
 2. Open PDapp.log in een teksteditor zoals WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend vastgelegd. Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, waarmee wordt aangegeven wanneer de installatiepoging heeft plaatsgevonden. Elke poging wordt voorafgegaan door een versienummer.

  Analyseer alleen de meest recente poging. Als u niet kunt zien welke poging het recentst is, verwijdert u PDapp.log en voert u het installatieprogramma opnieuw uit.
   

 3. Zoek in de recentste installatiepoging naar regels met [Error] of [FATAL]. Bijvoorbeeld:

  5/1/2010 13:49:48.847 [Error] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Premiere Elements PCI wrapper

  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common FolderPath... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

Tekst

Foutbericht

Oplossing

FATAL

Sluit de installatie van Adobe af. Afsluitcode: -5

FATAL

Kan geen back-upmap maken [bestandspad]

Het bestand setup.xml vervangen

 1. Kopieer de map Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements van de schijf naar het bureaublad.

  OPMERKING: Sla deze stap over als u Elements hebt gedownload.

 2. Open de map Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements op het bureaublad.

 3. Download het volgende bestand:

  Downloaden

 4. Kopieer setup.xml naar de volgende mappen, waarbij u het bestaande bestand vervangt:

  ..\[Elements-installatiemap]\SupportFiles\packages\

  ..\[Elements-installatiemap]\ElementsOrganizer\SupportFiles\packages\

  ..\[Elements-installatiemap]\ElementsSTIInstaller\packages\

 5. Dubbelklik op het bestand setup.exe in de hoofdinstallatiemap en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nog steeds hulp nodig?

Als de knowledgebase geen TechNotes bevat voor uw fouten, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe.

U kunt ook de Adobe-productforums raadplegen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online