Netwerken, verwijderbare media | Photoshop

Wanneer u bestanden op een netwerk of verwijderbare media opent of opslaat, kunnen er vele dingen zijn die een impact hebben op de prestatie. Daarom treden problemen vaker op wanneer u op een netwerk of vanaf verwijderbare media werkt dan wanneer u een lokale harde schijf gebruikt. (Netwerkproblemen zijn beschadigde bestanden, geweigerde toegang of trage prestaties.) In deze situaties kan Photoshop een van de volgende foutmeldingen tonen:

 • "Kan deze bewerking niet voltooien omdat dit bestand een onbekende indeling heeft."
 • "Kan het verzoek niet uitvoeren omdat het bestand is vergrendeld."
 • "Kan het bestand niet opslaan als gevolg van een schrijffout."

Opmerking: Problemen met Photoshop-bestanden via een netwerk of verwijderbare media kunnen tijdelijk of vertraagd zijn.

De technische ondersteuning van Adobe ondersteunt het gebruik van Photoshop en Adobe Bridge alleen op een lokale harde schijf. Het is namelijk moeilijk om problemen met netwerk- en randapparatuurconfiguratie te reproduceren of nauwkeurig te identificeren. 

Belangrijk: u moet externe harde schijven probleemloos met Photoshop kunnen gebruiken, hoewel ze misschien langzamer zijn dan wanneer u met bestanden op uw interne schijf werkt, afhankelijk van hoe de externe schijven zijn aangesloten. Het is raadzaam deze schijven te testen door ze tijdelijk uit te schakelen en exclusief op een interne schijf te werken. Adobe vermeldt echter niet dat er problemen bekend zijn met het opslaan van bestanden en werken met externe harde schijven. 

Problemen tijdens het werken met netwerken of verwijderbare media

Photoshop is een toepassing die veel resources vereist, waaronder meer RAM en hardeschijfruimte dan de meeste andere toepassingen. Hoewel Photoshop werkt via netwerken en met verwijderbare media, zullen deze configuraties de prestaties en betrouwbaarheid van de toepassing beïnvloeden. Zo leest en schrijft Photoshop afbeeldingsgegevens terwijl u een afbeelding bewerkt. Dus hoe sneller de schijf is waarop uw afbeelding of de Photoshop-werkschijfbestanden staan, des te sneller kan Photoshop afbeeldingsgegevens verwerken. Interne harde schijven hebben hogere toegangssnelheden dan netwerkservers (een harde schijf toegankelijk via het netwerk) en verwijderbare media.

Zie Prestaties Photoshop optimaliseren voor meer informatie over het optimaliseren van Photoshop.

Opmerking: Photoshop ondersteunt geen netwerkschijven of verwijderbare schijven als werkschijf.

Additionele variabelen bij het gebruik van netwerken

Er zijn veel verschillende types van netwerkconfiguraties (bijvoorbeeld, client-server of peer-peer) of types (bijvoorbeeld, ethernet of IP) die door verschillende bedrijven worden geproduceerd. Voor elke configuratie is gespecialiseerde software en hardware vereist, met verschillende set-ups, voorkeuren en updates. Deze additionele laag van software en hardware verhoogt de kans op het optreden van een fout (bijvoorbeeld, lijnruis, RF-interferentie of pakketbotsingen).

Meerdere factoren beïnvloeden de gegevensoverdracht via een netwerk, inclusief bestandsservers, routers, bridges, netwerkkaarten, software, kabels, connectoren, netsnoeren en stroomvoorzieningen. Netwerkverbindingen kunnen plots onbeschikbaar worden, waardoor het risico op gegevensverlies en toepassingsfouten toeneemt. Tijdens de overdracht en ontvangst controleert de netwerksoftware dat de gegevens verzonden en ontvangen zijn. De diepte van de controle hangt af van het netwerksoftwarepakket en kan ontoegankelijk zijn voor het besturingssysteem. Wanneer u probeert bestanden op een netwerk op te slaan, kunt u bijvoorbeeld de volgende foutmelding ontvangen: Kan het verzoek niet voltooien omdat het bestand is vergrendeld, of Kan niet opslaan als gevolg van een schijffout. Het netwerk en het besturingssysteem kunnen u niet waarschuwen als een Photoshop-afbeeldingsbestand beschadigd is of onvolledige informatie bevat.

Additionele variabelen bij het gebruik van verwijderbare media

Er zijn vele soorten verwijderbare media (bijvoorbeeld, draagbare externe harde schijven, flash-stations) van vele fabrikanten. Voor al deze media moet uw besturingssysteem kabels of verbindingen en apparaatstuurprogramma's herkennen. Ook kunnen verwijderbare media sneller beschadigd raken dan interne schijven, zodat het risico op beschadigde afbeeldingsgegevens hoger is.

De technische ondersteuning raadt sterk aan om rechtstreeks op de lokale harde schijf in Photoshop te werken. Sla uw bestanden eerst op naar de harde schijf om gegevensverlies te voorkomen. Breng ze daarna over naar het netwerk of het verwijderbare station in Finder of Windows Verkenner. Om bestanden op te halen, kopieer ze in de Finder of Windows Verkenner van het netwerk of het verwijderbaar medium naar uw harde schijf. U kunt de bestanden vervolgens openen in Photoshop. Deze workflow vermijdt ook problemen die optreden wanneer netwerksysteeminstellingen of de apparaatstuurprogramma's van verwijderbare media niet compatibel zijn met het besturingssysteem of met Photoshop.

Suggesties om problemen op te lossen

Verschillende factoren kunnen problemen veroorzaken met de prestatie van de toepassing, inclusief geheugenconflicten tussen apparaatstuurprogramma's, beschadigde of conflicterende bestanden, besturingssysteemsoftware of hardwareproblemen. Als u direct werkt vanaf netwerken of verwijderbare media en u ondervindt problemen, neem de suggesties hieronder door om te proberen uw probleem op te lossen.

Vrijwaring: De volgende suggesties worden gedaan: Adobe Systems levert geen ondersteuning voor netwerken en verwijderbare media.

 • Zorg ervoor dat u de recentste versie van Photoshop gebruikt. Werk Photoshop bij via de Creative Cloud-desktopapp.
 • Breng het bestand over van het netwerk of de verwijderbare schijf naar de lokale harde schijf en open deze vervolgens in Photoshop.

  Opmerking: Wanneer een bestand eenmaal artefacten bevat, kunnen deze permanent deel uitmaken van de afbeeldingsgegevens. Repliceer uw afbeelding in een nieuw bestand door gebruik te maken van de lokale harde schijf. Zie Problemen met bestandsherstel oplossen voor meer hulp met mogelijk beschadigde bestanden.
   
 • Gebruik een andere computer, verbonden met hetzelfde netwerk of type van verwijderbaar medium.
 • Controleer met uw netwerkbeheerder of er gekende problemen zijn met het netwerk of wijzigingen in de netwerkconfiguratie (bijvoorbeeld, bijgewerkte stuurprogramma's of gewijzigde toegangsrechten).
 • Zorg ervoor dat Photoshop is geïnstalleerd op en is opgestart vanaf een lokale harde schijf en probeer het probleem te repliceren. Als u kan, los het probleem op de lokale configuratie op. Als dat niet lukt, kan het probleem veroorzaakt worden door het werken vanaf een verwijderbaar medium of een netwerk.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account