Problemen met bestandsherstel oplossen

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor bestandsschade:

 • Plotselinge stroomuitval
 • Computer loopt vast tijdens het opslaan van een bestand
 • Photoshop loopt vast of crasht tijdens het opslaan van een bestand
 • Problemen met de netwerkverbinding
 • Hardwareproblemen, waaronder beschadigde kabels, defecte harde schijven of RAM-modules
 • Besturingssysteemupdate op uw computer geactiveerd

Beschadigde bestanden komen gelukkig weinig voor. Als u merkt dat een of meer bestanden beschadigd zijn, probeert u de oorzaak te achterhalen om verdere problemen te voorkomen wanneer u het bestand probeert te herstellen.

Problemen oplossen met ontbrekende of beschadigde bestanden die zijn opgeslagen op uw computer of het netwerk

Als uw afbeelding beschadigd lijkt op het scherm en de schade niet wordt opgeslagen in het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde afdruk, is de oorzaak waarschijnlijk uw grafische kaart of het stuurprogramma.

Zie Problemen met GPU (grafische processor) en het grafische stuurprogramma oplossen voor Photoshop.

De oorzaak definiëren

U moet als eerste bepalen of de schade is beperkt tot één bestand of bij meerdere bestanden optreedt. Zo kunt u de mogelijke schade beperken. 

Als het om één bestand gaat, is er mogelijk een fout met de computer die u niet hebt gemerkt of waarvan u dacht dat er geen verbinding was.

Als er meer dan één bestand is, zoekt u naar patronen:

 • Treedt het probleem op met bestanden op dezelfde locatie (map, vaste schijf, netwerk of verwisselbaar station)?
 • Zijn ze rond dezelfde tijd gemaakt of gewijzigd?
 • Is er iets veranderd op of met de computer rond de tijd dat de bestanden voor het laatst zijn bewerkt?
 • Hebt u een plug-in gebruikt die tot bestandsbeschadiging heeft geleid?

Als u een patroon kunt ontdekken dat aangeeft dat deze bestanden dezelfde hardware gebruikten, test u uw kabels, probeert u een andere poort, gebruikt u een andere vaste schijf of gebruikt u een vaste schijf in plaats van een netwerkstation.

Als de bestanden allemaal op dezelfde computer zijn gemaakt, voert u een hardwarediagnose uit op die computer om te controleren op een beschadigd RAM of andere problemen. Dit komt zelden voor, maar kan incidenteel gebeuren en leiden tot bestandsbeschadiging. 

Als u software op uw computer hebt geïnstalleerd in de periode dat de afbeeldingen zijn beschadigd, is er mogelijk een probleem met die toepassing of update. Controleer op software-updates of bepaal of uw applicaties onlangs zijn bijgewerkt. Schakel indien nodig de applicatie uit.

Hoewel dit zelden voorkomt, is het mogelijk dat antivirussoftware, back-upsoftware of lettertypebeheersoftware een bestand probeert te openen waarnaar op dat moment wordt geschreven, wat schade kan veroorzaken.

Zie Basisstappen voor het oplossen van de meeste problemen.

Een beschadigd bestand herstellen

Probeer een of al deze opties om uw bestand te herstellen.

Open een back-up

Open alle back-ups van uw afbeelding om te kijken of er een is opgeslagen voordat de beschadiging optrad.

 • Gebruik Bestand > Opslaan als om het bestand met een nieuwe naam op een andere locatie op te slaan. (Gebruik bijvoorbeeld een interne vaste schijf of een station dat geen verwisselbaar of netwerkstation is.) 

Controleer of de bestandsnaamextensie overeenkomt met het werkelijke type van het bestand

Als een van deze foutmeldingen is verschenen, kan het zijn dat de bestandsnaamextensie niet overeenkomt met de bestandsindeling:

 • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat het geen geldig Photoshop-document is.
 • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat er onbekende of ongeldige JPEG-markeringen aangetroffen zijn.
 • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat de module interface voor het bestandsformaat het document niet kan verwerken.
 • Dit is geen geldig PDF-document (Portable Document File). Het document kan niet worden geopend.

Zie Fout: ongeldige JPEG-markering | Afbeeldingen openen.

Zie Het bestandstype van een document bepalen.

Andere fouten bij het openen van bestanden

Wanneer u een afbeelding opent in Photoshop, treedt een van de volgende fouten op:

 • Kan het document bestandsnaam.psd niet openen. Photoshop kan geen bestanden openen die de Adobe Photoshop-bestandsindeling hebben.
 • Photoshop kan geen bestanden openen die de bestandsindeling Adobe Photoshop JPEG hebben.
 • Photoshop kan geen bestanden openen in de indeling [andere bestandsindeling die Photoshop zou moeten kunnen openen].

Zie Fout: Kan [bestandsnaam].psd niet openen | Afbeeldingen openen | macOS.

 

Wanneer u een bestand opent, krijgt u een foutmelding:

 • Kan uw aanvraag niet voltooien als gevolg van een programmafout

Zie de gerelateerde helpx Programmafout bij het openen van .psd-bestanden.

Zie de gerelateerde communitydiscussie Feedback plug-in voor diagnose van programmafouten.

Open het bestand met behulp van de samenstelling

Wanneer een bestand beschadigd is, kunt u het bestand soms terugkrijgen als een samenstelling. De weergave van het bestand wordt behouden, maar de lagen gaan verloren.

Ga als volgt te werk om een afbeelding met beschadigde laaggegevens te openen met behulp van de samenstelling:

 • Houd Shift + Opt(macOS) of Shift + Alt (Windows) ingedrukt terwijl uw bestand wordt geopend.
Opmerking:

Een samengesteld bestand kan niet uit een bestand worden hersteld wanneer de optie om de compatibiliteit met PSD- en PSB-bestanden te maximaliseren is uitgeschakeld in de Photoshop-voorkeuren.

Zie Compatibiliteit voor PSD- en PSB-bestanden maximaliseren.

Een herstelprogramma van derden gebruiken

Klanten hebben deze herstelprogramma's voorgesteld. Adobe ondersteunt deze niet en deze hulpprogramma's zijn niet getest door Adobe. We hopen echter dat u ze kunt gebruiken om uw bestand te herstellen.

Strategieën om gegevensverlies te voorkomen

Back-up- en overspanningsbeveiligingen voor accu's

Voorkom onvoorziene stroomuitval en stroomstoringen door gebruik te maken van een back-up- en overspanningsbeveiliging voor accu's voor computers en andere elektronica.

Gebruik het besturingssysteem om een back-up van uw bestanden te maken

Wanneer u regelmatig back-ups heeft gemaakt, kunt u mogelijk een versie van het bestand terughalen die is opgeslagen voordat het bestand beschadigd raakte.

Zie Back-up maken en terugzetten in Windows.

Zie Een back-up maken van uw Mac.

Bestandsherstel in Photoshop inschakelen

Schakel bestandsherstel in de Photoshop-voorkeuren in. Als uw computer vastloopt, herstelt Photoshop uw werk wanneer u de computer opnieuw opstart.

Zie Voorkeuren voor het opslaan van bestanden instellen.

Herstelinformatie automatisch opslaan

Photoshop slaat informatie over crashherstel automatisch op met intervallen die door de gebruiker zijn opgegeven. Als uw computer vastloopt, herstelt Photoshop uw werk wanneer u de computer opnieuw opstart. U kunt dit altijd instellen op 5 minuten (de standaardwaarde is 10 minuten) als u een frequentere back-up van uw gegevens wilt maken. 

Opslaan op de veiligste locaties

De veiligste plaatsen om bestanden op te slaan, zijn:

 • De Adobe Creative Cloud, waarin automatisch meerdere back-ups van uw documenten worden opgeslagen, zodat u vorige versies kunt herstellen
 • Een interne of lokaal gekoppelde schijf die is geformatteerd als APFS of HFS+ (Apple) of NTFS (Windows). Dit zijn de standaardindelingen voor interne schijven

Vermijd het rechtstreeks opslaan van bestanden op:

 • Netwerkservers of 'shares' op uw lokale netwerk of bedrijfsnetwerk. We raden u aan het bestand op een interne schijf op te slaan en vervolgens naar de netwerkserver te kopiëren.
 • USB-sticks en externe stations die zijn geformatteerd als FAT32. Het rechtstreeks opslaan op USB-sticks is niet zo riskant als het rechtstreeks opslaan op een netwerkschijf, maar sticks zijn kwetsbaarder voor software- en hardwareproblemen dan schijven die zijn geformatteerd als APFS, HFS+ of NTFS.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online