Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor bestandsschade:

 • een crash wanneer u een bestand opslaat, met name bij externe of netwerkschijven; onverwachte stroomuitval
 • beschadigde kabels
 • problemen met netwerkoverdracht
 • softwarefouten
 • problemen met vaste schijven of RAM-modules 

Beschadigde bestanden komen gelukkig weinig voor. Als u merkt dat een of meer van uw bestanden is beschadigd, bepaalt u de oorzaak om verdere problemen te voorkomen, terwijl u probeert uw bestand te herstellen.

De oorzaak definiëren

U moet als eerste bepalen of de schade is beperkt tot één bestand of bij meerdere bestanden optreedt. Zo kunt u de mogelijke schade beperken. 

Als het om één bestand gaat, is er mogelijk een fout met de computer die u niet hebt gemerkt of waarvan u dacht dat er geen verbinding was.

Als er meer dan één bestand is, zoekt u naar patronen:

 • Treedt het probleem op met bestanden op dezelfde locatie (map, vaste schijf, netwerk of verwisselbaar station)?
 • Zijn ze rond dezelfde tijd gemaakt of gewijzigd?
 • Is er iets veranderd op of met de computer rond de tijd dat de bestanden voor het laatst zijn bewerkt?
 • Worden de afbeeldingen beschadigd weergegeven en afgedrukt?

Als u een patroon kunt ontdekken dat aangeeft dat deze bestanden dezelfde hardware gebruikten, test u uw kabels, probeert u een andere poort of gebruikt u een andere vaste schijf of gebruikt u een vaste schijf in plaats van een netwerkstation. 

Als de bestanden onlangs zijn beschadigd en ze geen tijdsbeperking hebben, werkt uw RAM-module misschien niet goed. 

Als u software op uw computer hebt geïnstalleerd in de periode dat de afbeeldingen zijn beschadigd, is er mogelijk een probleem met die toepassing of update. Controleer op software-updates of bepaal of uw toepassingen onlangs zijn bijgewerkt, of schakel de toepassing uit. Hoewel dit zelden voorkomt, is het mogelijk dat software voor virusbescherming, back-ups en lettertypebeheer naar bestanden probeert te schrijven voordat deze zijn opgeslagen, wat schade kan veroorzaken. 

Als uw afbeeldingen alleen beschadigd worden weergegeven op het scherm (de schade wordt niet afgedrukt), werkt u uw videostuurprogramma bij. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de fabrikant van uw videokaart.

Raadpleeg voor Windows de handleiding voor het oplossen van algemene problemen met Windows. Hierin vindt u instructies om tijdelijke bestanden te verwijderen en alle opstartitems en services van het besturingssysteem uit te schakelen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u invoegtoepassingen van derden in Photoshop verwijdert door direct na het starten van Photoshop de Shift-toets ingedrukt te houden. 

Gebruik voor Mac OS de handleiding voor het oplossen van algemene problemen met het Mac OS-systeem. Hierin vindt u instructies voor het repareren van schijfbevoegdheden en het uitschakelen van opstartitems van het besturingssysteem. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u invoegtoepassingen van derden in Photoshop verwijdert door direct na het starten van Photoshop de Shift-toets ingedrukt te houden. 

Het bestand herstellen

Wanneer een bestand is beschadigd, kunt u dit soms herstellen met de bijhorende lagen of als een samengesteld bestand (een bestand waarin de lagen zijn samengevoegd). De weergave van het bestand wordt behouden, maar de lagen gaan verloren. Het is ook mogelijk dat het bestand onherstelbaar beschadigd is. Wanneer u regelmatig back-ups heeft gemaakt, kunt u mogelijk een versie van het bestand terughalen die is opgeslagen voordat het bestand beschadigd raakte. 

Opmerking: een samengesteld bestand kan niet van een bestand worden hersteld wanneer de optie om compatibiliteit met PSD- en PSB-bestanden te maximaliseren is uitgeschakeld in de Photoshop-voorkeuren. Doe het volgende doen om ervoor te zorgen dat uw bestanden altijd met een samengesteld bestand worden opgeslagen:

 1. Kies Photoshop > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Mac OS) of Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows).
 2. Kies Altijd in het pop-upmenu naast Maximaliseren compatibiliteit PSD- en PSB-bestanden. 
 3. Klik op OK om Voorkeuren te sluiten.

Probeer een of al deze opties om uw bestand op te halen:

 • Gebruik Opslaan als om het bestand met een nieuwe naam op een andere locatie op te slaan. (Gebruik bijvoorbeeld een interne vaste schijf of een station dat geen verwisselbaar of netwerkstation is.)
 • Open alle back-ups van uw afbeelding om te kijken of er een is opgeslagen voordat de beschadiging optrad.
 • Als een van deze foutmeldingen is verschenen, kan het zijn dat de bestandsnaamextensie niet overeenkomt met de bestandsindeling:
  • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat het geen geldig Photoshop-document is.
  • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat er onbekende of ongeldige JPEG markeringen aangetroffen zijn.
  • Kan uw verzoek niet uitvoeren, omdat de module interface voor het bestandsformaat het document niet kan verwerken.
  • Dit is geen geldig PDF-document (Portable Document File). Het document kan niet worden geopend.

Zie Fout Ongeldige JPEG-markering voor de oplossing.

 • Als u een afbeelding wilt openen die beschadigde laaggegevens in het samengestelde bestand bevat, drukt u op Shift+Opt (MAC OS) of Shift+Alt (Windows) terwijl het bestand wordt geopend. Deze oplossing werkt niet voor alle bestanden. 
 • Klanten hebben deze herstelprogramma's voorgesteld. Adobe ondersteunt ze niet, en heeft geen tests uitgevoerd met deze programma's. We hopen echter dat u ze kunt gebruiken om uw bestand te herstellen.