Problemen met lettertypen oplossen in Adobe Photoshop CC, 2015, 2014, CS6, CS5

Beschadigde lettertypen kunnen verschillende problemen in Photoshop veroorzaken, waarvan sommige geen betrekking op lettertypen lijken te hebben.

Oplossingen

Deze oplossingen worden weergegeven van gemakkelijk (en met de grootste kans dat u het beschadigde lettertype vindt) tot ingewikkelder of tijdrovender.

Belangrijk: verwijder lettertype-invoegtoepassingen van derden of werk deze bij voordat u uw lettertypen test.

Oplossing 1: werk Photoshop bij naar de meest recente versie

 1. Kies Help > Updates (dit is de voorkeursupdatemethode).

 2. Download de meest recente update vanaf de Adobe-website.

Oplossing 2: schakel Voorvertoning van lettertype uit in Photoshop-voorkeuren

Photoshop CS6 en later:

 1. Kies Type > Voorbeeldgrootte lettertype.

 2. Selecteer Geen.

Photoshop CS5:

 1. Kies Photoshop > Voorkeuren > Tekst (Mac OS) of Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows).

 2. Hef de selectie Grootte Voorvertoning Lettertypen op.

Test uw probleem opnieuw om te zien of het is opgelost.

Oplossing 3: verwijder lettertypen

Het is bekend dat de volgende lettertypen problemen veroorzaken bij gebruik in Photoshop:

Bustle (alleen Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Oplossing 4: (Mac OS) valideer alle lettertypen via het Mac OS-programma Lettertypecatalogus

 1. Kies Programma's > Lettertypecatalogus.
 2. Kies Alle lettertypen in de kolom Set.
 3. Selecteer het bovenste lettertype in de kolom Lettertype en druk op Cmd+A om alle lettertypen te selecteren.

 4. Kies Bestand > Controleer lettertype.

 5. Verwijder het beschadigde of dubbele lettertype.

 6. Als Lettertypecatalogus vastloopt, start u het programma opnieuw. Scroll een voor een door de lettertypen om te bepalen welk lettertype de crash heeft veroorzaakt. Selecteer het eerste lettertype met behulp van het omlaagwijzende pijltje, en houd de toets ingedrukt om door alle lettertypen te scrollen.

Oplossing 5: gebruik het script FontTest om te bepalen of er beschadigde lettertypen op uw computer staan.

Download en installeer het toepasselijke FontTest.jsx-script voor uw versie van Photoshop hieronder, en voer het uit. Het script kan bepalen of er beschadigde lettertypen op uw systeem staan, of dat sommige lettertypen het vastlopen veroorzaken.

Download en lees het toepasselijke FontTest_readme.pdf-bestand.

Belangrijk: dit PDF ReadMe-bestand bevat essentiële informatie over het installeren en uitvoeren van het script, en informatie over de resultaten.

Opmerking: als Photoshop vastloopt voordat u dit script kunt uitvoeren, ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk bij het systeem en waarschijnlijk niet bij Photoshop. In dit geval voert u de andere oplossingen in het document uit.

Photoshop CS6 en later

Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Ctrl-klik (Mac OS) op het bestand FontTest.jsx.zip hieronder. Sla het FontTest.jsx-bestand op naar een locatie op uw harde schijf, zoals uw bureaublad. Pak het bestand uit door erop te dubbelklikken, en kies om alle bestanden uit te pakken, indien u hierom wordt gevraagd.

Downloaden

Downloaden

Photoshop CS5

Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Ctrl-klik (Mac OS) op het FontTest-script.Sla het FontTest.jsx-bestand op naar een locatie op uw harde schijf, zoals uw bureaublad.

FontTest ReadMe

Oplossing 6: verwijder de lettertypecache van Photoshop

Mac OS

 1. Sluit Photoshop en de Creative Cloud-desktopapp (indien geïnstalleerd).

 2. Navigeer naar:

  • Photoshop CS6 en eerder
     /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe 
  • Photoshop CC of later
     /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Opmerking:

  Gebruikt u Mac OS 10.7 of later, raadpleeg dan deze TechNote om te weten te komen hoe u de verborgen Library-map opent.

 3. Sleep de TypeSupport-map (Photoshop CS6 en eerder) of de CT Font Cache-map (Photoshop CC of later) naar de prullenmand en leeg deze.

Windows

 1. Sluit Photoshop en de Creative Cloud-desktopapp (indien geïnstalleerd).

 2. Ga naar de betreffende map

  • Photoshop CS6 en eerder
   Windows XP: \Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Adobe
   Windows 7: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Adobe
  • Photoshop CC en CC 2014
   Windows 7 en 8: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 of CC 2015
 3. Verwijder de TypeSupport-map (Photoshop CS6 en eerder) of de CT Font Cache-map (Photoshop CC, CC 2014 en CC 2015) en leeg de prullenbak.

Start Photoshop opnieuw op en bepaal of het probleem zich opnieuw voordoet. 

Oplossing 7: verwijder de systeemlettertypecache

Mac OS

Voer een opdrachtregelhulpprogramma uit in het Terminal-programma om de systeemcache met lettertypen te verwijderen. Deze opdracht is onderdeel van Mac OS. Gebruik Terminal voorzichtig, omdat het programma op laag niveau invloed heeft op uw besturingssysteem.U kunt de Atsutil-handleiding bekijken door in Terminal 'man atsutil' (zonder aanhalingstekens) in te voeren en op Return te drukken. U kunt ook dit artikel in het tijdschrift MacWorld lezen.

 1. Sluit Photoshop en de Creative Cloud-desktopapp (indien geïnstalleerd).

 2. Kies Programma's > Hulpprogramma's.
 3. Open Terminal

 4. Typ de volgende opdracht, gevolgd door Return:

  sudo atsutil databases –remove

Windows

Schakel verborgen bestanden en mappen in (zie Verborgen bestanden en mappen weergeven), en voer de volgende handeling uit:

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen, waaronder de Creative Cloud-desktopapp (indien geïnstalleerd).

 2. Navigeer naar \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. Verwijder de bestanden *FNTCACHE*.DAT of *FontCache*.dat.

  Opmerking:

  De asterisk (*) vervangt verschillende nummers, letters of woorden zoals FontCache-S-1-5-21.dat.

Het is meestal een goed idee om ook de Photoshop-lettertypecache te verwijderen (oplossing 6 hierboven) wanneer u de systeemcache verwijdert. Bepaal of het probleem zich opnieuw voordoet.

Oplossing 8: isoleer het lettertype dat het probleem veroorzaakt (alleen Mac OS)

Belangrijk: Apple heeft de gebruikersbibliotheekmap standaard verborgen gemaakt met de release van Mac OS X 10.7. Als u toegang tot bestanden in de verborgen bibliotheekmap nodig hebt om Adobe-problemen op te lossen, gebruikt u de methoden in Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen.

Zorg dat uw lettertypen in slechts één lettertypemap staan: 

 •  /Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

Als uw lettertypen niet zijn gedupliceerd, gaat u door met de rest van de stap. Als de lettertypen zijn gedupliceerd, verwijdert u ze van één locatie.

Maak twee mappen op uw bureaublad: fonttest en goodfonts.

Er zijn drie locaties waarop lettertypen kunnen staan die u wilt testen. Voer deze tests uit voor alle onderstaande mappen waarin lettertypen staan:

* /Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts
* /Library/Fonts
* /[netwerkstation]/Library/Fonts

Als u een test voor een beschadigd lettertype wilt uitvoeren, laat u de helft van de lettertypen in de map Library/Fonts staan. Verwijder de helft naar de map fonttest, en test de omstandigheid waardoor het probleem werd veroorzaakt.

 • Als het probleem opnieuw optreedt, staat het beschadigde bestand nog in de map Font, en niet in de map fonttest. Verplaats de lettertypen van de map fonttest naar de map goodfonts.
 • Als het probleem niet opnieuw optreedt, staat het beschadigde bestand in de map fonttest. Verplaats de lettertypen van de officiële lettertypemap naar de map goodfonts. Zet de helft van de lettertypen terug in de officiële lettertypemap voor de volgende testronde.
 • Blijf de overige helft met lettertypen testen, en blijf de lettertypen die geen probleem veroorzaken, verplaatsen naar de map goodfonts. 
 • Wanneer u het lettertype hebt gevonden dat het probleem veroorzaakt, verwijdert u het uit de officiële lettertypemap. Verplaats alle lettertypen uit de map goodfonts terug naar de toepasselijke officiële lettertypemap die u test. Voer deze tests uit voor alle officiële lettertypemappen die lettertypen bevatten. 

Belangrijk: als hetzelfde probleem optreedt nadat u een lettertype hebt verwijderd, hebben een of meer lettertypen hetzelfde of een soortgelijk probleem. Blijf deze stappen uitvoeren totdat alle beschadigde lettertypen zijn verwijderd.

Vereiste lettertypen in Photoshop CS6

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeDevanagari-Bold.otf
 • AdobeDevanagari-BoldItalic.otf
 • AdobeDevanagari-Italic.otf
 • AdobeDevanagari-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Normal.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • LetterGothicStd.otf
 • LetterGothicStd-Bold.otf
 • LetterGothicStd-BoldSlanted.otf
 • LetterGothicStd-Slanted.otf
 • MinionPro-Regular.otf
 • MinionPro-It.otf
 • MinionPro-Bold.otf
 • MinionPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-Bold.otf
 • MyriadPro-BoldCond.otf
 • MyriadPro-BoldCondIt.otf
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf
 • MyriadHebrew-Bold.otf
 • MyriadHebrew-BoldIt.otf
 • MyriadHebrew-It.otf
 • MyriadHebrew-Regular.otf

Optional fonts in Photoshop CS6

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • KozMinPro-Light.otf
 • KozMinPro-Medium.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Vereiste lettertypen in Photoshop CS5

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf

Optionele lettertypen in Photoshop CS5

Opmerking: deze lettertypen kunnen invloed hebben op de manier waarop sjablonen worden weergegeven of op connectiviteit tussen producten.

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Medium.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Trefwoorden: crash, vastlopen, bevriezen, type, type gereedschap, typegereedschap, lettertype, lettertypen, beschadigd, cpsid_84363